Office
Log på

Oprette et websted i SharePoint Server 2007

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Før du opretter et websted i Microsoft Office SharePoint Server 2007, skal du finde ud af, om du vil et underwebsted i den eksisterende webstedsstruktur eller et nyt websted på øverste niveau. Denne artikel indeholder grundlæggende oplysninger for at hjælpe dig med at beslutte. Hvis du har brug for ekstra vejledning, eller hvis du vil oprette flere underordnede websteder eller websteder på øverste niveau, bør du overveje at kontakte serveradministratoren.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af oprettelse af nyt websted

Andre måder at oprette websteder

Oversigt

Et websted er en gruppe af relaterede websider, hvor dit team kan arbejde på projekter, forestå møder og dele oplysninger. Din organisation kan bruge underordnede websteder og websteder på øverste niveau til at inddele webindhold i forskellige, separat håndterbare websteder. Din organisation kan for eksempel vil separate websteder for hvert produkt eller område.

Der kan være flere underordnede websteder til websteder på øverste niveau, og der kan også være flere underordnede websteder til underordnede websteder. Hele strukturen for et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder kaldes en grupper af websteder.

Om du kan oprette websteder og underordnede websteder afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret sine websteder og tilladelser til at oprette dem. Visse organisationer har brug for at opretholde tæt kontrol med, hvem der må oprette websteder, eller hvornår og hvor websteder oprettes. Andre organisationer giver brugerne større adgang og mere frihed til at oprette websteder efter behov.

Underordnet websted

Du kan oprette et nyt, underordnet websted inden for den eksisterende webstedsstruktur, hvis du har tilladelsesniveauet Design. Et nyt, underordnet websted bruger som standard dets overordnede websteds URL-adresse, som den første del af dets URL-adresse. Et underordnet websted kan nedarve det eksisterende websteds tilladelser og navigation, men du kan også angive entydige tilladelser og navigation. Et nyt, underordnet websted bruger f.eks. det eksisterende, øverste hyperlinkpanel og startsiden som standard, men du kan angive, at det skal bruge sit eget øverste hyperlinkpanel og sin egen startside.

Øverste hyperlinkpanel

Det øverste hyperlinkpanel vises som én eller flere faner med hyperlink på tværs af toppen af alle sider. Hvis webstedet f.eks. har navnet Kongresplanlægning, vises der eventuelt hyperlinks til webstedet Kongresplanlægning i øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, så brugere, der besøger det overordnede websted nemt kan finde webstedet Kongresplanlægning.

Når du opretter et nyt, underordnet websted, kan du medtage det underordnede websted i det overordnede websteds navigationselementer for at gøre det nemmere for brugerne at finde dit websted. Du kan f.eks. medtage det underordnede websted i det overordnede websteds øverste hyperlinkpanel og under Hurtig start på det overordnede websted. Hurtig start vises i siden på de fleste sider, som brugerne kan se, umiddelbart under hyperlinket Vis alt indhold på webstedet.

hurtig start

Websted på øverste niveau

Du skal som standard være administrator for at oprette websteder på øverste niveau (og grupperne af websteder, som er baseret på websteder på øverste niveau), men administratoren kan aktivere funktionen Oprettelse af nyt websted for at gøre det muligt for andre at oprette websteder på øverste niveau. Hvis Oprettelse af nyt websted er aktiveret, kan brugere med tilladelsesniveauerne Fuld kontrol, Design, Bidrage og Læse oprette websteder. Et websted på øverste niveau kan ikke nedarve navigation eller tilladelser fra andre websteder. Det indeholder egne navigationselementer og tilladelser, men du kan ændre tilladelserne. Når du opretter et nyt websted på øverste niveau, føjes der ikke automatisk hyperlinks til det til et andet websted. Du kan redigere andre websteders navigationselementer senere, så de peger på dit websted.

Bemærk!: Som standard, nye websteder på øverste niveau og deres websted oprettes af websteder i en liste over websteder, der er baseret på server vej. For eksempel URL-adressen for et websted, der hedder Site_A ville være: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Som standard kaldes stinavnet/websteder, men navnet kan variere, afhængigt af sproget for webstedet. En administrator kan ændre navnet på eller placeringen af denne sti ved at definere administrerede stier. Når du opretter et websted ved hjælp af oprettelse af nyt websted, men kan ikke du ændre stien websteder.

Toppen af siden

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Du skal beslutte, om du vil oprette underordnede websteder inden for den samme gruppe af websteder eller websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder. Denne beslutning baseres på, hvor meget webstederne har til fælles med hinanden, om du ønsker at kunne administrere dem individuelt, og om du ønsker, at de skal dele elementer, som f.eks. navigation eller søgning.

Inden for en gruppe af websteder kan alle websteder bruge samme:

 • Navigation

 • Indholdstyper

 • Arbejdsprocesser

 • Sikkerhedsgrupper

 • Opslagsfelter på tværs af lister

 • Søgeområde

 • Funktionssæt

Vælg underordnede websteder inden for samme gruppe af websteder, hvis du:

 • Ønsker, at websteder skal dele navigation.

 • Ønsker, at underordnede websteder skal nedarve tilladelser fra overordnede websteder.

 • Ønsker, at websteder skal dele lister.

 • Ønsker, at websteder skal dele designelementer (f.eks. temaer eller typografier).

Vælg websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder, hvis du:

 • Har brug for separat sikkerhed for forskellige websteder.

  Bemærk!: Selvom du kan have entydige tilladelser for et underordnet websted, vil du til tider måske gerne være sikker på, at to websteder ikke har brugere og tilladelser til fælles. I så fald skal du bruge separate grupper af websteder.

 • Eventuelt har brug for at flytte gruppen af websteder til en anden database i fremtiden.

 • Gerne vil kunne sikkerhedskopiere eller gendanne kun dét websted.

 • Gerne vil kunne begrænse omfanget af en arbejdsproces til kun dét websted.

 • Ønsker at have et separat søgeområde for kun dét websted.

Toppen af siden

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Før du opretter et websted, skal du sikre dig, at du befinder dig på det sted på webstedet, hvor du vil oprette et nyt, underordnet websted.

 1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

  Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Websteder og arbejdsområder under Websider.

 2. Skriv en titel på webstedet i afsnittet Titel og beskrivelse. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 3. Skriv en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 4. Skriv en URL-adresse for webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specifikation Ring op til n tegn for at undgå

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. I afsnittet Valg af skabelon skal du klikke på den fane, som du ønsker, og derefter vælge den ønskede webstedsskabelon.

  Hvis du vil vide mere om webstedsskabeloner, skal du se artiklen standard webstedsskabeloner.

 6. I afsnittet Tilladelser skal du vælge, om du vil give adgang til de samme brugere, som har adgang til det overordnede websted, eller til en separat gruppe af brugere.

  Hvis du klikker på Brug separate tilladelser, kan du konfigurere tilladelser senere, efter at du er færdig med at angive oplysninger på den aktuelle side.

 7. I afsnittet Navigation skal du vælge, om du ønsker, at det nye, underordnede websted skal være synligt i navigationen på dets overordnede websted.

  Du kan gøre dette websted, der vises i Hurtig start, det øverste hyperlinkpanel eller begge dele. Hurtig start viser sidefaner i siden af de fleste bruger mod sider lige under linket Vis alt indhold på webstedet. Det øverste hyperlinkpanel vises som en eller flere med hyperlinks faner øverst i alle sider.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se sektionen Navigation på denne side, kan være aktiveret udgivelsesfunktioner for dit websted (og det overordnede websted). For at vise dit websted i navigationen på det overordnede websted, skal du redigere indstillingerne for navigation på det overordnede websted (se artiklen konfigurere navigationselementer på siden Indstillinger for webstedsnavigation).

 8. I afsnittet Nedarvning af navigation skal du angive, om webstedet skal nedarve dets øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, eller om det skal have sit eget sæt af hyperlinks på det øverste hyperlinkpanel.

  Denne indstilling har også indflydelse på, om det nye websted vises som en del af det overordnede websteds brødkrummenavigation. Brødkrummenavigationen indeholder et sæt hyperlinks, som gør det muligt for brugerne hurtigt at navigere op i hierarkiet af websteder inden for en gruppe af websteder, som f.eks. Kongresplanlægning. Når du navigerer ned i webstedshierarkiet, vises brødkrummenavigationen på den side, du har navigeret til. Hvis du klikker på Nej, vil dit websted ikke komme til at indeholde det overordnede websteds brødkrummenavigation.

 9. Vælg, om du vil nye webstedet skal være synlig i listen over websteder af det overordnede websted i sektionen Webstedskategorier.

  Du kan vælge mellem standardkategorier, som Information Technology, Salg og Økonomi. Du kan se nye kategorier, der er oprettet af et andet medlem af din organisation (se artiklen tilføje eller ændre kategorier på listen over websteder).

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se sektionen Webstedskategorier på denne side, kan publiceringsfunktionerne ikke være aktiveret for webstedet (og det overordnede websted). For at få vist dit websted på listen over websteder, ændre Navigationsindstillinger på det overordnede websted (se artiklen tilføje et link til et eksisterende websted).

 10. Klik på Opret.

  Hvis du har angivet, at det underordnede websted skal have samme tilladelse som dets overordnede websted, oprettes det nye websted, når du klikker på Opret. Hvis du har angivet separate tilladelser, vises siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for det underordnede websted.

 11. Hvis siden Konfigurer grupper for webstedet vises, skal du angive, om du vil oprette nye grupper eller bruge eksisterende grupper til besøgende, medlemmer og ejere af webstedet. Gør følgende i hvert afsnit:

  • Hvis du klikker på Opret en ny gruppe, kan du enten acceptere det automatisk oprettede navn til den nye SharePoint-gruppe eller skrive et nyt navn og derefter tilføje de personer, du ønsker. Klik på markeringsikonet for at bekræfte eventuelle navne, som du skriver, eller klik på ikonet for Adressekartotek for at gennemse biblioteket for flere navne.

   I afsnittet Besøgende på webstedet kan du også føje alle godkendte brugere til gruppen Besøgende, hvilket som standard giver gruppens medlemmer tilladelse til at læse indholdet på webstedet.

  • Hvis du klikker på Brug en eksisterende gruppe, kan du vælge den SharePoint-gruppe, du ønsker, på listen.

   Hvis du har flere SharePoint-grupper, kan listen være afkortet. Klik på Flere, hvis du vil se hele listen, eller på Færre, hvis du vil afkorte listen.

 12. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af Oprettelse af nyt websted

Før du kan oprette et websted ved hjælp af funktionen Oprettelse af nyt websted, skal en administrator først aktivere Oprettelse af nyt websted i Central administration af SharePoint.

Hvis funktionen Oprettelse af nyt websted er aktiveret, vises der en meddelelse med et hyperlink til oprettelse af et websted på listen Meddelelser på webstedet. Hvis meddelelsen ikke vises, kan du bede administratoren om oplysninger om URL-adressen til Oprettelse af nyt websted.

 1. Gå til webstedet på øverste i niveau i gruppen af websteder.

  Hvis du befinder dig på et underordnet websted under webstedet på øverste niveau, skal du klikke på startsiden i det øverste hyperlinkpanel eller det første websted i hierarkiet af brødkrummenavigationen. Hvis brødkrummen f.eks. er Team Site>Marketing>Projects, skal du, fordi du befinder dig på siden Projekter for webstedet Marketing, klikke på Teamwebsted.

 2. Se listen Meddelelser på startsiden for webstedet på øverste niveau.

  Hvis du ikke kan se en meddelelse om Oprettelse af nyt websted på startsiden, kan du åbne hele listen ved at klikke på Meddelelser. Hvis listen Meddelelser ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter se efter Meddelelser under Lister.

  Tip!: Som et alternativ til at bruge meddelelseslisten, kan du angive en URL-adressen i adresselinjen i browseren og gå direkte til siden til oprettelse af nyt websted. Som standard hedder siden til oprettelse af nyt websted Scsignup.aspx. Med dette navn, kan du bruge URL-adressen http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (hvor < servernavn > er navnet på din server) til at få adgang til siden. Springe næste trin (vedrørende meddelelser), hvis du planlægger at bruge denne metode.

 3. I meddelelsen med titlen Oprettelse af nyt websted skal du klikke på URL-adressen til Oprettelse af nyt websted. Hvis URL-adressen ikke vises, skal du klikke på meddelelsen for at åbne den helt.

  Meddelelsen hedder som standard Oprettelse af nyt websted, men administratoren kan have tilpasset den.

 4. På siden Nyt SharePoint-websted skal du i afsnittet Titel og beskrivelse skrive en titel til webstedet. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 5. I afsnittet Titel og beskrivelse skal du skrive en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 6. Skriv en URL-adresse til webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specialtegn, der skal undgås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. I afsnittet Valg af skabelon skal du klikke på den fane, som du ønsker, og derefter vælge den ønskede webstedsskabelon.

  Hvis du vil vide mere om webstedsskabeloner, skal du se artiklen standard webstedsskabeloner.

 8. Klik på Opret.

  Siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for webstedet, åbnes.

 9. I hvert afsnit af siden Konfigurer grupper for webstedet kan du enten acceptere det automatisk oprettede navn til den nye SharePoint-gruppe eller skrive et nyt navn og derefter tilføje de personer eller grupper, du ønsker. Klik på markeringsikonet for at bekræfte de navne, du skriver, eller klik på ikonet for Adressekartotek for at gennemse biblioteket for flere navne.

 10. Klik på OK.

Toppen af siden

Andre måder at oprette websteder på

Der findes andre måder at oprette websteder, hvis du er administrator eller en udvikler, eller hvis du har et design webprogram, der er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007.

 • Oprette websteder i Central Administration af SharePoint    Hvis du er serveradministrator af en, kan du oprette grupper af websteder ved hjælp af Central Administration af SharePoint. Se Hjælp til Central Administration og i SharePoint Server TechCenterkan finde flere oplysninger.

 • Oprette websteder ved hjælp af handlingen kommandolinjen    Hvis du er administrator, kan du oprette websteder ved hjælp af createsites kommandoen og parametre. Se Hjælp til Central Administration og i SharePoint Server TechCenterkan finde flere oplysninger.

 • Oprette websteder fra et program    Hvis du er en udvikler, kan du oprette og tilpasse websteder fra et program. Få mere at vide ved at besøge SharePoint Server 2007 Developer Portal.

 • Oprette websteder med et kompatibelt Web designprogram    Hvis du har et design webprogram, der er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du oprette og tilpasse websteder ved hjælp af programmet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×