Oprette og tildele farvekategorier

Oprette og tildele farvekategorier

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med farvekategorier kan du let identificere og gruppere lignende elementer i Microsoft Outlook. Tildel en gruppe forbundne elementer, f.eks. noter, kontakter, aftaler og mails, en farvekategori, så du hurtigt kan spore og organisere dem. Du kan også tildele elementer mere end én farvekategori.

Se farvekategorier i Indbakke
Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Du kan vælge mellem en række standardkategorier eller oprette din egen og derefter tildele dine Outlook-elementer kategorierne. Kategorifarverne fremstår klart i tabel-visninger, f.eks. din Indbakke, og i selve de åbne elementer. Du kan omdøbe kategorierne til noget, der giver bedre mening for dig, eller vælge anderledes farver til kategorierne. Denne fleksibilitet gør det muligt at designe et farvekategorisystem, der passer til din personlige arbejdsstil.

Tildele en farvekategori til en mail

Hvis du vil tildele en farvekategori til en meddelelse fra listen over meddelelser, skal du højreklikke på meddelelsen. Vælg Kategoriser og derefter vælge en kategori på listen.

Tip: Hvis du højreklikker på meddelelsen, og du kun se indstillinger for at markere meddelelsen, kan du prøve at højreklikke på i den tomme plads til højre for afsenderens navn.

Bemærkninger: 

 • Hvis du vil tildele et andet eller tredje farvekategori, kan du udføre denne handling flere gange.

 • Du kan ikke tildele en farvekategori til en meddelelse i læseruden eller fra på meddelelseslisten Hvis du bruger almindeligt visning i Outlook 2016. Se Få mere at vide om almindeligt visningkan finde flere oplysninger.

Vælg Kategoriser i gruppen mærker på båndet for at tildele en farvekategori fra læseruden eller en åben meddelelse, og vælg derefter en kategori på listen.

Hvis du ikke kan se Kategoriser på båndet, vælge på rullelisten under mærker.

Vælg rullemenuen mærker og derefter vælge Kategoriser.

Bemærk: Kategoriser rullelisten viser de ti senest anvendte kategorier. Hvis du har flere kategorier, skal du markere Alle kategorier for at se resten af listen.

 1. Vælg på en hvilken som helst meddelelsesmappe i gruppen mærker på båndet Kategoriser >  Alle kategorier.

  Kommandoen Alle kategorier i gruppen Mærker

  Bemærk:  For kalenderelementer vises gruppen Mærker under fanen Aftale eller Møde. For en åben kontakt eller opgave vises gruppen Mærker under fanen Kontakter eller Opgave.

 2. Vælg Ny i dialogboksen Farvekategorier.

 3. Skriv et navn til kategorien, og vælg en farve og eventuelt en genvejstast. Klik derefter på OK.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori

En hurtigklikkategori er en standardkategori, du kan angive i bestemte tabelvisninger. Hvis du deaktivere læseruden eller flytte læseruden under meddelelseslisten, får du vist flere kolonner i din Indbakke, herunder modtaget, kategori og omtale. Hvis du vil tildele en hurtigklikkategori i en af disse visninger, kan du klikke på i kolonnen kategori til at angive en kategori.

 1. Vælg på båndet i gruppen mærkerKategoriser > Angiv hurtigklik.

 2. Brug rullelisten til at vælge en farvekategori og derefter vælge OK.

Bemærk: Du kan klikke på Angiv hurtigklik i en åben meddelelse i menuen Kategoriser for at angive standardfarvekategorien for alle fremtidige meddelelser og ikke blot den meddelelse, der er markeret.

Hvad vil du gerne gøre?

Farver giver større synlighed af dine Outlook-elementer. Hvis du f.eks. opretter en kategori, der kaldes Morris-projekt, og tildeler denne kategori elementer, kan du holde styr på alle de møder, kontakter og meddelelser, som er forbundet med projektet.

Farvekategorier i kalenderen
Farvekategorier forbinder relaterede Outlook-elementer, så de er lette at identificere. Her hvor farvekategorien er vist i sidehovedet på et åbent element og i Kalender, kan du se, at begge elementer hører til Morris-projektet.

Farvekategorier forbinder relaterede Outlook-elementer, så de er lette at identificere. Her hvor farvekategorien er vist i sidehovedet på et åbent element og i Kalender, kan du se, at begge elementer hører til Morris-projektet.

Farvekategorier fremstår klart i tabel-visninger, f.eks. din Indbakke, og i selve de åbne elementer. Standardsættet på seks farvekategorier er designet til at blive tilpasset. Du kan omdøbe kategorierne til noget, der giver bedre mening for dig, eller vælge anderledes farver til kategorierne. Ud over disse seks kan du oprette lige så mange farvekategorier, som du har brug for, og du kan også tildele elementer flere farvekategorier. Denne fleksibilitet gør det muligt at designe et farvekategorisystem, der passer til din personlige arbejdsstil.

Se farvekategorier i Indbakke
Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Du kan også vælge en Kategorien Hurtigklik, hvor du kan klikke på kun én gang i din Indbakke eller anden tabelvisning til at tildele en farvekategori til standard til et Microsoft Outlook element. Få mere at vide i tildele en hurtigklikkategori.

Søgemappen Kategoriseret mail er føjet til Søgemapper i Navigationsrude, så det bliver lettere at finde dine kategoriserede mailelementer. Den giver en oversigt over alle dine kategoriserede mailelementer. I denne mappe kan du sortere og gruppere de kategoriserede elementer. Du kan også oprette yderligere kategorisøgemapper til bestemte kategorier.

Selvom du kan bruge og tilpasse de seks standardfarvekategorier, kan det være nødvendigt at oprette nye, mens du fortsætter med at organisere dine elementer. De egenskaber, du kan bruge til enhver kategori, er farve, navn og genvejstast.

 1. Klik på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen.

 2. Klik på Alle kategorier.

  Menuen Farvekategori

 3. Klik på Ny.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori åbnes.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori

 4. Skriv et navn til den nye farvekategori i feltet Navn.

 5. På listen Farve skal du vælge den ønskede farve og så klikke på OK.

  Bemærkninger: 

  • Det er valgfrit, om du vil vælge en genvejstast.

  • Hvis du vil oprette en farvekategori uden nogen tildelt farve, skal du klikke på Ingen på farvepaletten. Kategorien vil anvende et navn (og en evt. valgt genvejstast) til elementer, og du kan sortere og gruppere elementerne i henhold til kategorien. Elementerne vil også være tilgængelige i den relevante kategorisøgemappe.

Tildel et Outlookelement en farvekategori

En farvekategori skal være angivet i listen over farvekategorier, før du kan tildele den. Hvis farvekategorien ikke står på listen, kan du samtidigt oprette en ny farvekategori og tildele den til et element.

Bemærk: Første gang du tildeler et element en standardfarvekategori, bliver du bedt om at omdøbe kategorien. På det tidspunkt kan du også ændre kategoriens farve, omdøbe den og vælge en tastaturgenvej.

Tildel et element i en tabelvisning en farvekategori

Tildeling af farvekategorier til elementer i din Indbakke eller andre tabel-visninger er lignende for alle typer Outlook-elementer.

Bemærk: Tildeling af farvekategorier i en kortvisning i Kontakter (f.eks. visningen Visitkort) eller visningen Ikoner i Noter er det samme som at tildele farvekategorier i tabelvisning.

 • Gør ét af følgende for at tildele en farvekategori:

  • Markér elementet, skal du klikke på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen, og klik derefter på en farvekategori.

  • Højreklik på elementet, peg på Kategoriser Knapflade i genvejsmenuen, og klik derefter på en farvekategori.

   Kun de 15 senest anvendte farvekategorier vises i menuen Kategoriser. Klik på Alle kategorier, hvis du vil have vist flere kategorier eller oprette en ny kategori. Før du kan tildele en farvekategori fra dialogboksen Farvekategorier, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for farvekategorien.

   Dialogboksen Farvekategorier er også en hurtig måde, hvorpå du kan tildele et element flere kategorier.

   Bemærkninger: 

   • I tidslinjevisninger, f.eks. dem der findes i Opgaver og Journal, kan et element kun tildeles en farvekategori ved at bruge metoden med genvejsmenuen som beskrevet ovenfor.

   • Som standard vises knappen Kategoriser ikke på værktøjslinjen for Journal-visning. Du kan tilføje denne knap ved i menuen Funktioner at klikke på Tilpas. På fanen Kommandoer på listen Kategorier skal du klikke på Handlinger. På listen Kommandoer skal du klikke på Kategoriser og trække den til værktøjslinjen.

Standardfarvekategorierne har generiske navne, f.eks. Rød kategori og Blå kategori. Du omdøbe farvekategorierne ved at bruge navne, der giver mening for dig, så du lettere kan identificere og organisere dine kategoriserede elementer.

Bemærk: Hvis du ændrer en farvekategori, der allerede er tildelt til elementer, vil alle de elementer, der er tildelt farvekategorien, blive opdateret til det nye navn.

 1. Klik på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen.

 2. Klik på Alle kategorier.

  Menuen Farvekategori

 3. Klik på navnet på en farvekategori på listen Navn, og klik så på Omdøb.

 4. Skriv det nye navn til farvekategorien på listen Navn.

  • Hvis du automatisk vil have tildelt den farvekategori, du omdøber, til elementer, der er valgt i Microsoft Outlook-hovedvinduet, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for farvekategorien på listen Navn og så klikke på OK.

  • Første gang du tildeler et element en eksisterende farvekategori, bedes du om at omdøbe farvekategorien.

 1. Klik på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen, og klik derefter på Angiv hurtigklik.

 2. Vælg en farvekategori på listen i dialogboksen Angiv hurtigklik.

Når du skifter til en anden hurtigklikkategori, ændres den farvekategori, som elementet allerede er tildelt, ikke. Hvis du ændrer navnet eller farven på nogen farvekategori, vil alle de elementer, der er tildelt farvekategorien, dog blive opdateret for at afspejle det nye navn eller den nye farve.

Du kan også indstille din aktuelle hurtigklikkategori i menuen Kategoriser i ethvert åbent element.

Du kan tildele de fleste Outlook-elementer en hurtigklikkategori, når du får dem vist i en tabelvisning, f.eks. i din Indbakke eller opgavepanelet.

 • Klik på kolonnen Kategorier ud for en meddelelse i din Indbakke eller andre tabelvisninger. Det føjer den farve, der er knyttet til din hurtigklikkategori, til kolonnen. Hvis du åbner elementet, vises farven og navnet på farvekategorien i nærheden af toppen af elementet.

  Bemærkninger: 

  • Du kan fjerne hurtigklikkategorien ved at klikke på kolonnen Kategorier igen.

  • Du kan også tildele flere elementer en hurtigklikkategori samtidigt. Markér bare alle elementerne, og klik så på kolonnen Kategorier ved siden af ét af elementerne.

Ved at knytte en tastaturgenvej til en farvekategori, kan du hurtigt tildele et element, f.eks. en mail, farvekategorien ved at markere elementet i din Indbakke eller en anden tabel-visning og derefter trykke på genvejstasten. Du kan også bruge genvejstasten til at tildele flere elementer en farvekategori samtidigt.

 1. Klik på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen i vinduet primære Microsoft Office Outlook 2007.

 2. Klik på Alle kategorier nederst i menuen.

 3. Markér afkrydsningsfeltet for en farvekategori på listen Navn.

 4. Vælg en tastaturgenvej på listen Genvejstast.

Du kan ikke nulstille listen til seks standardkategorier fra Office Outlook 2007. Disse standardkategorier for tilbydes som pladsholdere for du kan tilpasse efter behov.

Selvom du ikke kan gendanne seks standardkategorier fra Outlook, kan du genskabe på listen. Eller du kan køre en kommando ved hjælp af en kommandolinjeparameteren i dialogboksen Windows køre automatisk gendanne listen over seks kategorier.

Genopret på listen i Outlook

Dette grundlæggende sæt farvekategorier er udviklet til at blive tilpasset. Du kan omdøbe kategorier og knytte dem til forskellige farver. Ud over disse seks farvekategorier er det nemt at oprette nye farvekategorier. Følgende er seks, standardfarvekategorier i Outlook 2007.

Røde kategori

Gul kategori

Blå kategori

Kategorien orange

Grøn kategori

Lilla kategori

De egenskaber, som du kan anvende på en kategori er farve, navn og genvejstast. Hvis du ændrer en farvekategori, der allerede er tildelt til elementer, opdateres farvekategorien i disse elementer.

Bemærk: Hvis du opgraderer fra en anden version af Outlook, når du installerer Office Outlook 2007, første gang du åbner listen Farvekategorier seks, vises standardkategorifarverne, sammen med eventuelle kategorier, som var blevet anvendt på elementer i din tidligere version af Outlook.

Gendanne listen ved at bruge en kommandolinjeparameteren

Der findes en kommandolinjeparameteren, som gendanner seks, kategori standardfarver og navne på kategorilisten. Lær mere om at bruge kommandolinjeparametre.

Bemærk: Kører denne kommandolinjeparameteren, slettes eventuelle brugerdefinerede kategorier, du har oprettet. Hvis du har opgraderet til Office Outlook 2007 fra en anden version af Outlook, slettes eventuelle brugerdefinerede kategorier eller kategorier fra listen hovedkategori. Elementer stadig bevarer kategorinavnet, men ikke en farve.

Først skal bekræfte placeringen af outlook.exe på din computer. Hvis du har accepteret mappe standardplaceringer, da du installerede Office Outlook 2007, er outlook.exe placeret i c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Hvis du ikke kan finde outlook.exe på den pågældende placering, søge efter fil, og notere den fulde sti.

 1. Gør et af følgende:

  • Windows Vista   

   • Klik på Start Knapflade , peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003   

   • Klik på Start, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv i dialogboksen Kør et anførselstegn, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Indsætte et mellemrum efter det afsluttende anførselstegn, og skriv derefter Skift /cleancategories. Eksempelvis hvis du bruger er standardplaceringen, vil den tekst, du vil skrive se sådan ud:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klik på OK.

  Bemærk: 

  • Der skelnes ikke mellem store og små parametre. For eksempel fungerer /CLEANCATEGORIES på samme måde som /cleancategories.

  • Husk at medtage ét mellemrum før parameteren.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×