Oprette, markere, redigere eller slette et link

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du hurtigt vil have adgang til relaterede oplysninger i en anden fil eller på en webside, kan du indsætte et LINK i en regnearkscelle. Du kan også indsætte links i bestemte diagramelementer.

Hvad vil du foretage dig?

Lære mere om links

Oprette et link til en ny fil

Oprette et link til en eksisterende fil eller webside

Oprette et hyperlink til en bestemt placering i en projektmappe

Oprette et brugerdefineret link ved hjælp af funktionen LINK

Oprette eller fjerne et link til en e-mail-adresse

Oprette en ekstern referencekæde til regnearksdata på internettet

Vælge et link uden at aktivere kæden

Ændre eller formatere et link

Kopiere eller flytte et hyperlink

Angive basisadressen for links i en projektmappe

Slette et link

Slette flere links

Lær mere om links

Et hyperlink er en kæde fra et dokument, der åbner en anden side eller fil, når du klikker på det. Destinationen er ofte en anden webside, men det kan også være et billede, en e-mail-adresse eller et program. Selve hyperlinket kan være tekst eller et billede.

Når en webstedsbruger klikker på linket, vises destinationen i en Webbrowser, åbnes eller køres, afhængigt af destinationstypen. Et link til en side viser f.eks. siden i webbrowseren, og et link til en AVI-fil åbner filen i en medieafspiller.

Sådan bruges hyperlinks

Du kan bruge hyperlinks til at gøre følgende:

 • Navigere til en fil eller webside på et netværk, intraneteller internettet

 • Navigere til en fil eller webside, du planlægger at oprette i fremtiden

 • Sende en e-mail

 • Starte en filoverførsel, f.eks. hentning eller en FTP

Når du peger på tekst eller et billede, der indeholder et hyperlink, ændres markøren til en hånd Markør med form som en hånd , hvilket angiver, at teksten eller billedet er noget, som du kan klikke på.

Hvad en URL-adresse er, og hvordan den fungerer

Når du opretter et link, er destinationen kodet som en (URL) , f.eks.:

http://eksempel.microsoft.com/nyheder.htm

file://Computernavn/DeltMappe/Filnavn.htm

En URL-adresse indeholder en protokol, f.eks. HTTP, FTP eller FILE, en Webserver eller netværksplacering samt en sti og et filnavn. Følgende illustration definerer delene i URL-adressen:

De fire komponenter i en URL-adresse

1. Anvendt protokol (http, ftp, file)

2. Webserver eller netværksplacering

3. Sti

4. Filnavn

Absolutte og relative hyperlinks

En absolut URL-adresse indeholder en komplet adresse, herunder protokol, Webserver samt stien og filnavnet.

En relativ URL-adresse indeholder en eller flere manglende dele. De manglende oplysninger hentes fra den side, der indeholder URL-adressen. Hvis protokollen og webserveren f.eks. mangler, bruger webbrowseren protokollen og domænet, f.eks. .com, .org eller .edu, på den aktuelle side.

Det er normalt for sider på internettet at bruge relative URL-adresser, der kun indeholder en delvis sti og filnavn. Hvis filerne flyttes til en anden server, vil links fortsat fungere, så længe den relative placering af siderne er uændret. For eksempel peger et link på websiden Produkter.htm på en side med navnet Apple.htm i en mappe med navnet Beregn. Hvis begge sider flyttes til en mappe med navnet Beregn på en anden server, vil URL-adressen i linket stadig være korrekt.

I en Microsoft Excel-projektmappe er uspecificerede stier til linkets destinationsfiler som standard set i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Du kan angive en anden basisadresse, der skal bruges som standard, så hver gang du opretter et link til en fil på denne placering, skal du kun angive filnavnet, ikke stien, i dialogboksen Indsæt hyperlink.

Øverst på siden

Oprette et link til en ny fil

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Tip!    Du kan også vælge et objekt, som et billede eller et element i et diagram, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Outlook

  Tip!    Du kan også højreklikke på cellen eller grafikelementet og derefter klikke på link, eller du kan trykke på CTRL + K.

 3. Klik på Opret et nyt dokument under Hyperlink til.

 4. Skriv et navn til den nye fil i feltet Navn på nyt dokument.

  Tip!    Hvis du vil angive en placering andet end det, der er vist under fulde sti, kan du skrive den nye placering før navnet i feltet navn på nyt dokument, eller du kan klikke på Skift for at vælge den placering, du vil, og klik derefter på OK.

 5. Klik på Rediger det nye dokument senere eller Rediger det nye dokument nu under Tidspunkt for redigering for at angive, hvornår du vil åbne den nye fil, så den kan redigeres.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

Øverst på siden

Oprette et link til en eksisterende fil eller webside

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Tip!    Du kan også vælge et objekt, som et billede eller et element i et diagram, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Outlook

  Tip!     Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link, eller du kan trykke på CTRL + K.

 3. Klik på Eksisterende fil eller webside under Hyperlink til.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil markere en fil, skal du klikke på Aktuel mappe og derefter på den fil, du vil oprette et hyperlink til.

   Tip!    Du kan ændre den aktuelle mappe ved at markere en anden mappe på listen Søg i.

  • Hvis du vil vælge en webside, skal du klikke på Gennemsete sider og derefter på den webside, du vil oprette et hyperlink til.

  • Hvis du vil vælge en fil, du har brugt for nylig, skal du klikke på Seneste filer og derefter på den fil, du vil oprette et hyperlink til.

  • Hvis du vil angive navn og placering for en kendt fil eller webside, som du vil oprette et hyperlink til, skal du skrive disse oplysninger i feltet Adresse.

  • Hvis du vil finde en webside, skal du klikke på Søg på World Wide Web Knapflade , åbne den webside, du vil oprette et link til, og derefter skifte tilbage til Excel uden at lukke browseren.

 5. Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i filen eller på websiden, skal du klikke på Bogmærke og derefter dobbeltklikke på det bogmærke, du vil bruge.

  Bemærk!    Den fil eller webside, du opretter et link til skal have et bogmærke.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

Øverst på siden

Oprette et hyperlink til en bestemt placering i en projektmappe

Hvis du vil oprette en kæde til et sted i den aktuelle projektmappe eller en anden projektmappe, kan du enten angive et navn for destination eller bruge en cellereference.

Du skal navngive cellerne på destinationen i den valgte projektmappe for at bruge et navn.

Sådan navngives en celle eller et celleområde

 1. Markér den celle, det celleområde eller de separate markeringer, der skal navngives.

 2. Klik på boksen Navn til venstre for formellinje Knapflade .

  Navnefelt

  1. Feltet Navn

  Feltet Navn

 3. Skriv navnet for cellerne i feltet Navn, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk!    Navne må ikke indeholde mellemrum og skal starte med et bogstav.

 1. Klik på den celle, hvor du vil oprette et link, i et regneark i kildeprojektmappen.

  Tip!    Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Outlook

  Tip!    Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link, eller du kan trykke på CTRL + K.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hyperlink til:

 4. Hvis du vil oprette et link til en placering i den aktuelle projektmappe, skal du klikke på placering i dette dokument.

 5. Hvis du vil oprette et link til en placering i en anden projektmappe, skal du klikke på eksisterende fil eller webside, Find og vælg den projektmappe, som du vil oprette et link til, og klik derefter på bogmærke. Gør et af følgende:

  • Klik på det regneark, du vil oprette et hyperlink til, i feltet Eller vælg en placering i dette dokument under Cellereference, skriv cellereferencen i feltet Skriv cellereferencen, og klik derefter på OK.

  • Klik på navnet, der repræsenterer de celler, der skal oprettes et hyperlink til, på listen under Definerede navne, og klik derefter på OK.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

Øverst på siden

Oprette et brugerdefineret link ved hjælp af funktionen LINK

Du kan bruge funktionen LINK til at oprette et link, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet. Når du klikker på den celle, der indeholder funktionen LINK, åbnes filen, der er lagret på kædeplaceringen, i Excel.

Syntaks

LINK(kædeplacering;celleværdi)

Linkets placering    Stien og filnavnet til det dokument, der skal åbnes som tekst. Kædeplacering kan referere til en placering i et dokument, en bestemt celle eller et navngivet område i et Excel-regneark eller -projektmappe eller til et bogmærke i et Microsoft Word-dokument. Stien kan føre til en fil, der er lagret på en harddisk, eller det kan være en UNC-sti på en server (i Excel) eller en URL-sti (Uniform Resource Locator) på internettet eller et intranet.

 • Kædeplacering kan være en tekststreng, der er omsluttet af anførselstegn, eller en celle, der indeholder kæden som en tekststreng.

 • Hvis det link, der er angivet i kædeplacering, ikke findes, eller det ikke kan findes, vises der en fejl, når du klikker på cellen.

Celleindhold    Den linktekst eller numeriske værdi, der er vist i cellen. Celleindholdet vises med blåt og er understreget. Hvis celleindhold udelades, viser cellen kædeplaceringen som linktekst.

 • Celleindhold kan være en værdi, en tekststreng, et navn eller en celle, der indeholder linkteksten eller værdien.

 • Hvis celleindhold returnerer en fejlværdi (f.eks. #VÆRDI!), viser cellen fejlen i stedet for teksten.

Eksempler

I følgende eksempel åbnes et regneark kaldet Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report og teksten "Klik her for rapport":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

I følgende eksempel oprettes et link til celle F10 i regnearket ved navn årlig i projektmappen Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. Cellen i regnearket, der indeholder linket til viser indholdet af celle D1 som hyperlinktekst:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

I følgende eksempel oprettes et link til området ved navn Afdtotal i regnearket ved navn første kvartal i projektmappen Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. Cellen i regnearket, der indeholder linket viser teksten "Klik her for at få vist totalen for første kvartal afdelingen":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i et Word dokumentet, skal du bruge et bogmærke til at definere den placering i det dokument, du vil gå til. I følgende eksempel oprettes et hyperlink til bogmærket Kvrtaloverskud i dokumentet med navnet årlige Report.docx findes i eksempel.Microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel viser følgende eksempel indholdet af celle D5 som linkteksten i cellen og åbner filen 1stqtr.xlsx, der er lageret i sharet Opgørelse på serveren ØKONOMI. I dette eksempel bruges en UNC-sti:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Følgende eksempel åbner filen 1stqtr.xls i Excel, som er lagret i biblioteket Økonomi på drev D, og viser den numeriske værdi, der er lagret i celle H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

I Excel opretter det følgende eksempel et link til området Totaler i en anden (ekstern) projektmappe, Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

I Microsoft Excel til Macintosh viser det følgende eksempel "Klik her" i cellen og åbner filen Første kvartal, som er gemt i mappen Budgetrapporter på harddisken, Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan oprette hyperlinks i et regneark, så du kan hoppe fra en celle til en anden. Hvis det aktive regneark f.eks. er arket Juni i projektmappen Budget, opretter den følgende formel et hyperlink til celle E56. Teksten i linket er værdien i celle E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Hvis du vil hoppe til et andet ark i samme projektmappe, skal du ændre arkets navn i linket. I det forrige eksempel skal du ændre ordet "Juni" til "September." for at oprette et link til celle E56 på arket September.

Øverst på siden

Oprette eller fjerne et link til en e-mail-adresse

Når du klikker på et hyperlink til en e-mail-adresse, starter og opretter e-mail-programmet automatisk en e-mail-meddelelse med den korrekte adresse i feltet Til under forudsætning af, at du har et e-mail-program installeret.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Tip!    Du kan også vælge et objekt, som et billede eller et element i et diagram, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Outlook

  Tip!    Du kan også højreklikke på den celle eller det objekt, og klik derefter på link, eller du kan trykke på CTRL + K.

 3. Klik på E-mail-adresse under Hyperlink til.

 4. Skriv den adresse, du vil bruge, i feltet E-mail-adresse.

 5. Skriv emnet for e-mail-meddelelsen i feltet Emne.

  Bemærk!    Visse webbrowsere og mailprogrammer muligvis ikke genkender emnelinjen.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på hyperlinket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

  Tip!    Du kan også oprette et link til en e-mail-adresse i en celle ved at skrive adressen direkte i cellen. For eksempel oprettes et link automatisk når du skriver en e-mail-adresse, som mailto:someone@example.com.

Fjerne et link til en e-mail-adresse

Hvis e-mail-adresser eller kontakter vises som links, der kan klikkes på, kan du deaktivere dem på samme måde som andre links.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil fjerne et link.

Tip!    Du kan også vælge et objekt, som et billede eller et element i et diagram, du vil bruge til at repræsentere hyperlinket.

 1. Højreklik, og vælg derefter Fjern link.

Øverst på siden

Oprette en ekstern referencekæde til regnearksdata på internettet

Du kan indsætte en eller flere eksterne referencer (også kaldet hyperlinks) fra en projektmappe til en anden projektmappe, der er placeret på dit intranet eller på internettet. Projektmappen må ikke gemmes som en HTML-fil.

 1. Åbn kildeprojektmappen, og markér den celle eller det celleområde, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Skift til det regneark, som du vil placere oplysningerne i, og klik derefter på den celle, hvor oplysningerne skal vises.

 4. Klik på Indsæt speciel i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 5. Klik på Indsæt kæde . Excel opretter en ekstern referencekæde til cellen eller hver celle i celleområdet.

Bemærk!    Du kan finde mere praktisk til at oprette en ekstern referencekæde uden at åbne projektmappen på internettet. For hver celle i destinationsprojektmappen, hvor du vil indsætte linket ekstern reference, klik på cellen, og skriv derefter et lighedstegn (=), URL-adressen og placeringen i projektmappen. Eksempel:

='http://www.nogens.hjemmeside/[fil.xlsx]Ark1'!A1

='ftp.server.et_sted/fil.xlsx'!NavngivetCelle

Øverst på siden

Vælge et link uden at aktivere kæden

Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du vil markere et LINK uden at aktivere kæden til dets destination:

 • Klik på cellen, der indeholder linket, hold musen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen.

 • Brug piletasterne til at markere cellen med linket.

 • Hvis linket er repræsenteret ved grafik, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på grafikken.

Øverst på siden

Ændre eller formatere et link

Du kan ændre et eksisterende hyperlink i projektmappen ved at ændre dets destination, dets udseende eller den tekst eller grafik, der bruges til at repræsentere det.

Ændre destinationen for et link

 1. Markér cellen eller det grafiske objekt, der indeholder linket, som du vil ændre.

  Tip!    Klik på cellen for at markere en celle, der indeholder et link uden at gå til destinationen for linket, og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. For at vælge en grafik skal du holde CTRL nede og klikke på grafikken.

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Outlook

  Tip!     Du kan også højreklikke på cellen eller grafikelementet og derefter klikke på Rediger link, eller du kan trykke på CTRL + K.

 3. Foretag de ønskede ændringer i dialogboksen Rediger hyperlink.

Bemærk!    Hvis linket er blevet oprettet ved hjælp af regnearksfunktionen HYPERLINK , skal du redigere formlen, hvis du vil ændre destinationen. Markér den celle, der indeholder linket, og klik derefter på formellinje for at redigere formlen.

Ændre udseendet af linkteksten

Du kan ændre udseendet af al linktekst i den aktuelle projektmappe, hvis du ændrer celletypografien for links.

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

billede af båndet i excel

 1. Benyt følgende fremgangsmåde under Data og model:

  • Hvis du vil ændre udseendet af links, der ikke er klikket på, skal du gå til destinationerne for dem, højreklikke på Link og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil ændre udseendet af links, der ikke er klikket på, skal du gå til destinationerne for dem, højreklikke på Besøgt link og derefter klikke på Rediger.

   Bemærk!    Celletypografi link er kun tilgængeligt ved projektmappen indeholder mindst én hyperlink. Besøgt Hyperlink celletypografi findes kun, når projektmappen indeholder et link, der er blevet klikket på.

 2. Klik på Formatér i dialogboksen Typografi.

 3. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under fanen Skrifttype og fanen Fyld, og klik derefter på OK.

  Bemærkninger: 

  • De indstillinger, du har valgt i dialogboksen Formatér celler, vises som markeret under Typografien omfatter i dialogboksen Typografi. Du kan fjerne markeringerne af afkrydsningsfelterne for alle indstillinger, du ikke vil anvende.

  • Når du foretager ændringer af celletypografierne Link og Besøgt link, anvendes disse til alle links i den aktuelle projektmappe. Du kan ikke ændre udseendet af individuelle links.

Ændre teksten eller grafikken for et link

 1. Markér cellen eller det grafiske objekt, der indeholder linket, som du vil ændre.

  Tip!    Klik på cellen for at markere en celle, der indeholder et link uden at gå til destinationen for linket, og hold museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. For at vælge en grafik skal du holde CTRL nede og klikke på grafikken.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre teksten i linket, skal du klikke på formellinje og redigere teksten.

  • Hvis du vil ændre formatet af et grafisk objekt, skal du højreklikke på det og derefter klikke på de indstillinger for format, som du vil ændre.

  • Hvis du vil ændre tekst i et grafisk objekt, skal du dobbeltklikke på det markerede grafiske objekt og foretage de ønskede ændringer.

  • Hvis du vil ændre det grafiske objekt, der repræsenterer linket, skal du indsætte et nyt grafisk objekt og gøre det til et link med samme destination og derefter slette det gamle grafiske objekt og linket.

Øverst på siden

Kopiere eller flytte et link

 1. Højreklik på det LINK, som du vil kopiere eller flytte, og klik derefter på Kopiér eller Klip.

 2. Højreklik på den celle, du vil kopiere eller flytte linket til, og klik derefter på Indsæt.

Øverst på siden

Angive basisadressen for links i en projektmappe

Som standard er uspecificerede stier til LINK destinationsfiler i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Brug følgende fremgangsmåde, når du vil angive en anden standardsti. Hver gang du opretter et link til en fil på denne placering, behøver du kun at angive filnavnet, ikke stien, i dialogboksen Indsæt link.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik i ruden yderst til højre på Dokumentegenskaber på siden Oplysninger om <navn på projektmappe>, og klik derefter på Avancerede egenskaber

 3. Klik på fanen Oversigt.

 4. Skriv den sti, du vil bruge, i feltet Hyperlinksti.

Bemærk!    Du kan tilsidesætte basisadressen til linket ved at bruge den fulde, eller absolutte, adresse til linket i dialogboksen Indsæt hyperlink.

 1. Klik på en hvilken som helst anden fane for at vende tilbage til filen.

Øverst på siden

Slette et link

Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil slette et hyperlink:

 • Hvis du vil slette et link og teksten, der repræsenterer det, skal du højreklikke på den celle, der indeholder linket, og derefter klikke på Ryd indhold.

 • Hvis du vil slette et hyperlink og grafikobjektet, der repræsenterer det, skal du holde Ctrl nede, klikke på grafikobjektet og derefter trykke på DELETE.

 • Hvis du vil deaktivere et enkelt link, skal du højreklikke på linket og derefter klikke på Fjern link. Webadressen bliver i cellen, men den er ikke længere aktiv, og den er ikke længere formateret som et link.

Øverst på siden

Slette flere links

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil slette (deaktivere) flere links på én gang:

 1. Markér det celleområde, hvor du vil fjerne links. Cellerne behøver ikke at være et sammenhængende område.

  Tip!    Hvis du vil markere en celle, der indeholder et link, uden at gå til destinationen for linket, skal du klikke på cellen og holde museknappen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og derefter slippe museknappen.

 2. Peg på en celle i det markerede celleområde med musen, højreklik, og klik derefter på Fjern links.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×