Oprette forbindelse mellem to datavisninger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er du sikkert vant til at bygge programmer, der gør omfattende brug af datakilder og datavisninger. Ved at oprette forbindelse mellem datavisninger, der er blevet indsat som enten visninger eller formularer, kan du oprette forbindelser mellem dem med det resultat, at når du udfører en handling i en datavisning, ændrer den indholdet i en anden datavisning. Oprettelse af forbindelse mellem datavisninger er en hurtig, men kraftfuld måde at tilføje interaktivitet til dit websted eller program på.

Bemærk: Datavisninger er en type webdel, så koncepterne og procedurerne i denne artikel gælder lige vel for et hvilket som helst par webdele, der kan forbindes.

I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter to datavisninger, og hvordan de forbindes ved brug af guiden Webdelsforbindelser.

Hvis du vil vide mere om datavisninger skal du se oprette en datavisning.

Denne artikel indeholder

Hvorfor forbinde webdele?

Oprette den første datavisning ved hjælp af produkter.XML

Oprette en XML-fil som en eksempel-datakilde

Oprette en datavisning ved hjælp af Suppliers.xml

Forbinde webdele

Teste webdelsforbindelsen

Fjerne en webdelsforbindelse

Hvorfor forbinde webdele?

Gennem at forbinde to webdele kan du overføre data mellem dem og synkronisere deres opførsel. Du kan f.eks. forbinde en webdel til listevisning, der viser en liste over ansatte, til webdelen billede. Efter at der er oprettet forbindelse mellem de to webdele, vil den valgte ansattes billede blive vist i webdelen billededer, hver gang du klikker på en ansats navn i webdelen til listevisning.

Du kan etablere en enkel webdelsforbindelse ved at arbejde i browseren. Du kan f.eks. forbinde en webdel til en anden webdel, der er placeret på den samme webdelsside. Du kan imidlertid udvide funktionaliteten af forbindelsen ved at bruge Office SharePoint Designer 2007. Du kan f.eks. bruge formularwebdelen til at filtrere data i en anden webdel, eller du kan oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider på samme topniveau af et websted. Begge disse handlinger kræver Office SharePoint Designer 2007 og kan ikke udføres i webbrowseren.

Toppen af siden

Oprette den første datavisning gennem at bruge Produkter.xml

Northwind Traders, et distributionsselskab for gourmetfødevarer, styrer sin lagerbeholdning i en .xml-fil med navnet Produkter.xml og får vist data fra denne fil i en datavisning. Denne datavisning blev indsat som en formular, så medarbejderne kan opdatere lagerbeholdningen gennem webbrowseren ved at gemme ændringer i Produkter.xml. Når lagerbeholdningen er lav, ringer en medarbejder til leverandøren af dette produkt, placerer en ordre og opdaterer derefter lagerbeholdningen ved at bruge datavisningen. Men hver gang en medarbejder placerer en ordre, må han også slå leverandørens kontaktoplysninger op.

Du foreslår at indsætte en anden datavisning, der viser leverandørens kontaktoplysninger, og derefter oprette en forbindelse mellem de to webdele. På denne måde kan en medarbejder, når han vil placere en ordre, få vist både lagerbeholdningsdata og leverandørens kontaktoplysninger for hvert produkt gennem at klikke på et enkelt hyperlink.

Følgende procedurer kræver brug af to .XML-filer som datakilder og oprette en datavisning fra hver af de pågældende datakilder. Følg eksemplet ved at oprette den første datavisning fra produkter.XML ved at følge fremgangsmåderne i artiklen indsætte en datavisning som en formular. Gå derefter tilbage til denne artikel for at oprette en anden datavisning fra Suppliers.xml.

Toppen af siden

Oprette en .xml-fil som en eksempeldatakilde

Northwind Traders lagrer kontaktoplysningerne for deres leverandører i en .xml-fil med navnet Leverandører.xml.

Oprette Leverandører.xml

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Find og marker dit websted i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Skriv dit brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse til, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Filer.

 5. Dobbeltklik på Tekstfil i dialogboksen Ny.

  Der åbnes en ny tekstfil på dit websted.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved at markere dem og derefter trykke på CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SuppliersRoot>
  <Suppliers>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CompanyName>Exotic Liquids</CompanyName>
  <ContactName>Charlotte Cooper</ContactName>
  <ContactTitle>Purchasing Manager</ContactTitle>
  <Address>49 Gilbert St.</Address>
  <City>London</City>
  <PostalCode>EC1 4SD</PostalCode>
  <Country>UK</Country>
  <Phone>(171) 555-2222</Phone>
  </Suppliers>
  <Suppliers>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CompanyName>New Orleans Cajun Delights</CompanyName>
  <ContactName>Shelley Burke</ContactName>
  <ContactTitle>Order Administrator</ContactTitle>
  <Address>P.O. Box 78934</Address>
  <City>New Orleans</City>
  <Region>LA</Region>
  <PostalCode>70117</PostalCode>
  <Country>USA</Country>
  <Phone>(100) 555-4822</Phone>
  <HomePage>#CAJUN.HTM#</HomePage>
  </Suppliers>
  </SuppliersRoot>
 7. Placer indsætningspunktet øverst på siden i Office SharePoint Designer 2007, og tryk derefter på CTRL+V for at indsætte den kode, du lige har kopieret, på siden.

 8. Klik på Gem som i menuen Filer.

 9. Skriv suppliers.xmli i dialogboksen Gem som, i feltet filnavn.

 10. Klik på XML på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Oprette en datavisning gennem at bruge Leverandører.xml

 1. Åbn den side, der indeholder den første datavisning, som du oprettede i artiklen indsætte en datavisning som en formular.

  Selvom det ikke er nødvendigt at både datavisninger er placeret på den samme side, vil du i dette tilfælde, at dine medarbejdere med et blik skal kunne se leverandørens kontaktoplysninger, når de klikker på et produkt.

  Markerede data vist som en formular

 2. Marker den første datavisning, og tryk derefter to gange på den HØJRE PILETAST for at anbringe markøren under datavisningen.

 3. Klik på Indsæt datavisning i menuen Datavisning.

  Der vises nu en tom datavisning under den første datavisning, og opgaveruden Datakildebibliotek vises.

  Tom datavisning

 4. Find den ønskede datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, klik på den, og klik derefter på Vis data.

  I dette eksempel Leverandører.xml under XML-filer og klik derefter på Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 5. Klik på de felter, du vil indsætte i datavisningen, i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

  Tip: Hvis du vil markere flere felter, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på dem.

  I dette eksempel skal du klikke på CompanyName under Leverandører i mappen SuppliersRoot. Tryk på CTRL, og hold den nede, mens du klikker på ContactName, Country og Phone.

 6. Klik på Indsæt markerede felter som, og klik derefter på Visning af et enkelt element for at indsætte de markerede data i datavisningen.

  Du vælger kun at vise et element i datavisningen, fordi du kun vil vise kontaktoplysningerne for en leverandør ad gangen.

  De markerede felter i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde vises nu i en anden datavisning under den første datavisning.

  Datavisningen Leverandører vises under datavisningen Produkter
  En Data visning af Suppliers.xml (vises med rødt) vises under Data visning af produkter.XML.

Toppen af siden

Oprette forbindelse mellem webdelene

Leverandører.xml og Produkter.xml er relateret via et fælles felt kaldet SupplierID. Gennem brug af guiden Webdelsforbindelser forbinder du webdelene ved at kæde SupplierID-feltet i Produkter.xml sammen med SupplierID-feltet i Leverandører.xml.

Nu, hvor du har oprettet de to datavisninger, tilføjer du tekst ved siden af hvert produkt i datavisningen af Produkter.xml, der kædes sammen med datavisningen af Leverandører.xml med hyperlinks. Når du klikker på et hyperlink for et produkt i den første datavisning, vil kontaktoplysningerne for leverandøren af dette produkt blive vist i den anden datavisning.

Datavisningen af Produkter.xml er kildewebdelen, og datavisningen af Leverandører.xml er destinationswebdelen. Da du arbejder med en datavisning, der er indsat som en formular, må du oprette teksthyperlinket udenfor formularfeltet. Når du har skrevet teksten, markerer du teksten og bruger derefter guiden Webdelsforbindelser til at oprette hyperlinket i Produkter.xml, der kædes sammen med datavisningen af Leverandører.xml.

 1. I datavisningen oprettet ud fra produkter.XML, Placer markøren til højre for tekstfeltet, der indeholder produktnavnet, tryk på mellemrumstasten og skriv derefter rækkefølge. Da en datavisning bruger XSLT formatering, føjes tekst "rækkefølgen" til hver produktfelt på listen.

  Ordre vises i kolonnen ProductName for hvert produkt på listen

 2. Marker teksten "ordre" i datavisningen, højreklik på den, og klik derefter på Webdelsforbindelser på genvejsmenuen.

  Guiden Webdelsforbindelser åbnes.

 3. Klik på Send datarække til på listen Vælg den handling på kildewebdelen, der skal bruges til denne forbindelse, og klik derefter på Næste.

  Side i guiden Webdelsforbindelser

 4. Klik på Opret forbindelse til en webdel på denne side i afsnittet Vælg den side, der indeholder webdelen til forbindelsen, og klik derefter på Næste.

  Side i guiden Webdelsforbindelser

 5. Klik på leverandører.xml på listen Destinationswebdel.

 6. Da du vil filtrere data i Leverandører.xml til at svare til SupplierID af det specifikke produkt i den første datavisning, klik på Hent filterværdier fra på listen Destinationshandling, og klik derefter på Næste.

  Side i guiden Webdelsforbindelser

 7. Rul ned på listen i kolonnen Input til Leverandører.xml, indtil du ser SupplierID. Klik på cellen til venstre for SupplierID på listen i kolonnen Kolonner i Produkter.xml, klik derefter på pilen, og klik derefter på SupplierID på listen. Klik på Næste.

  Side i guiden Webdelsforbindelser

 8. Klik på [ Aktuel markering ] på listen Opret et hyperlink i, og klik derefter på Næste.

  Side i guiden Webdelsforbindelser

 9. Klik på Udført.

 10. Klik på Gem i menuen Filer. Eller du kan trykke på CTRL+S.

Teksten “ordre” er nu et hyperlink, og webdelsforbindelsen er konfigureret.

Toppen af siden

Teste webdelsforbindelsen

Nu da webdelsforbindelsen er blevet konfigureret, kan du teste forbindelsen ved at få vist siden i webbrowseren.

 • Klik på Eksempel på værktøjslinjen Fælles, eller tryk på F12 for at få vist filen i browseren.

Begge webdele vises på siden i browseren. Klik på hyperlinket ordre ved siden af det produkt, som du ønsker i kolonnen ProductName, for at få vist leverandøren af et specifikt produkt i den første datavisning. Den leverandørs kontaktoplysninger vises i den anden datavisning nedenunder.

To forbundne datavisninger på en side

Bemærk: Exotic Liquids er leverandør af Chai, Chang og Aniseed Syrup. New Orleans Cajun Delights er leverandør af Chef Anton’s Cajun Seasoning og Chef Anton’s Gumbo Mix.

Toppen af siden

Fjerne en webdelsforbindelse

Du kan også fjerne en webdelsforbindelse, så de to webdele ikke længere er kædet sammen. Når du forbinder webdele, lister hver webdel forbindelsen, så du kan fjerne forbindelsen gennem ar arbejde med enten kildewebdelen eller destinationswebdelen. Hvis du fjerner forbindelsen fra kildewebdelen, fjerner du også forbindelsen fra destinationswebdelen.

 1. Højreklik på en af datavisningerne, og klik derefter på Webdelsforbindelser på genvejsmenuen.

 2. Klik på den forbindelse, som du vil fjerne, i dialogboksen Webdelsforbindelser, og klik derefter på Fjern.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×