Oprette et websted i SharePoint Server 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Før du opretter et websted i Microsoft Office SharePoint Server 2007, skal du finde ud af, om du vil et underwebsted i den eksisterende webstedsstruktur eller et nyt websted på øverste niveau. Denne artikel indeholder grundlæggende oplysninger for at hjælpe dig med at beslutte. Hvis du har brug for ekstra vejledning, eller hvis du vil oprette flere underordnede websteder eller websteder på øverste niveau, bør du overveje at kontakte serveradministratoren.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af Oprettelse af nyt websted

Andre måder at oprette websteder på

Oversigt

Et websted er en gruppe relaterede websider, hvor dit team kan arbejde på projekter, holde møder og dele oplysninger. Din organisation kan bruge underordnede websteder og websteder på øverste niveau til at opdele webstedsindhold i særskilte websteder, der administreres hver for sig. Organisationen ønsker måske særskilte websteder for hvert produkt eller område.

Der kan være flere underordnede websteder til websteder på øverste niveau, og der kan også være flere underordnede websteder til underordnede websteder. Hele strukturen for et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder kaldes en grupper af websteder.

Om du kan oprette websteder og underordnede websteder afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret sine websteder og tilladelser til at oprette dem. Visse organisationer har brug for at opretholde tæt kontrol med, hvem der må oprette websteder, eller hvornår og hvor websteder oprettes. Andre organisationer giver brugerne større adgang og mere frihed til at oprette websteder efter behov.

Underordnet websted

Hvis du har tilladelsesniveauet Design, kan du oprette et nyt underordnet websted i den eksisterende webstedsstruktur. Som standard bruger et nyt underordnet websted URL-adressen for det overordnede websted som den første del af URL-adressen. Et underordnet websted kan nedarve tilladelser og navigation på det eksisterende websted, men du kan også angive separate tilladelser og navigation. For eksempel et nyt underordnet websted anvender den eksisterende øverste hyperlinkpanel og Startside for som standard, men du kan angive, at det bruger sin egen øverste hyperlinkpanel og startsiden.

Øverste hyperlinkpanel

Det øverste hyperlinkpanel vises som én eller flere faner med hyperlink på tværs af toppen af alle sider. Hvis webstedet f.eks. har navnet Kongresplanlægning, vises der eventuelt hyperlinks til webstedet Kongresplanlægning i øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, så brugere, der besøger det overordnede websted nemt kan finde webstedet Kongresplanlægning.

Når du opretter et nyt, underordnet websted, kan du medtage det underordnede websted i det overordnede websteds navigationselementer for at gøre det nemmere for brugerne at finde dit websted. Du kan f.eks. medtage det underordnede websted i det overordnede websteds øverste hyperlinkpanel og under Hurtig start på det overordnede websted. Hurtig start vises i siden på de fleste sider, som brugerne kan se, umiddelbart under hyperlinket Vis alt indhold på webstedet.

Hurtig start

Websted på øverste niveau

Du skal være administrator for at oprette websteder på øverste niveau (og de grupper af websteder, der er baseret på websteder på øverste niveau) som standard, men administratoren kan aktivere oprettelse af nyt websted til at aktivere andre personer til at oprette websteder på øverste niveau. Hvis oprettelse af nyt websted er aktiveret, kan personer med tilladelsesniveauerne fuld kontrol, Design, bidrage og læse oprette websteder. Et websted på øverste niveau kan ikke arve navigation eller tilladelser fra et andet websted. Det giver sin egen navigationsmæssige elementer og tilladelser, men du kan ændre tilladelserne. Når du opretter et nyt websted på øverste niveau, føjes links til det ikke automatisk til et andet websted. Du kan redigere navigationselementer andre websteder senere, så de peger på dit websted.

Bemærk: Som standard, nye websteder på øverste niveau og deres websted oprettes af websteder i en liste over websteder, der er baseret på server vej. For eksempel URL-adressen for et websted, der hedder Site_A ville være: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Som standard kaldes stinavnet/websteder, men navnet kan variere, afhængigt af sproget for webstedet. En administrator kan ændre navnet på eller placeringen af denne sti ved at definere administrerede stier. Når du opretter et websted ved hjælp af oprettelse af nyt websted, men kan ikke du ændre stien websteder.

Øverst på siden

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Du skal beslutte, om du vil oprette underordnede websteder inden for den samme gruppe af websteder eller websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder. Denne beslutning baseres på, hvor meget webstederne har til fælles med hinanden, om du ønsker at kunne administrere dem individuelt, og om du ønsker, at de skal dele elementer, som f.eks. navigation eller søgning.

Inden for en gruppe af websteder kan alle websteder bruge samme:

 • Navigation

 • Indholdstyper

 • Arbejdsprocesser

 • Sikkerhedsgrupper

 • Opslagsfelter på tværs af lister

 • Søgeområde

 • Funktionssæt

Vælg underordnede websteder inden for samme gruppe af websteder, hvis du:

 • Ønsker, at websteder skal dele navigation.

 • Ønsker, at underordnede websteder skal nedarve tilladelser fra overordnede websteder.

 • Ønsker, at websteder skal dele lister.

 • Ønsker, at websteder skal dele designelementer (f.eks. temaer eller typografier).

Vælg websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder, hvis du:

 • Har brug for separat sikkerhed for forskellige websteder.

  Bemærk: Selvom du kan have entydige tilladelser for et underordnet websted, vil du til tider måske gerne være sikker på, at to websteder ikke har brugere og tilladelser til fælles. I så fald skal du bruge separate grupper af websteder.

 • Eventuelt har brug for at flytte gruppen af websteder til en anden database i fremtiden.

 • Vil ikke kunne sikkerhedskopiere eller gendanne lige webstedet.

 • Gerne vil kunne begrænse omfanget af en arbejdsproces til kun dét websted.

 • Ønsker at have et separat søgeområde for kun dét websted.

Øverst på siden

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Før du opretter et websted, skal du sikre dig, at du befinder dig på det sted på webstedet, hvor du vil oprette et nyt, underordnet websted.

 1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden alt indhold på webstedet.

  Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge Webstedshandlinger menuen Knapflade i stedet for til at udføre dette trin.

 1. Klik på Websteder og arbejdsområder under Websider.

 2. Skriv en titel på webstedet i afsnittet Titel og beskrivelse. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 3. Skriv en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 4. Skriv en URL-adresse for webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specifikation Ring op til n tegn for at undgå

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Klik på den fane, du vil, og vælg derefter den webstedsskabelon, du vil i sektionen Valg af skabelon.

  Hvis du vil vide mere om webstedsskabeloner, skal du se artiklen standard webstedsskabeloner.

 6. I afsnittet Tilladelser skal du vælge, om du vil give adgang til de samme brugere, som har adgang til det overordnede websted, eller til en separat gruppe af brugere.

  Hvis du klikker på Brug separate tilladelser, kan du konfigurere tilladelser senere, efter at du er færdig med at angive oplysninger på den aktuelle side.

 7. I afsnittet Navigation skal du vælge, om du ønsker, at det nye, underordnede websted skal være synligt i navigationen på dets overordnede websted.

  Du kan gøre dette websted, der vises i Hurtig start, det øverste hyperlinkpanel eller begge dele. Hurtig start viser sidefaner i siden af de fleste bruger mod sider lige under linket Vis alt indhold på webstedet. Det øverste hyperlinkpanel vises som en eller flere med hyperlinks faner øverst i alle sider.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se sektionen Navigation på denne side, kan være aktiveret udgivelsesfunktioner for dit websted (og det overordnede websted). For at vise dit websted i navigationen på det overordnede websted, skal du redigere indstillingerne for navigation på det overordnede websted (se artiklen konfigurere navigationselementer på siden Indstillinger for webstedsnavigation).

 8. I afsnittet Nedarvning af navigation skal du angive, om webstedet skal nedarve dets øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, eller om det skal have sit eget sæt af hyperlinks på det øverste hyperlinkpanel.

  Denne indstilling har også indflydelse på, om det nye websted vises som en del af det overordnede websteds brødkrummenavigation. Brødkrummenavigationen indeholder et sæt hyperlinks, som gør det muligt for brugerne hurtigt at navigere op i hierarkiet af websteder inden for en gruppe af websteder, som f.eks. Kongresplanlægning. Når du navigerer ned i webstedshierarkiet, vises brødkrummenavigationen på den side, du har navigeret til. Hvis du klikker på Nej, vil dit websted ikke komme til at indeholde det overordnede websteds brødkrummenavigation.

 9. Vælg, om du vil nye webstedet skal være synlig i listen over websteder af det overordnede websted i sektionen Webstedskategorier.

  Du kan vælge mellem standardkategorier, som Information Technology, Salg og Økonomi. Du kan se nye kategorier, der er oprettet af et andet medlem af din organisation (se artiklen tilføje eller ændre kategorier på listen over websteder).

  Bemærk: Hvis du ikke kan se sektionen Webstedskategorier på denne side, kan publiceringsfunktionerne ikke være aktiveret for webstedet (og det overordnede websted). For at få vist dit websted på listen over websteder, ændre Navigationsindstillinger på det overordnede websted (se artiklen tilføje et link til et eksisterende websted).

 10. Klik på Opret.

  Hvis du har angivet, at det underordnede websted skal have samme tilladelse som dets overordnede websted, oprettes det nye websted, når du klikker på Opret. Hvis du har angivet separate tilladelser, vises siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for det underordnede websted.

 11. Hvis siden Konfigurer grupper til denne side på webstedet vises, skal du angive, om du vil oprette nye grupper eller bruge eksisterende grupper for besøgende, medlemmer og ejere af webstedet. I hver sektion, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du klikker på Opret en ny gruppe, enten acceptere den automatisk oprettede navn for den nye SharePoint-gruppe, eller skriv et nyt navn og derefter tilføje de personer, som du vil. Klik på ikonet markering for at bekræfte alle navne, som du skriver, eller klik på ikonet adressekartotek for at gennemse mappen til flere navne.

   Du kan også tilføje alle godkendte brugere til gruppen besøgende, som giver medlemmerne i gruppen tilladelse til at læse indholdet på dit websted, som standard i sektionen besøgende på webstedet.

  • Hvis du klikker på Brug en eksisterende gruppe, kan du vælge den SharePoint-gruppe, du ønsker, på listen.

   Hvis du har flere SharePoint-grupper, kan være forkortede på listen. Klik på flere at se den komplette liste eller mindre til at forkorte på listen.

 12. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af Oprettelse af nyt websted

Før du kan oprette et websted ved hjælp af funktionen Oprettelse af nyt websted, skal en administrator først aktivere Oprettelse af nyt websted i Central administration af SharePoint.

Hvis funktionen Oprettelse af nyt websted er aktiveret, vises der en meddelelse med et hyperlink til oprettelse af et websted på listen Meddelelser på webstedet. Hvis meddelelsen ikke vises, kan du bede administratoren om oplysninger om URL-adressen til Oprettelse af nyt websted.

 1. Gå til webstedet på øverste i niveau i gruppen af websteder.

  Hvis du er i et underordnet websted til webstedet på øverste niveau, skal du klikke på startsiden i det øverste hyperlinkpanel eller det første niveau i hierarkiet for brødkrummenavigation. Hvis din brødkrummen er teamwebsted eksempelvis > Marketing > projekter, fordi du er på siden projekter for siden Marketing websted skal du klikke på Teamwebstedet.

 2. Se listen Meddelelser på startsiden for webstedet på øverste niveau.

  Hvis du ikke kan se en meddelelse til oprettelse af nyt websted på startsiden, kan du få vist den komplette liste ved at klikke på meddelelser. Hvis du ikke kan se listen meddelelser, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og derefter søge efter meddelelser under lister.

  Tip: Som et alternativ til at bruge meddelelseslisten, kan du angive en URL-adressen i adresselinjen i browseren og gå direkte til siden til oprettelse af nyt websted. Som standard hedder siden til oprettelse af nyt websted Scsignup.aspx. Med dette navn, kan du bruge URL-adressen http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (hvor < servernavn > er navnet på din server) til at få adgang til siden. Springe næste trin (vedrørende meddelelser), hvis du planlægger at bruge denne metode.

 3. I meddelelsen med titlen Oprettelse af nyt websted skal du klikke på URL-adressen til Oprettelse af nyt websted. Hvis URL-adressen ikke vises, skal du klikke på meddelelsen for at åbne den helt.

  Meddelelsen hedder som standard Oprettelse af nyt websted, men administratoren kan have tilpasset den.

 4. På siden Nyt SharePoint-websted skal du i afsnittet Titel og beskrivelse skrive en titel til webstedet. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 5. I afsnittet Titel og beskrivelse skal du skrive en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 6. Skriv en URL-adresse til webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specialtegn, der skal undgås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Klik på den fane, du vil, og vælg derefter den webstedsskabelon, du vil i sektionen Valg af skabelon.

  Hvis du vil vide mere om webstedsskabeloner, artiklen standard webstedsskabeloner.

 8. Klik på Opret.

  Siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for webstedet, åbnes.

 9. Acceptér det automatisk oprettede navn for den nye SharePoint-gruppe, i hvert afsnit af siden Konfigurer grupper til denne side på webstedet, eller skriv et nyt navn, og derefter tilføje de personer eller grupper, du vil. Klik på ikonet markering for at bekræfte alle navne, som du skriver, eller klik på ikonet adressekartotek for at gennemse mappen til flere navne.

 10. Klik på OK.

Toppen af siden

Andre måder at oprette websteder på

Der findes andre måder at oprette websteder, hvis du er administrator eller en udvikler, eller hvis du har et design webprogram, der er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007.

 • Oprette websteder i Central Administration af SharePoint    Hvis du er serveradministrator af en, kan du oprette grupper af websteder ved hjælp af Central Administration af SharePoint. Yderligere oplysninger finder du se Hjælp til Central Administration og SharePoint Server TechCenter.

 • Oprette websteder ved hjælp af handlingen kommandolinjen    Hvis du er administrator, kan du oprette websteder ved hjælp af createsites kommandoen og parametre. Se Hjælp til Central Administration og SharePoint Server TechCenterkan finde flere oplysninger.

 • Oprette websteder fra et program    Hvis du er en udvikler, kan du oprette og tilpasse websteder fra et program. Få mere at vide ved at besøge SharePoint Server 2007 Developer Portal.

 • Oprette websteder med et kompatibelt Web designprogram    Hvis du har et design webprogram, der er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du oprette og tilpasse websteder ved hjælp af programmet.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×