Oprette og udskrive noter

Du kan oprette noter som noter til dig selv, når du viser præsentationen, eller uddele dem til deltagerne.

Denne artikel indeholder

Oprette noter

Anvende indhold og formatering på alle noter

Vise noterne på en webside

Udskrive noter

Oprette noter

Brug noterude i Normal visning til at skrive noter om diasene.

Noterude i normal visning

1. Noterude i Normal visning

Du kan skrive og formatere noterne, mens du arbejder i normal visning, men hvis du vil se en prøvevisning af noterne og se tekstformateringens resultat, f.eks. skriftfarver, skal du skifte til notevisning. Du kan også kontrollere og ændre sidehoveder og sidefødder på noterne i notevisning.

I hver note vises der et billede af et dias samt de noter, der hører til det pågældende dias. I notevisning kan du tilføje diagrammer, billede, tabeller eller andre illustrationer i noterne.

Noter

1. Noter omfatter dine noter og alle dias i præsentationen.

2. Hvert dias bliver udskrevet på en note for sig selv.

3. Noterne følger diaset.

4. Data i form af diagrammer eller billeder kan tilføjes i noterne.

Et billede eller objekt, som du tilføjer i notevisning, vises på de udskrevne noter, men ikke på skærmen i normal visning. Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises billedet eller objektet ikke, når præsentationen vises i webbrowseren, selvom noterne vises.

De ændringer, tilføjelser og sletninger, du foretager på noter, gælder kun for de pågældende noter og noteteksten i normal visning.

Hvis du vil forstørre, ændre placeringen af eller formatet på diasbilledområdet eller noteområdet, skal du skifte til notevisning for at foretage ændringerne.

Du kan ikke tegne eller placere billeder i noteruden i normal visning. Skift til notevisning, og tegn eller tilføj billedet der.

Toppen af siden

Anvende indhold og formatering på alle noter

Hvis indhold eller formatering skal anvendes på alle noter i en præsentation, skal du ændre master for noter. Hvis du f.eks. vil tilføje et logo eller anden kunst i alle noter, skal det tilføjes i masteren for noter. Hvis du vil ændre den typografi, der bruges til noterne, skal du ændre den på masteren for noter. Du kan ændre udseendet på og placeringen af diasområdet, noteområdet, sidehoveder, sidefødder, sidetal og dato.

Toppen af siden

Vise noterne på en webside

Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises noterne automatisk, medmindre du vælger at skjule dem. Diastitlerne bliver til præsentationens indholdsfortegnelse, og diasnoterne vises under hvert dias. Noterne kan erstatte en taler ved at give deltagerne baggrundsoplysninger og yderligere oplysninger, som en taler ville gøre under en direkte præsentation.

Hvis noterne ikke skal vises på websiden, kan du deaktivere dem, før du gemmer filen som en webside. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om visning af noter på en webside, skal du se Vise noter på en webside.

Toppen af siden

Udskrive noter

  1. Åbn den præsentation, du vil udskrive noter til.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift.

  3. In the Page Setup group, click the arrow under the Print What box, and then click Notes Pages.

  4. Klik på pilen under Papirretning, og klik derefter på Stående eller Liggende for at angive papirretning.

  5. Klik på Udskriv.

  6. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Sidehoved og sidefod for at angive sidehoveder og sidefødder.

    Bemærk: Hvis du vil udskrive noterne i farve, skal du vælge en farveprinter. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift. Klik på Indstillinger under Udskriv, peg på Farve/gråtoneskala, og klik derefter på Farve.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×