Oprette opgaver og opgaveelementer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Mange fører lister over opgaver, der skal udføres – på papir, i et regneark eller ved en kombination af papir og elektroniske metoder. I Microsoft Office Outlook 2007 kan du kombinere de forskellige lister i en enkelt liste, som er forbedret med påmindelser og registrering.

Denne artikel indeholder

Om opgaver og opgaveemner

Oprette en opgave i menuen Filer

Oprette en opgave eller et opgaveeme fra en e-mail

Oprette et opgaveemne fra en kontaktperson

Oprette en opgave i opgavepanelet

Oprette en opgave på listen over daglige opgaver i Kalender

Om opgaver og opgaveemner

Opgavepanel En opgave er et emne, du opretter i Outlook og kan registrere, indtil den er fuldført. Et opgaveemne er et hvilket som helst Outlook-emne – f.eks. en opgave, en e-mail eller en kontaktperson – der er blevet markeret til opfølgning. Alle opgaver markeres som standard til opfølgning, når de oprettes, også hvis de ikke har en start- og slutdato. Derfor oprettes der automatisk et opgaveemne, hver gang du opretter en opgave eller markerer en e-mail eller kontaktperson.

Sætte flag ved både er den bedste løsning, når du har brug at hurtigt angive, at et element kræver din opmærksomhed på et senere tidspunkt. Når du markerer et element, vises med et flag i visningen Mail, i opgaver, i opgavepanelet og i listen over daglige opgaver i kalender. Markere en meddelelse eller kontaktperson, oprette en ny opgave ikke. Da opgaveelement er stadig et e-mail-meddelelse eller en kontaktperson efter der er markeret med flag, du ikke har mulighed for at tildele den som en opgave til en anden, eller angive dens status eller procentdel af fuldstændighed.

En opgave kan forekomme en enkelt gang eller tilbagevendende. En tilbagevendende opgave kan gentages med jævne mellemrum, eller den kan gentages på baggrund af den dato, du markerer opgaven som fuldført. Du kan f.eks. oprette en tilbagevendende opgave om at sende en statusrapport til din leder den sidste fredag i hver måned, eller du kan oprette en tilbagevendende opgave om at blive klippet én måned efter din sidste klipning.

Både opgaver og opgaveelementer vises i opgaver, skal-opgave-værktøjslinjen og listen over daglige opgaver i kalender. Uanset hvilken visning, du befinder dig i, informerer opgavepanelet dig af din kalender, opgaver og opgavepanel elementer.

Der er flere måder at oprette en ny opgave i Outlook. Du kan bruge kommandoen opgave (Klik på Ny i menuen filer ), Angiv en opgave i feltet Skriv en ny opgave i opgavepanelet fra en hvilken som helst visning i Outlook skal du skrive i et tomt område på listen over daglige opgaver i kalender, eller klik på og skrive i tekstfeltet Klik her for at tilføje en ny opgave øverst i visningen opgaver. Disse er den hurtigste måde at bruge opgavepanelet.

Du kan også oprette en opgave ved at trække emnet, f.eks. en e-mail, til Opgaver i Navigationsrude. Der oprettes derefter en kopi af e-mailen som en opgave.

Om du registrere opgaver, der er tildelt til dig selv (såsom påmindelser til at besvare e-mails), eller følge op på opgaver, der er tildelt til andre personer (såsom status for en persons projekt), Outlook-opgaver er din løsning. Du kan hurtigt tilføje og opdatere opgaver eller markerer dem som fuldført. Med opgaver, der er indbygget i visningen Kalender, har du en omfattende grænseflade for bevarelse af Registrer ikke kun dine aftaler, men de opgaver, du har brug for at fuldføre på en given dag.

Tilbage til toppen

Oprette en opgave i menuen Filer

 1. Vælg Ny i menuen Filer, og klik derefter på Opgave.

  Tastaturgenvejen til at oprette en ny opgave, skal du trykke på CTRL + SKIFT + K.

 2. Skriv et navn til opgaven i boksen Emne.

  Bemærk: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven.

 4. Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

  Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme ugedag. Du kan ændre feltet slutdato til en anden dato, du vil.

 5. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 6. Klik på den hyppighed, der er (dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt ), som opgaven skal gentages, og gør derefter et af følgende i dialogboksen Tilbagevendende opgave:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund af angivelserne.

   Tip: Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den stadig ikke fuldførte opgave for d. 15. april. Først når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 8. Hvis du vil tilføje en påmindelsesbesked, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter angive datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 9. Du kan angive en brugerdefineret lyd skal afspilles med din påmindelse. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, Vælg den lydfil, der skal afspilles, skal du klikke på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer påmindelsen lyd kun til denne opgave.

 10. Hvis du vil registrere status for opgaver på denne opgave i Status, prioritet og % færdigt felterne skal du angive de værdier, du vil.

  Felterne Status og % fuldført er sammenkædet. Når du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på en af farvekategorierne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn til farvekategorien, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorierne og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Tip: Ændret mening om tildeling af en farve kategori? Højreklik på den farve eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

  Bemærk: Som standard vises kontaktpersonsammenkædning ikke i meddelelses- kontaktperson- eller opgavevinduerne. Du kan slå kontaktpersonsammenkædning til ved at klikke på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i hovedvinduet i Outlook. Klik på Indstillinger for kontaktperson under fanen Indstillinger, og marker derefter afkrydsningsfeltet Vis kontaktpersonsammenkædning på alle formularer under Sammenkædning af kontaktpersoner i dialogboksen Indstillinger for kontaktperson. Åbn opgaven for at fortsætte med denne fremgangsmåde.

 3. Hvis du ikke vil have andre til at se en delt opgave-post på fanen opgave i gruppen Indstillinger, klik på privat.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og Luk i gruppen Handlinger under fanen opgave.

Tilbage til toppen

Oprette en opgave eller et opgaveeme fra en e-mail

Du kan ændre en e-mail til en opgave eller et opgaveemne på flere forskellige måder.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Markere en e-mail med et flag til opfølgning

  Det er den bedste måde at markere en meddelelse med flag, når du har brug for hurtigt at markere et element til din handling på et senere tidspunkt. Når du markerer et element, vises det i visningen Mail med et flag i opgaver, i opgavepanelet og i listen over daglige opgaver i kalender. Markere en meddelelse eller kontaktperson, oprette en ny opgave ikke. Da opgaveelement forbliver stadig en mail eller kontakt efter der er markeret med flag, du ikke har mulighed for at tildele den som en opgave til en anden, eller angive dens status eller procentdel af fuldstændighed.

  1. Højreklik på kolonnen med flag til en e-mail i Mail.

  2. Vælg forfaldsdatoen.

   Hvis du hurtigt vil tilføje et opfølgningsflag, skal du klikke på kolonnen med flaget ud for e-mailen. Der angives automatisk en startdato og en forfaldsdato, som er dags dato.

   Hvis du vil ændre påmindelsesklokkeslættet, påmindelseslyden, startdatoen, forfaldsdatoen eller den flagtekst, der vises i oplysningspanelet eller fjerne påmindelsesflaget, skal du højreklikke på kolonnen med flaget ud for e-mailen og derefter klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge indstillinger åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelsen automatisk.

   Dialogboksen Opfølgning

 • Trække en e-mail til opgavepanelt for at oprette et opgaveemne

  Opgavepanelet skal arrangeres efter startdato eller forfaldsdato for at bruge disse procedurer.

  1. Klik på en e-mail for at markere den, og træk derefter meddelelsen til afsnittet med opgavelisten i opgavepanelet.

  2. Når du ser en rød linje med pile placeret i hver ende, hvor du vil placere opgaven, skal du slippe museknappen.

   Billede af afsnittet til aftaler i opgavepanelet

 • Trække en e-mail til knappen Opgaver for at oprette en ny opgave

  Du kan bruge alle funktionerne i et opgaveelement, når du trækker en e-mail-meddelelse til opgaver i navigationsruden, og indholdet af e-mailen, undtagen vedhæftede filer, kopieres til brødteksten i opgaven. Selvom den oprindelige e-mail slettes senere, er opgaven, herunder kopierede indholdet, undtagen vedhæftede filer i en e-mail, stadig tilgængelig.

  1. Klik på en e-mail for at markere den, og træk den derefter til knappen Opgave i navigationsruden.

   Hvis du vil tilføje meddelelsen som en vedhæftet fil til en opgave i stedet for at indsætte teksten i opgavens tekst, skal du højreklikke på meddelelsen og trække den til opgavelisten. Klik på Kopier hertil som opgave med vedhæftet fil i genvejsmenuen.

   Der vises et nyt opgaveemne, og en kopi af e-mailens indhold indsættes i opgaveteksten. E-mailens emne bliver opgavens emne. Du kan evt. ændre emnet.

   Bemærk: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

  2. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven.

  3. Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

   Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre forfaldsdatoen til den ønskede dato.

  4. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

  5. Klik på den hyppighed, der er (dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt ), som opgaven skal gentages, og gør derefter et af følgende i dialogboksen Tilbagevendende opgave:

   • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

   • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

    Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

    Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

  6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

  7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

  8. Du kan angive en brugerdefineret lyd skal afspilles med din påmindelse. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, Vælg den lydfil, der skal afspilles, skal du klikke på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer påmindelsen lyd kun til denne opgave.

  9. Hvis du vil registrere status for opgaver på denne opgave, i den Status, prioritet og % fuldført felterne Skriv eller Vælg de ønskede indstillinger.

   Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Ændret mening om tildeling af en farve kategori? Højreklik på den farve eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis du ikke vil have andre til at se en delt opgave-post på fanen opgave i gruppen Indstillinger, klik på privat.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Tilbage til toppen

Oprette et opgaveemne fra en kontaktperson

Markere en kontakt er den bedste måde, når du har brug for hurtigt markere en kontakt til din handling på et senere tidspunkt. Markere en kontakt opretter et opgaveelement med teksten i flaget i oplysningspanelet. Den markerede kontaktperson den vises også i listen opgaver, opgavepanel, og i den kalender liste over daglige opgaver. Markere en kontakt, oprette et nyt opgaveelement ikke. Da opgaveelement forbliver stadig en kontakt, har du ikke mulighed for at tildele den som en opgave til en anden, eller for at angive dens status eller procent fuldført.

 1. Højreklik på kontakten i kontakter.

 2. Peg på Opfølgning i genvejsmenuen, og klik derefter på forfaldsdatoen.

  Hvis du vil ændre påmindelsesklokkeslættet, påmindelseslyden, startdatoen, forfaldsdatoen eller den flagtekst, der vises i oplysningspanelet eller fjerne påmindelsesflaget, skal du klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge indstillinger åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelsen automatisk.

Tilbage til toppen

Oprette en opgave i opgavepanelet

Opgavepanelet vises som standard i alle Outlook-visninger. Du kan slå opgavepanelet til og fra. Desuden kan du vælge at få vist en minimeret udgave af opgavepanelet, der fylder mindre på skærmen. Når du slår opgavepanelet til eller fra eller minimerer det i en bestemt visning, anvendes indstillingen kun på den pågældende visning. Hvis du f.eks. slår opgavepanelet fra i e-mail-visningen, forbliver det slået fra, hver gang du arbejder i e-mail-visningen, også næste gang du starter Outlook. Det forbliver dog slået til i andre visninger, f.eks. Kalender, Noter og Opgaver.

 • Du kan slå opgavepanelet til eller fra ved at klikke på Visning, pege på Opgavepanel og klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

 • Hvis du vil oprette en ny opgave på opgavelisten, skal du klikke på i tekstfeltet Skriv en ny opgave (kaldet opgave inputpanel, Skriv et emne for opgaven, og tryk derefter på ENTER.

  Opgaveinputpanel

  Som standard, skal opgaven tildeles en forfaldsdato og en startdato, som er baseret på flagets Angiv hurtigklik indstilling. Når du først installere Outlook, vil denne indstilling er konfigureret som i dag.

  Hvis du opretter en opgave og ændre flag til en anden forfaldsdato dato valg, bruge en hvilken som helst fremtidige opgaver, du angiver i opgavepanelet den nye indstilling. Du kan altid tilsidesætte den valgmulighed, der vises, og vælg en anden indstilling. Når du starter Outlook, som den første opgave, der er angivet standard til at angive flaget Angiv hurtigklik.

  Hvis du vil ændre standardflagindstillingen, skal du højreklikke på kolonnen til flag i en visning, klikke på Angiv hurtigklik og derefter vælge den ønskede flagindstilling. Indstillingerne omfatter Ingen dato. Hvis du vælger flaget Ingen dato, vises emnet i gruppen Ingen dato i opgavepanelet.

  Bemærk: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

 • Fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven ved at dobbeltklikke på opgaven i opgavepanelet.

 • Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

  Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre forfaldsdatoen til den ønskede dato.

 • Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 • Klik på den hyppighed, der er (dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt ), som opgaven skal gentages, og gør derefter et af følgende i dialogboksen Tilbagevendende opgave:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 • Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 • Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 • Du kan angive en brugerdefineret lyd skal afspilles med din påmindelse. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, Vælg den lydfil, der skal afspilles, skal du klikke på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer påmindelsen lyd kun til denne opgave.

 • Hvis du vil registrere status for opgaver på denne opgave, i den Status, prioritet og % fuldført felterne Skriv eller Vælg de ønskede indstillinger.

  Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Ændret mening om tildeling af en farve kategori? Højreklik på den farve eller namef farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis du ikke vil have andre til at se en delt opgave-post på fanen opgave i gruppen Indstillinger, klik på privat.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på emnet og trække det til den ønskede placering. Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Tilbage til toppen

Oprette en opgave på listen over daglige opgaver i Kalender

Listen over daglige opgaver vises kun i Outlook-kalenderens dags- og ugevisning. Hvis du vil slå listen over daglige opgaver til eller fra, skal du i Kalender klikke på Vis, pege på Liste over daglige opgaver og derefter klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

Liste over daglige opgaver

Du kan få vist det samlede antal opgaver ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik i Kalender på Vis, peg på Liste over daglige opgaver, og klik derefter på Minimeret.

 • Peg på den øverste kant af listen over daglige opgaver. Når markøren ændres til en Ikonet Størrelseshåndtag , skal du trække kanten til bunden af vinduet.

Hvis du vil oprette nye opgaver på listen over daglige opgaver, skal du bruge indstillingen Normal for listen over daglige opgaver.

 1. Når der peges med markøren på listen over daglige opgaver, vises Klik for at tilføje en opgave.

 2. Klik på et tomt område under en dagkolonne.

 3. Skriv et emne for opgaven, og tryk derefter på ENTER.

  Som standard, skal opgaven tildeles en startdato og forfaldsdato for dag, i kolonnen over listen over daglige opgaver. For at ændre startdato eller slutdato på opgaven, skal du trække den oprettede opgave til den dag, en opgave forfalder. I stedet for at trække opgaven, kan du åbne opgaven og derefter ændre startdato og forfaldsdato. For at gøre det, kan du Højreklik på opgaven, og klik derefter på Åbn, eller Markér elementet, tryk på ESC, og tryk derefter på ENTER.

 4. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 5. Klik på den hyppighed, der er (dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt ), som opgaven skal gentages, og gør derefter et af følgende i dialogboksen Tilbagevendende opgave:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 8. Du kan angive en brugerdefineret lyd skal afspilles med din påmindelse. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, Vælg den lydfil, der skal afspilles, skal du klikke på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer påmindelsen lyd kun til denne opgave.

 9. Hvis du vil registrere status for opgaver på denne opgave, i den Status, prioritet og % fuldført felterne Skriv eller Vælg de ønskede indstillinger.

  Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Ændret mening om tildeling af en farve kategori? Højreklik på den farve eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis du ikke vil have andre til at se en delt opgave-post på fanen opgave i gruppen Indstillinger, klik på privat.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på emnet og trække det til den ønskede placering. Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×