Oprette og tilpasse posttyper og lister

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med Business Contact Manager til Outlook, kan du tilpasse formularer ved at tilføje felter, der er relevante for din virksomhed, fjerne felter, du ikke behøver og flytte felter til at fremhæve de oplysninger, der er vigtigst for dig. Du kan oprette nye formularer, Tilføj lister, Tilpas rapporter, Rediger salgsfaser og kundeemne kriterier til grund, vælge felter til din kontakt kort og tilpasse båndet.

Denne artikel omhandler oprettelse og tilpasning af formularer, og oprette og redigere lister.

Bemærk!: Kun databaseejeren kan tilpasse formularer.

Se følgende artikler for at få oplysninger om tilpasning af rapporter. ændre salgsfaser, salgsaktiviteter og påmindelser; ændre kriterierne; for vundne kundeemner Hvis du vælger felter for kontakt kort; og tilpasse båndet:

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en ny post af typen

Tilpasse en formular

Oprette en ny post af typen

Business Contact Manager til Outlook indeholder en række forskellige typer tilpassede formularer eller posttyper, herunder Konto, forretningskontakt, kundeemne, Salgsmulighed og Forretningsprojekt.

Du kan bruge Standardformularerne uden at ændre dem, eller du kan oprette nye posttyper, så den passer til behovet i din virksomhed.

Du kan også redigere formularer ved at tilføje og fjerne felter. For at vide, skal du se tilføje eller fjerne felter senere i denne artikel.

Nye posttyper skal være baseret på det firma eller forretningskontakt posttype. Hvordan poster kan sammenkædes, og de oplysninger, der deles af dem bevares i alle nye posttyper, som du opretter.

Eksempel: Cykler grossist opretter brugerdefinerede posttyper

En cykler grossist behov at oprette poster i Store og Store medarbejder.

Hver butik, der køber fra grossisten har flere medarbejdere, der er ansvarlig for at købe. Cykler grossisten sælger til mange butikker, hver med deres egne sæt medarbejdere, der foretage indkøb beslutninger. Grossisten skal knytte hver store medarbejder til deres bestemt store for at se en liste over medarbejdere og al kommunikation med store medarbejdere, når du gennemser oplysninger om en butik.

For at gøre dette, opretter grossisten en lagerpost, der er baseret på posttypen firma og opretter en Store medarbejder post, der er baseret på posttypen forretningskontakt. Grossisten vælger at basere Store posten på en firmapost, da poster af typen firma får vist en liste over relaterede forretningskontakter og alle elementer i kommunikationsoversigten fra hver af de forretningskontakter.

Oprette en brugerdefineret posttype

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Tilpas, og klik derefter på Tilpas posttyper.

 4. I dialogboksen Tilpas posttyper skal du gøre et af følgende:

  • Klik på Ny forretningskontakttype for at oprette en ny formular, der er baseret på posttypen forretningskontakt.

  • Klik på Ny firmatype for at oprette en ny formular, der er baseret på posttypen firma.

   Dialogboksen Tilpas posttyper med knappen Ny forretningskontakt og knappen Ny kontotype fremhævet.

   • Hvis du har brug for en ny post af typen for personer, kan du vælge Ny forretningskontakttype.

   • Hvis du har brug for en ny post af typen for organisationer eller grupper i en større organisation, kan du vælge Ny kontotype. Alle elementerne fra en hvilken som helst post, der er knyttet til en konto er angivet i kommunikationsoversigten for firmaposten. Du kan finde flere oplysninger om poster af typen firma, Store oplysninger om firmaer i Business Contact Manager.

 5. Skriv et enkelt og flertalsformerne navn for din nye posttype i dialogboksen Ny forretningskontakttype eller Ny kontotype.

 6. Du kan også klikke på Gennemse for at ændre det ikon, der skal vises for hver post af den pågældende type.

 7. Klik på OK.

  Din ny post af typen findes på listen over posttyper i dialogboksen Tilpas posttyper.

  Din ny post af typen omfatter alle standardsiderne og felter for det firma eller forretningskontakt, du baseret på ny post af typen på. Det omfatter ikke alle tilpassede sider eller de felter, du har føjet til andre formularer. For at tilpasse formularen ved at ændre sider og felter, skal du se næste afsnit, Tilpas en formular.

Toppen af siden

Tilpasse en formular

Du kan tilpasse formularer på flere måder. Du kan tilføje eller fjerne sider, sektioner og felter. Du kan omarrangere felterne i en måde, der giver mening i din virksomhed.

Bemærk!: Kun databaseejeren kan tilpasse formularer.

Du kan eksportere dine brugerdefinerede formularer, så du kan dele dem med andre. Du kan finde flere oplysninger om at eksportere se eksportere forretningsposter fra Business Contact Manager.

Vigtigt!: De ændringer, du foretager i en formular, ændres alle poster af den pågældende type. Eksempelvis hvis du fjerner et felt fra formularen Forretningskontakt, fjernes dette felt fra alle Business Contact-posterne.

Dette afsnit indeholder

Slette en formular

Oprette eller redigere lister

Åbn en formular for tilpasning

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager.

 3. Klik på knappen Tilpas, og klik derefter på Tilpas posttyper.

 4. Klik på den posttype, du vil tilpasse, på listen, og klik derefter på knappen Tilpas formular.

  Dialogboksen Tilpas posttyper med knappen Tilpas formular fremhævet.

  Du kan også tilpasse en formular, der er åben. Klik på knappen Formularens Layout på båndet i gruppen Tilpas.

En brugerdefinerbare version af formularen åbnes. Nu kan du tilføje eller fjerne sider, sektioner og felter eller omarrangere sektioner og felter i formularen.

Siden Generelt vises som standard. Klik på Vis for at få vist en anden side i gruppen sider under fanen Tilpas, og klik derefter på navnet på siden.

Toppen af siden

Oprette en ny side

Du kan oprette op til fire yderligere sider til en formular. De fleste formularer indeholder som standard siderne Generelt, Detaljer og Oversigt.

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på Vis Vis ikon i gruppen sider under fanen Tilpas, og klik derefter på bruger side 1, eller en af de andre bruger sider.

  En tom side vises.

  Bemærk!: Hvis navnet på siden slutter med (skjult), er siden som standard skjult. Du skal deaktivere funktionen Skjul lov til at skrive data på denne side i formularen.

 3. Hvis siden er skjult, skal du deaktivere funktionen Skjul for at få vist siden. Klik på Skjul Ikonet Skjul i gruppen sider

  Bemærk!: Klik på Vis for at bekræfte, at siden er ikke længere skjult, i gruppen sider. Hvis den side, du har valgt ikke længere indeholder (skjult) efter navnet på siden, er det synlige.

Du kan nu omdøbe siden eller tilføje sektioner og felter til den. Se tilføje eller fjerne sektioner og tilføje eller fjerne felter senere i denne artikel kan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Navngive eller omdøbe en side

 1. Klik på Vis i gruppen sider under fanen Tilpas, og klik derefter på den side, du vil omdøbe.

 2. Klik på Omdøb side Ikonet Omdøb i gruppen sider.

 3. Skriv det nye navn i feltet navn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne sektioner

Oplysninger i en formular er inddelt i sektioner. Der er for eksempel en telefonnumre sektion, der indeholder felterne med forskellige telefonnumre, som Business og Home på formularen Forretningskontakt.

Business Contact-formularlayoutskærmen med afsnittet Telefonnumre valgt.

Tilføje en sektion

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på Tilføj sektion Ikon til tilføjelse af gruppe i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Skriv et navn til sektionen i feltet Navn for sektionen, og klik derefter på OK.

  Hvis du vil ændre bredden af en sektion, skal du vælge afsnittet. Klik på fanen Tilpasbred Ikonet Bred eller Smal Ikonet Smal .

Fjerne en sektion

 1. Klik på den sektion, du vil fjerne.

  Tip!: En sektion indeholder navnet på et afsnit med en vandret linje ud for navnet. Hvis du vil markere en sektion, skal du klikke på til eller i nærheden af navnet på sektionen.

  Afsnittet med valgte telefonnumre

 2. Klik på Fjern Ikonet Fjern i gruppen Layout under fanen Tilpas.

  Bemærkninger!: 

  • Eventuelle felter, der er i dette afsnit er fjernet, men de er ikke blevet slettet fra Business Contact Manager-databasen. Hvis du vil tilføje felterne tilbage til formularen, skal du se tilføje et felt senere i denne artikel. Fjerne felter slettes ikke i felterne, eller de data, de indeholder. De data, der blev angivet i felterne gemmes stadig i databasen, medmindre du permanent slette feltet.

  • Når du fjerner en sektion, slettes den fra din Business Contact Manager-database. De felter, der blev inkluderet i sektionen slettes ikke sammen med afsnittet. Hvis du vil tilføje sektionen kan du igen, kan tilføje et afsnit med samme navn og derefter føje felterne tilbage til formularen i den valgte sektion.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne felter

Du kan tilføje forskellige typer felter i Business Contact Manager til Outlook, du skal bruge til din virksomhed. Typen felt, du tilføjer bestemmer type oplysninger, der kan angives eller valgt i feltet.

Eksempelvis hvis du vil skrive oplysninger i et tekstfelt, kan du tilføje et tekstfelt Hvis du vil klikke på et element fra en liste, kan du tilføje en udfyldt på forhånd (også kaldet en rulleliste); Hvis du vil sammenkæde eller knytte én post til en anden post, kan du tilføje et relationsfelt.

En dig kan oprette et tekstfelt med navnet "Foretrukne blomst" hvor personer behøver at skrive slags blomst i feltet, og en Specialist-certificering varme kan oprette et felt med navnet "Ovn Model" med en liste til at vælge fra. Se oprette eller redigere lister senere i denne artikel kan finde flere oplysninger om lister.

Toppen af siden

Tilføje et felt

 1. Åbne en formular til tilpasning.

  Tip!: Klik på den sektion, hvor du vil tilføje feltet før det næste trin. Hvis feltet ikke, hvor du vil have det, skal, kan du trække den til en anden sektion, når du har tilføjet den.

 2. Klik på Tilføj felter Ikonet Tilføj felt i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Tilføj felter:

  • Klik på en af de angivne felter på listen, og klik derefter på Føj til formular.

   Dialogboksen Tilføj felter

  • Hvis du vil oprette et nyt felt eller tilføje et felt du allerede har oprettet for et andet format, klik på Ny.

   Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opret et nyt felt:

   Oprette et nyt felt    

   1. Skriv et navn til feltet i feltet feltnavn.

   2. Klik på typen data, der indeholder feltet, for eksempel tal på listen datatype.

   I denne type af data

   Vælg denne datatype

   Ord eller sætninger op til 96 tegn

   Tekst

   Tal med eller uden en decimal

   Tal

   Procentdele

   Procent

   Priser, indtægter eller andre valuta-relaterede data

   Valuta

   Svar på simple spørgsmål som Ja eller Nej, til eller fra, eller SAND eller FALSK

   Ja/Nej

   Dato- eller oplysninger i en af de formater, der er tilgængelige i Outlook

   Dato og klokkeslæt

   Heltal

   Heltal

   En udfyldt på forhånd liste over elementer (værdier) til at spare tid og vedligeholde konsistens mellem formularer

   Rulleliste

   Webadresse

   URL-ADRESSE

   Et link til en anden post i databasen

   Relation

   Bemærk!: Du kan ikke ændre datatypen for et felt, når du opretter feltet. Hvis du vil ændre datatypen, slette feltet og derefter tilføje et nyt kort med den datatype, du vil.

   1. Klik på et format for dataene i feltet, hvis det er nødvendigt, på listen Format.

    Bemærk!: Nogle af datatyperne har kun ét format.

   2. Klik på OK.

    Det felt, du har oprettet vises på listen i dialogboksen Tilføj felter.

   3. Klik på feltet for at føje feltet til formularen, i dialogboksen Tilføj felter, og klik derefter på Føj til formular.

   Tilføje et felt fra en anden formular    

   1. Klik på indstillingen Tilføj et felt fra en anden formular.

   2. Klik på et felt på listen, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Du skal have oprettet et felt, hvor det skal vises på denne liste.

    Det valgte felt vises på listen i dialogboksen Tilføj felter.

   3. Klik på feltet for at føje feltet til formularen, i dialogboksen Tilføj felter, og klik derefter på Føj til formular.

Toppen af siden

Tilføje et relationsfelt

Brug et relationsfelt sammenkæde relaterede poster. Alle poster, der er blevet sammenkædet med en bestemt post findes på den valgte post, som kendes som destination post, på samme måde, som en firmapost viser alle de forretningskontakter, der er knyttet til den.

Du kan sammenkæde poster af samme type, samt sammenkæde poster, der er forskellige.

For eksempel i databasen eksempelforretning gemmer Hvis du vil sammenkæde detailsalg cykler med leverandører, cykler på detailforretninger udføre, du ville gøre:

 • Åbn posttypen Vendor tilpasning. Relationsfeltet, føjes til denne posttype.

  Dialogboksen Tilpas posttyper i databasen Eksempelforretning med posttypen Leverandør.

 • Tilføje et relationsfelt, kaldet Detailforretninger til posttypen leverandør med butikker som destination record type og Leverandør navne som destination feltnavnet.

  Bemærkninger!: 

  • Føje et relationsfelt til den store posttype også opretter en tabel, der viser de relaterede poster på destinationsposten. I dette eksempel har leverandørposter (store records) et relationsfelt, du kan bruge til at oprette et link for at gemme posterne. Store poster (destination records) har en tabel, der viser en liste over de leverandørposter, der er sammenkædet med dem.

  • Den tabel eller destinationsfeltet, kan ikke redigeres. For at ændre de relaterede poster, skal du bruge relationsfeltet. I dette eksempel skal du gå til leverandørpost til at fjerne en butik eller tilføje en anden store. Dette ændrer den liste over leverandører af i tabellen på de relaterede store poster.

  Oprettelse af et nyt relationsfelt i dialogboksen Opret et nyt felt.

 • Brug relationsfeltet på leverandørposter sammenkæde detailsalg cykler gemme posterne til leverandørposter.

  En leverandørpost med en oversigt over butikker i relationsfeltet Detailforretninger.

 • Markér destinationsfeltet på detailsalg cykler gemme poster for at se en liste over leverandører, som leverer cykler til disse butikker.

  En lagerpost med en liste over leverandører, som leverer cykler til lageret.

Om eksempelforretningens database kan finde oplysninger om Adventure Works og eksempelfirmadatabasen.

Sådan føjer du et relationsfelt

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på Tilføj felter Ikonet Tilføj felt i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Tilføj felter.

  Dialogboksen Tilføj felter

 4. Skriv navnet på relationsfeltet i dialogboksen Opret et nyt felt i feltet feltnavn.

 5. Klik på relationer i listen datatype.

 6. Klik på den posttype, du vil sammenkæde den valgte post til listen Destination posttype.

  Bemærk!: Hvis posttypen destination er den samme som den posttype, du tilpasser, være feltnavn og destinationsfeltnavn forskellige.

 7. Skriv navnet på destinationsfeltet i boksen destinationsfeltnavn.

  Bemærk!: Destinationsfeltnavn er navnet på den tabel, der viser alle de relaterede poster, der er sammenkædet med posttypen, destination.

 8. Klik på OK.

  Det valgte felt vises på listen i dialogboksen Tilføj felter.

 9. Klik på det felt, der viser relation i kolonnen Datatype for at føje feltet til formularen, i dialogboksen Tilføj felter, og klik derefter på Føj til formular.

  Bemærk!: Det felt, der viser relation i kolonnen Datatype er datafeltet. Det felt, der viser relation destinationslisten i kolonnen Datatype føjes automatisk til den Destination posttype, og det er den tabel, der viser alle de relaterede poster, du har angivet i relationsfeltet.

Toppen af siden

Fjerne et felt

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på det felt, du vil fjerne fra formularen.

  Bemærk!: Obligatoriske felter, som kontonavn, kan ikke fjernes.

 3. Klik på Fjern Ikonet Fjern i gruppen Layout under fanen Tilpas, eller tryk på tasten DELETE.

  Bemærk!: Feltet og alle data, den indeholder kan tilføjes tilbage til formularen, da feltet stadig er gemt i Business Contact Manager-databasen. Feltet kan også tilføjes til andre formularer i dialogboksen Tilføj felter.

Slette et felt

Advarsel!: Hvis du sletter et felt i dialogboksen Tilføj felter, du permanent vil slette feltet, og du vil miste de data, der blev angivet i det pågældende felt. Hvis du fjerner eller slette et felt fra en formular, vil du kun slette feltet fra formularen. Hvis du tilføjer feltet tilbage til formularen, kan du få adgang til dataene.

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på Tilføj felter Ikonet Tilføj felt i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Klik på det felt, du vil slette, i dialogboksen Tilføj felter, og klik derefter på Slet.

  Bemærk!: Du kan kun permanent slette et felt, hvis de ikke anvendes på andre formularer.

Toppen af siden

Omdøbe sektioner og redigere felter

Du kan omdøbe en sektion i en formular, men du kan kun omdøbe felter, du har oprettet.

Du kan redigere felter ved at omdøbe dem og ved at ændre formatet for de data, der kan vælges i feltet.

Bemærk!: Du kan ikke ændre datatypen for et felt. Du kan slette feltet og derefter tilføje et nyt kort med den datatype, du vil.

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på den sektion eller et felt, du vil omdøbe eller redigere.

  Bemærk!: Du kan kun omdøbe felter, du har oprettet.

 3. Klik på Rediger felt eller en ny sektion Feltet Rediger eller ikonet Afsnit i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 4. Gør et af følgende:

  • Omdøbe en sektion     Skriv et andet navn til sektionen i dialogboksen Rediger en sektion.

  • Redigere et feltnavn, du har oprettet     Skriv et andet navn til feltet i dialogboksen Rediger et felt.

   Klik på et andet format, hvis du vil ændre formatet for de data, der er tilladt i feltet, i feltet Format. Nogle felttyper har kun én formateringsindstilling.

Arranger elementer i en formular

Du kan flytte sektionerne på en side i en formular, der kan tilpasses, eller flytte dem til en anden side, og omarrangere felterne.

Flytte en sektion eller omarrangere felter på en side

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på den sektion eller et felt, du vil flytte.

  En sektion indeholder navnet på et afsnit med en vandret linje ud for navnet. Hvis du vil markere en sektion, skal du klikke på til eller i nærheden af navnet på sektionen.

  Afsnittet med valgte telefonnumre

 3. Træk sektion eller et felt til en ny placering på siden, eller brug piletasterne på tastaturet til at flytte sektion eller et felt.

Toppen af siden

Flytte en sektion til en anden side

 1. Klik på den sektion, du vil flytte.

  Afsnittet med valgte telefonnumre

 2. Klik på Flyt til Ikonet Flyt i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Klik på den side, du vil placere sektionen, og klik derefter på OK i dialogboksen Gå til siden.

  Bemærk!: Hvis en side er skjult, skal du deaktivere funktionen Skjul lov til at skrive data på siden. Klik på siden i gruppen Vis under fanen Tilpas. Klik på Skjul Ikonet Skjul i gruppen sider.

Toppen af siden

Slet en formular

Advarsel!: Hvis du sletter en post af typen, mister du de data, der blev angivet i denne posttype.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Tilpas.

 3. Klik på Tilpas posttyper.

 4. Klik på en posttype, du har oprettet i dialogboksen Tilpas posttyper.

  Bemærk!: Du kan kun slette posttyper, som du har oprettet. Du kan ikke slette posttyperne standard.

 5. Klik på Slet Record Type.

Toppen af siden

Oprette eller redigere lister

Når du angiver ofte de samme data i en formular, er det praktisk og mere ensartet til at oprette en liste, som du kan vælge fra.

Opret en liste

 1. Åbne en formular til tilpasning.

 2. Klik på Tilføj felter Ikonet Tilføj felt i gruppen Layout under fanen Tilpas.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Tilføj felter.

 4. Vælg rullelisten i listen datatype.

  Bemærk!: En liste er det kun format valg også rullelisten.

 5. Klik på OK.

 6. Tilføje elementer på listen.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj for at tilføje et element (værdi) på listen i dialogboksen Rediger lister.

  2. Skriv navnet på værdien, i dialogboksen Tilføj element i feltet elementnavn.

  3. Klik på OK.

   Det element, du har tilføjet vises i dialogboksen Rediger lister i kolonnen værdi.

  4. Hvis du vil tilføje endnu et element på listen, skal du gentage denne fremgangsmåde.

 7. Hvis du vil flytte et element op eller ned på listen, skal du klikke på den værdi, du vil flytte, og derefter klikke på pilene op eller pil ned.

 8. Klik på værdien for at vælge et element, der skal være standardværdi i feltet, og klik derefter på knappen Benyt som standard.

  Hvis der er et element, der skal bruges oftest, kan du gøre den til standardværdien at spare tid, når du færdig med en formular.

 9. Klik på OK.

Redigere en liste

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Business Contact Manager, og klik derefter på knappen Tilpas.

 3. Klik på Rediger lister.

 4. Klik på den liste, du vil redigere, i dialogboksen Rediger lister.

  Når du vælger en liste, vises elementerne på listen i kolonnen værdi.

  Dialogboksen Rediger lister

 5. Gør et af følgende fremgangsmåder for at redigere listen:

  Tilføj en værdi på listen     Klik på knappen Tilføj, Skriv elementnavnet, og klik derefter på OK.

  Omdøbe en værdi     Klik på et element, og klik derefter på knappen Omdøb. Skriv det nye navn, og klik derefter på OK.

  Fjerne en værdi eller erstatte den med en anden værdi     Klik på et element, og klik derefter på knappen Slet. Hvis du vil erstatte værdien, Vælg en anden værdi på listen, og klik derefter på OK. Hvis du vil fjerne det, skal du klikke på OK.

  Flytte en værdi op eller ned på listen     Klik på et element, og klikke på pilene op eller pil ned.

  Gøre standardværdien for et element     Klik på elementet, og klik derefter på knappen Vælg som standard.

 6. Klik på OK, når du har gennemført alle dine ændringer, i dialogboksen Rediger lister.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×