Oprette og udskrive etiketter

Word kan udskrive et enkelt navn, et ark med identiske navne eller en masse forskellige navne. Word arrangerer navneindholdet i en tabel, der er designet til at passe til målene for de kommercielt fremstillede navne, du har købt.

For et enkelt navn eller et ark med identiske navne skal du skrive det, du ønsker, én gang, og Word placerer det så i en tabelcelle for hvert navn, du vil udskrive.

For en masse forskellige navne anbefaler vi, at du starter dit dokument med en navneskabelon. For at finde en skabelon kan du gå til fanen Filer i Word, klikke på Ny, og derefter skrive navne i søgefeltet og trykke på Enter. Du kan også se navneskabelonerne på templates.office.com i din browser.

Tip!: Du kan vælge en gruppe af etiketter, der indeholder oplysninger fra en datakilde, f. eks navne og adresser i et regneark. I dette tilfælde er dit guldkorn at lave etiketter med brevfletning.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du vil lave returadresseetiketter, kan du få mere at vide i Oprette etiketter med afsenderadresse.

 1. Klik på Forsendelser > Etiketter.

  Gruppen Opret under fanen Forsendelser

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på producenten af dine navne eller producent og sidestørrelse i feltet Navneleverandører.

  Liste over mærkatleverandører

 4. Klik på det tal, der passer med produktnummeret på din pakke med navne, under Produktnummer.

  Hvis du ikke kan se produktnummeret, kan du opsætte en brugerdefineret etiket. Rul ned for at få vejledning.

  Bemærk!: Hvis du bruger en printer med papir i endeløse baner, har du en anden liste med produktnumre. Sørg for at klikke på Printere til papir i endeløse baner under Printeroplysninger, så du får vist denne liste.

 5. Klik på OK.

 6. Skriv en adresse eller andre oplysninger i feltet Adresse (kun tekst).

  Opsætningsindstillingerne Konvolutter og Etiketter

  Hvis du vil oprette en etiket til en adresse i en elektronisk adressebog, som er installeret på computeren, skal du klikke på knappen Indsæt adresse.

  Knappen Vælg navn under fanen Forsendelser

 7. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere teksten, højreklikke på den og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen. Foretag dine ændringer, og klik på OK.

 8. Vælg Hel side med samme etiket under Udskriv, eller klik på Enkelt etiket.

  Hvis du udskriver én etiket, skal du angive dens placering i felterne række og kolonne . Hvis du for eksempel har et 3D-gitter med etiketter på dit ark, men kun de sidste etiketter til venstre, skal du skrive 10 i rækkefeltet og 3 i feltet kolonne.

 9. Før du udskriver, skal du anbringe dine etiketark i printeren.

  Hvis du vil udskrive etiketterne uden at gemme opsætningen, skal du klikke på Udskriv.

  Hvis du vil have vist et eksempel eller gemme etiketterne i et dokument, du kan bruge senere, skal du klikke på Nyt dokument. Gem dokumentet, eller udskriv etiketterne ved at klikke på Filer > Udskriv og klikke på knappen Udskriv.

Tip!: Hvis det er første gang, du bruger navneproduktet, som du har valgt til din printer, skal du først udskrive dine navne på et almindeligt ark papir for at se, om placeringen af teksten flugter med et faktisk navneark.

Hvis du ikke bruger en adresseliste eller en anden datakilde, kan du skrive hver enkelt etiket. Men hvis du vil tilføje en brugerdefineret grafik på etiketterne, er dette nemmere at sætte op ved hjælp af brevfletning.

 1. Klik på Forsendelser > Etiketter.

  Gruppen Opret under fanen Forsendelser

 2. Klik på Indstillinger i feltet Konvolutter og navne.

 3. Klik på producenten af dine navne eller producent og sidestørrelse i feltet Navneleverandører

  Liste over mærkatleverandører

 4. Klik på det tal, der passer med produktnummeret på din pakke med etiketter, under Produktnummer.

  Hvis du ikke kan se produktnummeret, kan du opsætte en brugerdefineret etiket. Rul ned for at få vejledning.

  Bemærk!: Hvis du bruger en printer med papir i endeløse baner, har du en anden liste med produktnumre. Sørg for at klikke på Printere til papir i endeløse baner under Printeroplysninger, så du får vist denne liste.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Nyt dokument.

  Opsætningsindstillingerne Konvolutter og Etiketter

 6. Word åbner et nyt dokument, der indeholder en tabel med dimensioner, der svarer til det navneprodukt.
  Word opretter en tabel med dimensioner, som svarer til dit markerede mærkatprodukt.

 7. Hvis gitterlinjerne ikke vises i det nye dokument – og du gerne vil se dem – skal du vælge fanen Layout og derefter vælge Vis gitterlinjer for at slå visningen af gitterlinjer til og fra.

 8. Skriv de ønskede oplysninger til hver af etiketterne.

 9. Før du udskriver, skal du anbringe dine etiketark i printeren. Klik derefter på Filer > Udskriv, og klik på knappen Udskriv.

Tip!: Hvis det er første gang, du bruger navneproduktet, som du har valgt til din printer, skal du først udskrive dine navne på et almindeligt ark papir for at se, om placeringen af teksten flugter med et faktisk navneark.

Hvis listen med produktnumre ikke indeholder produktnummeret på din pakke med etiketter, kan du opsætte en brugerdefineret etiket. Sådan gør du:

 1. Mål omhyggeligt etiketterne på arket (du skal ikke bare gå ud fra, at målene fra producenten er nøjagtige). Notér målene, samt hvor mange etiketter der er på et enkelt ark.

 2. Klik på Forsendelser > Etiketter > Indstillinger.

 3. Kontrollér, at din printertype er korrekt. Hvis du har en printer til papir i endeløse baner, får du vist en anden liste med indstillinger.

 4. Klik på en etikettype, der svarer til dine egne etiketter, på listen Produktnummer. Kig under Etiketoplysninger for at se, hvorvidt den markerede etiket er tæt på din etiket.

 5. Klik på Detaljer, og sammenlign etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. ark eller antallet af kolonner på etiketformularen.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

  • Hvis det ikke er tilfældet, skal du gå videre til næste trin.

 7. Klik på printertypen i feltet Etiketindstillinger, og klik på Ny etiket.

 8. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, angiv etikettens højde, bredde og afstand (det vil sige etiketten plus margen), og klik derefter på OK.

 9. Klik på OK igen for at vende tilbage til feltet Konvolutter og etiketter. Herfra kan du oprette og udskrive dine brugerdefinerede etiketter ved at følge trin 6-9 i første afsnit af denne artikel, "Opsætte og udskrive én etiket eller en hel side med ens etiketter".

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 3. Skriv den ønskede tekst i boksen Adresse.

  Hvis du vil oprette en etiket til en adresse gemt i den elektroniske adressebog, der er installeret på computeren, skal du klikke på Indsæt adresse Knapflade .

 4. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere teksten, højreklikke på den markerede tekst og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

 5. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 6. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette en ny etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 7. Klik på OK, når du har valgt indstillinger.

 8. Klik på Enkelt etiket under Udskriv. Skriv derefter de numre, der svarer til numrene på rækker og kolonner på etiketarket for den etiket, du vil udskrive, i boksene Række og Kolonne.
  Listerne Række og Kolonne i området Enkelt etiket i dialogboksen Konvolutter og etiketter med pile, der peger på etiketter på et ark

 9. Klik på Udskriv.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 3. Skriv den ønskede tekst i boksen Adresse.

  Hvis du vil oprette en etiket til en adresse gemt i den elektroniske adressebog, der er installeret på computeren, skal du klikke på Indsæt adresse Knapflade .

 4. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere teksten, højreklikke på den markerede tekst og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

  Alle etiketterne på arket vil bruge den formatering, som du angiver.

 5. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 6. Foretag dine valg i dialogboksen Navneindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette din egen tilpassede etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 7. Klik på OK, når du har valgt indstillinger.

 8. Klik på Hel side med samme etiket under Udskriv.

 9. Gør et af følgende:

  1. Klik på Udskriv, hvis du vil sende etiketterne direkte til printeren uden først at gennemse dem.

  2. Klik på Nyt dokument for at gennemse etiketterne, så du kan redigere dem eller føje grafik til dem og gemme dem i et dokument, der kan anvendes igen senere.

   Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

   Du kan foretage enhver ønsket ændring af hver etiket, herunder ændringer af tekstformatering og farveskema, på samme måde som med indholdet i enhver tabel i Word. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du udskriver ethvert dokument i Word.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 3. Lad feltet Adresse være tomt.

 4. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 5. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette en ny etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 6. Klik på OK, når du har valgt indstillinger.

 7. Klik på Hel side med samme etiket under Udskriv.

 8. Klik på Nyt dokument.

  Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

 9. Skriv den tekst, du vil have på hver etiket, og foretag de ønskede ændringer af formatering og farveskema ved at bruge indstillingerne på fanerne Startside og Sidelayout. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du gemmer eller udskriver ethvert dokument i Word.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne senere i proceduren ikke tilgængelige.

 2. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 3. Rul ned, og skriv din afsenderadresse i feltet Postadresse under Generelt.

  Adressen gemmes i Word, så du kan bruge den, hver gang du vil indsætte din afsenderadresse i et dokument.

 4. Klik på OK.

 5. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 6. Markér afkrydsningsfeltet Brug returadresse.

 7. Hvis du vil formatere teksten i feltet Adresse, skal du markere teksten, højreklikke på den markerede tekst og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

 8. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 9. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette din egen tilpassede etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises på listen Produktnummer som Etiketnavn – brugerdefineret. Etiketten placeres også i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger brugerdefinerede etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 10. Gør et af følgende under Udskriv:

  1. Klik på Enkelt etiket for kun at udskrive én etiket. Skriv derefter det rækkenummer og kolonnenummer, som svarer til placeringen af etiketarket for den etiket, du vil udskrive, i felterne Række og Kolonne. Klik på Udskriv.

   Listerne Række og Kolonne i området Enkelt etiket i dialogboksen Konvolutter og etiketter med pile, der peger på etiketter på et ark

  2. Hvis du vil udskrive et helt ark med etiketter, skal du klikke på Hel side med samme etiket under Udskriv og derefter gøre ét af følgende:

   • Klik på Udskriv, hvis du vil sende etiketterne direkte til printeren uden først at gennemse dem.

   • Klik på Nyt dokument for at gennemse etiketterne, så du kan redigere dem og gemme dem i et dokument, der kan anvendes igen senere.

    Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

    Du kan foretage enhver ønsket ændring af hver etiket, herunder ændringer af tekstformatering og farveskema, på samme måde som med indholdet i enhver tabel i Word. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du udskriver ethvert dokument i Word.

Hvis du vil føje grafik til etiketter, som du udskriver på en sideprinter (i modsætning til en printer med kontinuerlig indføring), skal du tilføje grafikken på hver eneste etiket.

 1. Placer markøren, hvor du vil placere grafikken.

 2. Klik på Billede eller Clip Art i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Office 14-båndet

 3. Find grafikken, og dobbeltklik på den.

 4. Hvis du vil ændre grafikkens størrelse, skal du markere den og derefter trække i et størrelseshåndtag i et hjørne, til den har den ønskede størrelse. Når du trækker i et hjørnehåndtag bevares højde/bredde-forholdet.

 5. Hvis grafikken ikke kan justeres i forhold til etiketteksten, kan du højreklikke på grafikken og gøre følgende:

  1. Peg på Tekstombrydning, og klik derefter på Flere layoutindstillinger.

  2. Klik på fanen Tekstombrydning, og klik så på Firkant under Ombrydning.

  3. Klik på fanen Billedplacering, klik på Justering under Vandret, og klik derefter på den ønskede justering: Venstre, Centreret eller Højre.

  4. Klik på OK.

 6. Du føjer grafikken til hver etiket ved at markere grafikken og trykke på CTRL+C.

 7. I næste etiket på arket skal du placere markøren, hvor grafikken skal være, og trykke på CTRL+V.

 8. Gentag forrige trin for hver etiket på arket.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 3. Skriv den ønskede tekst i boksen Adresse.

  Hvis du vil oprette en etiket til en adresse gemt i den elektroniske adressebog, der er installeret på computeren, skal du klikke på Indsæt adresse Knapflade .

 4. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere teksten, højreklikke på den markerede tekst og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

 5. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 6. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette en ny etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 7. Klik på OK, når du har valgt indstillinger.

 8. Klik på Enkelt etiket under Udskriv. Skriv derefter de numre, der svarer til numrene på rækker og kolonner på etiketarket for den etiket, du vil udskrive, i boksene Række og Kolonne.
  Listerne Række og Kolonne i området Enkelt etiket i dialogboksen Konvolutter og etiketter med pile, der peger på etiketter på et ark

 9. Klik på Udskriv.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

  Office 2010-båndet

 3. Skriv den ønskede tekst i boksen Adresse.

  Hvis du vil oprette en etiket til en adresse gemt i den elektroniske adressebog, der er installeret på computeren, skal du klikke på Indsæt adresse Knapflade .

 4. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere og højreklikke på teksten og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

  Alle etiketterne på arket vil bruge den formatering, som du angiver.

 5. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 6. Foretag dine valg i dialogboksen Navneindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette din egen tilpassede etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 7. Klik på OK, når du har valgt indstillinger.

 8. Klik på Hel side med samme etiket under Udskriv.

 9. Gør et af følgende:

  1. Klik på Udskriv, hvis du vil sende etiketterne direkte til printeren uden først at gennemse dem.

  2. Klik på Nyt dokument for at gennemse etiketterne, så du kan redigere dem eller føje grafik til dem og gemme dem i et dokument, der kan anvendes igen senere.

   Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

   Du kan foretage enhver ønsket ændring af hver etiket, herunder ændringer af tekstformatering og farveskema, på samme måde som med indholdet i enhver tabel i Word. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du udskriver ethvert dokument i Word.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne i næste trin ikke tilgængelige.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

 3. Lad feltet Adresse være tomt.

 4. Hvis du vil ændre formateringen, skal du markere og højreklikke på teksten og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

 5. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 6. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

 7. Klik på Hel side med samme etiket under Udskriv.

 8. Klik på Nyt dokument.

  Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

 9. Skriv den tekst, du vil have på hver etiket, og foretag de ønskede ændringer af formatering og farveskema ved at bruge indstillingerne på fanerne Startside og Sidelayout. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du gemmer eller udskriver ethvert dokument i Word.

Jeg kan ikke finde produktnummeret på listen

Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

 1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

  Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

 2. Klik på en etikettype, der svarer til størrelsen på dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

  Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette en ny etiketstørrelse.

 3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

 4. Gør et af følgende:

  • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

  • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

 5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

 6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

  Den nye etiket vises på listen Produktnummer som Etiketnavn – brugerdefineret. Etiketten placeres også i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger brugerdefinerede etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne senere i proceduren ikke tilgængelige.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen , og klik derefter på Word-indstillinger > Avanceret.

 3. Rul ned, og skriv din afsenderadresse i feltet Postadresse under Generelt.

  Adressen gemmes i Word, så du kan bruge den, hver gang du vil indsætte din afsenderadresse i et dokument.

 4. Klik på OK.

 5. Klik på Etiketter i gruppen Opret på fanen Mailinglister.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Brug returadresse.

 7. Hvis du vil formatere teksten i feltet Adresse, skal du markere teksten, højreklikke på den markerede tekst og derefter klikke på Skrifttype eller Afsnit i genvejsmenuen.

 8. Klik på Indstillinger for at vælge etikettypen og andre indstillinger.

 9. Foretag dine valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1 Den type printer, du bruger til at udskrive etiketter.

  2 Producenten af dine etiketark.

  3 Det nummer, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark.

  Produktnummeret på mine etiketark svarer ikke til valgmulighederne i dialogboksen Etiketindstillinger.

  Du kan stadig udskrive dine etiketter. Du skal bare udføre en smule tilpasning.

  1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter ned, der kan være på et enkelt ark.

   Bemærk!: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

  2. Klik på en etikettype, der svarer til dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

   Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette din egen tilpassede etiketstørrelse.

  3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

  4. Gør et af følgende:

   • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

   • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

  5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse baner eller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

  6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

   Den nye etiket vises på listen Produktnummer som Etiketnavn – brugerdefineret. Etiketten placeres også i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger brugerdefinerede etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

 10. Gør et af følgende under Udskriv:

  1. Klik på Enkelt etiket for kun at udskrive én etiket. Skriv derefter det rækkenummer og kolonnenummer, som svarer til placeringen af etiketarket for den etiket, du vil udskrive, i felterne Række og Kolonne. Klik på Udskriv.

  2. Hvis du vil udskrive et helt ark med etiketter, skal du klikke på Hel side med samme etiket under Udskriv og derefter gøre ét af følgende:

   • Klik på Udskriv, hvis du vil sende etiketterne direkte til printeren uden først at gennemse dem.

   • Klik på Nyt dokument for at gennemse etiketterne, så du kan redigere dem og gemme dem i et dokument, der kan anvendes igen senere.

    Word opretter et dokument, der indeholder arket med etiketter. Word bruger en tabel til at konfigurere etiketternes layout. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer i layoutet, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

    Du kan foretage enhver ønsket ændring af hver etiket, herunder ændringer af tekstformatering og farveskema, på samme måde som med indholdet i enhver tabel i Word. Når du er færdig, kan du gemme eller udskrive etiketterne på samme måde, som du udskriver ethvert dokument i Word.

Hvis du vil føje grafik til etiketter, som du udskriver på en sideprinter (i modsætning til en printer med kontinuerlig indføring), skal du tilføje grafikken på hver eneste etiket:

 1. Placer markøren, hvor du vil placere grafikken.

 2. Klik på Billede eller Clip Art i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 3. Find grafikken, og dobbeltklik på den.

 4. Hvis du vil ændre grafikkens størrelse, skal du markere den og derefter trække i et størrelseshåndtag i et hjørne, til den har den ønskede størrelse. Når du trækker i et hjørnehåndtag bevares højde/bredde-forholdet.

 5. Hvis grafikken ikke kan justeres i forhold til etiketteksten, kan du højreklikke på grafikken og gøre følgende:

  1. Peg på Tekstombrydning, og klik derefter på Flere layoutindstillinger.

  2. Klik på fanen Tekstombrydning, og klik så på Firkant under Ombrydning.

  3. Klik på fanen Billedplacering, klik på Justering under Vandret, og klik derefter på den ønskede justering: Venstre, Centreret eller Højre.

  4. Klik på OK.

   Tip!: Hvis du vil bruge det samme billede til hver etiket, kan du justere størrelsen og placeringen i den første etiket og derefter kopiere billedet og indsætte det i dine andre etiketter.

Gå til templates.Office.com, og Søg efter navn.

 1. Vælg en etiket skabelon. 

 2. Vælg Rediger i browser for at arbejde med skabelonen i Word til internettet.

 3. Hvis du vil have et ark identiske etiketter, skal du udfylde en etiket og derefter kopiere/indsætte til resten.

Se også

Oprette og udskrive etiketter ved hjælp af brevfletning

Bruge Avery-skabeloner i Word

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×