Oprette og udgive KPI-indikatorer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

KPI-indikatorer er en visuel fremstilling af, hvor langt man er kommet med indfrielsen af en målsætning. I denne artikel findes en beskrivelse af, hvordan du opretter KPI-indikatorer i Microsoft Office SharePoint Server 2007 ved hjælp af KPI-lister, og hvordan du får vist KPI-indikatorer på websider.

Denne artikel indeholder

Bruge Office SharePoint Server 2007 KPI-indikatorer

Oprette en KPI-liste

Tilføje en KPI-indikator på KPI-listen

Udgive KPI-indikatorer på en webside

Bruge KPI-indikatorer i Office SharePoint Server 2007

KPI-indikatorer er værdifulde for teams, ledere og virksomheder til hurtigt at vurdere de fremskridt, der er gjort, i forhold til målbare værdier. Ved hjælp af SharePoint-KPI-indikatorer kan du let visualisere svarene på følgende spørgsmål:

 • På hvilke områder er jeg foran eller bag efter tidsplanen?

 • Hvor langt foran eller bagefter er jeg?

 • Hvad har jeg som minimum fuldført?

Når du vil oprette og udgive en KPI-indikator i Office SharePoint Server 2007, skal du gøre fire ting: oprette en KPI-liste, tilføje den ønskede KPI-indikator på listen, tilføje en Webdel på en webside og sammenkæde KPI-listen med webdelen.

Før du begynder, kan du eventuelt vælge en af følgende KPI-typer:

KPI-typer

 • Bruge data på SharePoint-lister     Når SharePoint-lister indeholder elementer, du kan tælle, elementer, der er en del af en arbejdsproces, eller elementer, der indeholder datoer, kan du bruge en KPI-indikator til at holde styr på, hvor længe problemer eller opgaver har været åbne, hvor mange der er åbne, og hvor mange procent af en opgave der er udført. Du kan også holde styr på totaler, f.eks. hvor længe et problem har været åbent eller det samlede salg i en region.

 • Bruge data i Microsoft Office Excel-projektmapper     Du kan oprette en KPI-indikator i en Excel-projektmappe og oprette en kæde til den pågældende KPI-indikator fra Office SharePoint Server 2007. Når data i projektmappen ændres, bliver den pågældende KPI-indikator automatisk opdateret. Du kan vælge at få projektmappen vist på samme webside ved hjælp af Excel-webgengivelse.

 • Bruge data fra Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services   Office SharePoint Server 2007 kan bruge KPI'er fra en komponent i Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. En systemer administrator eller database analyse normalt konfigurerer disse KPI'er og registrerer dataforbindelsen med Office SharePoint Server. Derefter kan alle med de relevante tilladelser adgang til databasen og link til Analysis Services-KPI'er. 

 • Bruge manuelt indtastede data     Hvis der ikke er oprettet et formelt system, eller hvis der er tale om et engangsprojekt, som du vil følge, kan du bruge denne KPI-indikator og indtaste kriterierne manuelt. Denne KPI-indikator er nyttig til at få vist oplysninger fra e-mails eller andre ikke-strukturerede systemer.

Toppen af siden

Oprette en KPI-liste

Når du vil oprette en KPI-indikator, skal du først oprette en KPI-liste, som du kan tilføje en eller flere KPI-indikatorer på. Du kan oprette KPI-lister i Rapportbibliotek i Rapportcenter på et websted for et team eller en organisation, så andre let kan få adgang til dem. Yderligere oplysninger om Rapportcenter finder du under Introduktion til Business Intelligence-funktioner.

 1. Klik på Webstedshandlinger på webstedet, hvor du vil oprette KPI-liste på standardsiden for Rapportcenter, og vælg derefter Vis alt indhold på webstedet. Klik på Opret under overskriften Alt indhold på webstedet.

 2. Klik på KPI-liste under Brugerdefinerede lister, på siden Opret.

 3. Skriv et navn til KPI-listen og eventuelt også en beskrivelse.

 4. Klik på OK.

Nu har du en KPI-liste, hvorpå du kan tilføje en eller flere KPI-typer.

Toppen af siden

Tilføje en KPI-indikator på KPI-listen

 1. Klik på pilen ud for Ny på værktøjslinjen KPI-liste.

 2. Vælg en af følgende KPI-typer på basis af, hvor der findes data til den pågældende KPI-indikator.

Vælg denne indstilling

Når kildedata er

Indikator, der bruger data på en SharePoint-liste

En SharePoint-liste, der indeholder elementer, hvorfra du vil oprette en samlet værdi, f.eks. en sum, en minimumværdi eller en maksimumværdi. Før du opretter den pågældende KPI-indikator, skal du sørge for, at SharePoint-listen vises i den ønskede visning. Du skal først få vist de pågældende kolonner, for at denne KPI-indikator fungerer.

Indikator, der bruger data i Excel-projektmappe

En Excel-projektmappe, hvor den pågældende KPI-indikator beregnes i projektmappen.

Indikator, der bruger data i SQL Server 2005 Analysis Services

En SQL Server 2005 Analysis Services-kube.

Indikator, der bruger oplysninger, som er angivet manuelt

Oplysninger, der ikke er i et system, og som derfor er angivet manuelt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af den type KPI-indikator du vælger i trin 2, på siden Ny indikator.

For denne KPI-indikator

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Indikator, der bruger data på en SharePoint-liste

 1. Skriv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i boksene Navn og Beskrivelse.

 2. Skriv en tekst, der kan hjælpe brugerne med at forstå, hvad den pågældende KPI-indikator repræsenterer, i boksen Kommentarer.

 3. Angiv listens eller bibliotekets URL-adresse i boksen URL-adresse for liste under SharePoint-liste og visning.

  Bemærk: 

  • Hvis du ikke kender .odc-filens URL-adresse, kan du klikke på Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg et hyperlink og derefter finde .odc-filen.

  • SharePoint-listen eller biblioteket skal være i samme grupper af websteder.

 4. Vælg den visning, der indeholder de elementer, du vil bruge i den pågældende KPI-indikator, i Visning.

 5. Vælg en af følgende måder til beregning af formålet med den pågældende KPI-indikator under Værdiberegning:

  • Antal listeelementer      Det totale antal elementer på listen.

  • Procentdel af listeelementer, hvor      En beregning, der sammenligner værdien af en indholdstype i op til fem kolonner på listen.

  • Beregning vha. alle listeelementer i visningen      En beregning af værdien for Total, Gennemsnit, Maksimum eller Minimum for en numerisk kolonne på listen.

   Bemærk: Indstillingen Beregning vha. alle listeelementer i visningen er kun tilgængelig, hvis listen indeholder et numerisk felt.

Indikator, der bruger data i Excel-projektmappe

 1. Skriv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i boksene Navn og Beskrivelse.

 2. Skriv en tekst, der kan hjælpe brugerne med at forstå, hvad den pågældende KPI-indikator repræsenterer, i boksen Kommentarer.

 3. Angiv placeringen af projektmappen i boksen Projektmappens URL-adresse.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kender projektmappens URL-adresse, skal du klikke på ingen for at åbne dialogboksen Vælg et Link, og derefter gå til filen.

  • URL-adressen skal være relativ med udgangspunkt i det aktuelle websted.

 4. Skriv projektmappenummeret efterfulgt af et udråbstegn og derefter celleadressen for den pågældende KPI-indikator i regnearket i Celleadresse for indikatorværdi. Hvis indikatoren f.eks. er i celle D15 i regneark 1, skal du skrive Ark1!D15. Du kan også bruge et navngivet område.

Indikator, der bruger data i SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Angiv URL-adressen, hvor Microsoft Office-dataforbindelsesfilen (.odc) er placeret, i feltet Dataforbindelse.

  Bemærk: Hvis du ikke kender .odc-filens URL-adresse, kan du klikke på Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg et hyperlink og derefter finde .odc-filen.

 2. Vælg den visningsmappe i Analysis Services-databasen, der indeholder den pågældende KPI-indikator, i boksen Vis kun KPI'er fra visningsmappe.

 3. Vælg den ønskede KPI-indikator i boksen KPI-liste, f.eks. Samlet omsætning eller Gennemsnitsavance.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Medtag underordnede indikatorer for at få vist alle de underordnede indikatorer for den valgte KPI.

 5. Skriv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i boksene Navn og Beskrivelse.

 6. Skriv en tekst, der kan hjælpe brugerne med at forstå, hvad den pågældende KPI-indikator repræsenterer, i boksen Kommentarer.

Indikator, der bruger oplysninger, som er angivet manuelt

 1. Skriv et navn til og evt. en beskrivelse af indikatoren i boksene Navn og Beskrivelse.

 2. Skriv en tekst, der kan hjælpe brugerne med at forstå, hvad den pågældende KPI-indikator repræsenterer, i boksen Kommentarer.

 3. Skriv den numeriske værdi for din status indtil videre.

 1. Vælg højere eller lavere til at angive, hvilke talområde bliver grøn i Statusikon sektionen under Status ikonet regler, på listen bedre værdier.

 2. Skriv værdierne for statusindikatorerne i felterne. For eksempel for at spore den mindste færdiggørelsesprocent for en række opgaver, skal angive du grøn indikator på målværdien og advarselsværdien skal være et mindre end målværdien. Det er tilfældet, hvis du vil se, når den mindste færdiggørelsesprocent falder under 25%, skal angive du grøn indikator til 25 og den gule til 24.

  Bemærk: Værdien af Statusikonregler for en KPI-indikator af typen Indikator, der bruger data i Analysis Services er forudindstillet af databaseanalytikeren.

Når du har tilføjet alle de ønskede KPI-indikatorer på KPI-listen, kan du udgive dem på en webside ved hjælp af den ene af to KPI-webdele.

Toppen af siden

Udgive KPI-indikatorer på en webside

Når du har tilføjet en eller flere KPI-typer på KPI-listen, kan du få vist KPI-listen på Mit websted, et gruppewebsted eller en anden SharePoint-side. Desuden er KPI-listen tilgængelig for alle i organisationen, som har adgangstilladelse til den. Du kan enten bruge én eller alle KPI-indikatorer på listen.

Hvis du vil have vist KPI'erne, skal redigere du den webside, hvor du vil have vist KPI-liste og tilføje en KPI-webdel. Brug webdelen KPI for at få vist hele KPI-listen. For at vise kun én af KPI'erne på listen skal du bruge webdelen KPI detaljer.

Tilføje en webdel på en side

 1. Klik på Webstedshandlinger på den side, hvor du vil tilføje den pågældende KPI-indikator, og klik derefter på Rediger side.

 2. Klik på Tilføj en webdel i den zone, hvor du vil tilføje KPI-indikatoren.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Alle webdele under Instrumentbræt i dialogboksen Tilføj webdele.

  • Hvis du vil indsætte hele KPI-listen, skal du vælge KPI-indikatorer.

  • Hvis du vil vælge én KPI-indikator på KPI-listen, skal du vælge KPI-detaljer.

 4. Klik på Tilføj.

Toppen af siden

Sammenkæde KPI-listen med webdelen

 1. Klik på Åbn værktøjsruden i webdelen.

 2. Klik på Knapflade for at gå til, og dobbeltklik på den KPI-liste, du oprettede i den forrige række procedurer under Listen over indikatorer i værktøjsruden. Listen kan være i Rapportcenter på webstedet.

 3. Vælg en af KPI-indikatorerne på listen (hvis du har valgt KPI-liste, vises hele listen).

 4. Klik på OK.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×