Oprette og tilpasse en slidemaster

Vigtigt: Før du bruger en masse tid på at oprette eller tilpasse en slidemaster, kan det være en fordel først at tydeliggøre dine mål. Hvis det, du forsøger at udføre, indebærer at anvende et farveskema, skrifttyper, effekter, layout eller baggrunde, er det, du vil anvende, et tema. Hvis du vil anvende et tema på en præsentation, skal du se Anvende et tema til din præsentation.

Eller hvis du vil oprette en PowerPoint-skabelon, et mønster eller grundrids af en slide eller en gruppe slides, som du gemmer som en .potx fil og derefter kan bruge igen og igen, skal du se Oprette en skabelon i PowerPoint 2007. PowerPoint-skabelonfiler indeholder temaer og indhold, du kan placere direkte på en slidemaster.

Denne artikel indeholder

Hvad er en slidemaster?

Bruge flere slidemastere i en præsentation

Bedste fremgangsmåder til oprettelse af og arbejde med slidemastere

Oprette og tilpasse en eller flere slidemastere

Hvad er en diasmaster?

En diasmaster er det første dias i et hierarki af dias, hvor oplysningerne om temaet og diaslayoutet i en præsentation er gemt, herunder baggrund, farve, skrifttyper, effekter, pladsholderstørrelser og placering.

Hver præsentation indeholder mindst én slidemaster. Den vigtigste fordel ved at bruge slidemastere er, at du kan udføre ændringer i alle slides i præsentationen på samme tid, herunder slides, der er føjet til præsentationen senere. Når du bruger en slidemaster, sparer du tid, fordi du ikke behøver skrive de samme oplysninger på mere end én slide. Slidemasteren er især en fordel, når du har meget lange præsentationer med mange slides.

Da diasmastere har indvirkning på hele præsentationen og de tilhørende layout, arbejder du i visningen Diasmaster, når du opretter og redigerer en diasmaster.

Slide master with associated layouts

1. En slidemaster i visningen Slidemaster

2. Slidelayout, der er tilknyttet slidemasteren

Få mere at vide om slidemastere under Hvad er en diasmaster?.

Toppen af siden

Bruge flere slidemastere i en præsentation

Hvis præsentationen skal indeholde to eller flere forskellige typografier eller temaer (såsom baggrunde, farver, skrifttyper og effekter), skal du indsætte en slidemaster for hvert enkelt tema.

I det følgende billede er det f.eks. anvendt to slidemastere som de fremgår af visningen Slidemaster. De enkelte slidemastere har forskellige temaer tilknyttet. Hver slidemaster ejer det underliggende layout. Enhver ændring eller tilpasning af disse layout, tilhører den tilknyttede slidemaster. Alle præsentationer har en slidemaster, uanset om du ændrer den direkte eller ikke. Se Anvende flere temaer i en præsentation for at se, hvordan du anvender mere end et tema i en præsentation.

Two slide masters with associated layouts

Toppen af siden

Bedste fremgangsmåder til oprettelse af og arbejde med slidemastere

Det er en god idé at oprette en slidemaster, før du begynder at lave individuelle slides. Når du opretter slidemasteren først, vil alle de slides, du føjer til præsentationen, blive baseret på den pågældende slidemaster og de tilknyttede layout. Når du foretager ændringer, skal du sørge for at gøre det på slidemasteren.

Hvis du opretter en slidemaster, efter du har oprettet individuelle slides, vil nogle af elementerne på dine slides muligvis ikke svare til designet på slidemasteren. Du kan tilsidesætte nogle af tilpasningerne i slidemasteren på de individuelle dias ved at bruge funktionerne til formatering af baggrund og tekst, men andre (f.eks. sidefødder og logoer) kan kun redigeres i visningen Slidemaster.

Toppen af siden

Oprette og tilpasse en eller flere slidemastere

For hver slidemaster, du vil oprette, skal du gøre følgende:

 1. Åbn en tom præsentation, og klik derefter på Slidemaster i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis.

 2. Når du åbner visningen Slidemaster, vises en tom slidemaster med de layout, der er tilknyttet som standard. Hvis du vil tilføje en anden slidemaster, skal du gøre følgende:

  1. Klik på en placering i ruden med miniaturebilledeslides på det sted, hvor den nye slidemaster skal vises.

  2. Klik på Indsæt slidemaster i gruppen Rediger master under fanen Slidemaster.

   Bemærk: I ruden med miniaturedias er diasmasteren det største diasbillede, og de tilknyttede layout vises under diasmasteren.

 3. For at oprette en eller flere brugerdefinerede layouts eller ændre eksisterende layout skal du se Oprette et nyt brugerdefineret layout.

 4. Du kan finde oplysninger om at tilføje eller redigere pladsholdere i dine layout i Føje en eller flere indholdspladsholdere til et layout eller Ændre en pladsholder.

 5. Hvis du vil fjerne et af de indbyggede diaslayout, der følger med standarddiasmasteren, skal du højreklikke på hvert af de diaslayout i ruden med diaslayout, du vil slette, og derefter klikke på Slet layout i genvejsmenu.

 6. Se Anvende et tema til din præsentation for at anvende et design eller tema-baserede farver, skrifttyper, effekter og baggrunde.

 7. Hvis du vil angive sideretningen for alle dias i præsentationen, skal du klikke på Sideretning i gruppen Sideopsætning under fanen Diasmaster og derefter klikke på enten Stående eller Liggende.

 8. Hvis du vil tilføje tekst, der vises som en sidefod nederst på alle siderne i præsentationen, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Sidefod under fanen Slide i dialogboksen Sidehoved og sidefod, og skriv derefter den tekst, der skal vises nederst i midten på sliden.

  3. Klik på Anvend på alle.

 9. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 10. Skriv et filnavn, eller undlad at skrive noget for at acceptere det foreslåede filnavn i feltet Filnavn.

 11. Klik på PowerPoint-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

 12. Klik på Luk mastervisning i gruppen Luk under fanen Slidemaster.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×