Oprette kolonner i nyhedsbrev

Hvad vil du foretage dig?

Føje kolonner til del af et dokument

Formatere et dokument med kolonner

Stoppe brugen af kolonner

Føje kolonner til del af et dokument

  1. Markér den tekst, du vil formatere til kolonner, eller placer markøren der, hvor kolonnerne skal begynde.

  2. Klik på Kolonneri gruppen Sideopsætningunder fanen Sidelayout.

  3. Klik på Flere kolonner.

  4. Klik på det ønskede antal kolonner.

  5. Klik på Markeret tekst eller Resten af dokumentet på listen Anvend på.

Bemærk: 

  • Du kan tilføje en lodret linje mellem kolonnerne ved at klikke på Kolonnerigen, klikke på Flere kolonnerog derefter markere afkrydsningsfeltet Linje mellem. Du kan også justere kolonnebredden og -afstanden.

  • Du kan ændre layoutet længere nede i dokumentet ved at markere tekst eller klikke der, hvor du vil ændre layoutet, og derefter følge de samme trin. Du kan f.eks. ændre fra layout med én kolonne til et med to kolonner, og du kan ændre det tilbage til enkeltkolonneformat på efterfølgende side.

Toppen af siden

Formatere et dokument med kolonner

Du kan følge disse trin, før du skriver tekst i et tomt dokument.

  1. Klik på Kolonneri gruppen Sideopsætningunder fanen Sidelayout.

  2. Klik på det ønskede layout.

Nu er dokumentet formateret med kolonner.

Bemærk: Du kan tilføje en lodret linje mellem kolonnerne ved at klikke på Kolonnerigen, klikke på Flere kolonnerog derefter markere afkrydsningsfeltet Linje mellem. Du kan også justere kolonnebredden og -afstanden.

Toppen af siden

Stoppe brugen af kolonner

Der er ikke en kommando til at fortryde, så du kan få dokumentet tilbage i et enkeltkolonneformat, men du kan fortryde et format med flere kolonner ved at følge disse trin.

  • Klik på Kolonneri gruppen Sidelayoutunder fanen Sidelayout, og klik derefter på Enfor at gå tilbage til enkeltkolonneformat.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×