Oprette, redigere eller slette en visning af en liste eller et bibliotek

Oprette, redigere eller slette en visning af en liste eller et bibliotek

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette brugerdefinerede visninger af biblioteker og lister, så du kan organisere og få vist de elementer, der er vigtigst for dig (f.eks. visse kolonner), tilføje filtrering eller sortering eller skabe en mere appellerende stil. Du kan oprette en personlig visning (som kun du kan se) eller – hvis du har tilladelse til det – oprette en offentlig visning, som alle, der bruger listen, kan se.

Bemærk!: Hvis din skærme ikke stemmer overens med dem, der er vist nedenfor, bruger du muligvis den nye oplevelse i SharePoint Online. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på her.

Bemærk!: Hvis du opretter visninger, som der vil være adgang til via telefoner eller andre mobile enheder, skal du tage de mobile enheders funktionalitet i betragtning. Du kan få mere at vide under Konfigurer et SharePoint-websted til mobilenheder.

Sådan oprettes en visning:

 1. Gå til den liste eller bibliotek, hvor du vil oprette en visning, skal du klikke på fanen liste eller et bibliotek, og klik derefter på Opret visning.

  Bemærk!: Hvis Opret visning er deaktiveret, har du ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en visning. Du kan finde flere oplysninger om de tilladelser, du skal bruge for at oprette personlige og offentlige visninger, i sektionen Indstillinger for visninger nedenfor.

  Knappen Opret visning på båndet i SharePoint-biblioteket.

 2. Vælg en visningstype på siden Indstillinger. Du kan finde oplysninger om hver type under Visningstyper, du kan vælge nedenfor.

 3. Skriv et navn til visningen i feltet Visningsnavn. Vælg Gør denne visning til standardvisning, hvis du vil gøre denne visning til standardvisning for listen eller biblioteket. Du kan gøre en offentlig visning til standardvisningen for en liste eller et bibliotek.

  Side med indstillinger til oprettelse af visning
 4. Vælg Opret en personlig visning eller Opret en offentlig visning i sektionen Målgruppe under Vis målgruppe. Opret en personlig visning, hvis du kun ønsker en visning til dig selv. Opret en offentlig visning, hvis du ønsker, at alle, der bruger listen, skal kunne se den.

  Bemærk!: Hvis Opret en offentlig visning er deaktiveret, har du ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en offentlig visning for denne liste eller dette bibliotek.

 5. Markér de kolonner, som skal medtages i visningen, og fjern markeringen for de kolonner, der ikke skal medtages i visningen, i sektionen Kolonner. Vælg den rækkefølge, som kolonnerne skal vises i, ud for kolonnetallene.

 6. Konfigurer de øvrige indstillinger for din visning, f.eks Sortering og Filtrering, og klik på OK nederst på siden. Du kan finde beskrivelser af alle de indstillinger, du kan vælge, under Indstillinger for visninger nedenfor.

Følg disse trin for at ændre en visning, f.eks. for at gøre den til standardvisningen, tilføje eller fjerne kolonner og ændre sorteringsrækkefølgen for elementer i visningen.

Bemærk!: Når der oprettes en visning, du kan ikke ændre visningstype (for eksempel du kan ikke skifte fra standardvisning til dataarkvisning eller Gantt-visning til visningen Kalender eller omvendt). Du er nødt til at oprette en ny visning med den ønskede type for visning. Hvis du blot vil redigere kolonner og rækker i lister eller biblioteker hurtigt, men kan du midlertidigt ændre standardvisning til dataarkvisning ved hjælp af hurtig redigere. Gå til fanen liste eller et bibliotek på båndet for at gøre dette, og klik på Hurtig Rediger. Når du er færdig, gå visningen tilbage til hvad den var tidligere. Bemærk, at du ikke kan bruge Ekspresredigering på visninger hvor elementerne er grupperet. I afsnittet dataark visning under typer visninger, kan dukan finde flere oplysninger om dataarkvisning.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor du vil ændre en visning, og klik på fanen Liste eller Bibliotek.

 2. Klik på Rediger visning.

  Bemærk!: Hvis Rediger visning er deaktiveret, har du ikke tilladelse til at redigere den aktuelle visning. Du kan imidlertid redigere dine personlige visninger. Du kan finde flere oplysninger om de tilladelser, du skal have for at kunne oprette personlige og offentlige visninger, i afsnittet Indstillinger for visninger senere i artiklen.

 3. Vælg den visning, du vil ændre, på rullelisten Aktuel visning.

 4. Foretag dine ændringer, og klik derefter på OK nederst på siden. Du kan finde beskrivelser af alle de indstillinger, du kan vælge at redigere, under Indstillinger for visninger nedenfor.

  Bemærk!: Visninger på rullelisten Aktuel visning er sorteret alfabetisk, og det kan ikke ændres. Du kan dog ændre navnet på din visning, så det første bogstav er i den ønskede alfabetisk rækkefølge.

Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at slette en visning.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor du vil slette en visning, og klik på fanen Liste eller Bibliotek.

 2. Vælg den visning, du vil slette, på rullelisten Aktuel visning.

  Rulleliste med aktuelle listevisninger

 3. Klik på Rediger visning.

  Bemærk!: Hvis Rediger visning er deaktiveret, har du muligvis ikke de nødvendige tilladelser til at redigere den aktuelle visning. Du kan finde oplysninger om de tilladelser, du skal have for at kunne oprette personlige og offentlige visninger, under Indstillinger for visninger senere i denne artikel.

  Knappen Rediger visning med åbnet rulleliste

 4. Rul ned på siden med indstillinger til sektionen Visninger, og klik på den visning, du vil slette.

 5. Klik på Slet øverst i området.

  Knappen Slet visning

  Bemærk!: Hvis Slet ikke kan vælges, er dette muligvis standardvisningen for en liste eller et bibliotek, og du kan ikke slette en standardvisning. Du skal først redigere en anden visning og gøre den til standarden.

 6. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Siden Visningstyper

Bemærk!:  Når du har oprettet en visning, kan du ikke ændre dens format, f.eks. fra en kalender til en Gantt-visning. Du kan dog oprette flere visninger med de samme data for hvert nyt format, du vil bruge.

Her er de visningstyper, du kan vælge mellem:

Standardvisning    Denne visning viser liste- og bibliotekselementerne i på hinanden følgende rækker. Standardvisning er standarden for de fleste typer af lister og biblioteker. Du kan tilpasse visningen på mange forskellige måder, som f.eks. ved at tilføje eller fjerne kolonner fra visningen.

En standardvisning

Kalendervisning    Denne visning viser din liste og bibliotek i et format, der minder om en vægkalender. Du kan anvende visninger pr. dag, uge eller måned i dette format. Denne visning kan være nyttig, hvis du vil se elementerne på listen eller i biblioteket i kronologisk rækkefølge. For at kunne bruge denne visning skal listen eller biblioteket indeholde kolonner med startdatoer og slutdatoer for kalenderelementerne.

Kalendervisning

Dataarkvisning    Denne visning viser liste- og bibliotekselementer i et gitter på samme måde som i et regneark. Denne visning, der også kaldes Ekspresredigering, kan være nyttig, hvis du skal redigere mange elementer på en liste eller i et bibliotek på samme tid. Denne visning er også nyttig, hvis du vil eksportere dine data til et regneark eller et databaseprogram. Der er nogle begrænsninger ved dataarkvisning – f.eks. er det ikke alle Excel-funktioner, der er tilgængelige. Hvis et element i en kolonne er nedtonet, kan den pågældende kolonnetype ikke redigeres.

Dataarkvisning

Gantt-visning    Denne visning viser liste- og bibliotekselementer i søjler, der sporer fremdrift. En Gantt-visning kan hjælpe dig med at administrere projekter. Du kan bruge denne visning til f.eks. at se, hvilke opgaver der overlapper hinanden, og til at visualisere det samlede fremskridt. For at du kan bruge denne visning, skal din liste eller dit bibliotek indeholde kolonner med startdatoer og slutdatoer.

Gantt-visning

Access-visning    Brug Microsoft Access til at oprette formularer og rapporter, der er baseret på listen eller biblioteket. Indstillingen er kun tilgængelig, når du har installeret Microsoft Access.

Opret en visning med Microsoft Access

Brugerdefineret visning i SharePoint Designer     Start og brug SharePoint Designer-appen til at oprette avancerede brugerdefinerede visninger. Det kræver avancerede tilladelser og SharePoint Designer.

Billede af forsiden i SharePoint Designer 2013.

Eksisterende visning    Hvis en eksisterende visning næsten er den visning, du vil oprette, kan du spare tid ved at bruge en eksisterende visning som udgangspunkt for at oprette den nye visning. Under overskriften Start fra en eksisterende visning kan du se en liste over dine aktuelle visninger. Klik på en visning for at oprette en ny visning.

Start fra en eksisterende visning

Visninger har mange indstillinger, der gør det lettere for dig hurtigt at finde de oplysninger, som du skal bruge på en liste eller i et bibliotek. Følgende er indstillinger for SharePoint-visninger. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle typer af visninger. Indstillingerne for kalendervisninger adskiller sig fra andre typer af visninger.

Det maksimale antal elementer i en visning er 5000. Du kan administrere antallet af elementer i en visning ved at bruge filter‑ og elementgrænseindstillinger. Se Administrer lister og biblioteker med mange elementer for at finde flere oplysninger.

 • Standardvisning    Alle lister og biblioteker har en standardvisning, som er den visning, som brugerne ser, når de går til listen eller biblioteket. Du kan ændre standardvisningen til enhver offentlig visning for listen eller biblioteket, men du kan ikke angive en personlig visning som standardvisningen. Hvis du vil slette en visning, der er standardvisningen, skal du angive en anden offentlig visning som standardvisning for listen eller biblioteket.

  Bemærk!: Hvis Gør denne til standardvisningen ikke vises på siderne til oprettelse og redigering, har du ikke den tilladelse, som du skal bruge for at oprette en offentlig visning, eller visningen er en personlig visning. Hvis du vil oprette en offentlig visning, skal du være i gruppen Designer for listen eller biblioteket, eller du skal have tilsvarende tilladelser. Se Om tilladelsesniveauer i SharePoint for at finde flere oplysninger.

 • Målgruppe    Når du opretter en visning, kan du angive målgruppen for visningen til at være Personlig visning eller Offentlig visning. En personlig visning er en visning, som kun du kan se. En offentlig visning er en visning, som alle kan se.

  Du kan ændre en personlig visning til en offentlig visning eller en offentlig visning til en personlig visning. Du kan bruge en offentlig visning som et udgangspunkt for personlige eller offentlige visninger. Du kan kun bruge en personlig visning som udgangspunktet for personlige visninger.

  Hvis Opret visning er deaktiveret, når du forsøger at oprette en visning, har du ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en visning. Hvis Opret visning er tilgængelig, men indstillingen Opret en offentlig visning er deaktiveret, du skal være i designergruppen eller tilsvarende tilladelser. Med Opret en personlig visning skal du være i gruppen medlem til listen eller biblioteket, eller har tilsvarende rettigheder.

 • Kolonner    Kolonnerne i en visning indeholder de oplysninger, du skal bruge under liste- eller bibliotekselementer. Kolonner kan – i kombination med andre funktioner af visninger, f.eks. filtre – hjælpe dig med kun at se de oplysninger, der er vigtigst for dit arbejde. Dette er især praktisk, hvis listen eller biblioteket indeholder mange elementer. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med kolonner med henblik på at oprette brugerdefinerede visninger under Opret en kolonne på en liste eller i et bibliotek.

 • Gantt-kolonner    Markér de kolonner, der skal være i Gantt-visningen. Titlen er et påkrævet tekstfelt. Startdato og Forfaldsdato er påkrævede datofelter. Når du markerer en kolonne, som f.eks. Titel, og der ikke vises nogen indstilling i rullelisten, skal du oprette kolonnen for at understøtte denne visning.

 • Sortér    Angiv den rækkefølge, som elementer vises i, i visningen. Du kan have op til to kriterier. Du kan f.eks. vise elementerne på en opgaveliste, der er sorteret efter prioritet og derefter efter forfaldsdato.

 • Filtrer    Konfigurer en visning til at vise et undersæt af elementerne på en liste eller et bibliotek ved at filtrere dem med oplysninger i listen eller bibliotekets kolonner. En visning kan f.eks. vise dokumenterne i et bibliotek til et angivet projekt.

  Tip!: Du kan bruge beregnede kolonner eller filtre, der bruger beregninger, som [i dag] at få vist elementer, når datoen, der stemmer overens med i dag eller [mig] for at få vist elementer til brugeren af visningen. Du kan også kombinere enkle ligninger med funktioner. For eksempel for at få vist elementer, der er oprettet i de seneste syv dage, filter på kolonnen oprettet angivet operatoren til er mindre end, og værdien til [i dag] -7 (uden mellemrum). Se eksempler på almindelige formler i SharePoint-lister kan finde flere oplysninger.

 • Tabelvisning    Indeholder afkrydsningsfelter for hvert element, så brugere kan vælge flere liste- eller bibliotekselementer for at foretage massehandlinger. Dette kan spare masser af tid, hvis mange elementer på en liste eller i et bibliotek skal ændres. En bruger kan f.eks. vælge eller tjekke flere dokumenter ud.

 • Gruppér efter    Gruppeliste- og bibliotekselementer efter oplysninger i kolonnerne. Gruppér f.eks. elementerne i en opgave efter prioritet og procent fuldført.

 • Totaler    Viser oversigtsberegninger for kolonnerne i visningen, f.eks.: Antal, gennemsnit, maksimum, minimum. Ved at angive titelkolonnen til Antal i et dokumentbibliotek, viser visningen f.eks. antallet af dokumenter i visningen og i grupperne i visningen. De kolonner, der er tilgængelige for totaler, og de indstillinger der er tilgængelige for hver kolonne, er forskellige afhængigt af typen af kolonne, f.eks. tal, og typen af liste eller bibliotek, som visningen oprettes for.

 • Typografi    Fastsætter layoutet på visningen, som f.eks. et nyhedsbrev. Alle typografier er ikke tilgængelige for alle visningstyper.

  • Grundlæggende tabel    Viser elementer i rækker.
   En standardvisning

  • I boks    Viser elementerne på listen ved hjælp af et layout, der ligner visitkort. Denne typografi er kun tilgængelig for lister.
   Visning med typografien I boks

  • I boks, ingen etiketter    Minder om typografien I boks, men etiketterne for kolonnerne er ikke i visningen. Denne typografi er kun tilgængelig for lister.

  • Standard    Standardvisningen varierer afhængigt af listen eller bibliotekets type og konfiguration.

  • Dokumentdetaljer    Viser filerne i et bibliotek ved at bruge et layout, der minder om visitkort. Denne typografi er tilgængelig for de fleste biblioteker, men ikke lister.
   Visningen Dokumentdetaljer

  • Nyhedsbrev    Viser elementer i rækker med linjer mellem rækkerne.
   Visning med typografien Nyhedsbrev

  • Nyhedsbrev, ingen linjer    Viser elementer i rækker med skiftende skygger uden linjer mellem rækkerne.
   Visningen Nyhedsbrev, ingen linjer

  • Ruden Vis udskrift Viser navnet på elementerne i venstre side af siden. Når du peger på navnet på et element, vises de kolonner, der er valgt til visningen, i højre side af siden.
   Vis typografi i visningsruden

  • Nedtonet    Viser elementer i rækker med skiftende skygge.
   Visningen Nedtonet

 • Mapper    Markér Vis elementer i mapper for at få vist liste- eller biblioteksmapperne i visningen med elementerne. Markér Vis alle elementer uden mapper for kun at få vist liste- eller bibliotekselementerne i visningen, hvilket også kaldes en flad visning. Du kan muligvis også vælge, om den visning, du opretter, gælder i alle mapper, kun i mappen på øverste niveau eller i mapper med en bestemt indholdstype.

 • Elementbegrænsning    Du kan angive, hvordan mange elementer der vises på samme tid (batcher) i hver enkelt visning, eller det samlede antal elementer, som denne visning vil vise. Jo større batchen af elementer er i en visning, desto længere tid tager det at hente den i browseren.

 • Mobil    Du kan angive, at denne visning er til mobilenheder, er standardmobilvisningen for mobilenheder og det antal elementer, der skal vises i listevisningen Webdele for denne visning. Denne indstilling er ikke tilgængelig for lister og biblioteker. Visningen skal være en offentlig visning.

Bemærk!: Skærmen ser anderledes ud end eksemplerne her? Administratoren har muligvis tilstanden Klassisk angivet på listen, eller du bruger en tidligere version. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på her.

Oprette nye visninger af SharePoint lister til at organisere og vise eller skjule kolonner. Én visning er standardvisningen. Flere visninger, du har tilføjet er tilgængelige fra menuen Indstillinger for visning. Du kan oprette en visning for at gemme forskellige sortere, filtrere og gruppering valg, du har foretaget fra ruden kolonne sidehoveder eller filtre. Kolonnerne, du har vises eller skjules og kolonnebredderne gemmes også i visningen.

 1. I kommandolinjen på din liste skal du vælge visningsindstillinger Ikonet Indstillinger for visning af lister .

  Hvis visningsindstillinger Ikonet Indstillinger for visning af lister ikke er synlig, skal du kontrollere, du ikke redigerer på listen eller ikke har valgt et eller flere elementer. Desuden kan du ikke har tilladelse. I så fald kontakte Office 365 administrator eller ejere af webstedet eller -listen.

 2. Klik på Gem visning som.

 3. Angiv det nye navn, og klik derefter på OK.

 1. Gå til Indstillinger for liste.

 2. Nederst på siden Indstillinger skal du klikke på Opret visning.

 3. Vælg en visningstype, som åbner siden Opret visning for den pågældende visning på siden Visningstype. De mest almindelige visningstype er Standardvisning, som viser din liste over elementer én række efter en anden. Standardvisning er standard for de fleste typer lister.

  Vigtigt!: Når du vælger en visningstype, du kan ikke ændre det, men du kan oprette en anden visning med en anden visningstype. Få mere at vide under oprette, ændre eller slette en visning af en liste eller et bibliotek.

 4. Skriv et navn til visningen i boksen Visningsnavn.

 5. Vælg gør denne standardvisning til, hvis du vil gøre dette til standardvisningen for listen. Kun en offentlig visning kan være standardvisningen.

 6. Vælg Opret en personlig visning eller Opret en offentlig visning i sektionen Målgruppe under Vis målgruppe. Opret en personlig visning, hvis du kun ønsker en visning til dig selv. Opret en offentlig visning, hvis du ønsker, at alle, der bruger listen, skal kunne se den.

  Bemærk!: Hvis Opret en offentlig visning er deaktiveret, kan du ikke har designtilladelser, niveau eller nyere.

 7. Markér de kolonner, som skal medtages i visningen, og fjern markeringen for de kolonner, der ikke skal medtages i visningen, i sektionen Kolonner. Vælg den rækkefølge, som kolonnerne skal vises i, ud for kolonnetallene.

 8. Ændre andre indstillinger for visningen som Sortér og Filtrer, og klik derefter på OK nederst på siden. Yderligere oplysninger, du redigerer en listevisning i SharePoint Online.

 1. I kommandolinjen på din liste skal du vælge visningsindstillinger Ikonet Indstillinger for visning af lister .

  Hvis visningsindstillinger Ikonet Indstillinger for visning af lister ikke er synlig, skal du kontrollere, du ikke redigerer på listen eller ikke har valgt et eller flere elementer. Desuden kan du ikke har tilladelse. I så fald kontakte Office 365 administrator eller ejere af webstedet eller -listen.

 2. Klik på navnet på den visning, du vil ændre.

 3. Klik på visningsindstillinger igen, og vælg derefter Rediger aktuel visning.

 4. Foretag dine ændringer på siden redigeringsvisning. Du kan tilføje eller fjerne kolonner, tilføje sortere eller filtrere kriterier, konfigurere mapper og meget mere.

 5. Klik på OK, når du er færdig med ændringerne.

Bemærk!: Du kan også har foretaget ændringer direkte i listevisning. For at gøre dette, skal du klikke på kolonnenavnet. Du kan ændre rækkefølgen af elementer, filtrere dem, du gruppere dem, tilføje kolonner og ændre andre indstillinger for kolonne. Når du er færdig, skal du klikke på Indstillinger for visning, og klik derefter på Gem visning som. Gemme visningen med det aktuelle navn, eller skriv et nyt navn til at oprette en ny visning.

 1. I kommandolinjen på din liste skal du vælge visningsindstillinger Ikonet Indstillinger for visning af lister .

 2. Klik på navnet på den visning, du vil slette.

 3. Klik på visningsindstillinger igen, og vælg derefter Rediger aktuel visning.

 4. Klik på Slet på siden redigeringsvisning, og klik derefter på OK.

Se også

Kolonnetyper og -indstillinger på websteder

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×