Oprette formularer, som brugere udfylder i Word

Du skal gøre flere ting, hvis du vil oprette formular, som brugerne skal kunne se og udfylde i Microsoft Word.

 1. Oprette en skabelon. 

  Sådan gør du

  1. Start et nyt dokument, eller åbn det dokument eller den skabelon, som skabelonen skal baseres på. 

  2. Klik på Gem som i menuen Filer.

  3. Klik på Dokumentskabelon i boksen Filtype.

  4. Skriv navnet på den nye skabelon i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

   Bemærk: Den nye skabelon vises under fanen Generelt.

 2. Design formularen ved først at oprette en skitse af et layout, eller tag udgangspunkt i en eksisterende formular.

  Bemærk: I formularen kan du bruge formularfelt, formularkontrolelement, tabel og formularfeltindlejret tabel samt tekstfelt.

 3. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Formularer for at åbne værktøjslinjeFormularer.

 4. Indsæt formularfelter til tekstbokse, afkrydsningsfelter og rullelister.

  Sådan gør du

  1. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte formularfeltet.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   Indsætte et udfyldningsfelt, hvor brugere kan skrive tekst

   • Klik på Tekstfelt i formular Knapflade på værktøjslinjen Formularer.

    Dobbeltklik på feltet for at angive et standardsvar, så brugeren kun behøver at skrive svaret, hvis han eller hun vil ændre det.

   Indsætte et afkrydsningsfelt ud for en uafhængig indstilling, som brugere enten markerer eller fjerner markeringen for

   • Klik på Afkrydsningsfelt i formular Button image på værktøjslinjen Formularer.

    Du kan også bruge denne knap til at indsætte et afkrydsningsfelt ud for hvert element i en gruppe valgmuligheder, der ikke gensidigt udelukker hinanden – så brugere kan markere flere muligheder.

   Indsætte en rullelisteboks, der begrænser antallet af valgmuligheder til dem, du angiver

   1. Klik på Rulleliste i formular Button image på værktøjslinjen Formularer.

   2. Dobbeltklik på rullelistefeltet i formularen.

   3. Hvis du vil indsætte et nyt emne, skal du skrive navnet på emnet i boksen Nyt emne og derefter klikke på Tilføj.

 5. Rediger felternes udseende, hvis det er nødvendigt. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Fjerne eller ændre rækkefølgen af emnerne på en rulleliste i et formularfelt

  1. Dobbeltklik på det rullelistefelt i formularen, du vil ændre.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

   1. Klik på emnet i boksen Emner på listen, og klik derefter på Fjern, hvis du vil slette et emne. 

   2. Klik på emnet i boksen Emner på listen, og klik derefter på Flyt-pileknapperne, hvis du vil flytte et emne.

  Ændre formateringen af formularfeltresultater

  1. Marker det formularfelt, du vil formatere.

  2. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

  3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Få vist eller fjerne skygge

  1. Klik på Feltskygge Button image på værktøjslinjen Formularer.

   Bemærk: Skyggen vises på skærmen, så brugerne hurtigt kan finde frem til de tekstfelter, de skal udfylde. Skyggen udskrives ikke.

 6. Angiv eller rediger egenskaber for formularfeltet.

  Sådan gør du

  1. Dobbeltklik på det formularfelt, du vil ændre.

  2. Ret de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

 7. Føj Hjælp eller automatisering til formularen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Føje Hjælp-tekst til et kontrolelement i en formular

  1. Dobbeltklik på det formularfelt, som du vil tilføje Hjælp-tekst i.

  2. Klik på Tilføj Hjælp-tekst.

  3. Klik på fanen Statuslinje, klik på Skriv egen tekst, og skriv din egen tekst i boksen for at få vist hjælp på statuslinjen.

   Klik på fanen Hjælp-tast (F1), klik på Skriv egen tekst, og skriv din egen tekst i boksen, hvis der skal vises hjælp i en meddelelsesboks, når en bruger trykker på F1.

  Automatisere en formular

  1. Opret de makroer, som du vil bruge, og gem dem derefter i formularskabelonen.

   Hvis en anden skabelon indeholder makroer, som du vil bruge, skal du kopiere dem ind i formularskabelonen.

   Sikkerhedsnote : Vær forsigtigt, når du indsætter makroer i en formular. Makroer kan være udformet på en måde, så brugen af dem kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor anbefales det, at du kun bruger makroer fra kilder, som du har tillid til.

  2. Dobbeltklik på det formularfelt, der skal tildeles en makro.

  3. Klik på makroen i boksen Indgang, hvis makroen skal afspilles, når indsætningspunktet flyttes ind i formularfeltet.

   Klik på makroen i boksen Udgang, hvis makroen skal afspilles, når indsætningspunktet flyttes ud af formularfeltet.

   Bemærk: Hvis du gemmer de makroer, der skal afspilles, når indsætningspunktet flyttes ind i eller ud af formularfeltet, i skabelonen Normal, og du derefter giver formularen videre til andre, afspilles makroerne muligvis ikke, fordi makroerne ikke er tilgængelige for andre brugere. De makroer, der indgår i formularen, skal gemmes i formularskabelonen.

 8. Tilføj beskyttelse til formularen. Brugerne kan ikke udfylde formularen, før du føjer beskyttelse til den. Du kan vælge mellem flere former for beskyttelse i Word. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Føje beskyttelse til en formular for at afprøve en formular, som du er ved at oprette eller ændre

  1. Klik på Beskyt formular Button image på værktøjslinjen Formularer.

   Bemærk: Du kan manuelt nulstille formularfelter ved at klikke på Nulstil formularfelter Eraser button på værktøjslinjen Formularer.

  Tilføje beskyttelse for at undgå, at brugerne ændrer i en formular

  Bemærk: Når du benytter denne fremgangsmåde og føjer beskyttelse til et dokument, nulstilles formularfelt.

  1. Klik på Beskyt dokument i menuen Funktioner.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument, og klik derefter på Udfyldning af formularer på listen over redigeringsbegrænsninger.

  3. Hvis du kun vil føje beskyttelse til visse dele af en formular, skal du klikke på Marker sektioner og derefter fjerne markeringerne i afkrydsningsfelterne til de sektion, hvor der ikke skal tilføjes beskyttelse.

   Bemærk: Hvis du kun vil føje beskyttelse til dele af en formular, skal delene være i adskilte sektioner (klik på Sideskift m.m. i menuen Indsæt for at oprette sektionsskift).

  4. Klik på Ja, aktiver beskyttelse.

  5. Du kan angive en adgangskode til formularen, så det kun er brugere, der kender adgangskoden, der kan fjerne beskyttelsen og ændre formularen. Skriv en adgangskode i boksen Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft den derefter. Brugere, som ikke kender adgangskoden, kan stadig skrive oplysninger i formularfelterne.

 9. Gem formularen, og fordel den så på samme måde som alle andre dokumenter, der sendes til gennemsyn.

Tip!

 • Du kan også oprette en formular ved at starte med et skabeloneksempel. Du kan finde en række eksempler på webstedet for Microsoft Office Online.

 • Hvis du ønsker det, kan du afprøve skabelonen, før du fordeler den. Åbn formularen, udfyld den på samme måde, som brugerne skal udfylde den, og gem en kopi på den angivne placering.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×