Oprette, få vist og sammenkæde projektproblemer og -risici

Alle projekter indebærer problemer og risici. En risiko er en hændelse eller situation, der kan påvirke et projekt negativt, hvis den forekommer. I modsætning er problemer hændelser, der allerede sker. Risici kan blive til problemer, hvis de ikke håndteres effektivt. Ved aktivt at identificere, analyse og behandle dine projektproblemer og -risici, kan du bedre styre dit projekt til en vellykket afslutning.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et problem

Oprette en projektrisiko

Sammenkæde problemer eller risici med andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

Få vist problemerne eller risiciene

Oprette et problem

 1. Klik på Projektcenter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Marker det projekt, som du vil oprette et problem for, klik på Gå til, og klik derefter på Problem.

 3. På siden Problemer skal du klikke på Ny og derefter klikke på Nyt emne.

  Hvis du vil redigere et problem, skal du pege på problemet for at få vist en pil Knapflade . Klik på pilen for at få vist en rulleliste, og klik derefter på Rediger emne.

 4. Skriv en titel til opgaven i afsnittet Titel.

 5. I afsnittet Ejer skal du klikke på Gennemse for at bruge den medlemskabstjeneste, der anvendes til godkendelse i din organisation, til at finde en bruger, der kan håndtere problemet.

  Bemærk: Hvis du foretrækker at skrive en brugers navn, skal du klikke på Kontroller navne Knapflade for at afgøre, om brugeren deltager i organisationens medlemskabstjeneste.

 6. I afsnittet Tildelt skal du indtaste eller søge efter en person, der skal være ansvarlig for at løse problemet.

 7. Klik på status for problemet i afsnittet Status.

 8. I afsnittet Kategori skal du klikke på et kategorinummer for at gruppere lignende problemer.

 9. I afsnittet Prioritet skal du klikke på en prioritet på listen for at angive den relative vigtighed af dette problem i forhold til andre problemer i projektet.

 10. I afsnittet Forfaldsdato skal du skrive den dato og det klokkeslæt, hvor problemet skal være løst.

  Tip: Brug datovælgeren kalender til hurtigt at angive en dato.

 11. I afsnittet Diskussion skal du skrive en beskrivelse af problemet og alle andre oplysninger, der er relevante for forståelse og løsning af problemet.

 12. I afsnittet Løsning skal du skrive, hvordan problemet kan løses.

 13. Klik på OK for at gemme problemet og returnere til siden Problemer. Problemet er nu føjet til den liste over problemer, der er associeret med projektet.

  På siden Problemer kan du oprette flere problemer eller lukke vinduet og returnere til projektcenter.

Toppen af siden

Oprette en projektrisiko

 1. Klik på Projektcenter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Marker det projekt, som du vil oprette en risiko for, klik på Gå til, og klik derefter på Risici.

 3. På siden Risici skal du klikke på Ny og derefter klikke på Nyt emne.

  Hvis du vil redigere en risiko, skal du pege på risikoen for at få vist en pil Knapflade . Klik på pilen for at få vist en rulleliste, og klik derefter på Rediger emne.

 4. Skriv en titel til risikoen i afsnittet Titel.

 5. I afsnittet Ejer skal du klikke på Gennemse for at bruge den medlemskabstjeneste, der anvendes til godkendelse i din organisation, til at finde en bruger, der kan håndtere risikoen.

  Bemærk: Hvis du foretrækker at skrive en brugers navn, skal du klikke på Kontroller navne Knapflade for at afgøre, om brugeren deltager i organisationens medlemskabstjeneste.

 6. I afsnittet Tildelt skal du indtaste eller søge efter en person, der skal være ansvarlig for at afhjælpe eller styre risikoen.

 7. Klik på status for risikoen i afsnittet Status.

 8. I afsnittet Kategori skal du klikke på et kategorinummer for at få hjælp til at gruppere lignende risici.

 9. I afsnittet Forfaldsdato skal du skrive den dato og det klokkeslæt, hvor risikoen skal være elimineret.

  Tip: Brug datovælgeren kalender til hurtigt at angive en dato.

 10. I afsnittet Sandsynlighed skal du skrive en procentværdi, der viser, hvor sandsynligt det er, at risikoen udvikler sig til et problem.

 11. I afsnittet Virkning skal du skrive en værdi mellem 1 og 10, der repræsenterer alvorsgraden af virkningen. 10 repræsenterer højeste alvorsgrad. Senere kan du søge efter risici, der f.eks. har en virkning over 5.

 12. I afsnittet Omkostninger skal du skrive en værdi (uden valutasymbol), der repræsenterer den finansielle virkning af risikoen.

 13. Skriv en beskrivelse af risikoen i afsnittet Beskrivelse.

 14. I afsnittet Plan for afhjælpning skal du skrive en beskrivelse af en plan, som projektlederen kan bruge til at reducere eller eliminere risikosandsynligheden, risikovirkningen eller begge.

 15. I afsnittet Beredskabsplan skal du skrive en beskrivelse af en alternativ plan, der kan bidrage til at reducere den potentielle virkning af risikoen, hvis den udspiller sig.

 16. Skriv en beskrivelse af den tilstand, der kan få hændelsen til at ske, i afsnittet Beskrivelse af udløser.

 17. Klik på OK for at gemme risikoen og returnere til siden Risici. Risikoen er nu føjet til den liste over risici, der er associeret med projektet.

  På siden Risici kan du oprette flere risici eller lukke vinduet og returnere til projektcenter.

Toppen af siden

Sammenkæde problemer eller risici med andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

 1. Klik på Projektcenter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Marker det projekt, som du vil sammenkæde problemer eller risici for, klik på Gå til, og klik derefter på Risici eller Problemer.

 3. På siden Problemer eller Risici skal du pege på et eksisterende problem eller risiko for at få vist en pil Knapflade . Klik på pilen for at få vist en rulleliste, og klik derefter på Rediger emne

 4. Klik på Sammenkæd emner.

 5. På den første liste øverst i dialogboksen skal du klikke på det dokumentbibliotek, det problem, den risiko eller den opgave, du vil sammenkæde.

 6. På den anden liste skal du klikke på et relevant emne.

  I dialogboksen vises de problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver, som du markerede på de to lister øverst i dialogboksen.

 7. Vælg det problem eller den risiko, som du vil oprette en kæde til, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for problemet eller risikoen. Du kan markere flere problemer eller risici.

 8. Klik på OK.

På siden Problemer eller Risici vises det emne, der er oprettet kæde til, i sektionen Kæder.

Bemærk: Hvis du sletter et problem eller en risiko og derefter forsøger at gendanne problemet eller risikoen fra Papirkurv, kan eventuelle kæder til andre problemer, risici, opgaver eller dokumentbiblioteker ikke gendannes.

Toppen af siden

Få vist problemerne eller risiciene

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist de problemer eller risici, der er tildelt dig:

 1. Klik på Problem-/risikocenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

  Alle de projekter, der indeholder problemer eller risici, der er tildelt dig, vises på siden Problemer og risici for mine projekter. Antallet af aktive, udskudte og lukkede problemer og risici vises i kolonnerne Aktiv, Udskudt og Lukket.

 2. Klik på navnet på projektet for at få vist flere oplysninger om et problem eller en risiko.

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist alle de problemer eller risici, der er associeret med et projekt:

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Marker det projekt, som du vil have vist problemer og risici for, klik på Gå til, og klik derefter på Problemer eller Risici.

  Der åbnes et nyt vindue, hvor de eksisterende problemer eller risici, der er associeret med projektet, vises.

 3. Klik på navnet på projektet for at få vist flere oplysninger om problemet eller risikoen.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Microsoft Office Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×