Oprette og administrere et websted til dokumentarbejdsområde

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et websted til dokumentarbejdsområde gør det nemmere at koordinere udviklingen af ét eller flere relaterede dokumenter med andre brugere. Webstedet indeholder værktøjer til at dele og opdatere filer og til at holde brugere informeret om status for filerne.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Oprette et websted til dokumentarbejdsområde fra et dokument i et bibliotek

Oprette en tom websted til dokumentarbejdsområde

Føje et dokument

Tilføje en bruger

Føje en opgave

Tilføj en meddelelse

Føje et link til liste over hyperlinks

Oprette en e-mail-besked for en opgave

Publicere et dokument tilbage til et bibliotek fra et websted til dokumentarbejdsområde

Slette et websted til dokumentarbejdsområde

Oversigt

Ved at bruge et websted til dokumentarbejdsområde kan du og dine kollegaer koordinere udviklingen af ét eller flere relaterede dokumenter. Webstedet indeholder værktøjer til at dele og opdatere filer og til at holde andre informeret om status for filerne. Du og dine kollegaer kan arbejde sammen på et websted til dokumentarbejdsområde for at udvikle et dokument på følgende måder:

 • Arbejde direkte på kopien, der er placeret på webstedet til dokumentarbejdsområde

 • Arbejde på en lokal kopi og opdatere den jævnligt på webstedet til dokumentarbejdsområde

Du og andre arbejdsområdemedlemmer kan også bruge et websted til dokumentarbejdsområde til at udgive meddelelser, tildele opgaver, dele relevante hyperlinks og modtage beskeder om ændringer til webstedets indhold. Du kan oprette et websted til dokumentarbejdsområde til et kortvarigt projekt og slette webstedet, når projektet er færdigt eller beholde webstedet permanent.

Webstedsejere har som standard, det påkrævede tilladelsesniveau til at oprette websteder til dokumentarbejdsområder inden for et eksisterende websted. Hvis du er ejer af webstedet, og du vil aktivere andre medlemmer på webstedet til at oprette websteder til dokumentarbejdsområder, kan du give tilladelse til at oprette websteder i Microsoft Windows SharePoint Services-gruppen, som teammedlemmerne tilhører.

Toppen af siden

Oprette et websted til dokumentarbejdsområde fra et dokument i et bibliotek

Du kan oprette et nyt websted til dokumentarbejdsområde fra et dokument, der allerede findes i et bibliotek på webstedet. Afhængigt af programmet, kan du muligvis også oprette et nyt websted til dokumentarbejdsområde fra et program, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Word 2007. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp i det pågældende program.

 1. Åbn det dokumentbibliotek, hvor dokumentet er gemt.

 2. Peg på navnet på dokumentet, klik på den pil, der fremkommer, peg på Send til, og klik derefter på Opret dokumentarbejdsområde.

  Bemærk!: Hvis indstillingen Opret dokumentarbejdsområde ikke er tilgængelig, har du ikke tilladelse til at oprette et arbejdsområde på det pågældende websted. Bed webstedsejeren om at give dig denne tilladelse eller oprette arbejdsområdewebstedet for dig.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et tomt websted til dokumentarbejdsområde

Hvis du vil oprette et websted til dokumentarbejdsområde, men ikke vil basere det på et eksisterende dokument i et bibliotek, kan du oprette et tomt websted til dokumentarbejdsområde og tilføje ét eller flere dokumenter senere.

 1. Åbn det websted, hvor du vil oprette et websted til dokumentarbejdsområde.

  1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

   Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

  Bemærk!: Du skal muligvis bede webstedsejeren om at give dig tilladelse til at oprette et websted til dokumentarbejdsområde.

 2. Klik på Websteder og arbejdsområder på listen Websider.

 3. Indtast oplysningerne om det websted til et dokumentarbejdsområde, som du vil oprette, f.eks. titlen og den sidste del af webadressen.

 4. Klik på fanen Samarbejde i afsnittet Valg af skabelon, og klik derefter på Dokumentarbejdsområde.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Tilladelser:

  • Hvis du ønsker, at alle medlemmer af det overordnede websted skal være medlemmer af arbejdsområdet, skal du klikke på Brug samme tilladelser som det overordnede websted.

  • Hvis du kun ønsker, at en bestemt gruppe brugere skal være medlemmer af arbejdsområdet, skal du klikke på Brug separate tilladelser.

 6. Hvis du ønsker, at det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted skal vises på sider på det nye websted, skal du kontrollere, at Brug det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted er markeret i afsnittet Nedarvning af navigation.

 7. Klik på Opret.

Toppen af siden

Tilføje et dokument

Uanset, om du opretter et websted til dokumentarbejdsområde fra et eksisterende dokument, eller du opretter et tomt websted til dokumentarbejdsområde, kan du til enhver tid føje nye dokumenter til webstedet til dokumentarbejdsområde.

 1. Klik på Delte dokumenter på startsiden til webstedet til arbejdsområde.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Nyt, hvis du vil oprette og tilføje et nyt dokument.

  • Hvis du vil tilføje et eksisterende dokument, skal du klikke på Send og derefter klikke på Gennemse for at finde den fil, som du vil tilføje. Marker filen, og klik derefter på Åbn. Hvis der allerede findes et dokument med det samme filnavn i biblioteket, og du ikke vil overskrive det eksisterende dokument, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende filer.

 3. Klik på OK.

Du kan også føje en kædet kopi af et dokument fra et andet bibliotek til biblioteket Delte dokumenter på webstedet til dokumentarbejdsområde ved at oprette en Send til-destination. Når det originale dokument eller den kædede kopi opdateres, kan du nemt opdatere kopien på den anden placering. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om tilføjelse af kædede kopier af dokumenter til andre biblioteker i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Tilføje en bruger

Hvis du vil føje brugere til et websted til dokumentarbejdsområde, skal du have tilladelse til at føje medlemmer til det overordnede websted eller webstedet til dokumentarbejdsområde. Hvis du ikke kan føje brugere til webstedet til dokumentarbejdsområde, skal du kontakte ejeren af det overordnede websted.

 1. På startsiden til webstedet til dokumentarbejdsområde skal du på listen Medlemmer klikke på navnet på den gruppe, som du vil føje en bruger til.

 2. Menuen Ny Menuen Ny , klik på Tilføj brugere.

 3. Skriv det navn, gruppenavn eller mailadressen på den bruger eller gruppe, du vil tilføje, i sektionen Tilføj brugere. Hvis du tilføjer flere brugere, Adskil navnene med semikolon (;). Du kan også klikke på Gennemse Knapflade for at søge efter og vælg personen, fra adresselisten.

 4. Klik på den gruppe, som du vil føje brugeren til i afsnittet Giv tilladelse.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje en opgave

Du kan bruge listen Opgaver på webstedet til dokumentarbejdsområde til at tildele arbejdsopgaver til dig selv eller andre medlemmer af arbejdsområdet. Medlemmer kan derefter nemt opdatere og dele statussen for deres tildelte opgaver. Ved at bruge listen Opgaver kan du angive prioritet og deadlines for opgaver samt opgavestatus og procent færdiggjort. Som ejer af webstedet til dokumentarbejdsområde kan du også føje brugerdefinerede felter til listen Opgaver på samme måde, som du gør med enhver anden liste på et SharePoint-websted. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om tilpasning af lister i afsnittet Se også.

 1. Klik på Tilføj ny opgave på startsiden for webstedet til dokumentarbejdsområde, under opgaver.

 2. Skriv et navn for opgaven i feltet Titel.

 3. Klik på prioriteten af opgaven på listen prioritet.

 4. Klik på status for opgaven på listen Status.

 5. Hvis du vil tildele opgaven til en person, skal du gøre et af følgende i sektionen Tildelt til:

  • Skriv mailadressen på den person, som du vil tildele opgaven.

  • Skriv det fulde navn på den person, som du vil tildele opgaven, og klik derefter på Kontrollér navne for Knapflade . Hvis personen, der findes i mappen, løser navnet til den pågældende persons e-mail-adresse. Hvis personen, der ikke findes i mappen, vises meddelelsen blev ikke fundet et nøjagtigt match.

  • Klik på Gennemse Knapflade for at søge efter og vælg personen, fra adresselisten. Klik på OK, når du er færdig.

 6. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive en kort beskrivelse af opgaven i feltet Beskrivelse.

 7. Angiv den dato, hvor opgaven starter i feltet Startdato.

 8. Angiv den dato, når opgaven skal være fuldført, i feltet Forfaldsdato.

 9. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje en meddelelse

Brug listen Meddelelser til at sende vigtige meddelelser om projektet til teammedlemmer, f.eks. deadlines og ændringer i leverancer, introduktioner til nye teammedlemmer og andre oplysninger.

 1. Startsiden for webstedet til dokumentarbejdsområde, klik på Tilføj ny meddelelse.

 2. Skriv en titel til din meddelelse i feltet Titel.

 3. Skriv den fulde tekst i din meddelelse i feltet brødtekst.

 4. Hvis du vil meddelelsen til automatisk at udløbe efter en bestemt dato, skal du skrive datoen i feltet udløber.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Føje et link til liste over hyperlinks

Du kan bruge listen Hyperlinks til at dele nyttige hyperlinks med teammedlemmer. Listen kan give hurtig og nem adgang til relaterede oplysninger og ressourcer, som f.eks. andre websteder.

 1. Startsiden for webstedet til dokumentarbejdsområde, klik på Tilføj nyt hyperlink.

 2. Skriv adressen på websiden eller en anden type ressource, som du vil sammenkæde i sektionen URL-adresse, og skriv derefter en beskrivelse til linket.

  Den tekst, der indtastes i feltet Type beskrivelsen vises som navnet på linket på listen Links. Du kan medtage noter om linket i sektionen noter, men disse oplysninger vises ikke i standardvisningen for listen Links, der vises på startsiden for webstedet til dokumentarbejdsområde.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en e-mail-besked for en opgave

Når du har oprettet opgaver og tildelt dem til arbejdsområdemedlemmer, kan du vælge at modtage e-mail-beskeder om ændringer til elementerne på listen Opgaver. Medlemmer kan også oprette deres egne beskeder for at modtage e-mail-besked om ændringer til andre elementer, der har deres interesse.

Bemærk!: Du kan kun oprette e-mail-beskeder for opgaver, hvis serveradministratoren har aktiveret den server, der kører med Windows SharePoint Services, til at sende e-mail.

 1. Startsiden for webstedet til dokumentarbejdsområde, klik på opgaver.

  Hvis listen opgaver ikke vises på startsiden, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på opgaver.

 2. Klik på Giv mig besked i menuen Handlinger Menubillede .

 3. Skriv et navn til din besked i sektionen Beskedtitel.

 4. I sektionen Send beskeder til er dit navn som standard inkluderes på boksen brugere. Du kan sende beskeder til andre medlemmer ved at tilføje deres navne i feltet brugere, adskilt med semikolon (;).

 5. Vælg typen ændringer, du vil have besked om, i sektionen Ændringstype.

 6. Vælg et filter til at modtage ændringer, der er baseret på bestemte kriterier, i sektionen Send beskeder om disse ændringer.

  Tip!: Du kan også vælge at modtage beskeder for elementer, der vises i en bestemt visning af listen opgaver.

 7. Vælg, hvor ofte du vil modtage beskeder, i sektionen Når til Send beskeder.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Udgive et dokument tilbage til et bibliotek fra et websted til dokumentarbejdsområde

Hvis webstedet til dokumentarbejdsområde er baseret på et eksisterende dokument, som var gemt i et bibliotek, kan du opdatere originalen med ændringer, som er blevet foretaget af kopien af dokumentet, på webstedet til dokumentarbejdsområde.

 1. Åbn det bibliotek, der indeholder dokumentet, på webstedet til dokumentarbejdsområde.

 2. Peg på navnet på dokumentet, klik på den pil, der fremkommer, peg på Send til, og klik derefter på Udgiv på kildeplacering.

Toppen af siden

Slette et websted til dokumentarbejdsområde

Når dokumentationsprojektet er færdigt, og endelige versioner af dokumenterne flyttes til andre placeringer, kan du vælge at slette webstedet til dokumentarbejdsområdet. Hvis du vil slette webstedet, skal du have tilladelsesniveauet Fuld kontrol. Webstedsejere har som standard dette tilladelsesniveau.

Vigtigt!: Husk at udgive alle dokumenter til en anden placering, før du sletter et websted til dokumentarbejdsområde. Når du sletter et websted til dokumentarbejdsområde, tilintetgøres alle dokumenter, biblioteker, lister og listedata, webstedsindstillinger, tilladelsesniveauer og sikkerhedsoplysninger indeholdt på webstedet til dokumentarbejdsområde permanent.

 1. Klik på Webstedshandlinger menuen Knapflade på startsiden for webstedet, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 1. Klik på Slet webstedet i kolonnen Webstedsadministration.

 2. Klik på Slet, og klik derefter på OK for at bekræfte, at du vil slette webstedet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×