Oprette og udskrive dine egne visitkort i Publisher

I Publisher er det nemt at producere visitkort, der gør indtryk, hvad enten du opretter dit eget design eller bruger et af designene i Publisher. Du kan bruge farveskemaer og skrifttypeskemaer til at vælge de farver og skrifttyper, der afspejler dit firmas image. Du kan yderligere tilpasse visitkortene til bestemte markedssegmenter eller landestandarder, og du kan tilføje navne og stillingsbetegnelser for nye ansatte i takt med, at firmaet vokser.

Hvad vil du foretage dig?

Designe dit visitkort

Oprette et visitkort

Udskrive visitkort på en desktopprinter

Når du har oprettet visitkort

Designe dit visitkort

Når du begynder at designe dit visitkort, er det nyttigt at vælge udskrivningsmetode – f.eks. staffagefarve eller procesfarver, hvis publikationen skal udskrives på et trykkeri – så du kan tage højde for eventuelle overvejelser i forbindelse med udskrivningen, der kan påvirke dine beslutninger vedrørende designet. De visitkort, du designer i Publisher, kan udskrives på desktopprinteren eller afleveres på et trykkeri, afhængigt af dine behov:

 • Du kan f.eks. aflevere dit design på et trykkeri, hvis du skal ramme en bestemt farve nøjagtigt, hvis du har brug for en stor mængde, eller hvis der skal være nøjagtige justeringer eller false. Trykkerier har avancerede maskiner og tilbyder flere forskellige papir-, trykfarve- og laktyper samt andre valgmuligheder. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om aflevering af filen på et trykkeri i afsnittet Se også.

 • Du kan også opnå rigtig gode resultater med en desktopprinter. Ved at bruge en desktopprinter får du frihed til når som helst at ændre visitkortene, så de bedre opfylder dine behov. De fleste kontorforsyninger fører forperforerede visitkortark i en række farver og specialpapir med fortrykte mønstre.

Uanset hvordan du vælger at udskrive dine visitkort, skal du huske at medtage disse grundlæggende elementer:

 • Firmaets navn og logo

 • Dit navn og din stilling

 • Din postadresse og dit telefon- og faxnummer

 • Din e-mail-adresse

 • Adressen på dit websted (URL)

Toppen af siden

Oprette et visitkort

Det er let at komme i gang, hvis du vælger et af de visitkortdesign, der findes i Publisher.

Oprette et enkeltsidet visitkort

 1. Klik på Filer > Ny, og vælg Indbyggede for at bruge en af de skabeloner, der er installeret i Publisher.

  Skærmbillede af kategorier af indbyggede skabeloner i Publisher.

 2. Klik på det ønskede design under Installerede skabeloner i kataloget Visitkort.

  Bemærk: Hvis du ved, at du vil udskrive på en bestemt producents produkt, skal du rulle til afsnittet for den pågældende producent og klikke på det produkt, der skal bruges. Hvis det produkt, du vil bruge, ikke er anført, skal du følge fremgangsmåden nedenfor.

 3. Gør følgende under Tilpas:

  • Vælg et Farveskema og Skrifttypeskema.

  • Klik på rullemenuen under Firmaoplysninger, og klik på Opret ny... for automatisk at udfylde hvert kort med de samme oplysninger.

  • I dialogboksen Opret nyt firmaoplysningssæt skal du angive dine oplysninger i felterne, herunder Navn på firmaoplysningssæt.

   Skærmbillede af vinduet Opret nye firmaoplysninger.

  • Hvis du har et Logo, skal du klikke på Tilføj logo.

  • Klik på Gem.

 4. Gør følgende under Indstillinger:

  • Vælg en SidestørrelseLiggende eller Stående.

  • Hvis du vil medtage et logo, skal du markere Medtag logo.

  • Klik på Opret.

  Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 I opgaveruden Publikationstyper skal du klikke på Visitkort, og derefter skal du klikke på det ønskede design i kataloget Visitkort. Vælg de indstillinger, du vil bruge, f.eks farveskema, firmaoplysningssæt, eller om du vil have stående eller liggende papirretning. Klik derefter på Opret.

Indstille visitkort til en bestemt producents produkt

Hvis du har købt visitkortark hos en bestemt producent, kan du angive visitkortet i Publisher, så dimensionerne passer til kortarkene, når du udskriver kortene.

 1. Under fanen Sidedesign skal du klikke på Størrelse og derefter klikke på Flere forudindstillede sidestørrelser.

  Skærmbillede af indstillingen Flere forudindstillede sidestørrelser under fanen Sidedesign i Publisher.

 2. Rul til afsnittet Visitkort i dialogboksen Forudindstillet sidestørrelse, find den ønskede producent, og klik derefter på producentens navn.

  Bemærk: Hvis du ikke kan finde den pågældende producent eller det pågældende produkt, skal du omhyggeligt måle det visitkort, der skal udskrives på. Sørg for at udelade den del af kortet, der ikke bliver udskrevet på. Klik på Brugerdefineret sidestørrelse, og skriv derefter visitkortets dimensioner i dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse. Yderligere oplysninger om angivelse af en brugerdefineret sidestørrelse finder du i afsnittet Dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse.

  Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Klik på Skift sidestørrelse under Indstillinger for visitkort i opgaveruden Formatér publikation. Rul til afsnittet Visitkort i dialogboksen Sideopsætning, find den ønskede producent, og klik derefter på producentens navn.

 3. Klik på den ønskede sidestørrelse, og klik derefter på OK.

 4. Inden du udskriver på karton, kan du øve dig på almindelige testsider for at sikre dig, at visitkortene udskrives på den måde, du ønsker.

Tilføje tekst

 • Du kan erstatte pladsholderteksten med din egen tekst ved at klikke på pladsholderteksten og derefter skrive.

Bemærk: Hvis du gemte dine forretningsmæssige kontaktoplysninger i et firmaoplysningssæt, og du vælger et firmaoplysningssæt, udfyldes visitkortet automatisk. Hvis du vil redigere kontaktoplysningerne eller erstatte forretningsmæssige kontaktoplysninger med et andet firmaoplysningssæt, skal du klikke på Firmaoplysninger i menuen Rediger. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om firmaoplysningssæt i afsnittet Se også.

Ændre tekststørrelsen

I de fleste tilfælde tilpasses størrelsen på teksten automatisk, så der er plads til den i en boks til pladsholdertekst. Du kan dog også justere tekststørrelsen manuelt.

 1. Klik på tekstboksen.

 2. Peg på TextFit under fanen Formatværktøjer til tekstfelt, og klik derefter på Tilpas ikke automatisk.

 3. Markér teksten, og vælg derefter en ny skriftstørrelse på rullelisten Skriftstørrelse under fanen Formatværktøjer til tekstfelt.

Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Peg på Tilpas tekst automatisk i menuen Formatér, og klik derefter på Tilpas ikke automatisk. Markér teksten, og vælg derefter en ny skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse på værktøjslinjen.

Erstatte et pladsholderlogo med dit eget logo

 1. Klik på logopladsholderen, vent et øjeblik, og klik derefter på pladsholderbilledet igen for at få vist værktøjslinjen Indsæt billede.

 2. Gå til placeringen for det logo, der skal indsættes i publikationen, i dialogboksen Indsæt billede, og dobbeltklik derefter på billedet. I Publisher tilpasses billedet automatisk, så det passer.

Bemærk: Hvis du har medtaget dit logo i et firmaoplysningssæt, og du vælger det pågældende firmaoplysningssæt, føjes logoet automatisk til den nye publikation.

Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Klik på logopladsholderen, vent et øjeblik, og klik derefter på pladsholderbilledet igen for at få vist værktøjslinjen Billede. Klik på Indsæt billede på værktøjslinjen Billede Knapflade . Gå til placeringen for det logo, der skal indsættes i publikationen, i dialogboksen Indsæt billede, og dobbeltklik derefter på billedet. I Publisher tilpasses billedet automatisk, så det passer.

Oprette et tosidet visitkort

Bagsiden af kortet er et godt sted at tilføje oplysninger, så det bliver nemmere for kunder at gøre forretninger med dig. Du kan evt. medtage en af følgende oplysninger:

 • Kort med firmaets placering

 • Kørselsvejledning

 • Kupon

 • Særlig rabat for en henvisning

 • Firmaets motto

 • Produktliste

 • Oversættelse til et andet sprog af forsiden

Tilføje oplysninger på bagsiden af visitkortet

 1. Udfør trinnene til oprettelse af et enkeltsidet visitkort.

 2. Højreklik på den eksisterende side og vælg Indsæt side i navigationsruden Sider.

  Indsæt side i sidenavigationsruden i Publisher.

  Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Klik på Side i menuen Indsæt.

 3. Klik på Efter aktuel side i dialogboksen Indsæt side, og marker derefter de ønskede indstillinger.

  Hvis firmaets motto f.eks. vises på visitkortets bagside, kan du evt. klikke på Opret én tekstboks på hver side. Hvis bagsiden indeholder en oversættelse til et andet sprog, kan du evt. klikke på Dupliker alle objekter på side, så alle farver, al grafik og tekst bliver tilgængelige på bagsiden.

 4. Tilføj den tekst, de billeder og andre oplysninger, der skal vises på kortets bagside.

 5. Når visitkortets bagside ser ud på den ønskede måde, skal du gemme filen.

Før du udskriver tosidede visitkort

Hvis du udskriver tosidede visitkort på desktopprinteren, skal du først teste dit design på almindeligt papir af følgende årsager:

 • Desktopprintere justerer sjældent tosidede dokumenter nøjagtigt. Dette gælder især, hvis printeren ikke understøtter udskrivning på begge sider, og du manuelt skal lægge papiret i igen, for at der kan udskrives på den anden side.

 • Hvis der skal udskrives korrekt på både for- og bagside, skal visitkortets sidemargener være lige store (som de er i standardlayoutet for 10 kopier pr. ark). Hvis du har tilpasset afstanden for margener eller mellemrum, eller hvis du har ændret indstillingen Kopier pr. ark, bliver det sværere at justere for- og bagsiderne.

Toppen af siden

Udskrive visitkort på en desktopprinter

 1. Åbn det visitkortdokument, der skal udskrives.

 2. Læg det papir, du vil udskrive en testside på, i printeren.

 3. Klik på Filer > Udskriv.

 4. Vælg den printer, du vil bruge, under Printer.

 5. Under Indstillinger skal du gå til Sider og vælge enten Én side pr. ark eller Flere kopier pr. ark.

  Vigtigt: Hvis du har markeret en sidestørrelse for et produkt fra en bestemt producent, er indstillingen for det pågældende produkt allerede angivet.

  Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Klik på Udskriv i menuen Filer. Under fanen Publikation og papirindstillinger skal du vælge den printer, du vil udskrive til. Klik på Én side pr. ark eller Flere kopier pr. ark under Udskriftsindstillinger. Under vinduet Eksempelvisning skal du klikke på Vis, hvordan papiret lægges i, og derefter klikke på Kør guiden Konfiguration af tosidet udskrivning. Guiden indsamler oplysninger om din printer for at hjælpe dig med at afgøre, hvilken vej du skal indsætte papiret for at teste din publikation. Dette er nyttigt, selv hvis du udskriver en enkelt side af en publikation.

 6. Klik på Udskriv for at udskrive et testark, og foretag derefter eventuelle justeringer.

 7. Læg det papir eller producentens karton, der skal udskrives på, i printeren.

Bemærk: 

 • I Publisher indstilles visitkortene automatisk, så de udskrives korrekt, hvad enten papirretningen er stående eller liggende.

 • Medmindre du har tilpasset visitkortets størrelse eller valgt et bestemt produkt fra en producent, angives standardstørrelsen 1,25 x 1 tommer for visitkort som standard i Publisher.

Ændre antallet af kopier pr. ark

Du kan ændre det antal kopier, der udskrives pr. ark, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Filer > Udskriv.

 2. Vælg enten Én side pr. ark eller Flere kopier pr. ark under Sider.

  Hvis du vælger indstillingen Flere kopier pr. ark, kan du ændre antallet af kopier pr. ark ved at ændre Kopier af hver side.

Tip: Brug af Publisher 2007 eller Publisher 2010 Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir. Vælg enten Én side pr. ark eller Flere kopier pr. ark. Hvis du vælger indstillingen Flere kopier pr. ark, kan du ændre antallet af kopier pr. ark ved at ændre indstillingerne for margen og mellemrum under Flere udskriftsindstillinger.

Toppen af siden

Når du har oprettet visitkort

Vellykket markedsføring kræver, at det korrekte billede af firmaet kommunikeres til de potentielle kunder – og at forholdet fortsættes, når den første kontakt er skabt. Visitkort er et afgørende værktøj i forbindelse med disse tiltag. Ud over at indeholde oplysninger om, hvordan du kan kontaktes, fungerer visitkortet som en introduktion til dit firma og understreger firmaets image. Et visitkort er også i høj grad med til at markedsføre firmaet.

Visitkort, der er gemt væk i en skuffe, gør imidlertid ingen nytte, så del dem rundhåndet ud!

 • Giv dine kunder dit visitkort, hver gang du ser dem, og ikke kun den første gang.

 • Giv dit visitkort til hver enkelt person i en gruppe, og ikke kun til chefen.

 • Uddel to kort, ikke kun ét. Bed modtageren om at give det ekstra kort videre til en anden.

 • Læg to kort ved hvert brev, fødselsdags-, lykønsknings- og takkekort.

 • Medtag to kort i hvert mediesæt.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×