Oprette indlæg i en blog

En blog er et websted, som gør det muligt for dig eller organisationen hurtigt at dele ideer og oplysninger med andre. Blogge indeholder meddelelser, som er dateret og opført på en liste i omvendt kronologisk rækkefølge. Brugere kan kommentere dine meddelelser og angive links til interessante websteder, fotos og relaterede blogge.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Oprette blogindlæg ved hjælp af en webbrowser

Oprette blogindlæg via e-mail

Andre måder at sende til en blog på

Registrere kommentarer til blogindlæg

Abonnere på RSS-feeds til kommentarer

Oprette en advarsel til kommentarer

Oversigt

Blogindlæg er en vigtig del af en blog. De er som regel journallignende indlæg, der indeholder oplysninger, ideer og meninger. De vises i kronologisk orden, startende med de seneste blogindlæg.

Du kan oprette et indlæg i en SharePoint-blog ved hjælp af en webbrowser, hvis du har tilladelse til at bidrage til listen Blogmeddelelser. Du behøver ikke yderligere værktøjer eller programmer for at oprette indhold, tilføje billeder, anvende formatering og indsætte links. Hvis du vil skrive kommentarer til en blog, skal du have tilladelse til at bidrage til listen Kommentarer. I nogle tilfælde skal kommentarer godkendes, inden de vises på webstedet.

Bemærk: Hvis din webbrowser ikke understøtter ActiveX-objekt, er formateringsværktøjslinjen muligvis ikke tilgængelig. Du kan dog bruge grundlæggende HTML-koder til at formatere teksten i dine blogindlæg. Du kan finde links til flere oplysninger om formatering af tekst i udvidede tekstfelter i afsnittet Se også.

Du kan også sende indhold til en blog ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Oprette og sende et blogindlæg i en e-mail. Hvis du vil sende et blogindlæg via e-mail, skal din blog være aktiveret til at modtage indhold i e-mails.

 • Oprette et blogindlæg ved hjælp af et værktøj, der er kompatibelt med SharePoint Foundation, til oprettelse og publicering af en blog.

Blogge er som standard konfigureret til at kræve godkendelse, før blogindlæg publiceres. Dette kan være nyttigt, hvis adskillige brugere publicerer indhold, eller hvis et blogindlæg kunne tænkes at indeholde følsomt indhold. Brugere med tilladelse til at administrere lister kan som standard godkende blogindlæg, men du kan tilpasse indstillingerne. Du kan finde links til flere oplysninger om godkendelse af indhold i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Oprette blogindlæg ved hjælp af en webbrowser

Når du opretter et blogindlæg, kan du gemme det som kladde, hvis du vil redigere eller gennemgå det, før andre kan se det, eller du kan publicere det med det samme, hvis du har tilladelse til det.

 1. På bloggens startside skal du klikke på Opret en meddelelse under Blogværktøjer.

 2. Skriv en titel til indlægget i feltet Titel. Titlen vises øverst i indlægget på startsiden og på listen Blogmeddelelser

 3. I sektionen Brødtekst skal du skrive eller angive det indhold, du vil medtage i indlægget. Du kan bruge båndet til at formatere teksten eller til at indsætte grafik, links eller tabeller.

 4. Markér den eller de kategorier, du ønsker fra listen med mulige kategorier, på listen Kategori, og klik derefter på Tilføj. Hvis du vil fjerne en kategori, skal du markere kategorien på listen med udvalgte kategorier og derefter klikke på Fjern.

 5. I sektionen Publiceret skal du bekræfte, at dato og klokkeslæt er korrekt for publicering af indlægget eller ændre indstillinger efter behov. Udgivelsesdato angiver, hvor indlægget vises på startsiden, fordi blogindlæg vises i omvendt kronologisk rækkefølge. Den første gang, du opretter et indlæg, vises dags dato. Hvis du publicerer en kladde, der er oprettet flere dage tidligere, er det en god ide at redigere dette felt, så det viser den korrekte publiceringsdato.

  Tip: Du kan angive en dato ude i fremtiden, hvis du ønsker, at din meddelelse skal forblive øverst i bloggen, indtil den pågældende dato, f.eks. hvis du henviser til en særlig begivenhed eller kampagne.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gemme dit arbejde og gøre det færdigt senere, eller hvis du vil gemme det som kladde til godkendelse, skal du klikke på Gem som kladde.

  • Hvis du vil publicere blogindlægget med det samme, skal du klikke på Udgiv.

   Bemærkninger: 

   • Hvis du ikke har godkendelsestilladelser, vises knappen Udgiv ikke.

   • Hvis listen Meddelelse er konfigureret, så der ikke kræves godkendelse, vises knappen Gem som kladde ikke, og du kan ikke gemme et indlæg som kladde. Når du klikker på Udgiv, bliver blogindlægget synligt i bloggen.

Toppen af siden

Oprette blogindlæg via e-mail

Hvis bloggen er konfigureret til at modtage blogindlæg i e-mails, kan du oprette et indlæg ved at sende den i en e-mail, der er adresseret til bloglisten Meddelelse. Meddelelsen opretter derefter et blogindlæg på listen Meddelelse.

Hvis du vil sende til en blog ved hjælp af et e-mail-program, skal du først finde adressen på listen Meddelelse. Afhængigt af situationen vises e-mail-adressen på listen Meddelelse eventuelt i e-mail-programmets Adressekartotek, og i så fald kan du føje den til din egen liste over kontaktpersoner i dit e-mail-program, så du nemt kan finde den senere. Adressen på listen Meddelelse kan også vises i beskrivelsen af listen.

Hvis du ikke kan finde adressen på listen Meddelelse, bør du spørge administratoren eller ejeren af webstedet, om listen er konfigureret til at modtage blogindlæg i e-mails, og i så fald, bede om adressen på listen Meddelelse.

 1. Åbn en ny e-mail i dit e-mail-program, og skriv den tekst, du vil sende til bloggen, i e-mailens brødtekst.

 2. I feltet Til eller Cc skal du angive adressen på bloglisten Meddelelse.

 3. Send e-mail. I de fleste e-mail-programmer skal du klikke på Send for at sende meddelelsen.

Tip: Hvis listen Meddelelse er konfigureret til at modtage vedhæftede filer, kan du vedhæfte en fil til dit blogindlæg ved at vedhæfte filen til din e-mail.

Toppen af siden

Andre måder at sende til en blog på

Foruden at bruge de værktøjer, der er indbygget i bloggen, kan du bruge blogudgivelsesprogrammer, der er kompatible med SharePoint Foundation. Microsoft Word 2010 indeholder f.eks. en blogskabelon, der gør det muligt for dig at oprette og udgive blogge på et SharePoint-websted eller et andet websted.

Når du er klar til at oprette et nyt indlæg, kan du starte et kompatibelt blogprogram fra din blog og derefter udgive indlægget fra blogprogrammet. Første gang, du starter blogprogrammet, bliver du muligvis bedt om at angive webadressen på din blog eller andre indstillinger for dine blogindlæg. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp i dit blogprogram.

 1. På bloggens startside skal du klikke på Opret en meddelelse under Start blogprogram for at sende.

 2. Følg blogprogrammets instruktioner vedrørende oprettelse og udgivelse af blogindlæg.

  Bemærk: Blogge understøtter også almindelige programmeringsbloggrænseflader til indlæg. Du kan finde flere oplysninger i SharePoint Developer Center på MSDN.

Toppen af siden

Registrere kommentarer til blogindlæg

Læsere af dine blogindlæg kan nemt føje kommentarer til din meddelelse. En kommentar kan være et spørgsmål, en anmodning om flere oplysninger, en kommentar eller et relateret link til flere oplysninger på et andet websted eller ganske enkelt en kompliment til dit fremragende indlæg. Du kan bruge RSS (Really Simple Syndication) eller advarsler for hele tiden at være opdateret mht. kommentarer til dine blogindlæg.

Bemærk:  Følgende fremgangsmåder kræver tilladelse til at redigere listen Kommentarer, og de henter alle kommentarerne fra alle blogmeddelelser. Hvis du derfor bruger disse fremgangsmåder til en blog, der har meddelelser fra flere medvirkende forfattere, modtager du kommentarer om alles meddelelser i stedet for bare dine egne meddelelser.

Abonnere på RSS-feeds til kommentarer

Før du kan modtage RSS-feeds, skal serveradministratoren aktivere RSS-feeds i Central Administration, og webstedadministratoren skal have aktiveret RSS-feeds for webstedet på siden Indstillinger for websted. Du kan få oplysninger om, hvordan du aktiverer RSS-feeds i afsnittet Se også i denne artikel.

 1. På startsiden til bloggen skal du under Blogværktøjer klikke på Administrer kommentarer for at gå til listen Kommentarer.

  Bemærk:  Hvis du ikke kan se Blogværktøjer, har du ikke tilladelse til at redigere listen Kommentarer.

 2. Klik på fanen Liste på listen Kommentarer på båndet.

  Tip: Hvis du i din webbrowser kan abonnere på en visning, aktiveres der muligvis en RSS-knap på værktøjslinjen på dette tidspunkt. Du kan i så fald klikke på den for at abonnere direkte på listen eller biblioteket. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig i din browser, kan du følge resten af trinnene i denne fremgangsmåde.

 3. Klik på RSS-feed i gruppen Del og registrer. Feedet vises i et browservindue.

 4. Følg anvisningerne til, hvordan du abonnerer på feedet, på den side, der åbnes. Klik f.eks. på Abonner på dette feed.

 5. Følg yderligere anvisninger i RSS-læseren, browseren eller e-mail-programmet.

Toppen af siden

Oprette en advarsel til kommentarer

Du kan konfigurere beskeder til forskellige typer ændringer lige fra hver enkelt ændring til kun de ændringer, der foretages af filer, du har oprettet. Du kan også konfigurere en leveringsmetode for beskeder, så de vises som meddelelser i din e-mail-indbakke eller som sms'er på din mobiltelefon.

Før du kan modtage en besked som en e-mail, skal en serveradministrator konfigurere udgående e-mail i Central Administration. Før du ligeledes kan modtage en besked som en sms, skal en serveradministrator aktivere tjenesteindstillinger for sms/mms i Central Administration. Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer udgående e-mail, og hvordan du konfigurerer sms-tjenesten i afsnittet Se også i denne artikel.

 1. På startsiden til bloggen skal du under Blogværktøjer klikke på Administrer kommentarer for at gå til listen Kommentarer.

  Bemærk:  Hvis du ikke kan se Blogværktøjer, har du ikke tilladelse til at redigere listen Kommentarer.

 2. Klik på fanen Liste på listen Kommentarer på båndet.

 3. Klik på Giv mig besked i gruppen Del og registrer, og klik derefter på Angiv besked på denne liste.

 4. Rediger advarslen til noget, du kan genkende senere, i feltet Beskedtitel, f.eks. Blogkommentarer. Titlen vises på emnelinjen i e-mailen med beskeden og bruges også til at administrere beskeder.

 5. Vælg den ønskede leveringsmetode for dine beskeder i afsnittet Leveringsmetoder.

  Bemærk:  Hvis indstillingerne for Tekst (sms) er nedtonede, har du muligvis ikke et mobiltelefonnummer gemt på webstedet. Hvis du vil gemme et mobiltelefonnummer, skal du klikke på dit navn øverst på webstedet og derefter klikke på Mine indstillinger. Klik derefter på Rediger element. Hvis du har gemt et mobiltelefonnummer, og indstillingerne stadig er nedtonede, er webstedet muligvis ikke konfigureret til udgående e-mail og sms-beskeder. Kontakt serveradministratoren.

 6. Hvis afsnittet Ændringstype er tilgængeligt, skal du vælge de ændringstyper, du vil have besked om. Du kan f.eks. modtage beskeder om alle ændringer eller kun, når der slettes elementer.

 7. Angiv i afsnittet Send beskeder om disse ændringer, om du vil have besked om alle typer ændringer eller bestemte ændringer, f.eks. når noget ændres, eller kun, når nogen ændrer et element, som du har oprettet eller ændret for nylig.

 8. Vælg i afsnittet Hvornår skal der sendes beskeder?, hvor ofte du vil modtage beskederne, f.eks. øjeblikkeligt eller i en daglig eller ugentlig oversigt og på hvilken dag eller hvilket tidspunkt.

  Bemærk:  For mobile beskeder er Send med det samme den eneste indstilling.

 9. Klik på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×