Oprette og tilføje en mailsignatur (Outlook 2007)

electronic business card Du kan oprette personligt tilpassede signaturer til dine mails, som består af tekst, billeder, dit elektroniske visitkort, et logo eller endda et billede af din håndskrevne signatur.Du kan oprette lige så mange signaturer, du har brug for. Du kan også konfigurere Microsoft Office Outlook, så der automatisk tilføjes en signatur i udgående meddelelser, eller du kan tilføje en signatur manuelt, når du har brug for det.

Hvad vil du foretage dig?

Trin 1: Oprette en signatur

Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse

Stoppe med automatisk at medtage en signatur

Trin 1: Oprette en signatur

 1. Signature menu Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

 2. Klik på Ny under fanen RSS-abonnementer.

 3. Skriv et navn til signaturen, og klik derefter på OK.

 4. Skriv den tekst, du vil medtage i signaturen, i boksen Rediger signatur.

  start a new signature

 5. Du kan formatere teksten ved at markere teksten og derefter bruge typografi- og formateringsknapperne til at vælge de ønskede indstillinger.

  Bemærkninger: 

  Mere om forskellige meddelelsesformater

  Microsoft Office Outlook 2007 understøtter tre meddelelsesformater:

  • Almindelig tekst     Dette er et format, som understøttes af alle e-mail-programmer. Du kan konfigurere Outlook til kun at åbne meddelelser i almindeligt tekstformat. Formatet Almindelig tekst understøtter dog ikke fed, kursiv eller farvede skrifttyper samt anden tekstformatering. Det understøtter heller ikke billeder, der vises direkte i meddelelsesteksten, selvom billederne kan medtages som vedhæftede filer.

  • RTF (Rich Text Format)     Du kan bruge RTF-format, når du sender meddelelser internt i en virksomhed, som bruger Microsoft Exchange Server. Det kan dog ikke anbefales at bruge HTML-formatet. RTF understøtter tekstformatering, herunder punkttegn, justering og sammenkædede objekter. Som standard konverterer Outlook automatisk RTF-formaterede meddelelser til HTML, når du sender dem til en internetmodtager, så meddelelsesformateringen bevares, og vedhæftede filer modtages. Outlook formaterer også automatisk mødeindkaldelser og opgaveanmodninger og meddelelser med responsknapper, så disse emner kan sendes intakt på tværs af internettet til andre Outlook-brugere, uanset meddelelsens standardformat. Hvis meddelelsen er en opgave eller en mødeindkaldelse, vil Outlook automatisk konvertere den til internetkalenderformat, et almindeligt format til kalenderelementer, der sendes via internettet, så andre e-mail-programmer kan understøtte den.

  • HTML     Dette er standardmeddelelsesformatet i Outlook. Det er også det bedste format at bruge, når du vil oprette meddelelser, der skal ligne traditionelle dokumenter, med forskellige skrifttyper, farver og punktlister. Når du vælger en af de indstillinger, der giver mulighed for at bruge formatering (HTML eller RTF), sendes meddelelsen som standard i HTML-format. Så når du bruger HTML, ved du, at det, du sender, er det, modtageren vil se.

   Bemærk: Når du besvarer en meddelelse, bevares den oprindelige meddelelses format i Outlook. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Læs alle standard-e-mails som almindelig tekst, formateres dit svar som almindelig tekst. Du kan også klikke på oplysningspanelet, ændre meddelelsesformatet til HTML eller RTF og derefter svare. Hvis du ændrer meddelelsesformatet, formateres svaret med det valgte format.

   Oplysninger om, hvordan du ændrer meddelelsesformater, finder du under Ændre meddelelsesformatet til HTML, RTF eller almindelig tekst.

 6. Hvis du vil tilføje andre elementer end tekst, skal du placere markøren der, hvor elementet skal vises, og benytte en af følgende fremgangsmåder:

  Indstillinger

  Sådan gør du

  Noter

  Sådan tilføjes et elektronisk visitkort

  Klik på Visitkort, og klik på en kontaktperson på listen Arkiveret som. Klik derefter på OK.

  Hvis du bare føjer visitkortet til en signatur, kan du hurtigt og nemt medtage de ønskede specifikke kontaktoplysninger.

  Sådan tilføjes et hyperlink

  Klik på knappen Indsæt hyperlink, gå til et hyperlink, klik for at markere det, og klik derefter på OK.

  Sådan tilføjes et billede

  Klik på knappen Billede, gå til et billede, klik for at markere det, og klik derefter på OK.

  De almindelige billedfilformater til billeder omfatter: .bmp, .gif, .jpg og .png.

  Oplysninger om, hvordan du tilføjer et billede af din håndskrevne signatur, finder du under

 7. Når du har oprettet signaturen, skal du klikke på OK.

  Bemærk: Den signatur, du lige har oprettet eller redigeret, vises ikke i den aktuelt åbne meddelelse. Du skal indsætte den i meddelelsen. Flere oplysninger finder du under "Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse".

Toppen af siden

Trin 2: Indsætte en signatur i en meddelelse

Du kan angive, at der automatisk skal føjes en signatur til udgående meddelelser, eller du kan indsætte en signatur manuelt, når det er nødvendigt.

Bemærk: Du kan kun indsætte én signatur pr. e-mail. Du kan ikke medtage flere signaturer. Hvis du vil medtage flere oplysninger, skal du oprette én signatur med alle oplysningerne og derefter gemme den under et nyt navn.

 • Indsætte en signatur automatisk

  1. Signature menu Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

  2. Klik på en mailkonto, som signaturen skal knyttes til, på listen E-mail-konto under Vælg standardsignatur.

  3. Markér den signatur, du vil medtage, på listen Nye meddelelser.

   Include signature in new messages

  4. Hvis en signatur skal medtages i svar på meddelelser og i videresendte meddelelser, skal du vælge signaturen på listen Svar/videresendelser. Hvis ikke, skal du vælge ingen.

  5. Klik på OK.

 • Indsætte en signatur manuelt

  1. Insert a signature Åbn en ny meddelelse, klik på fanen Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og klik derefter på den ønskede signatur.

Toppen af siden

Stoppe med automatisk at medtage en signatur

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Stoppe med automatisk at medtage en signatur til alle nye meddelelser

Stoppe med automatisk at medtage en signatur til meddelelser, som du besvarer eller videresender

Fjerne en automatisk signatur fra en individuel meddelelse

Stoppe med automatisk at medtage en signatur til alle nye meddelelser

 1. Klik på Signatur i gruppen Inkluder under fanen Meddelelse i en ny meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

  Bemærk: Du kan også få adgang til de signaturindstillinger, der er tilgængelige, under fanen Meddelelse i en åben meddelelse, når du har klikket på Svar, Svar til alle eller Videresend.

 2. Vælg Ingen på listen Nye meddelelser i Vælg standardsignatur under fanen E-mail-signatur.

 3. Klik på OK.

 4. Hvis du vil fjerne signaturen fra den meddelelse, der aktuelt er åben, skal du slette den manuelt. Marker signaturen, og tryk på DELETE.

  Signaturen vises ikke i nogen ny meddelelse, som du derefter åbner.

Stoppe med automatisk at medtage en signatur til meddelelser, som du besvarer eller videresender

 1. Klik på Signatur i gruppen Inkluder under fanen Meddelelse i en ny meddelelse, og klik derefter på Signaturer.

  Bemærk: Du kan også få adgang til de signaturindstillinger, der er tilgængelige, under fanen Meddelelse i en åben meddelelse, når du har klikket på Svar, Svar til alle eller Videresend.

 2. Vælg Ingen på listen Svar og videresendelser i Standardsignatur på fanen E-mail-signatur.

 3. Klik på OK.

 4. Hvis du vil fjerne signaturen fra den meddelelse, der aktuelt er åben, skal du slette den manuelt. Marker signaturen, og tryk på DELETE.

  Signaturen vises ikke i nogen ny meddelelse, som du derefter åbner.

Fjerne en automatisk signatur fra en individuel meddelelse

 • Du skal markere signaturen i meddelelsen, og tryk derefter på DELETE.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×