Oprette firmabrevhoveder i Word 2002

Hvis du skriver forretningsbreve, kan du bruge Microsoft Word 2002 til at oprette et firmabrevhoved. I stedet for at følge standardformatet for forretningsbreve, hvor firmaets adresse står øverst, kan du bruge funktionen Sidehoved og sidefod i Word til at tilføje firmaoplysninger, f.eks. et lille logo.

Bryde med standardformatet for forretningsbreve

I et almindeligt forretningsbrev er teksten normalt venstrejusteret og står på siden i denne rækkefølge:

 1. Navn (valgfri) og adresse på det firma, som afsenderen repræsenterer

 2. Dags dato

 3. Modtagerens adresse

 4. Starthilsen, f.eks. "Kære ..."

 5. Brødtekst på mellem to og fem afsnit

 6. Afsluttende bemærkning, f.eks. "Med venlig hilsen"

 7. Fire linjers plads til afsenderens underskrift

 8. Afsenderens navn

 9. fsenderens titel, f.eks. "Administrerende direktør" (valgfri)

Forretningsbrevet kan eventuelt også starte med datoen, (nummer to på ovenstående liste), og følgende firmaoplysninger kan placeres i dokumentets sidehoved:

 1. Firmanavn

 2. Firmaadresse

 3. Telefonnummer

 4. Faxnummer

 5. E-mail-adresse

Derefter kan du gøre brevhovedet attraktivt og formatere det anderledes end resten af brevet. Hvis brødteksten i brevet f.eks. er skrevet med skrifttypen Arial i 12-punktstørrelse og sort skrift, kan du skrive adressen i brevhovedet med 8-punkt blå Arial. I sidefoden kan du desuden tilføje firmaets målsætning, logo eller en anden væsentlig meddelelse. Se illustrationen nedenfor.

Skriv brevhovedoplysningerne i sidehovedet og sidefoden på første side af brevet, f.eks. firmaets adresse, telefonnummer eller logo.

1 Firmabrevhoved

2 Meddelelse fra firmaet, f.eks. "Himmelblå Rejser - Dit globale rejsebureau".

Boble 3 Hvis brevet fylder mere end én side, skal du lade sidehovederne på de efterfølgende sider stå tomme.

Sådan indsættes firmabrevhovedet kun på første side (anbefales)

Hvis brevet fylder mere end én side, og du ikke vil have vist firmabrevhovedet på alle sider, skal du følge denne fremgangsmåde, før du fortsætter med den næste.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 3. Marker Speciel første side under Sidehoveder og sidefødder under fanen Layout.

 4. Klik på OK.

Sådan indsættes et firmabrevhoved

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i menuen Vis i sidelayoutvisning.

 2. Klik på Tabulatorer i menuen Formater, klik på Nulstil alle, og klik derefter på OK.
  Når du sletter alle standardtabulatorerne i sidehovedet og sidefoden, kan du indsætte brevhovedet ved ethvert 1,25 cm-interval.

 3. Vælg den ønskede skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve på standardværktøjslinjen.

 4. Tryk to gange på tabulatortasten, skriv firmanavnet, tryk på tabulatortasten igen, og skriv derefter firmaets telefonnummer.

 5. Tryk på ENTER for at skifte til næste linje, tryk to gange på tabulatortasten, og skriv derefter firmaets adresse.

  Bemærk: Hvis adressen er meget lang, skal du muligvis indsætte to tabulatortegn (et mellemrum på 2,5 cm) i stedet for et mellem hver blok af oplysninger i sidehovedet.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil indsætningspunktet er justeret med telefonnummeret ovenfor, og skriv firmaets faxnummer.

 7. Tryk på ENTER, tryk to gange på tabulatortasten, og skriv postnummer og by.

 8. Tryk på tabulatortasten, indtil indsætningspunktet er justeret med faxnummeret ovenfor, og skriv firmaets e-mail-adresse.

 9. Klik på Luk på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

Sådan indsættes firmaets målsætning eller logo i sidefoden

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i menuen Vis i sidelayoutvisning.

 2. Klik på knappen Skift mellem sidehoved og sidefod på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

 3. Vælg den ønskede skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve på standardværktøjslinjen.

 4. Vælg den ønskede indstilling for justering på værktøjslinjen Formatering.

 5. Tilføj firmaets meddelelse, målsætning eller logo.

 6. Hvis brevet fylder mere end én side, skal du klikke på knappen Vis næste på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod og skrive firmaets meddelelse, målsætning eller logo.

 7. Klik på Luk på værktøjslinjen Sidehoved og sidefod.

Yderligere oplysninger

Skabelonerne nedenfor viser det almindelige format for forretningsbreve, der er beregnet til udskrivning på firmabrevpapir eller til tilføjelse af firmabrevhovedet ved hjælp af funktionen Sidehoved og sidefod i Word. Følg instruktionerne for at hente skabelonen.

 • Anbefaling af en dygtig medarbejder

 • Anbefaling for medarbejder, der er blevet fyret i forbindelse med nedskæring

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×