Oprette og dele kontaktpersoner som elektroniske visitkort

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Elektroniske visitkort gør det nemmere at oprette, få vist og dele kontaktoplysninger i Microsoft Outlook. Et elektronisk visitkort viser kontaktoplysninger ligner et papir visitkort. Du kan oprette et elektronisk visitkort fra nye oplysninger eller på kontaktoplysninger, som du allerede har i Outlook.

Oprette et elektronisk visitkort

Det første trin er at vælge kortlayout og baggrund. Derefter skal du tilføje billeder eller grafik. Til sidst skal du tilføje de kontaktfelter, der skal vises på det elektroniske visitkort.

 1. Klik på Startside under Personer.

 2. Klik på Ny kontakt i gruppen Ny.

 3. Dobbeltklik på visitkortet i kontaktformularen for at åbne feltet Rediger visitkort.

 4. Klik på listen Layout under Kortdesign, eller klik på et layout på listen. Layout af typen Kun tekst findes til kort uden foto, logo eller anden form for billede.

  Bemærk: Når du går i gang, kan du se standardkortlayoutet i Outlook i eksempelruden ved siden af sektionen Kortdesign. Du kan også bruge dette billede og layoutmulighederne til dit kort.

 5. Hvis du vil have en baggrundsfarve til kortet, skal du klikke på Baggrund og derefter klikke på en farve.

 6. Hvis du vil tilføje et billede, f.eks. et fotografi eller et virksomhedslogo, skal du bruge billedindstillingerne til at tilføje, tilpasse og placere billedet.

  Du kan slette standardbilledet eller et andet billede på kortet ved at markere Kun tekst på listen Layout. Hvis du vil fjerne alle tilføjede oplysninger og starte forfra, skal du klikke på Nulstil kort.

 7. Dobbeltklik på det kontaktfelt, du vil tilføje, under Felter.

  • Hvis du vil fjerne et felt fra kortet, skal du klikke på feltet og derefter klikke på Fjern.

  • Hvis du vil indsætte tomme linjeafstande, skal du klikke på feltet over det sted, hvor du vil indsætte linjeafstanden, klikke på Tilføj og derefter klikke på Tom linje.

   Tip: Tomme linjeafstande på et kort vises som standard som felter af typen Tom linje. Efterhånden som du føjer oplysninger til kortet, kan du indsætte nye oplysningsfelter mellem felterne af typen Tom linje. Klik f.eks. på Tom linje, Tilføj, og klik derefter på et felt. Feltet vises under den tomme linje .

  • Placer teksten på kortet ved at klikke på et felt, og flyt felterne ved hjælp af pilene Op og Ned under listen Felter. Du kan også flytte tomme linjer på denne måde for at øge afstanden mellem tekstlinjerne.

  • Hvis du vil formatere tekst, skal du bruge formaterings‑ og typografiknapperne under Rediger.

Bemærk: Hvis du klikker på Nulstil kort, angives Outlook-standarddesignet og de oplysninger, der er angivet i standardfelterne i kontaktpersonformularen, igen for kortet.

Gemme en kontaktperson eller et elektronisk visitkort

Når du modtager kontaktoplysninger i form af et elektronisk visitkort eller som en kontaktformular (som en .vcf-fil) i en mail, kan du højreklikke på kortet eller den vedhæftede .vcf-fil og derefter vælge de ønskede indstillinger. Hvis listen over kontakter allerede indeholder det samme navn, kan du opdatere den eksisterende kontakt eller oprette en ny.

 1. Højreklik på det elektroniske visitkort i en åben meddelelse, og klik derefter på Føj til Outlook-kontakter.

  Dobbeltklik på den vedhæftede fil for at vedhæfte en .vcf-fil.

 2. Klik på Kontakter.

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger.

 4. Hvis navnet allerede findes, skal du klikke på Tilføj ny kontakt eller Opdater oplysninger for den markerede kontakt.

Sende elektroniske visitkort til andre personer

Elektroniske visitkort kan deles i mails. De giver en virksomhed eller en person en visuel identitet på samme måde som et almindeligt papirvisitkort. Hvordan det elektroniske visitkort vises til modtagere afhænger af det anvendte mailprogram.

 • Modtagere, der bruger Microsoft Outlook     I Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 og Microsoft Office Outlook 2007 vises det elektroniske visitkort i meddelelsen, præcis, som du kan se den. Modtagerne højreklikke på kortet for at gemme oplysninger om kontaktpersoner til hans eller hendes Outlook kontakter.

  Modtagere, der bruger tidligere versioner af Outlook eller andre mailprogrammer, der bruger HTML til at få vist meddelelser også få vist det elektroniske visitkort i deres meddelelse. Men disse kort er kun billeder og ikke klikbart. En .vcf-fil er knyttet til den meddelelse, der indeholder oplysninger i det elektroniske visitkort. .Vcf-filen kan åbnes, og oplysninger, der er gemt i listen over kontakter.

 • Modtagere, der får vist meddelelser i almindelig tekst     Personer, hvis mailprogram bruger almindelig tekst kan ikke se et billede af det elektroniske visitkort. En .vcf-fil er knyttet til den meddelelse, der indeholder oplysninger i det elektroniske visitkort. .Vcf-filen kan åbnes, og oplysninger, der er gemt i listen over kontakter.

I et mailprogram kan den vedhæftede .vcf-fil åbnes og gemmes i listen over kontakter.

Medtage et elektronisk visitkort i en mail

 1. Klik på Meddelelse i en ny meddelelse.

 2. Klik på Vedhæft element og Visitkort i gruppen Medtag, og klik derefter på et navn på listen.

 3. Hvis du ikke kan se det navn, du søger, skal du klikke på Andre visitkort, klikke på navnet på listen Arkiveret som og derefter klikke på OK.

Medtage et elektronisk visitkort i din mailsignatur

Ved at tilføje dit elektroniske visitkort i din e-mail-signatur, medtages dine kontaktoplysninger i hver meddelelse, du sender. Du kan finde flere oplysninger i Medtag et elektronisk visitkort i din e-mail-signatur .

Oprette elektroniske visitkort

Som vist i skærmbilledet af det elektroniske visitkort til Jon Morris, starter med en formular i oprettelse af kortet, og derefter fører til en redigerbar dialogboks.

Elektronisk visitkort viser et undersæt af oplysningerne i den relaterede kontaktpersonformular

 1. En kontaktpersonformular, der indeholder Jon Morris oplysninger.

 2. En visning af dialogboksen Rediger visitkort med de tilsvarende felter, der er udfyldt til Jon Morris elektronisk visitkort.

Du kan oprette et elektronisk visitkort fra nye oplysninger, eller du kan basere et nyt kort på et eksisterende dokument. Hvis du vil oprette flere elektroniske visitkort, som deler nogle almindelige kontaktoplysninger, kan det være nemmere at ændre et eksisterende kort. For eksempel du måske har tre kort – én for det arbejde, én til hjemmebrug og én til medlemskab til et motionscenter.

Før du tilføjer eller ændrer kontaktoplysningerne, vælge et layout og baggrund til kortet. Tilføj eventuelle billeder eller andre typer grafik. Hvert element kan du placere teksten, når du tilføjer kontaktoplysninger.

 1. Vælg Ny kontakt i Outlook 2010, i kontakter i gruppen Ny under fanen Startside.

  Kommandoen Ny kontaktperson på båndet

  I Outlook 2007, kontakter, skal du klikke på Ny > Kontakt.

 2. Klik på visitkort for at åbne dialogboksen Rediger visitkort i formularen kontaktperson.

 3. Vælg et layout i rullelisten Layout under Kortdesign. Layoutet Kun tekst er tilgængelig for et kort med ingen billede, logo eller et andet billede.

  Bemærk: Når du starter, er standardlayoutet Outlook kort synlig i feltet ud for afsnittet Kortdesign. Du kan også bruge dette billede og layout valgmuligheder til dit kort.

 4. Hvis du vil have en baggrundsfarve til kortet, Vælg baggrund og derefter vælge en farve.

 5. Hvis du vil tilføje et billede, f.eks. et fotografi eller et virksomhedslogo, skal du bruge billedindstillingerne til at tilføje, tilpasse og placere billedet.

Bemærk: Hvis du vil slette standard eller et andet billede på kortet, skal du vælge Kun tekstlisten. Du fjerner alle tilføjede oplysninger og starte forfra, Vælg Nulstil kort.

 1. Fjerne et felt fra kortet, Vælg feltet, og vælg derefter Fjern.

 2. Indsætte tomme linjeafstande, Vælg det felt ovenfor, hvor du vil den tomme plads, og vælg derefter Tilføj > Tom linje.

  Tip: Som standard vises tomme linjeafstande på et kort som Tom linje-felter. Når du tilføjer oplysninger til kortet, kan du tilføje nye oplysningsfelter mellem Tom linje-felter. For eksempel Vælg Tom linje > Tilføj, og vælg derefter et felt. Feltet vises under den tomme linje.

 3. Vælg et felt for at placere tekst på kortet, og bruge pilene op og ned under listen felter til at flytte felterne. Du kan også flytte tomme linjer denne metode til at lave større mellemrum mellem tekstlinjer.

 4. Hvis du vil formatere tekst, skal du bruge formaterings‑ og typografiknapperne under Rediger.

Bemærk: Hvis du vælger Nulstil kort, igen for kortet Outlook standarddesignet og de oplysninger, der er angivet i standardfelterne i kontaktpersonformularen.

Gemme en kontaktperson eller et elektronisk visitkort

Når du modtager kontaktoplysninger som et elektronisk visitkort eller en kontaktformular (som en virtuel kontakter fil (.vcf)) i en e-mail-meddelelse. Du kan højreklikke på kortet eller den vedhæftede .vcf-fil, og vælg derefter indstillinger. Hvis din liste over kontakter allerede indeholder det samme navn, kan du opdatere den eksisterende kontaktperson eller oprette en ny.

 1. Højreklik på kortet i en åben meddelelse, og vælg derefter Føj til kontaktpersoner i Outlook.

 2. Vælg Gem og Luk i gruppen Handlinger under fanen Kontakt.

 3. Hvis navnet allerede findes, skal du gøre et af følgende:

  • Vælg Tilføj ny kontakt til at oprette en ny kontakt.

  • Vælge Opdater oplysninger for den markerede Kontakt til at se en liste over eksisterende dublerede kontakter.

   Tip: Du kan dobbeltklikke på en kontakt, opdatere oplysningerne i kontaktpersonformularen og derefter gemmer den.

De nye kontaktoplysninger er gemt i kontaktpersoner og omfatter et elektronisk visitkort. Du kan ændre kontaktoplysninger til enhver tid.

 1. Dobbeltklik på vedhæftet .vcf-fil for at åbne kortet i en kontaktformular i kontakter i brevhovedet.

 2. Vælg Gem og Luk i gruppen Handlinger under fanen kontakter.

  Bemærk: Hvis du allerede har en kontakt med det samme navn, når du vælger Gem og Luk, kan du tilføje en ny kontakt eller opdatere en eksisterende kontakt.

Du kan vælge Gem og ny i gruppen Handlinger. Denne handling gemmer kontakten, og derefter åbner en ny, tom kontaktpersonformular.

Sende elektroniske visitkort til andre personer

Elektroniske visitkort kan deles i mails. De giver en virksomhed eller en person en visuel identitet på samme måde som et almindeligt papirvisitkort. Hvordan det elektroniske visitkort vises til modtagere afhænger af det anvendte mailprogram.

 • Modtagere, der bruger Microsoft Outlook     I Outlook 2010 eller Office Outlook 2007 vises det elektroniske visitkort i meddelelsen, præcis, som du kan se den. Modtageren højreklikker på kortet for at gemme oplysninger om kontaktpersoner til hans eller hendes Outlook-kontakter.

  Modtagere, der bruger tidligere versioner af Outlook eller andre mailprogrammer, der bruger HTML til at få vist meddelelser også få vist det elektroniske visitkort i deres meddelelse. Disse kort, men er kun billeder og kan ikke åbnes med et enkelt klik. En .vcf-fil, der indeholder oplysninger i det elektroniske visitkort er knyttet til meddelelsen.

 • Modtagere, der får vist meddelelser i almindelig tekst     Personer, hvis mailprogrammet bruger almindelig tekst ikke kan se et billede af det elektroniske visitkort. En .vcf-fil, der indeholder oplysninger i det elektroniske visitkort er knyttet til meddelelsen.

I et mailprogram kan den vedhæftede .vcf-fil åbnes og gemmes i listen over kontakter.

Vedhæftet .vcf-fil i et brevhoved

 1. I en ny meddelelse skal du gå til fanen Meddelelse. I gruppen Medtag skal du vælge Vedhæft element > Visitkort og derefter vælge et navn på listen.

 2. Hvis du ikke kan se det navn, du vil, cchoose andre visitkort, vælge navnet på listen Arkiveret som, og klik derefter på OK.

  Kommandoen Vedhæft andre visitkort på båndet

  Bemærkninger: 

  • Visitkort i menuen indeholder de seneste 10 kontakters navne, der blev indsat som elektroniske visitkort i meddelelser.

  • Du kan indsætte flere elektroniske visitkort i en meddelelse.

  • For at skelne mellem dublerede navne i menuen Visitkort kan du vælge Andre visitkort. Der vises flere oplysninger, bl.a. et eksempel på visitkortet, i dialogboksen Indsæt visitkort.

  • Hvis du trækker et visitkort fra visitkortvisningen til en ny meddelelse, er det kun en .vcf-fil, der medtages, når meddelelsen sendes. Denne vedhæftede .vcf-fil åbner kontaktformularen med alle de oplysninger, som modtageren kan gemme på en liste over kontakter.

Ved at tilføje dit elektroniske visitkort i din e-mail-signatur, medtages dine kontaktoplysninger i hver meddelelse, du sender. En e-mail-signatur kan indeholde kun en elektronisk Business Card. modtagerne kan højreklikke på kortet i signaturen (eller Højreklik på .vcf-fil) til at gemme den direkte til sin liste over kontakter.

Sådan vises en signatur med et elektronisk visitkort i en meddelelse

 1. I en ny meddelelse i gruppen Medtag under fanen meddelelse Vælg signatur > signaturer.

  Kommandoen Signaturer på båndet

 2. Under fanen E-mail-signatur under Vælg signatur til at redigere, skal du vælge den signatur, som du vil føje et visitkort.

  Hvis du vil oprette en ny signatur, skal du vælge Ny, Skriv et navn til signaturen og klik derefter på OK. Klik derefter på navnet på den nye signatur på listen Vælg signatur til at redigere.

 3. Skriv den tekst, du vil medtage i signaturen, i feltet Rediger signatur.

 4. Hvis du vil tilføje et elektronisk visitkort, Placer markøren, hvor du vil kortet skal vises i feltet signatur tekst, vælge visitkort, og vælg derefter navnet på en kontaktperson på listen Arkiveret som. Klik på OK.

Hent gratis elektronisk visitkort skabeloner. Du kan bruge de professionelt designede kort skabeloner på Office Online eller få ideer til designe din egen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×