Oprette, redigere eller slette en relation

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En relation i Access hjælper dig med at kombinere data fra to forskellige tabeller. Hver relation består af felter i to tabeller med data, der svarer. For eksempel kan du har et ProductID felt i produkttabellen og i en Ordrespecifikationer tabel. Hver post i tabellen Ordrespecifikationer har en ProductID, der svarer til en post i tabellen produkter med samme produkt-id'et.

Når du bruger relaterede tabeller i en forespørgsel, bruger Access relationen til at bestemme, hvilke poster fra hver tabel der skal kombineres i resultatsættet. En relation kan også være med til at forhindre manglende data ved at sørge for, at slettede data ikke synkroniseres.

Bemærk!: I denne artikel gælder ikke for Access-webapps.

I denne artikel

Oversigt

Oprette en tabelrelation ved hjælp af vinduet Relationer

Oprette en tabelrelation ved at bruge ruden Feltliste til at tilføje et felt

Rediger en relation

Gennemtving referentiel integritet

Slette en tabelrelation

Oprette eller ændre en relation i en Access 2010-webdatabase

Oversigt

I en almindelig Access-database kan du oprette en tabelrelation ved at benytte en af følgende metoder:

 • Tilføj de tabeller, der skal relateres, i vinduet Relationer, og træk derefter det felt, du vil relatere, fra den ene tabel til den anden tabel.

 • Træk et felt til et tabeldataark fra ruden Feltliste.

Når du opretter en relation mellem tabeller, skal de fælles felter ikke nødvendigvis have det samme navn, selvom det ofte er tilfældet. De fælles felter skal have samme datatype. Hvis primær nøgle-feltet er et autonummereringsfelt, kan feltet med den fremmede nøgle dog også være et talfelt, hvis egenskaben Feltstørrelse er den samme for begge felter. Du kan f.eks. relatere et autonummereringsfelt og et talfelt, hvis egenskaben Feltstørrelse for begge felter er Langt heltal. Selv når begge de tilsvarende felter er talfelter, skal de have den samme indstilling for egenskaben Feltstørrelse.

Oprette en tabelrelation ved hjælp af vinduet Relationer

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

  Vigtigt!: Vinduet relationer er ikke tilgængelig i en Access-WebApp. Hvis du vil oprette en relation i en Access-WebApp, skal du se trinnene i oprette en relation.

 2. Hvis du endnu ikke har defineret relationer, vises dialogboksen Vis tabel automatisk. Hvis den ikke vises, skal du klikke på Vis tabel i gruppen Relationer under fanen Design.

  I dialogboksen Vis tabel vises alle tabeller og forespørgsler i databasen. Klik på Tabeller, hvis du kun vil se tabeller. Klik på Forespørgsler, hvis du kun vil se forespørgsler. Hvis du vil se begge dele, skal du klikke på Begge.

 3. Markér en eller flere tabeller eller forespørgsler, og klik derefter på Tilføj. Når du er færdig med at føje tabeller og forespørgsler til dokumentfanen Relationer, skal du klikke på Luk.

 4. Træk et felt (som regel den primære nøgle) fra den ene tabel til det fælles felt (den fremmede nøgle) i den anden tabel. Hvis du vil flytte flere felter, skal du trykke på Ctrl, klikke på de enkelte felter og trække dem.

  Dialogboksen Rediger relationer vises.
  Dialogboksen Rediger relationer

 5. Kontroller, at de viste feltnavne er de fælles felter for relationen. Hvis et feltnavn er forkert, skal du klikke på feltnavnet og vælge det korrekte felt på listen.

  Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet for denne relation, skal du markere afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet. Du kan få mere at vide om referentiel integritet i afsnittet Gennemtving referentiel integritet.

 6. Klik på Opret.

  Der tegnes en relationslinje mellem de to tabeller. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet, er linjen tykkere ved enderne. Hvis afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret, vises desuden tallet 1 på den ene side af relationen over den tykke del af linjen, og uendelighedssymbolet () vises på den anden side ligeledes over den tykke del af linjen (se figuren nedenfor).

  Træk et felt fra en tabel til det tilsvarende felt i en anden tabel

  Bemærkninger!: 

  • Oprettelse af en-til-en relation    Begge de fælles felter (normalt primær nøgle- eller fremmed nøgle-felterne) skal have et entydigt indeks. Det betyder, at egenskaben Indekseret for disse felter skal angives til Ja - ingen dubletter. Hvis begge felter har et entydigt indeks, oprettes der en en-til-en-relation i Access.

  • Oprettelse af en-til-mange-relation    Feltet på en-siden (typisk den primære nøgle) skal have et entydigt indeks. Det betyder, at egenskaben Indekseret for dette felt skal angives til Ja - ingen dubletter. Feltet på mange-siden skal ikke have et entydig indeks. Det kan have et indeks, men det skal tillade dubletter. Det betyder, at egenskaben Indekseret for dette felt skal angives til enten Nej eller Ja - dubletter tillades. Når det ene felt har et entydigt indeks, og det andet felt ikke har det, oprettes der en en-til-mange-relation i Access.

Toppen af siden

Oprette en tabelrelation ved at bruge ruden Feltliste til at tilføje et felt

Du kan føje et felt til en eksisterende tabel, der er åben i dataarkvisning, ved at trække den fra ruden Feltliste. I ruden Feltliste vises de felter, der er tilgængelige i relaterede tabeller, samt felter i andre tabeller i databasen.

Når du trækker et felt fra en "anden" (ikke-relateret) tabel og derefter fuldfører guiden Opslag, oprettes der automatisk en ny en til mange-relation mellem tabellen i ruden Feltliste og den tabel, du har trukket feltet til. Denne relation, som oprettes automatisk, gennemtvinger som standard ikke referentiel integritet. Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet, skal du redigere relationen. Du kan få mere at vide i afsnittet Redigere en relation.

Åbne en tabel i dataarkvisning

 • Dobbeltklik på tabellen i navigationsruden.

Åbne ruden Feltliste

 • Tryk på Alt+F8. Ruden Feltliste vises.

  Ruden Feltliste

I ruden Feltliste vises alle de andre tabeller i databasen inddelt i kategorier. Når du arbejder med en tabel i dataarkvisning, vises felterne i den ene af følgende to kategorier i ruden Feltliste: Tilgængelige felter i relaterede tabeller og Tilgængelige felter i andre tabeller. I den første kategori vises alle de tabeller, der har en relation til den tabel, du i øjeblikket arbejder med. I den anden kategori vises alle de tabeller, som tabellen ikke har en relation til.

Når du klikker på plustegnet (+) ud for et tabelnavn i ruden Feltliste, vises en liste over alle de felter, der er tilgængelige i denne tabel. Hvis du vil tilføje et felt i tabellen, skal du trække det ønskede felt fra ruden Feltliste til tabellen i dataarkvisning.

Tilføje et felt og oprette en relation i ruden Feltliste

 1. Mens tabellen er åben i dataarkvisning, skal du trykke på Alt+F8. Ruden Feltliste vises.

 2. Klik på plustegnet (+) ud for et tabelnavn under Tilgængelige felter i andre tabeller for at få vist listen over felterne i denne tabel.

 3. Træk det ønskede felt fra ruden Feltliste til den tabel, der er åben i dataarkvisning.

 4. Når indsætningslinjen vises, skal du slippe feltet på den ønskede placering.

  Guiden Opslag starter.

 5. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre Guiden Opslag.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Når du trækker et felt fra en "anden" (ikke-relateret) tabel og derefter fuldfører guiden Opslag, oprettes der automatisk en ny en til mange-relation mellem tabellen i Feltliste og den tabel, du har trukket feltet til. Denne relation, som oprettes automatisk, gennemtvinger som standard ikke referentiel integritet. Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet, skal du redigere relationen. Du kan få mere at vide i afsnittet Redigere en relation.

Toppen af siden

Redigere en relation

Du kan ændre en relation ved at markere den i vinduet Relationer og derefter redigere den.

 1. Placer markøren præcist, så den peger på relationslinjen, og klik derefter på linjen for at vælge den.

  Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 2. Dobbeltklik derefter på den valgte relationslinje.

  – eller –

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

Dialogboksen Rediger relationer vises.

Åbne dialogboksen Rediger relationer

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

  Vinduet Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner vinduet Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 2. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer under fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i feltet med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Klik på relationslinjen til den relation, du vil ændre. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 4. Dobbeltklik på relationslinjen.

  Eller

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

  Dialogboksen Rediger relationer

 5. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

  I dialogboksen Rediger relationer kan du ændre tabelrelationer. Du kan ændre tabellerne eller forespørgslerne på en af siderne af relationerne eller felterne på begge sider. Desuden kan du angive jointyperne, gennemtvinge referentiel integritet eller vælge en overlappende indstilling. Du kan finde flere oplysninger om jointypen, og hvordan den angives, i afsnittet Angive jointypen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gennemtvinger referentiel integritet og vælger en overlappende indstilling, i afsnittet Gennemtvinge referentiel integritet.

Angive jointypen

Hvis du har defineret en tabelrelation, medtages oplysningerne om relationen, når du opretter en forespørgsel. Hvis du f.eks. definerer en relation mellem to tabeller og derefter opretter en forespørgsel, der anvender de to tabeller, vælges automatisk de felter, der matcher som standard, ud fra de felter, som er angivet i relationen. Du kan erstatte disse standardværdier i forespørgslen, men værdierne fra relationen er som regel korrekte. Du kan spare tid ved at angive standardindstillinger vha. relationer, fordi du ofte skal kombinere og relatere data fra flere tabeller selv i de mest simple databaser.

I en forespørgsel med flere tabeller kombineres oplysninger fra flere tabeller ved at matche værdierne i fælles felter. Denne handling kaldes en joinhandling. Hvis det f.eks. antages, at du vil have vist dine kunders ordrer, kan du oprette en forespørgsel, der joinforbinder tabellen Kunder og tabellen Ordrer på feltet Kundenr. Forespørgselsresultatet indeholder kun kunde- og ordreoplysninger fra de rækker, hvor værdierne i feltet er ens.

Når du opretter en relation, kan du angive en jointype. Jointypen fortæller Access, hvilke poster der skal medtages i forespørgselsresultatet. Lad os igen tage udgangspunkt i en forespørgsel, der joinforbinder tabellen Kunder og tabellen Ordrer på de fælles felter, der repræsenterer Kundenr. Hvis du bruger standardjointypen (kaldet en indre joinforbindelse), returnerer forespørgslen kun de rækker i Kunder og Ordrer, hvor de fælles felter (også kaldet joinforbundne felter) er ens.

Men hvis vi antager, at du vil medtage alle kunder – også dem, der endnu ikke har afgivet en ordre – skal du ændre jointypen fra en indre joinforbindelse til en såkaldt venstre ydre joinforbindelse. En venstre ydre joinforbindelse returnerer alle rækkerne i tabellen på venstre side af relationen og kun de rækker, der matcher, i tabellen til højre. En højre ydre joinforbindelse returnerer alle rækkerne til højre og kun de rækker, der matcher, fra relationens venstre side. 

Bemærk!: I dette tilfælde henviser "venstre" og "højre" til placeringen af tabellerne i dialogboksen Rediger relationer, ikke i vinduet Relationer.

Du skal overveje, hvilket resultat du oftest ønsker fra tabellerne i denne relation, og derefter angive jointypen i overensstemmelse hermed.

Angive jointypen

 1. Klik på Jointype i dialogboksen Rediger relationer.

  Dialogboksen Joinegenskaber vises.

 2. Vælg den ønskede type, og klik derefter på OK.

I tabellen nedenfor vises de tre valgmuligheder, der er tilgængelige i dialogboksen Joinegenskaber (udgangspunktet er tabellerne Kunder og Ordrer), og den jointype, der anvendes i hvert tilfælde. Desuden angives det for hver tabel, om alle rækker eller kun de matchende rækker returneres.

Valg

Joinforbindelse

Venstre tabel

Højre tabel

1. Medtag kun rækker, hvor de joinforbundne felter fra begge tabeller er ens.

Indre joinforbindelse

Matchende rækker

Matchende rækker

2. Medtag ALLE poster fra "Kunder" og kun de poster fra "Ordrer", hvor de joinforbundne felter er ens.

Venstre ydre joinforbindelse

Alle rækker

Matchende rækker

3. Medtag ALLE poster fra "Ordrer" og kun de poster fra "Kunder", hvor de joinforbundne felter er ens.

Højre ydre joinforbindelse

Matchende rækker

Alle rækker

Hvis du vælger indstilling 2 eller 3, vises der en pil på relationslinjen. Denne pil peger på den side af relationen, hvor der kun vises matchende rækker.

Foretage ændringer i dialogboksen Joinegenskaber

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

  Bemærk!: Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner vinduet Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 2. Klik på Alle relationer i gruppen Relationer under fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i feltet med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Klik på relationslinjen til den relation, du vil ændre. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 4. Dobbeltklik på relationslinjen. Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 5. Klik på Jointype.

 6. Klik på en indstilling i dialogboksen Joinegenskaber, og klik derefter på OK.
  Dialogboksen Joinegenskaber

 7. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Til toppen af siden

Gennemtving referentiel integritet

Formålet med indstillingen referentiel integritet er at undgå tabte poster, dvs. poster, som refererer til poster, der ikke længere findes. Du kan vælge at gennemtvinge referentiel integritet ved at aktivere funktionen for en tabelrelation. I så fald afvises enhver handling, som bryder tabelrelationens regler for referentiel integritet. Det betyder, at Access afviser både opdateringer, der ændrer målet for en reference, og sletninger, der fjerner målet for en reference. Hvis du vil have Access til at overføre referentielle opdateringer og sletninger, så alle relaterede rækker ændres i overensstemmelse hermed, skal du læse vejledningen i afsnittet Angive kaskadeindstillingerne.

Aktivere og deaktivere referentiel integritet

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Klik på Alle relationer i gruppen Relationer under fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i feltet med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Klik på relationslinjen til den relation, du vil ændre. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 4. Dobbeltklik på relationslinjen. Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 5. Markér eller fjern markeringen i Gennemtving referentiel integritet.

 6. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Når du har valgt at gennemtvinge referentiel integritet, træder følgende regler i kraft:

 • Du kan ikke angive en værdi i fremmed nøgle-feltet i en relateret tabel, hvis denne værdi ikke findes i primær nøgle-feltet i den primære tabel. Hvis du gør det, oprettes der uafhængigt poster. 

 • Du kan ikke slette en post fra en primær tabel, hvis der findes matchende poster i en relateret tabel. Du kan f.eks. ikke slette en medarbejderpost fra tabellen Medarbejdere, hvis der findes ordrer, der er tildelt til medarbejderen, i tabellen Ordrer. Du kan dog vælge at slette en primær post og alle relaterede poster i en handling ved at markere afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

 • Du kan ikke ændre en primær nøgle-værdi i den primære tabel, hvis der dermed oprettes uafhængige poster. Du kan f.eks. ikke ændre et ordrenummer i tabellen Ordrer, hvis denne ordre er tildelt vareposter i tabellen Ordreoplysninger. Du kan dog vælge at opdatere en primær post og alle relaterede poster i en handling ved at markere afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter.

  Bemærkninger!: Hvis du har problemer med at aktivere referentiel integritet, skal du være opmærksom på, at følgende forudsætninger skal være opfyldt for at gennemtvinge referentiel integritet:

  • Det fælles felt fra den primære tabel skal være en primær nøgle eller have et entydigt indeks.

  • De fælles felter skal have samme datatype. Den eneste undtagelse er autonummereringsfelter, der kan relateres til et talfelt, hvis egenskaben Feltstørrelse er angivet til Langt heltal.

  • Begge tabeller skal findes i samme Access-database. Referentiel integritet kan ikke gennemtvinges for sammenkædede tabeller. Men hvis kildetabellerne er i Access-format, kan du åbne den database, hvor de er gemt, og aktivere referentiel integritet i denne database.

Angive kaskadeindstillingerne

Du kan komme ud for en situation, hvor du har gyldige grunde til at ville ændre værdien på "en"-siden af en relation. I så fald er det vigtigt, at alle de involverede rækker automatisk opdateres i en enkelt handling, så databasen ikke på noget tidspunkt er i en inkonsekvent tilstand, hvor nogle rækker er opdateret, og andre ikke er det. Du kan bruge indstillingen Kaskadevis opdatering af relaterede felter til at angive, at opdateringen skal fuldføres på én gang. Hvis du gennemtvinger referentiel integritet og vælger indstillingen Kaskadevis opdatering af relaterede felter, og du derefter opdaterer en primær nøgle, opdateres alle felter, der refererer til den primære nøgle,automatisk. .

Du kan også få brug for at slette en række og alle relaterede felter  – det kan f.eks. være en afsenderpost og alle ordrer, der er relateret til denne afsender. Til dette formål kan du vælge indstillingen Kaskadevis sletning af relaterede poster. Hvis du gennemtvinger referentiel integritet og markerer afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster, slettes alle poster, der refererer til den primære nøgle, automatisk, når du sletter den post, som indeholder den primære nøgle.

Aktivere eller deaktivere kaskadevis opdatering eller sletning

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Klik på Alle relationer i gruppen Relationer under fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i feltet med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Klik på relationslinjen til den relation, du vil ændre. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 4. Dobbeltklik på relationslinjen.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet.

 6. Markér enten afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter eller afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster eller begge.

 7. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Hvis den primære nøgle er et felt af typen Autonummerering, vil markering af afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter ikke have nogen betydning, fordi du ikke kan ændre værdien i et felt af typen Autonummerering.

Til toppen af siden

Slette en tabelrelation

Vigtigt!: Når du fjerner en relation, fjerner du også en eventuel understøttelse af referentiel integritet for denne relation. Det betyder, at Access ikke længere automatisk forhindrer oprettelse af horeungeposter på mange-siden af en relation.

Hvis du vil fjerne en tabelrelation, skal du slette relationslinjen i vinduet Relationer. Placer markøren, så den peger på relationslinjen, og klik derefter på linjen. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret. Tryk på Delete, når relationslinjen er markeret.

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Klik på Alle relationer i gruppen Relationer under fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i feltet med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Klik på relationslinjen til den relation, du vil slette. Relationslinjen er tykkere, når den er markeret.

 4. Tryk på Delete.

 5. Følgende meddelelse vises muligvis: Er du sikker på, at du vil slette den markerede relation permanent fra databasen? Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Ja.

Bemærk!: Hvis en af tabellerne i tabelrelationen allerede bruges – det kan være af en anden person eller i et åbent databaseobjekt, f.eks. en formular – kan du ikke slette relationen. Du skal lukke de åbne objekter, som anvender tabellerne, inden du forsøger at fjerne relationen.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en relation i en Access 2010-webdatabase

Hvis du vil oprette en relation i en Access 2010-webdatabase, skal bruge du guiden Opslag. Vinduet relationer er ikke tilgængelig i en webdatabase. Du bruger et felt i en tabel som kilde for værdierne i det pågældende felt i en anden tabel. Hvis du vil oprette en relation i en Access-WebApp, skal du se trinnene i oprette en relation.

Bemærk!: Det felt, du bruger som kilde for værdierne, skal allerede findes, før du kan bruge guiden Opslag.

Oprette en relation i en Access 2010-webdatabase vha. guiden Opslag

 1. Åbn den tabel, der skal hentes værdier fra den anden tabel.

 2. Klik på Klik for at tilføje til højre for det sidste felt, og klik derefter på Opslag og relationer.

  Bemærk!:  Du skal muligvis rulle vandret for at kunne se Klik for at tilføje.

 3. Markér Opslagsfeltet skal hente værdierne fra en anden tabel på den første skærm, og klik derefter på Næste.

 4. Markér den tabel, der indeholder kildeværdierne, og klik derefter på Næste.

 5. Dobbeltklik på det felt i feltet Tilgængelige felter, som indeholder kildeværdierne, og klik derefter på Næste.

 6. Du kan eventuelt angive en sorteringsrækkefølge for opslagsfeltet. Klik på Næste.

 7. Du kan eventuelt justere bredden på opslagsfeltet – det kan være en god idé, hvis værdierne er lange. Klik på Næste.

 8. Angiv et navn for det nye felt. Hvis du vil sikre, at værdierne i de to tabeller altid matcher, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér dataintegritet og derefter klikke på en af følgende:

  • Kaskadevis sletning – denne indstilling betyder, at hvis du sletter en post fra en tabel, bilver de tilsvarende poster i den anden tabel også slettet.

  • Begræns sletning – denne indstilling betyder, at hvis du forsøger at slette en post fra en tabel, men der findes en tilsvarende post i den anden tabel, så bliver sletningen ikke fuldført.

   Bemærk!:  Du skal ikke markere Tillad flere værdier i guiden Opslag, når du bruger guiden til at oprette en relation.

Ændre en relation i en Access 2010-webdatabase

 1. Åbn den tabel, der henter værdierne fra en anden tabel.

 2. Markér det felt, der henter værdierne fra en anden tabel.

 3. Klik på Tilpas opslag i gruppen Egenskaber under fanen Filer.

 4. Følg trinnene i guiden for at foretage de ønskede ændringer. Du kan ændre følgende:

  • Det felt, der er kilde til værdierne

  • Sorteringsrækkefølgen af værdierne

  • Bredden på feltet, og om nøglekolonnen skal skjules

  • Etiketten for opslagsfeltet

  • Om dataintegritet er aktiveret

  • Hvis dataintegriteten er aktiveret, kan du angive om sletninger skal være kaskadevise eller begrænses

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×