Oprette og udskrive noter

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette noter, efterhånden som du opbygger din præsentation. Du ønsker muligvis at udskrive dem og gennemgå dem, mens du fremlægger din præsentation.

En grøn idé ... Grønt blad

Før du udskriver notesider, skal du imidlertid overveje at få vist dine noter i præsentationsvisning i stedet. For at spare papir og printerpatroner kan du få vist dine noter på en anden skærm, mens du fremlægger din præsentation. Se Se talerens noter privat, mens du fremlægger en præsentation på flere skærme for at få mere at vide.

Brug noterude i Normal visning til at skrive noter om dine slides. Klik på Normal i gruppen Præsentationsvisninger på fanen Vis for at gå til Normal visning.

Noterude
Ruden noter (med rød cirkel omkring) i Normal visning

Du kan dine noter og formatere dem, mens du arbejder i Normal visning, men hvis du vil se, hvordan dine noter ser ud, når de bliver udskrevet og den fulde effekt af eventuel formatering af tekst, skal du skifte til visningen Noter. I visningen Noter kan du også kontrollere og ændre sidehoveder og sidefødder i dine noter.

Hver note viser en slideminiature sammen med de noter, der er knyttet til det pågældende slide. I Noter kan du forskønne dine noter med grafer, billeder, tabeller eller andre illustrationer.

Noter

(De følgende tal svarer til tallene i illustrationen).

 1. Noter omfatter dine noter og hvert slide i præsentationen.

 2. Hvert slide udskrives på sin egen noteside.

 3. Dine noter er knyttet til slidet.

 4. Du kan føje data, såsom diagrammer eller billeder, til dine noter.

Husk følgende, når du tilføjer noter:

 • De ændringer, tilføjelser og sletninger, du foretager på en note, gælder kun for den pågældende note og for noteteksten i Normal visning.

 • Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere slidets billedområde eller noteområde, skal du foretage dine ændringer i Noter.

 • Du kan ikke tegne eller indsætte billeder i noteruden i Normal visning. Skift til Noter, og tegn eller tilføj billeder der.

 • Billeder og objekter, du tilføjer i Noter, vises på dine udskrevne noter, men ikke på skærmen i Normal visning.

En standardnote består af en slideminiature på den øverste halvdel af siden og et lige så stort afsnit til noter på den nederste halvdel af siden.

Standardnotesider

Hvis en halv side ikke er nok til dine noter, kan du tilføje mere plads.

Sådan tilføjer du mere plads på en enkelt note:

 1. I Normal visning skal du klikke på fanen Slide i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Slide, og derefter klikke på det slide, hvor du vil tilføje mere plads til noter.

  Ruden, der indeholder fanerne Disposition og Dias

 2. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

 3. Gør et af følgende:

  • For at slette slideminiaturen skal du klikke på slidet på notesiden og derefter trykke på SLET.

  • Hvis du vil reducere størrelsen på slideminiaturen på notesiden, skal du trække i størrelseshåndtaget på slideminiaturen.

 4. På den øverste kant i pladsholderen til noter skal du trække i størrelseshåndtaget for at forstørre pladsholderen til noter, så den fylder så meget på siden, som du har brug for.

Hvis du vil tilføje grafik, såsom en figur eller et billede, eller hvis du vil formatere alle noter i din præsentation, skal du ændre Master for noter. Hvis du f.eks. vil placere et firmalogo eller anden grafik på alle noter, skal du tilføje grafikken på Master for noter. Hvis du vil ændre typografien for alle noter, skal du ændre typografien på Master for noter. Du kan ændre udseendet og placeringen af slideområdet, noteområdet, sidehoveder, sidefødder, sidetal og dato.

Du kan udskrive noter med en slideminiature, som du kan dele ud til dit publikum, eller som hjælper dig med at forberede din præsentation.

Bemærk!: Du kan kun udskrive én slideminiature med noter pr. udskrevet side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter med slideminiaturer.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Udskriv i venstre side af fanen Filer.

 4. Klik på pilen ud for Dias på hele siden under Indstillinger, og klik derefter på Noter under Udskriftslayout.

 5. For at angive sideretning skal du klikke på pilen ud for Stående papirretning og derefter klikke på Stående papirretning eller Liggende papirretning på listen.

 6. Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farver, skal du vælge en farveprinter. Klik på pilen ud for Farve, og klik derefter på Farve på listen.

 7. Klik på Udskriv.

Bemærk!: Du kan kun udskrive én side med noter pr. udskrevet side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter uden slideminiaturer.

 2. Åbn hvert slide i visningen Noter. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger for at gå til visningen Noter.

 3. Slet slideminiaturen fra hver note. Hvis du vil slette slideminiaturen, skal klikke på slideminiaturen på noter og derefter trykke på SLET.

 4. Klik på fanen Filer.

 5. Klik på Udskriv i venstre side af fanen Filer.

 6. Klik på pilen ud for Dias på hele siden under Indstillinger, og klik derefter på Noter under Udskriftslayout.

 7. For at angive sideretning skal du klikke på pilen ud for Stående papirretning og derefter klikke på Stående papirretning eller Liggende papirretning på listen.

 8. Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farver, skal du vælge en farveprinter. Klik på pilen ud for Farve, og klik derefter på Farve på listen.

 9. Klik på Udskriv.

Brug noterude i Normal visning til at skrive noter om dine dias.

slide i normalvisning med slidenoter mærket

1. noteruden i Normal visning

Du kan dine noter og formatere dem, mens du arbejder i Normal visning, men hvis du vil se, hvordan dine noter ser ud, når de bliver udskrevet og den fulde effekt af eventuel formatering af tekst, skal du skifte til visningen Noter. I visningen Noter kan du også kontrollere og ændre sidehoveder og sidefødder i dine noter.

Hver enkelt side med noter viser en miniature, sammen med de noter, der hører til dette dias. I notevisning, kan du forskønne dine noter med diagrammer, billeder, tabeller eller andre illustrationer. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje en effekt, billede eller WordArt i dine noter, kan du se tilføje en effekt, tekstfelt, WordArt, billede eller figur til noter.

Noter

1. noter omfatter dine noter og de enkelte dias i præsentationen.

2. hvert dias udskrives på dets egen side med noter.

3. noterne følger diasset.

4. Du kan føje data, som diagrammer eller billeder, til dine noter.

Billeder og objekter, som du har tilføjet i visningen noter vises på de udskrevne noter, men ikke på skærmen i Normal visning. Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises billeder og objekter ikke, når præsentationen vises i webbrowseren, selvom noterne vises.

De ændringer, tilføjelser og sletninger, du foretager på en note, gælder kun for den pågældende note og for noteteksten i Normal visning.

Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere slidets billedområde eller noteområde, skal du foretage dine ændringer i Noter.

Du kan tegne eller placere billeder i noteruden i Normal visning. Skifte til visningen noter og tegne eller Tilføj billedet der. For at tilføje en effekt, billede eller WordArt til dine noter, kan du se tilføje en effekt, tekstfelt, WordArt, billede eller figur til noter.

En standardnote består af en slideminiature på den øverste halvdel af siden og et lige så stort afsnit til noter på den nederste halvdel af siden.

Standardnotesider

Hvis halvdelen af en side ikke er tilstrækkelig plads til dine noter, skal du gøre et af følgende for at tilføje mere plads til dine noter:

 • Hvis du vil tilføje mere plads på en enkelt noteside, skal du gøre følgende:

  1. I Normal visning i ruden, der indeholder fanerne Disposition og dias faner, under fanen dias, skal du klikke på det dias, du vil tilføje mere plads til noter.

  2. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

  3. Gør et af følgende:

   • Hvis du vil slette slideminiature, på notesiden, klik på diasset, og derefter trykke på Delete.

   • Hvis du vil reducere størrelsen på slideminiaturen på notesiden, skal du trække i størrelseshåndtaget på slideminiaturen.

  4. På den øverste kant i pladsholderen til noter skal du trække i størrelseshåndtaget for at forstørre pladsholderen til noter, så den fylder så meget på siden, som du har brug for.

 • Hvis du har brug for mere end én side i dine noter, kan du gøre følgende:

  1. I Normal visning i ruden, der indeholder fanerne Disposition og dias faner, under fanen dias, klikke på den plads efter det dias, du vil tilføje flere noter til.
   Tilføj en skjult slide

  2. Klik på Ny Slide i gruppen Slides under fanen Startside, og klik derefter på Brugerdefineret Layout.

  3. I Normal visning i ruden, der indeholder fanerne Disposition og dias faner, under fanen dias skal du højreklikke på det dias, du lige har tilføjet, og klik derefter på Skjul Slide.

   Bemærkninger!: 

   • I fanen dias vises skjult slide ikonet Ikonbillede med slidenummeret indeni, ud for den slideminiature, du har skjult.

   • Skjulte dias vises ikke i din præsentation, medmindre du få dem vist ved at højreklikke på slideminiature igen og derefter klikke på Skjul Slide igen.

  4. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

  5. Klik på diasset på notesiden, og derefter trykke på Delete.

  6. Træk i størrelseshåndtaget i den øverste kant af pladsholderen noter til at omfatte hele siden.

   Bemærk!: Når du har angivet noterne til dine synlige slides, skal du åbne din skjulte dias i notevisning og fortsætte med at skrive dine noter.

  7. Gentag trin 1 til 6 for at tilføje flere skjulte dias skal fungere som yderligere noter.

Tilføje grafik, som en figur eller et billede eller formatere al notesiderne i din præsentation, skal du ændre noter master. For eksempel for at sætte et firmalogo eller andre typer af clipart i alle dine noter, skal du tilføje clipart Master for noter. Eller hvis du vil ændre typografien for alle noter, skal du ændre typografien på Master for noter. Du kan ændre udseendet på og placeringen af slideområdet, noteområdet, sidehoveder, sidefødder, sidetal og dato.

Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises dine noter automatisk, medmindre du vælger at skjule dem. Slidetitlerne bliver en indholdsfortegnelse i præsentationen, og noterne slide vises under hver slide. Noterne kan udfylde rollen af en taler ved at give deltagerne baggrunden og detaljer, som en taler ville gøre under en direkte præsentation.

Hvis du ikke vil dine noter, der skal vises på websiden, kan du slå dem fra, før du gemmer filen som en webside.

Du kan udskrive dine noter med en miniature til at dele dem ud for dit publikum eller til at forberede dig til din præsentation. Når du udskriver på denne måde, kan du udskrive kun én slideminiature hver side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter med slideminiaturer.

 2. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , klik på pilen ud for Udskriv, og klik så på Vis udskrift.

 3. Klik på pilen under boksen Udskriftsområde i gruppen Sideopsætning, og klik derefter på Noter.

 4. Hvis du vil angive sideretningen, klik på pilen under retning, og klik derefter på Stående eller liggende.

 5. Hvis du vil angive sidehoveder og sidefødder, klik på Indstillinger, og klik derefter Sidehoved og sidefod.

 6. Klik på Udskriv.

  Bemærk!: Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farve, skal du vælge en farveprinter. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ved siden af Udskriv og derefter klikke på Vis udskrift. Klik på Indstillinger under Udskriv, peg Farve/gråtoneskala, og klik derefter på farve.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter uden slideminiaturer.

 2. Åbn de enkelte dias i notevisning.

 3. Slette slideminiature fra hver af i noterne.

 4. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , klik på pilen ud for Udskriv, og klik så på Vis udskrift.

 5. Klik på pilen under boksen Udskriftsområde i gruppen Sideopsætning, og klik derefter på Noter.

 6. Hvis du vil angive sideretningen, klik på pilen under retning, og klik derefter på Stående eller liggende.

 7. Hvis du vil angive sidehoveder og sidefødder, klik på Indstillinger, og klik derefter Sidehoved og sidefod.

 8. Klik på Udskriv.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×