Oprette, redigere eller slette en relation

Når du har oprettet en tabel for hvert emne i databasen, skal du give Office Access 2007 mulighed for at sammenholde oplysningerne igen, når det er nødvendigt. Dette gør du ved at placere fælles felter i tabeller, der er relaterede, og definere relationerne mellem tabellerne. Derefter kan du oprette forespørgsler, formularer og rapporter, der viser oplysninger fra flere tabeller på en gang.

I denne artikel beskrives de fremgangsmåder, du skal bruge for at oprette, redigere og slette en tabelrelation. Du lærer, hvordan du kan gennemtvinge referentiel integritet for at undgå tabte poster, og hvordan du angiver jointypen for at bestemme, hvilke poster fra hver side af en relation der skal medtages i forespørgselsresultatet. Du lærer desuden, hvordan kaskadeindstillingerne bruges til at bevare synkroniseringen af referencerne.

Du kan finde flere oplysninger om tabelrelationer i artiklen Vejledning i tabelrelationer.

Denne artikel indeholder

Oprette en tabelrelation

Oprette en tabelrelation ved at bruge dokumentfanen Relationer

Oprette en tabelrelation vha. ruden Feltliste

Redigere en tabelrelation

Gennemtvinge referentiel integritet

Slette en tabelrelation

Oprette en tabelrelation

Du kan oprette en tabelrelation i vinduet Relationer eller ved at trække et felt til et dataark fra ruden Feltliste. Når du opretter en relation mellem tabeller, skal de fælles felter ikke nødvendigvis have samme navne, selvom det ofte er tilfældet. De fælles felter skal have samme datatype. Hvis feltet med den primære nøgle er et autonummereringsfelt, kan feltet med den fremmede nøgle dog også være et talfelt, hvis egenskaben Feltstørrelse er den samme for begge felter. Du kan f.eks. relatere et autonummereringsfelt og et talfelt, hvis egenskaben Feltstørrelse for begge felter er Langt heltal. Selv når begge de tilsvarende felter er talfelter, skal de have den samme egenskabsindstilling for Feltstørrelse.

Toppen af siden

Oprette en tabelrelation ved at bruge dokumentfanen Relationer

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Billede af båndet i Access

 4. Hvis du endnu ikke har defineret nogen relationer, vises dialogboksen Vis tabel automatisk. Hvis den ikke vises, skal du klikke på Vis tabel i gruppen Relationer under fanen Design.

  Båndet med gruppen Relationer under fanen Design

  Dialogboksen Vis tabel viser alle tabeller og forespørgsler i databasen. Klik på Tabeller, hvis du kun vil se tabeller. Klik på Forespørgsler, hvis du kun vil se forespørgsler. Hvis begge skal vises, skal du klikke på Begge.

 5. Markér en eller flere tabeller eller forespørgsler, og klik derefter på Tilføj. Når du er færdig med at føje tabeller og forespørgsler til dokumentfanen Relationer, skal du klikke på Luk.

 6. Træk et felt (som regel primær nøgle-feltet) fra den ene tabel til det fælles felt (den fremmede nøgle) i den anden tabel. Hvis du vil flytte flere felter, skal du trykke på Ctrl, klikke på hvert enkelt felt og trække dem.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

  Dialogboksen Rediger relationer

 7. Bekræft, at de viste feltnavne er navnene på de fælles felter til relationen. Hvis et feltnavn er forkert, skal du klikke på navnet og vælge det korrekte felt på listen.

  Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet for denne relation, skal du markere afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet. Du kan finde flere oplysninger om referentiel integritet i afsnittet Gennemtvinge referentiel integritet

  Se desuden artiklen Vejledning i tabelrelationer.

 8. Klik på Opret.

  Der tegnes en relationslinje mellem de to tabeller. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet, er linjen tykkere ved enderne. Hvis afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret, vises desuden tallet 1 på den ene side af relationen over den tykke del af linjen, og uendelighedssymbolet () vises på den anden side ligeledes over den tykke del af linjen (se figuren nedenfor).

Træk et felt fra en tabel til det tilsvarende felt i en anden tabel

Bemærkninger!: 

 • Sådan oprettes en en-til-en-relation    Begge de fælles felter (normalt primær nøgle- eller fremmed nøgle-felterne) skal have et entydigt indeks. Det betyder, at egenskaben Indekseret for disse felter skal angives til Ja - ingen dubletter. Hvis begge felter har et entydigt indeks, oprettes der en en til en-relation i Access.

 • Sådan oprettes en en til mange-relation    Feltet på den ene side (som regel den primære nøgle) af relationen skal have et entydigt indeks. Det betyder, at egenskaben Indekseret for dette felter skal angives til Ja - ingen dubletter. Feltet på mange-siden må ikke have et entydigt indeks. Det kan have et indeks, men det skal tillade dubletter. Det betyder, at egenskaben Indekseret for dette felt skal angives til enten Nej eller Ja - dubletter tillades. Når det ene felt har et entydigt indeks, og det andet felt ikke har det, oprettes der en en til mange-relation i Access.

Toppen af siden

Oprette en tabelrelation vha. ruden Feltliste

I Office Access 2007 kan du føje et felt til en eksisterende tabel, der er åben i dataarkvisning, ved at trække den fra ruden Feltliste. Ruden Feltliste viser de felter, der er tilgængelige i relaterede tabeller, samt felter i andre tabeller i databasen. Hvis du trækker et felt fra en "anden" (ikke-relateret) tabel og derefter fuldfører guiden Opslag, oprettes der automatisk en en til mange-relation mellem tabellen i ruden Feltliste og den tabel, som du har trukket feltet til. Som standard gennemtvinges der ikke referentiel integritet for denne relation, der er oprettet af Access. Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet, skal du redigere relationen. Du kan finde flere oplysninger om redigering i afsnittet Redigere en tabelrelation.

Sådan åbnes en tabel i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje feltet og oprette relationen, i navigationsruden, og klik derefter på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

Åbne ruden Feltliste

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af båndet i Access

  Ruden Feltliste vises.

  Ruden Feltliste

I ruden Feltliste vises alle de andre tabeller i databasen inddelt i kategorier. Når du arbejder med en tabel i dataarkvisning, vises felterne i den ene af følgende to kategorier i ruden Feltliste: Tilgængelige felter i relaterede tabeller og Tilgængelige felter i andre tabeller. I den første kategori vises alle de tabeller, der har en relation til den tabel, du aktuelt arbejder med. I den anden kategori vises alle de tabeller, som tabellen ikke har en relation til.

Når du klikker på plustegnet (+) ud for et tabelnavn i ruden Feltliste, vises en liste over alle de felter, der er tilgængelige i denne tabel. Hvis du vil tilføje et felt i tabellen, skal du trække det ønskede felt fra ruden Feltliste til tabellen i dataarkvisning.

Sådan tilføjes et felt og oprettes en relation i ruden Feltliste

 1. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af båndet i Access

  Ruden Feltliste vises.

 2. Klik på plustegnet (+) ud for et tabelnavn under Tilgængelige felter i andre tabeller for at få vist listen over felterne i denne tabel.

 3. Træk det ønskede felt fra ruden Feltliste til den tabel, der er åben i dataarkvisning.

 4. Når indsætningslinjen vises, skal du slippe feltet på den ønskede plads.

  Guiden Opslag starter.

 5. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre Guiden Opslag.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Hvis du trækker et felt fra en "anden" (ikke-relateret) tabel og derefter fuldfører guiden Opslag, oprettes der automatisk en en til mange-relation mellem tabellen i ruden Feltliste og den tabel, som du har trukket feltet til. Som standard gennemtvinges der ikke referentiel integritet for denne relation, der er oprettet af Access. Hvis du vil gennemtvinge referentiel integritet, skal du redigere relationen. Du kan finde flere oplysninger om redigering i afsnittet Redigere en tabelrelation.

Toppen af siden

Redigere en tabelrelation

Du kan ændre en tabelrelation ved at markere den under dokumentfanen Relationer og derefter redigere den.

 1. Placer markøren præcist, så den peger på relationslinjen, og klik derefter på linjen for at vælge den.

  Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 2. Dobbeltklik derefter på den valgte relationslinje.

  – eller –

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

Dialogboksen Rediger relationer vises.

Åbne dialogboksen Rediger relationer

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Dokumentfanen Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner dokumentfanen Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 4. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer på fanen Design.

  Båndet med gruppen Relationer under fanen Design

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i boksen med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingen Vis skjulte objekter i artiklen Vejledning til navigationsruden.

 5. Klik på relationslinjen til den relation, som du vil ændre. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 6. Dobbeltklik på relationslinjen.

  -eller-

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

  Dialogboksen Rediger relationer

 7. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

  I dialogboksen Rediger relationer kan du ændre tabelrelationer. Du kan ændre tabellerne eller forespørgslerne på en af siderne af relationerne eller felterne på begge sider. Desuden kan du angive jointyperne, gennemtvinge referentiel integritet eller vælge en kaskadeindstilling. Du kan finde flere oplysninger om jointypen i afsnittet Angive jointypen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gennemtvinger referentiel integritet og vælger en kaskadeindstilling, i afsnittet Gennemtvinge referentiel integritet.

Sådan angives jointypen

Hvis du har defineret en tabelrelation, medtages oplysningerne om relationen, når du opretter en forespørgsel. Hvis du f.eks. definerer en relation mellem to tabeller og derefter opretter en forespørgsel, der anvender de to tabeller, vælger Access automatisk de felter, der matcher som standard, ud fra de felter, som er angivet i relationen. Du kan erstatte disse standardværdier i forespørgslen, men værdierne fra relationen vil som regel være korrekte. Du kan spare tid ved at angive standardindstillinger ved hjælp af relationer, fordi du ofte skal kombinere og relatere data fra flere tabeller selv i de mest simple databaser.

En forespørgsel med flere tabeller kombinerer oplysninger fra flere tabeller ved at matche værdierne i fælles felter. Denne handling kaldes en joinhandling. Hvis det f.eks. antages, at du vil have vist dine kunders ordrer, kan du oprette en forespørgsel, der joinforbinder tabellen Kunder og tabellen Ordrer på feltet Kundenr. Forespørgselsresultatet indeholder kun kunde- og ordreoplysninger fra de rækker, hvor værdierne i feltet er ens.

Når du opretter en relation, kan du angive en jointype. Jointypen fortæller Access, hvilke poster der skal medtages i forespørgselsresultatet. Lad os igen tage udgangspunkt i en forespørgsel, der joinforbinder tabellen Kunder og tabellen Ordrer på de fælles felter, der repræsenterer Kundenr. Hvis du bruger standardjointypen (kaldet en indre joinforbindelse), returnerer forespørgslen kun de rækker i Kunder og Ordrer, hvor de fælles felter (også kaldet joinforbundne felter) er ens.

Men du vil f.eks. medtage alle Kunder- også kunder, der endnu ikke har afgivet nogen ordrer. For at gøre det skal du ændre jointypen fra en indre joinforbindelse til det, der kaldes en venstre ydre joinforbindelse. En venstre ydre joinforbindelse returnerer alle rækkerne i tabellen på venstre side af relationen og kun de rækker, der matcher, i tabellen til højre. En højre ydre joinforbindelse returnerer alle rækkerne til højre og kun de rækker, der matcher, fra relationens venstre side.

Bemærk!: I dette tilfælde henviser "venstre" og "højre" til placeringen af tabellerne i dialogboksen Rediger relationer, ikke i dokumentfanen Relationer.

Du bør overveje, hvilket resultat du oftest ønsker fra tabellerne i denne relation og derefter angive jointypen i overensstemmelse hermed.

Sådan angives jointypen

 1. Klik på Jointype i dialogboksen Rediger relationer.

  Dialogboksen Joinegenskaber vises.

 2. Vælg den ønskede type, og klik derefter på OK.

I tabellen nedenfor vises de tre valgmuligheder, der er tilgængelige i dialogboksen Joinegenskaber (udgangspunktet er tabellerne Kunder og Ordrer), og den jointype, der anvendes i hvert tilfælde. Desuden angives det for hver tabel, om alle rækker eller kun de matchende rækker returneres.

Valg

Joinforbindelse

Venstre tabel

Højre tabel

1. Medtag kun rækker, hvor de joinforbundne felter fra begge tabeller er ens.

Indre joinforbindelse

Matchende rækker

Matchende rækker

2. Medtag ALLE poster fra "Kunder" og kun de poster fra "Ordrer", hvor de joinforbundne felter er ens.

Venstre ydre joinforbindelse

Alle rækker

Matchende rækker

3. Medtag ALLE poster fra "Ordrer" og kun de poster fra "Kunder", hvor de joinforbundne felter er ens.

Højre ydre joinforbindelse

Matchende rækker

Alle rækker

Hvis du vælger indstilling 2 eller 3, vises der en pil på relationslinjen. Denne pil peger på den side af relationen, hvor der kun vises matchende rækker.

Redigere i dialogboksen Joinegenskaber

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul på fanen Databaseværktøjer.

  Billede af båndet i Access

  Dokumentfanen Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner dokumentfanen Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 4. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer på fanen Design.

  Båndet med gruppen Relationer under fanen Design

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i boksen med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingen Vis skjulte objekter i artiklen Vejledning til navigationsruden.

 5. Klik på relationslinjen til den relation, som du vil ændre. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 6. Dobbeltklik på relationslinjen.

  -eller-

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 7. Klik på Jointype

 8. Klik på en indstilling i dialogboksen Joinegenskaber, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Joinegenskaber

 9. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gennemtvinge referentiel integritet

Formålet med indstillingen referentiel integritet er at undgå tabte poster og bevare referencernes synkronisering, så der ikke er nogen poster, som refererer til poster, der ikke længere findes. Du kan vælge at gennemtvinge referentiel integritet ved at aktivere funktionen for en tabelrelation. I så fald afvises enhver handling, som bryder tabelrelationens regler for referentiel integritet. Det betyder, at Access afviser både opdateringer, der ændrer målet for en reference, og sletninger, der fjerner målet for en reference. Hvis du vil have Access til at overføre referentielle opdateringer og sletninger, så alle relaterede rækker ændres i overensstemmelse hermed, skal du læse vejledningen i afsnittet Angive kaskadeindstillinger.

Aktivere og deaktivere referentiel integritet

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul på fanen Databaseværktøjer.

  Billede af båndet i Access

  Dokumentfanen Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner dokumentfanen Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 4. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer på fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i boksen med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingen Vis skjulte objekter i artiklen Vejledning til navigationsruden.

 5. Klik på relationslinjen til den relation, som du vil ændre. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 6. Dobbeltklik på relationslinjen.

  -eller-

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 7. Markér Gennemtving referentiel integritet.

 8. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Når du har valgt at gennemtvinge referentiel integritet, træder følgende regler i kraft:

 • Du kan ikke angive en værdi i fremmed nøgle-feltet i en relateret tabel, hvis denne værdi ikke findes i primær nøgle-feltet i den primære tabel. Hvis du gør det, vil der forekomme tabte poster.

 • Du kan ikke slette en post fra en primær tabel, hvis der findes matchende poster i en relateret tabel. Du kan f.eks. ikke slette en medarbejderpost fra tabellen Medarbejdere, hvis der findes ordrer, der er tildelt til medarbejderen, i tabellen Ordrer. Du kan imidlertid vælge at slette en primær post og alle relaterede poster i en handling ved at markere afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

 • Du kan ikke ændre en primær nøgle-værdi i den primære tabel, hvis der dermed oprettes tabte poster. Det er f.eks. ikke muligt at ændre et ordrenummer i tabellen Ordrer, hvis denne ordre er tildelt vareposter i tabellen Ordrespecifikationer. Du kan imidlertid vælge at opdatere en primær post og alle relaterede poster i en handling ved at markere afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter.

  Bemærkninger!: Hvis du har problemer med at aktivere referentiel integritet, skal du være opmærksom på, at følgende betingelser skal være opfyldt, før det er muligt at gennemtvinge referentiel integritet:

  • Det fælles felt fra den primære tabel skal være en primær nøgle eller have et entydigt indeks.

  • De fælles felter skal have samme datatype. Den eneste undtagelse er autonummereringsfelter, der kan relateres til et talfelt, hvor egenskaben Feltstørrelse er angivet til Langt heltal.

  • Begge tabeller skal være i samme Access-database. Referentiel integritet kan ikke gennemtvinges for sammenkædede tabeller. Hvis kildetabellerne imidlertid er i Access-format, kan du åbne den database, hvor de er gemt, og aktivere referentiel integritet i denne database.

Angive kaskadeindstillinger

Du kan komme ud for en situation, hvor du har gyldige grunde til at ville ændre værdien på "en"-siden af en relation. Hvis det er tilfældet, har du brug for, at Access automatisk opdaterer alle de påvirkede rækker som en del af en enkelt handling. På den måde udføres opdateringen fuldt ud, så databasen ikke efterlades i en ikke-overensstemmende tilstand, hvor nogle rækker er opdateret og andre ikke. Access hjælper dig med at undgå dette problem ved at understøtte funktionen Kaskadevis opdatering af relaterede felter. Hvis du gennemtvinger referentiel integritet og vælger indstillingen Kaskadevis opdatering af relaterede felter, og du derefter opdaterer en primær nøgle, opdaterer Access automatisk alle felter, der refererer til den primære nøgle.

Du kan også få brug for at slette en række og alle relaterede felter – det kan f.eks. være en afsenderpost og alle ordrer, der er relateret til denne afsender. Til dette formål kan du vælge indstillingen Kaskadevis sletning af relaterede poster. Hvis du gennemtvinger referentiel integritet og markerer afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster, bliver alle poster, der refererer til den primære nøgle, automatisk slettet, når du sletter den post, som indeholder den primære nøgle.

Aktivere eller deaktivere kaskadevis opdatering eller sletning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul på fanen Databaseværktøjer.

  Billede af båndet i Access

  Dokumentfanen Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner dokumentfanen Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 4. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer på fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i boksen med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingen Vis skjulte objekter i artiklen Vejledning til navigationsruden.

 5. Klik på relationslinjen til den relation, som du vil ændre. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 6. Dobbeltklik på relationslinjen.

  -eller-

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet.

 8. Markér enten afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter eller afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede felter eller begge.

 9. Foretag eventuelle yderligere ændringer af relationen, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Hvis den primære nøgle er et felt af typen datatypen Autonummerering, vil markering af afkrydsningsfeltet Kaskadevis opdatering af relaterede felter ikke have nogen betydning, fordi du ikke kan ændre værdien i et autonummereringsfelt.

Toppen af siden

Slette en tabelrelation

Hvis du vil fjerne en tabelrelation, skal du slette relationslinjen under dokumentfanen Relationer. Placer markøren præcist, så den peger på relationslinjen, og klik derefter på linjen. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret. Tryk på Delete, når relationslinjen er markeret. Når du fjerner en relation, skal du være opmærksom på, at du også fjerner understøttelsen af referentiel integritet for denne relation. Det betyder, at Access ikke længere automatisk forhindrer oprettelse af horeungeposter på "mange"-siden af en relation.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Billede af båndet i Access

  Dokumentfanen Relationer vises.

  Hvis du endnu ikke har defineret relationer, og du åbner dokumentfanen Relationer for første gang, vises dialogboksen Vis tabel. Klik på Luk, hvis dialogboksen vises.

 4. Klik på Vis alle relationer i gruppen Relationer på fanen Design.

  Alle tabeller med relationer vises, og relationslinjerne er synlige. Vær opmærksom på, at de skjulte tabeller (dvs. tabeller, hvor afkrydsningsfeltet Skjult i boksen med tabellens Egenskaber er markeret) og deres relationer ikke vises, medmindre du har valgt Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillingen Vis skjulte objekter i artiklen Vejledning til navigationsruden.

 5. Klik på relationslinjen til den relation, som du vil slette. Relationslinjen bliver tykkere, når den er markeret.

 6. Tryk på Delete.

  -eller-

  Højreklik, og klik derefter på Delete.

 7. Følgende meddelelse vises muligvis: Er du sikker på, at du vil slette den markerede relation permanent fra databasen?. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Ja.

Bemærk!: Hvis en af tabellerne i tabelrelationen allerede bruges – det kan være af en anden person eller i et åbent databaseobjekt, f.eks. en formular – kan du ikke slette relationen. Du skal lukke de åbne objekter, som anvender tabellerne, inden du forsøger at fjerne relationen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×