Oprette filtre i Dashboarddesigner

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Filtre er dashboardelementer, som du kan oprette og vedhæfte scorecards og rapporter til at begrænse de datatyper, du vil have vist. Visse typer filtre gør det nemt for dashboardbrugere tilpasse de oplysninger, de vil have vist. Andre typer filtre er mere stive og viser bestemte oplysninger som standard.

Antag, at du opretter dashboards til salgschefen, som bruger dashboards til at spore salgsoplysninger. Du kan hjælpe chefen med at fokusere på bestemte oplysninger ved at oprette et geografifilter for at få vist salgsbeløb for et bestemt geografisk område. Eller du kan oprette et andet filter for at få vist oplysninger om de bedste og dårligste sælgere. Du kan også medtage et scorecard i dashboardet, der er knyttet til en eller flere rapporter. Derefter kan salgschefen klikke på en værdi i dit scorecard for at få vist flere oplysninger om værdien i de sammenkædede rapporter.

Hvad vil du lære mere om?

Typer af filtre, som du kan oprette

Filterskabeloner til dashboards

Næste trin

Typer af filtre, som du kan oprette

Dashboardfiltre varierer i udseende og funktionalitet, men de hører typisk til en af følgende grupper:

Individuelle elementer som f.eks lister eller træer, som kan udvides.

Opret disse filtre for at gøre det nemt for hver dashboardbruger at få vist de specifikke oplysninger, som interesserer brugeren.

Lad os antage, at du opretter et dashboard, der viser bruttosalgsbeløbene for organisationen. Selvom de forskellige salgsteams finder dit dashboard nyttigt, så er det, som de rent faktisk vil se, salgsbeløbene for bestemte grupper, ikke de generelle salgstotaler. Derfor kan du oprette filteret Teams for dashboardet og knytte det til relevante scorecards og rapporter. Teammedlemmer kan ved hjælp af filteret vælge en gruppe på listen og få vist salgsoplysninger for den pågældende gruppe.

Når du opretter dashboardfiltre, der er individuelle elementer, kan du vælge en af følgende typer visninger:

 • Liste    Dette filter vises som en simpel liste i en rullemenu. Dashboardbrugere kan klikke på et element på listen for at angive, hvilke oplysninger der skal vises. Antag, at du opretter et dashboard, der indeholder salgsoplysninger for en legetøjsproducent. Som standard viser dashboardet oplysninger for alle det legetøj, som producenten fremstiller, men dashboardet indeholder også filteret Kategori, der viser forskellige elementer som f.eks spil, dukker, cykler og håndværk. Når en bruger vælger et bestemt punkt på listen, opdateres de scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret, automatisk for at vise oplysninger til den pågældende kategori.

 • Træ    Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, som kan udvides, i en rullemenu. Dashboardbrugere klikker for at udvide trækontrolelementet, og derefter vælger de et enkelt element eller en gruppe af elementer, der skal anvendes som et filter. Antag, at du opretter et dashboard, der indeholder salgsoplysninger for en bilforhandler, som har flere forskellige teams. Som standard viser dashboardet oplysninger for alle teams, men dashboardet indeholder også filteret Team. Filteret viser de enkelte teams i en træstruktur med Alle teams på øverste niveau, og de enkelte teams angivet som forgreninger nedenunder. Når en dashboardbruger vælger et bestemt punkt i træstrukturen, opdateres de scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret, automatisk for at vise oplysninger kun for det team.

 • Træ med flere valg    Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, som kan udvides, med afkrydsningsfelter i en rullemenu. Dashboardbrugere klikker for at udvide trækontrolelementet, og markerer derefter afkrydsningsfelterne for de elementer, de vil bruge som filter. Antag, at du opretter et dashboard for at få vist marketingoplysninger for et reklamekontor. Som standard viser dashboardet oplysninger om kundeemner, der blev oprettet via marketingaktiviteter gennem flere år, men dashboardet indeholder også filteret Tid. Filteret Tid viser forskellige tidsperioder i en træstruktur med År på det øverste niveau, Kvartaler på det næste niveau under År og Måneder på tredje niveau under Kvartaler. Da dette filter bruger markering af flere trævisninger, kan dashboardbrugere vælge en hvilken som helst kombination af måneder, kvartaler eller år og anvende disse valg som et enkelt filter. Når en dashboardbruger vælger et eller flere elementer i træstrukturen, opdateres de scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret, automatisk for at vise oplysninger for disse tidsperioder.

Skjulte forespørgsler eller baggrundselementer i rapporter og scorecards

Opret disse filtre for at vise meget specifikke oplysninger, som du ved vil være af særlig interesse for dashboardbrugere. Antag, at du vil oprette et analysediagram, der viser salgsbeløbene for de ti bedste sælgere i organisationen. Antag yderligere, at dashboardet skal vise resultaterne som standard, og ikke kun, når brugerne af dashboardet anvender et filter. Din løsning er at skrive et brugerdefineret MDX-forespørgselsudtryk (MultiDimensional eXpression) for at få vist resultaterne i et diagram. Din forespørgsel indeholder en beregning, som en brugerdefineret MDX-sætning udfører. Dashboardbrugere ikke kan se selve forespørgslen, kun de oplysninger, der vises i diagrammet. På denne måde er dit filter skjult i din brugerdefinerede MDX-forespørgsel.

Et andet eksempel: Antag, at du vil oprette et analysediagram, der viser oplysninger om tre af fem mulige dimensionsmedlemmer. Din løsning er at placere de tre dimensionsmedlemmer i baggrunden af analysediagrammet, hvilket får diagrammet til at vise oplysninger om netop de tre dimensionsmedlemmer.

Du kan forklare begrebet yderligere: Når du opretter et analysediagram, kan du sætte dimensionsmedlemmer i sektionerne Serie, Nederste akse eller Baggrund. Dashboardbrugere kan se, hvilke dimensionsmedlemmer og mål der findes i sektionerne Serie og Nederste akse, men de kan ikke nødvendigvis se, hvad der kører i baggrunden af et analysediagram, medmindre de anvender funktionen Vis oplysninger. Baggrundselementer fungerer som skjulte filtre til diagrammet. Hvis du placerer et navngivet sæt med navnet Kerneprodukter i baggrunden, kan du få vist oplysninger, der er specifikke for diagrammets kerneprodukter.

Bemærk: Dashboardbrugere kan muligvis ikke navigere for at få vist højere eller lavere niveauer af detaljer i analysediagrammer og -gitre, som indeholder brugerdefinerede MDX-forespørgsler eller valg i baggrunden. Derfor skal du overveje, om dashboardbrugeren skal bruge denne funktionalitet i rapporter.

KPI'er i et scorecard, der er kædet sammen med andre rapporter

Opret disse links fra en eller flere vigtige KPI'er (nøgletal) til andre rapporter, f.eks. analysediagrammer, analysegitre og SQL Server 2005 Reporting Services-rapporter. Du vil typisk oprette disse links for at oprette forbindelse fra individuelle numeriske værdier til andre rapporter, der indeholder flere oplysninger om de numeriske værdier.

Antag, at du opretter et dashboard, der indeholder et scorecard. Scorecardet viser bruttoavancebeløbene for flere produktkategorier og giver dashboardbrugeren en hurtig måde at vurdere, om det overordnede bruttoavancebeløb overholder målet. Antag nu, at dashboardbrugerne også vil have vist bruttoavancebeløb for individuelle produktkategorier over bestemte perioder.

Et enkelt scorecard, der indeholder alle disse oplysninger, kan være for stort og stjæle fokus fra brugeren. Din løsning er at oprette et link fra hver KPI til to forskellige rapporter. Den første rapport er et kurvediagram, der viser bruttoavancebeløb for hver produktkategori over specifikke tidsperioder. Den anden rapport er et søjlediagram, der viser bruttoavancebeløb for forskellige produktkategorier og de primære producenter inden for hver produktkategori. Dashboardbrugere kan klikke på en scorecard-KPI-indikator og opdatere de to analyserapporter samtidig for at få vist de oplysninger, der er specifikke for KPI-indikatoren.

Når du sammenkæder en KPI til andre rapporter som analysediagrammer og -gitre eller SQL Server 2005 Reporting Services-rapporter, fungerer KPI‹en som et enkelt filter for rapporterne. Derefter kan dashboardbrugerne hurtigt få vist yderligere oplysninger om KPI'en.

Toppen af siden

Filterskabeloner til dashboards

Hvis du vil oprette dashboardfiltre, der vises som individuelle dashboardelementer, skal du bruge guiden Opret et filter og vælge en skabelon for filteret. Følgende tabel beskriver de forskellige filterskabeloner, der er tilgængelige i Dashboarddesigner.

Vælg denne skabelon

for at gøre dette

ved hjælp af disse data

MDX-forespørgsel

Opret et filter ved at angive en MDX-forespørgsel (MultiDimensional eXpression), som Overvågningsserver bruger til at oprette en liste over elementer i dit filter.

Bemærk: Før du kan bruge denne skabelon, skal du være fortrolig med databasen og MDX. Du kan finde flere oplysninger om MDX under Multidimensional Expressions (MDX) Reference på TechNet.

 • SQL Server 2005 Analysis Services-filter

 • SQL Server 2000 Analysis Services-filter

Valg af medlem

Opret et filter ved at vælge enkelte medlemmer i din datakilde.

 • Analysis Services

 • Excel Services

 • Excel 2007-projektmappe

 • SharePoint-liste

 • SQL Server-tabel

Bemærk: Den datakilde, du vælger for filteret, skal indeholde dimensionsmedlemmer.

Navngivne sæt

Opret et filter ved at vælge et Navngivet sæt, som er en gruppe af medlemmer, der er defineret i databasen.

 • SQL Server 2005 Analysis Services-filter

 • SQL Server 2000 Analysis Services-filter

Værdier i tabelformat

Opret et filter ved at vælge medlemmer, der er i en tabel.

 • Excel Services

 • Excel 2007-projektmappe

 • SharePoint-liste

 • SQL Server-tabel

Time Intelligence

Opret et tidsfilter ved at angive en formel, der anvender STPS-syntaksen (Simple Time Period Specification). Filteret skal indeholde en liste over tidsperioder, f.eks, et antal af seneste år, måneder eller datoer. Når du sammenkæder dit filter til scorecards og rapporter, kan du få vist oplysninger om disse tidsperioder i dashboardet.

Bemærk: Før du kan bruge denne skabelon, skal du være fortrolig med databasen og STPS. Du kan finde flere oplysninger om STPS, i Om syntaksen for Time Intelligence-udtryk.

En datakilde, der opfylder følgende betingelser:

 • Datakilden indeholder en tidsdimension, der indeholder de tidsperioder, du vil bruge i filteret.

 • Indstillingerne for tid og sammenlægning for datakilden er blevet konfigureret for at arbejde med Time Intelligence-formler. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og sammenlægning.

Time Intelligence Post-formel

Opret et tidsfilter ved at angive en formel, der anvender STPS-syntaksen. Brug filtret, der vises som en kalender i dashboardet, til at få vist forskellige tidsperioder i de forskellige rapporter og scorecards. Du kan f.eks, bruge et enkelt Time Intelligence Post-formelfilter til at vise data for år i én rapport eller ét scorecard og måneder i en anden/et andet.

Bemærk: Før du kan bruge denne skabelon, skal du være fortrolig med databasen og STPS. Du kan finde flere oplysninger om STPS, i Om syntaksen for Time Intelligence-udtryk.

En datakilde, der opfylder følgende betingelser:

 • Datakilden indeholder en tidsdimension, der indeholder de tidsperioder, du vil bruge i filteret.

 • Indstillingerne for tid og sammenlægning for datakilden er blevet konfigureret for at arbejde med Time Intelligence-formler. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og sammenlægning.

Bemærk: Når du opretter et dashboardfilter, skal du vælge en datakilde, som indeholder lignende datatyper til datatyper i rapporter og scorecards. Et filter kan kun handle på de datatyper, som det har til fælles med de dashboardelementer, der er knyttet til det. Lad os antage, at du opretter et geografifilter, der indeholder en liste over lande eller områder. Antag yderligere, du vil sammenkæde dette filter med et analysediagram, en rapport om Excel Services og en Reporting Services-rapport. Alle tre rapporter skal benytte datakilder, som indeholder de samme lande eller områder, for at filteret skal kunne fungere.

Toppen af siden

Næste trin

Du kan finde generelle processer om, hvordan du opretter et dashboardfilter, og hvordan du forbinder et dashboardfilter til andre dashboardelementer i Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboard Designer?.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×