Oprette, redigere eller slette en masterside

Alle nye publikationer begynder med én masterside. En masterside kan indeholde alt, hvad du kan placere på en publikationsside, samt visse sideelementer, f.eks. sidehoveder, sidefødder og layouthjælpelinjer, som kun kan oprettes på en masterside.

Du skal kun oprette en ny masterside, hvis du ønsker at anvende en række forskellige layout i en publikation med mere end én side.

I denne artikel

Om mastersider

Oprette en masterside

Anvende en masterside

Redigere en masterside

Slette en masterside

Omdøbe en eksisterende masterside

Om mastersider

Mastersider indeholder de elementer, der skal gentages på flere sider i en publikation. Hvis du anvender mastersider med fælles elementer, får publikationen et mere ensartet udseende.

Mastersider er et usynligt lag, som publikationen bygges på. De kan indeholde design- og layoutelementer, f.eks. margenhjælpelinjer, sidehoveder, sidefødder og billeder. Mastersiderne for bestemte publikationstyper, f.eks. nyhedsbreve og brochurer, indeholder som standard margenhjælpelinjer.

I publikationer, der har mere end én side, kan du oprette flere masterside og derved opnå et mere alsidigt publikationsdesign. Flere mastersider har flere forskellige typer layout, du kan anvende på en hvilken som helst side i en publikation.

Hvis du f.eks. opretter en brochure med det samme billede på for- og bagsiden, kan du bruge én masterside. Hvis siderne inde i brochuren skal se anderledes ud, skal du imidlertid oprette en anden masterside til de indvendige sider.

Du kan tilføje et element på en masterside ved at markere elementet, f.eks. en tekstboks, og klikke på Send til masterside i menuen Arranger. Du kan også ignorere mastersiden ved at klikke på Ignorer i opgaveruden Anvend masterside.

Mastersider gør det nemmere at opdatere, fordi du kan tilføje og opdatere sideelementer et enkelt sted i stedet for at ændre dem på hver enkelt publikationsside.

Mastersider styrer følgende sideelementer:

 • Sidedimensioner

 • Alle margener og hjælpelinjer, herunder kolonnehjælpelinjer og linealhjælpelinjer

 • Sidehoveder og sidefødder

 • Sidebaggrunde, f.eks. vandmærker eller WordArt

 • Enkelt- eller tosidet layout

  Bemærk: Brug et tosidet layout til tosidede publikationer, så den anden side kan se anderledes ud end den første side, uden at du behøver at bruge en ny masterside til den anden side.

 • Tekst og tal, f.eks. WordArt, datoer, klokkeslæt, sidetal eller firmaoplysninger

 • Billeder, f.eks. multimedieklip

 • Objekter, f.eks. afkrydsningsfelter eller tekstbokse

Toppen af siden

Oprette en masterside

Du kan oprette en ny masterside, eller du kan tilføje elementer i en publikation og derefter sende de pågældende elementer til mastersiden. Du kan også duplikere en eksisterende masterside. Hvis du duplikerer en masterside, kan du ændre de elementer, der skal være anderledes.

Det afhænger som regel af publikationens udformning, hvilken type masterside der er bedst at bruge.

 • Hvis publikationen skal vises over et tosidet opslag, skal du bruge tosidede mastersider.

 • Hvis publikationen skal vises som enkeltsider, skal du bruge enkeltsidede mastersider.

Du kan også konvertere en enkeltsidet masterside til en tosidet masterside eller omvendt.

Bemærk:  Hvis du arbejder på en webpublikation, kan du kun få vist enkeltsider, og du kan kun bruge en enkeltsidet masterside.

Oprette en ny tom masterside

 1. Klik på Masterside i menuen Vis.

 2. Klik på Ny side på værktøjslinjen Rediger mastersider.

 3. Skriv en identifikator på et enkelt tegn i boksen Side-id (ét tegn). Det kan være et hvilket som helst enkelt Unicode-tegn.

 4. Indtast en kort beskrivelse for den nye masterside i boksen Beskrivelse.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Tosidet masterside, hvis publikationen skal udformes som et tosidet opslag.

  Bemærk: Hvis den aktuelle publikation kun er en enkelt side, føjes to modstående sider til mastersiderne, men antallet af sider i publikationen øges ikke automatisk.

Sende elementer fra en publikationsside til en ny masterside

Hvis du har oprettet en ny masterside, kan du oprette elementer i publikationen og sende dem til den nye masterside for at færdiggøre den.

Du kan f.eks. oprette en kalender og derefter tilføje et billede, en sidefod med sidetal og en tekstboks og derefter sende alle de pågældende elementer til den nye masterside.

 1. Opret en publikation, og tilpas den, så mastersiden får det ønskede udseende.

 2. Klik på de elementer, der skal placeres på mastersiden.

  Bemærk: Du kan markere mere end ét element ved at holde CTRL nede, mens du klikker.

 3. Klik på Send til masterside i menuen Arranger.

Duplikere en eksisterende masterside

Det kan somme tider være aktuelt at oprette og bruge en masterside med elementer, der er næsten identiske med en eksisterende masterside. Hvis dette er tilfældet, kan du duplikere en eksisterende masterside og derefter ændre eller tilføje de elementer, der skal placeres på den duplikerede masterside, i stedet for at oprette de identiske elementer på en ny masterside igen.

 1. Klik på Masterside i menuen Vis.

 2. Klik på pilen ved siden af navnet på den masterside, du vil duplikere, i opgaveruden Rediger mastersider, og klik derefter på Dupliker.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Dupliker masterside:

  • Skriv en identifikator på et enkelt tegn i boksen Side-id (ét tegn). Det kan være et hvilket som helst enkelt Unicode-tegn.

  • Skriv en kort beskrivelse til den nye masterside i boksen Beskrivelse.

   Bemærk: Kun de første 28 tegn vises i opgaveruden Rediger mastersider.

Toppen af siden

Anvende en masterside

Alle nye publikationer får er standard baseret på en masterside. Hvis du har en publikation mere mere end én side, kan du bruge opgaveruden Anvend masterside til at anvende forskellige mastersider på forskellige sider i publikationen.

Bemærk: Du skal oprette mere end én masterside for at kunne følge denne vejledning.

 1. Klik på pilen i opgaveruden Formater publikation, og klik derefter på Anvend masterside.

 2. Klik på Vis mastersider i opgaveruden Anvend masterside.

  Bemærk: I opgaveruden Rediger mastersider vises et ikon med en enkelt side eller et ikon med to sider, afhængigt af publikationstypen, og hvorvidt publikationen er angivet som et tosidet opslag.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på pilen på listen under sideikonet i opgaveruden Anvend masterside, og klik derefter på den masterside, der skal anvendes på den aktuelle side i et tosidet opslag.

  • Klik på Ignorer master for at skjule mastersideobjekter for siden. Med denne indstilling ignoreres layouthjælpelinjer ikke.

   Bemærk: Hvis du vil anvende en masterside, der er anderledes end standardmasteren for et tosidet opslag, skal du først fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug samme masterside til begge modstående sider, og du skal have oprettet en ny masterside.

 4. Marker den masterside, du vil anvende til siden eller de modstående sider.

  Bemærk: Hvis du anvender den nye masterside til modstående sider, kan du markere afkrydsningsfeltet Brug samme masterside til begge modstående sider for at anvende en enkelt masterside til begge modstående sider i et tosidet opslag. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vises en særskilt liste for hver modstående side i et tosidet opslag, så du kan anvende en masterside uafhængigt på de to sider.

 5. Klik på Anvend på sideområde for at åbne en dialogboks, hvor du kan anvende en masterside for en angivet række sider i publikationen.

 6. Du kan ændre opgaveruden til Rediger mastersider, hvor du kan redigere indholdet i mastersider og oprette nye mastersider, ved at klikke på Vis mastersider.

Toppen af siden

Redigere en masterside

 1. Klik på Masterside i menuen Vis.

 2. Peg på pilen ved siden af navnet på den masterside, du vil redigere, i opgaveruden Rediger mastersider, og klik derefter på Rediger.

 3. Rediger siden på den ønskede måde.

 4. Hvis du vil se de opdaterede publikationssider, skal du klikke på Vis publikationssider og derefter navigere til en side, som mastersiden anvendes til.

Toppen af siden

Slette en masterside

Alle publikationer har som standard én masterside og skal altid have mindst én masterside. Så længe du har mindst én masterside, kan du slette evt. ekstra mastersider. Hvis du sletter en masterside, som anvendes af publikationssider, anvendes i stedet den første masterside på listen i opgaveruden Rediger mastersider.

 1. Klik på Masterside i menuen Vis.

 2. Peg på pilen ud for navnet på den masterside, du vil slette, i opgaveruden Rediger mastersider, og klik derefter på Slet.

 3. Klik på Ja i meddelelsesboksen.

Toppen af siden

Omdøbe en eksisterende masterside

Hvis du bruger mere end én masterside i en publikation, kan du angive mere tydeligt, hvordan hver masterside skal bruges, ved at give den et entydigt side-id eller en entydig beskrivelse. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre side-id'et eller -beskrivelsen for en masterside.

 1. Klik på Masterside i menuen Vis.

 2. Klik på pilen ud for den masterside, du vil omdøbe, i opgaveruden Rediger mastersider, og klik derefter på Rediger.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Omdøb masterside:

  • Skriv en identifikator på et enkelt tegn i boksen Side-id (ét tegn). Det kan være et hvilket som helst enkelt Unicode-tegn.

  • Skriv en kort beskrivelse til den nye masterside i boksen Beskrivelse.

   Bemærk: Kun de første 28 tegn vises i opgaveruden Rediger mastersider.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×