Oprette pivottabel-eller pivotdiagramvisninger i en Access-skrivebordsdatabase

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge pivottabel- og pivotdiagramvisninger, når du har brug for enten at udføre en aktiv dataanalyse eller oprette dynamiske, interaktive diagrammer. I denne artikel forklares de trin, der kræves for at oprette og tilpasse hver enkelt visning.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om pivottabelvisninger

Eksempel på pivottabelvisning

Vise detaljedata

Vise individuelle elementer

Oprette en pivottabelvisning

Trin 1: Oprette en forespørgsel

Trin 2: Åbn forespørgslen i pivottabelvisning

Trin 3: Føje datafelter til pivottabelvisningen

Tilføje rækkefelter

Tilføje kolonnefelter

Tilføje detaljefelter

Tilføje filterfelter

Flytte et felt

Slette et felt

Trin 4: Føje beregnede detaljefelter og totalfelter til visningen

Tilføje beregnede detaljefelter

Tilføje totalfelter

Trin 5: Ændre feltoverskrifter og formatere data

Trin 6: Filtrere, sortere og gruppere data

Designe en pivotdiagramvisning

Forskelle mellem pivottabelvisning og en pivotdiagramvisning

Eksempler på en pivotdiagramvisning

Oprette en pivotdiagramvisning

Trin 1: Skifte til pivotdiagramvisning

Trin 2: Tilføje og fjerne felter i pivotdiagramvisningen

Tilføje et felt

Slette et felt

Trin 3: Gruppere, filtrere og sortere data

Gruppere data

Filtrere data

Sortere data

Trin 4: Ændre diagramtypen

Trin 5: Tilføje en forklaring

Trin 6: Redigere og formatere tekst

Aksetitler

Dataetiketter

Trin 7: Formatere afbildningsområdet

Lære om pivottabelvisninger

En pivottabel er en interaktiv tabel, der hurtigt kombinerer og sammenligner store mængder data. Du kan rotere dens rækker og kolonner for at se forskellige opsummeringer af kildedataene, og du kan vise detaljerne for det område, du er interesseret i. Brug en pivottabel, når du vil analysere totaler, især når du har en lang liste med tal, der skal opsummeres, og du gerne vil sammenligne flere fakta om hvert enkelt tal.

Eksempel på pivottabelvisning

Den følgende illustration viser en forespørgsel om fakturadata i en pivottabelvisning. Denne visning viser kun de opsummerede værdier.

pivottabelvisning

Feltet Land filtreres, så det er kun data for USA, der vises.

Feltet Brugerdefineret område er et brugerdefineret gruppefelt. Du kan anvende brugerdefinerede gruppefelter til at gruppere elementer på en måde, så du får en bedre dataanalyse. I dette tilfælde er elementerne for By grupperet i to kategorier: Vestkysten og Resten af landet.

Transaktionsværdi i alt viser den samlede værdi i procent af de transaktioner, en sælger har håndteret i hvert af de to områder.

Antal transaktioner viser det antal transaktioner, som en sælger har håndteret i hvert af de to områder.

I den forudgående illustration kan du nemt sammenligne data på tværs af forskellige sælgere og områder. Da tabellen er interaktiv, kan du hurtigt ændre filtrene, totalerne og den viste detaljegrad, så du kan analysere dine data på forskellige måder.

Toppen af siden

Vise detaljedata

Du kan klikke på plustegnet (+) til højre for en sælger eller under et område for at se de enkelte detaljeposter. Følgende illustration viser detaljedata for Anne Dodsworth.

Vise detaljedata

Disse detaljefelter findes i den underliggende postkilde.

Et beregnet detaljefelt bruges som et udtryk, der er baseret på andre detaljefelter.

De enkelte transaktioner blev håndteret af Anne Dodsworth i området Vestkysten.

Opsummeringsfelter og data vises nederst i visningen.

Du kan klikke på minustegnet (-) til højre for en sælger eller et område for at skjule de tilhørende detaljedata.

Bemærk: Når detaljedataene skjules, bliver resultatet af pivottabelvisningen bedre.

Toppen af siden

Vise individuelle elementer

Når der er mere end ét felt i et kolonneområde, kan du klikke på plustegnet (+) eller minustegnet (-) til venstre for et element for at vise eller skjule elementer på et lavere niveau. Hvis du f.eks. vil vise opsummerede data eller detaljedata for hver enkelt by på vestkysten, skal du klikke på plustegnet (+) til venstre for Vestkysten.

Følgende illustration viser de opsummerede værdier for hver enkelt by i gruppen Vestkysten.

Vise individuelle elementer

Elementer i feltet By, der grupperes under den brugerdefinerede gruppe Vestkysten.

Opsummeringsdata for Elgin.

Hvis du klikker her, vises kunder, der er hjemmehørende i Elgin, samt opsummeringsdata for hver kunde.

Hvis du klikker her, vises detaljedata for Elgin.

Toppen af siden

Oprette en pivottabelvisning

Du kan også oprette pivottabel- og pivotdiagramvisninger for Access-forespørgsler, -tabeller og -formularer. Med udgangspunkt i hensigten for denne artikel forklarer vi, hvordan du opretter en pivottabelvisning og en pivotdiagramvisning for en Access-forespørgsel.

Trin 1: Oprette en forespørgsel

Hvis du ikke allerede har en forespørgsel, du vil bruge til din pivottabelvisning, kan du oprette en ny:

 • Klik på Guiden Forespørgsel i gruppen Forespørgsler under fanen Opret, hvis du vil bruge en guide til at oprette din forespørgsel, eller Forespørgselsdesign, hvis du vil selv oprette forespørgslen.

Når du føjer felter til forespørgselsgitteret, skal du sørge for at medtage:

 • Felter, der indeholder de data, du vil opsummere (det kan f.eks. være valutabeløb eller andre numeriske data).

 • Felter, du kan bruge til at sammenligne med, f.eks. medarbejder, område eller dato.

Hvis du har planer om at tælle elementerne i din pivottabel, skal du også medtage et felt med et entydigt id for de elementer, du tæller. Det betyder f.eks. at hvis du vil tælle antallet af fakturaer, skal din forespørgsel indeholde id'et på fakturatabellen.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forespørgsler, i artiklen Introduktion til forespørgsler.

Trin 2: Åbne forespørgslen i pivottabelvisningen

 1. Hvis forespørgslen ikke allerede er åben, skal du dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden.

 2. Klik på Visning i gruppen Visninger under fanen Hjem, og klik derefter på Pivottabelvisning.

  Access viser en tom pivottabelvisning uden felter eller data.

Trin 3: Føje datafelter til pivottabelvisningen

I dette trin kan du tilføje de felter, der udgør række- og kolonneoverskrifterne for pivottabelvisningen samt detalje- og filterfelterne. For at gøre dette skal feltlisten være synlig.

 • Hvis feltlisten ikke er synlig, skal du klikke på Feltliste i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

Tilføje rækkefelter

Rækkefelter er dem, der udgør rækkerne i pivottabellen. Sælger i illustrationer i starten af denne artikeler rækkefelt.

Sådan tilføjer du et rækkefelt:

 • Træk feltet fra feltlisten til det område, der er markeret Slip rækkefelter her i pivottabellen.

Du kan også tilføje filterfeltet vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg feltet på feltlisten.

 2. Vælg Rækkeområde på rullelisten nederst på feltlisten, og klik derefter på Føj til.

Tilføje kolonnefelter

Som navnet antyder, er kolonnefelter dem, der udgør kolonner i pivottabellen. Er kolonnefelter i illustrationer i starten af artiklen, By og kunde-id.

Sådan tilføjer du et kolonnefelt:

 • Træk feltet fra feltlisten til det område, der er markeret Slip kolonnefelter her i pivottabellen.

Du kan også tilføje filterfeltet vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg feltet på feltlisten.

 2. Vælg Kolonneområde på rullelisten nederst på feltlisten, og klik derefter på Føj til.

Tilføje detaljefelter

Detaljefelter er dem, der udgør detaljeret cellerne i pivottabellen. I illustrationer i starten af denne artikeler Produktnavn, Enhedspris og antal felter alle detaljefelter.

Sådan tilføjer du et detaljefelt:

 • Træk feltet fra feltlisten til det område, der er markeret Slip totaler eller detaljefelter her i pivottabellen.

Du kan også tilføje filterfeltet vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg feltet på feltlisten.

 2. Vælg Detaljeområde på rullelisten nederst på feltlisten, og klik derefter på Føj til.

Tilføje filterfelter

Filterfelter er valgfrit. Tilføje et filterfelt, kan du filtrere hele pivottabellen efter en værdi. For eksempel i første illustration i starten af artiklener feltet land blevet tilføjet som et filterfelt. Som et resultat, kan kun filtrere hele pivottabellen til bestemte lande.

Sådan tilføjer du et filterfelt:

 • Træk feltet fra feltlisten til det område, der er markeret Slip filterfelter her i pivottabellen.

Du kan også tilføje filterfeltet vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg feltet på feltlisten.

 2. Vælg Filterområde på rullelisten nederst på feltlisten, og klik derefter på Føj til.

Flytte et felt

 • Træk feltnavnet til den ønskede placering. Sørg for at trække selve feltnavnet (f.eks. Sælger) og ikke en af feltværdierne.

Slette et felt

 • Vælg det felt, du vil slette, og klik derefter på Fjern felt i gruppen Aktivt felt under fanen Design.

  Bemærk: Denne handling fjerner dette felt fra visningen, men visning er stadig tilgængelig i den underliggende datakilde.

Trin 4: Føje beregnede detaljefelter og totalfelter til visningen

Tilføje beregnede detaljefelter

 1. Klik på Formler i gruppen Værktøjer under fanen Design, og klik derefter på Opret beregnet detaljefelt.

  Access viser dialogboksen Egenskaber.

 2. Skriv et navn til det beregnede felt i feltet Navn.

 3. Skriv den beregning, du vil udføre, for eksempel i det store felt under feltet navn:

  Enhedspris * antal

  Tip:  Mens du skriver beregningen, kan du bruge rullelisten og knappen Indsæt henvisning til nederst i dialogboksen Egenskaber for at føje felter til beregningen.

 4. Klik på Skift. Access tilføjer det beregnede felt på feltlisten.

 5. Gentag trin 2-4 for eventuelle øvrige felter, du vil oprette.

 6. Lukke dialogboksen Egenskaber.

 7. Tilføj det beregnede felt til pivottabellen ifølge instruktionerne i afsnittet tilføje detaljefelter.

Tilføje totalfelter

 1. Sørg for, at detaljecellerne vises. Vælg et navn til en kolonneoverskrift, og klik derefter på Vis detaljer i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 2. Vælg en af de detaljeværdier, du vil tilføje en total for.

 3. Klik på Automatisk beregning i gruppen Værktøjer under fanen Design, og klik derefter på den type total, du vil tilføje.

 4. Gentag trin 3 for eventuelle andre typer totaler, du vil tilføje.

Trin 5: Ændre titeltekster for felter og formatere data

 1. Vælg navnet på det felt, du vil ændre, i pivottabellen.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen Værktøjer under fanen Design.

 3. Klik på fanen Titeltekster i dialogboksen Egenskaber.

 4. Skriv den ønskede titeltekst i feltet Titeltekst, og tryk derefter på Enter.

 5. Angiv eventuelle andre formateringsindstillinger, der skal gælde for titelteksterne.

 6. Klik på fanen Format i dialogboksen Egenskaber.

 7. Brug kommandoerne på fanen Format til at sortere data og til at formatere teksten og cellerne.

 8. Hvis din pivottabel indeholder rækker med totaler, skal du klikke på Skjul detaljer under fanen Design for at skjule detaljefelterne og kun vises felterne med totaler.

 9. Gentag trin 3-7 for at angive titeltekster og formater for felterne med totaler.

Tip:  Hvis du vil vise totaler som en procentdel af en hovedtotal, skal du vælge en af totalerne og derefter klikke på Vis som i gruppen Værktøjer under fanen Design og derefter vælge, hvilken hovedtotal du vil sammenligne med (rækketotal, kolonnetotal osv.)

Trin 6: Filtrere, sortere og gruppere data

 • Hvis du vil filtrere data, skal du klikke på pil ned ud for et feltnavn og derefter markere afkrydsningsfelterne for at få den ønskede filtrering.

 • Sådan grupperer du data:

  1. Klik på de værdier, du vil gruppere, i pivottabellen. Hvis du f.eks. vil gruppere flere byer sammen, skal du klikke på den første by og derefter trykke på og holde Ctrl-tasten nede, samtidig med at du klikker på de andre byer, du vil gruppere.

  2. Højreklik på en af de valgte værdier, og klik derefter på Gruppeelementer.

   Access opretter en brugerdefineret grupperingsniveau. Du kan ændre billedteksten og formatering af gruppen ved hjælp af fremgangsmåden i afsnittet trin 5: ændre feltoverskrifter og formatere data.

Når du har tilføjet et grupperingsniveau, kan du vælge gruppen og derefter bruge kommandoerne Udvid felt og Skjult felt under fanen Design for henholdsvis at vise eller skjule de enkelte felter i gruppen.

Toppen af siden

Designe en pivotdiagramvisning

Forskelle på en pivottabelvisning og en pivotdiagramvisning

Layoutet på en pivotdiagramvisning svarer til den for en pivottabelvisning, dog viser pivottabelvisninger datadetaljer som standard, mens pivotdiagramvisninger viser datatotaler eller dataopsummeringer (som regel i form af summeringer eller tællinger).

Derudover viser en pivotdiagramvisning serie- og kategoriområder i stedet for række- og kolonneområder. En serie er en gruppe relaterede datapunkter og gengives som regel med en bestemt farve i forklaringen. En kategori består af et datapunkt fra hver serie og gengives som regel med et navn på kategoriaksen (x).

De layoutændringer, du foretager på en tabel, en forespørgsel eller en formular i andre visninger, afhænger af objektets layout i en pivottabel- eller pivotdiagramvisning. En layoutændring, du foretager i pivottabelvisningen, f.eks. ved at flytte et felt fra rækkeområdet til kolonneområdet, afspejles imidlertid i pivotdiagramvisningen og omvendt.

Eksempler på en pivotdiagramvisning

Den første pivotdiagramvisning viser de fem sælgere, der har det højeste salgsbeløb (sådan som det er angivet ved den samlede enhedspris) i USA mellem 1996 og 1998. Hvert enkelt datamærke udvides til værdien på værdiaksen (y), som repræsenterer summen af priserne for de solgte enheder.

Total for solgte enhedspriser

I filterområdet er feltet Land filtreret, så der kun vises enhedspriser for USA.

Dataområdet viser totalerne for de solgte enhedspriser.

Afbildningsområdet udgør en baggrund til datamærkerne.

Gitterlinjerne gør det nemmere at se, hvor datamærkerne vises på værdiaksen.

Dette datamærke repræsenterer et kategoripunkt (i dette tilfælde en sælger), der udgøres af tre seriepunkter (i dette tilfælde årene 1996, 1997 og 1998).

Serieområdet indeholder seriefeltet Ordredato. Der er føjet en forklaring på den højre side af dette diagram, og den vises lige under seriefeltet.

Kategoriområdet består af kategorinavne, og i dette tilfælde er kategorinavnene sælgernes navne.

Dette akseværdinavn giver en referenceramme for hvert enkelt datamærke.

Det samme diagram kan "pivoteres" eller manipuleres til at vise forskellige analysesæt som f.eks. i dette eksempel, der sammenligner de bedste lande/områder i forhold til afgivne ordrer. Bemærk, at i dette tilfælde er feltet Sælger nu i filterområdet, mens feltet Land er i kategoriområdet.

Sælger og Land

Toppen af siden

Oprette en pivotdiagramvisning

De følgende instruktioner er baseret på den antagelse, at du har fuldført de ovenstående for at oprette en pivottabelvisning.

Trin 1: Skifte til pivotdiagramvisning

Klik Vis i gruppen Visninger under fanen Design, og klik derefter på Pivotdiagramvisning.

Trin 2: Tilføje og fjerne felter i pivotdiagramvisningen

I dette trin kan du tilføje eller fjerne felter fra diagrammet. Når du fjerner et felt fra et diagram, er dataene stadig tilgængelige via feltlisten, men de vises ikke i diagrammet.

Tilføje et felt

 • Hvis du vil tilføje et felt, kan du trække det fra feltlisten til en af "spilzonerne" på diagrammet. Du kan også vælge feltet på feltlisten, vælge det område, du vil føje feltet til, nederst på feltlisten og derefter klikke på Føj til.

  • Hvis du ikke ser nogen slipzoner, skal du klikke på Slipzoner i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

  • Hvis du ikke ser feltlisten, skal du klikke på Feltliste i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

Slette et felt

 • Hvis du vil slette et felt, skal du markere dets navn på diagrammet og derefter trykke på Delete. Du kan også trække feltet væk fra diagrammet.

Trin 3: Gruppere, filtrere og sortere data

Hvis du vil gøre et diagram lettere at læse, er det ofte en god ide at gruppere, filtrere og sortere dataene. For eksempel i illustrationer i begyndelsen af dette afsnit, er ordredatoer grupperet efter år så det er nemt at få vist opsummeringer for hvert år på straks i stedet for at se på hver enkelt Ordredato. Dataene filtreres også, hvis du vil se, hvilke fem sælgere havde de højeste salgsbeløb. Til sidst skal er hvert enkelt datamærke sorteret efter den samlede værdi i stigende rækkefølge, så det er nemt at se, hvilken af de fem sælgere var det største salg og som har haft laveste.

Gruppere data

 1. Vælg et feltnavn i diagrammet.

 2. Hvis dialogboksen Egenskaber ikke allerede vises, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Filtrer og gruppér i dialogboksen Egenskaber.

 4. Vælg den ønskede grupperingsindstilling på listen Gruppér elementer efter under Gruppering. Du kan f.eks. klikke på År i et datofelt. I et datofelt kan du gruppere efter præfikstegn, f.eks. de første tre tegn i et navn.

Filtrere data

 1. Vælg et datamærke i diagrammet.

 2. Hvis dialogboksen Egenskaber ikke allerede vises, skal du højreklikke på datamærket og derefter klikke på Egenskaber.

 3. Vælg typen af filtrering og antal af elementer, du vil vise, under Filtrering under fanen Filtrer og gruppér i dialogboksen Egenskaber. Hvis du f.eks. vil se de øverste fem elementer, skal du vælge Øverst på listen Vis og derefter skrive 5 i feltetElementer.

Sortere data

 • Højreklik på et datamærke i diagrammet, peg på Sortér, og klik derefter på den ønskede sorteringsindstilling.

Trin 4: Ændre diagramtypen

 1. Højreklik på et tomt område i diagrammet, og klik derefter på Skift diagramtype.

 2. Vælg en generel diagramtype på listen til venstre i dialogboksen Egenskaber.

 3. Vælg den specifikke diagramtype, du ønsker, på listen til højre.

Trin 5: Tilføje en forklaring

 1. Klik på et tomt område i diagrammet.

 2. Klik på Forklaring i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

Trin 6: Redigere og formatere tekst

Aksetitler

 1. Vælg denne aksetitel, du vil formatere.

 2. Hvis dialogboksen Egenskaber ikke allerede vises, skal du højreklikke på titlen og derefter klikke på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Format i dialogboksen Egenskaber, og skriv den tekst, der skal vises, i feltet Titeltekst.

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under Tekstformat på den samme fane.

Datanavne

 1. Klik på et datanavn. Det kunne f.eks. være et af navnene langs kategoriaksen (x).

 2. Klik på navnet igen for at vælge alle navnene langs aksen.

 3. Hvis dialogboksen Egenskaber ikke allerede vises, skal du højreklikke på et af navnene og derefter klikke på Egenskaber.

 4. Klik på fanen Format i dialogboksen Egenskaber, og vælg derefter de ønskede formateringsindstillinger.

Trin 7: Formatere afbildningsområdet

 1. Klik i afbildningsområdet for at markere det. Afbildningsområdet er det felt, der indeholder datamærkerne.

 2. Hvis dialogboksen Egenskaber ikke allerede vises, skal du højreklikke på afbildningsområdet og derefter klikke på Egenskaber.

 3. Klik på Kant/fyld i dialogboksen Egenskaber.

 4. Vælg de formateringsindstillinger, der skal anvendes på afbildningsområdet.

 5. Markér en gitterlinje i diagrammet.

 6. Klik på fanen Streg/mærke i dialogboksen Egenskaber.

 7. Vælg de formateringsindstillinger, der skal anvendes på gitterlinjerne.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×