Oprette et variationswebsted

Som administrator for en gruppe af websteder kan du oprette målvariationswebsteder og organisere dem i et hierarki af variationswebsteder. I et hierarki for et variationswebsted er kilde‑ og variationswebsteder ét niveau under variationsrodwebstedet. Alt det indhold, der kopieres fra kildevariationswebstedet til målvariationswebsteder, er placeret i biblioteket Sider i kildevariationswebstedet.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om variationswebsteder

Brug af beskrivelser til at oprette kilde‑ og målwebsteder

Oprette et kildevariationswebsted

Oprette målvariationswebsteder

Oprette et hierarki af variationswebsteder

Føje et nyt variationswebsted til et eksisterende webstedshierarki

Vælge et sidelayout for et bestemt variationswebsted

Få mere at vide om variationswebsteder

Som administrator for en gruppe af websteder kan du oprette målvariationswebsteder og organisere dem i et hierarki af variationswebsteder. I et hierarki for et variationswebsted er kilde‑ og variationswebsteder ét niveau under variationsrodwebstedet. Alt det indhold, der kopieres fra kildevariationswebstedet til målvariationswebsteder er placeret i biblioteket Sider i kildevariationswebstedet.

Når du angiver navnet og placeringen på variationswebstedet på siden Variationsindstillinger, har du oprettet variationsrodwebstedet. Variationsrodwebstedet er en enkelt URL-adresse, der viderestiller de besøgende på webstedet til det relevante websted baseret på indstillingerne i den besøgendes webbrowser.

Bemærk:  Du kan angive URL-adressen til variationsrodwebstedet på siden Variationsindstillinger, som skal konfigureres, inden du kan udføre procedurerne i dette emne.

Toppen af siden

Brug af beskrivelser til at oprette kilde‑ og målwebsteder

Du kan oprette kilde‑ og målvariationswebsteder ved at oprette beskrivelser på siden Variationsbeskrivelser. En beskrivelse opretter et websted.

Hvis du vil have fire sprogvarianter af dit websted, skal du oprette fire beskrivelser: én for hvert sprog.

Du anvender den ene beskrivelse som kildebeskrivelse, hvorfra variationsfunktionen opretter dit kildevariationswebsted. Kildewebstedet skal være det websted, hvor indholdet til målwebstederne oprettes. På et websted på flere sprog kan du bruge det primære sprog i organisationen som kildebeskrivelse.

Bemærk:  Der kan kun være én kildebeskrivelse, og når du har angivet kildebeskrivelsen, kan du ikke ændre den til en anden kildebeskrivelse uden at slette den og dermed bryde alle relationer mellem kilden og målene.

De øvrige beskrivelser er målbeskrivelser, som variationsfunktionen opretter målwebstederne ud fra.

Når du har oprettet de første kilde‑ og målwebsteder, skal du bruge funktionen Opret hierarkier til at oprette et hierarki over variationswebsteder. Når du har oprettet variationshierarkiet, kan du når som helst tilføje et nyt variationswebsted ved hjælp af kommandoen Opret hierarkier.

Hvis kildevariationswebsteder har indhold i biblioteket Sider, eller hvis det indeholder underordnede websteder i webstedshierarkiet, bliver disse sider og websteder oprettet på nye målvariationswebsteder.

Toppen af siden

Oprette et kildevariationswebsted

 1. Klik på Webstedshandlinger, og klik derefter på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Variationsbeskrivelser under Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 3. Klik på Ny etiket på siden Variationsbeskrivelser.

 4. Skriv det navn, du ønsker, i feltet Etiketnavn i sektionen Etiket og beskrivelse.

Det navn, du bruger, bliver den streng, der bruges i URL-adressen. Hvis du arbejder med flere sprog, er det en god idé at identificere sproget i etiketnavnet. Du kan f.eks. skrive DA for dansk, EN for engelsk og FR for fransk.

 1. Skriv en beskrivelse, der kan hjælpe brugerne med at forstå formålet med denne etiket, i feltet Beskrivelse.. Du kan f.eks. skrive "Engelsk".

 2. Skriv et navn i boksen Vist navn i afsnittet Vist navn. Viste navne er normalt lokaliserede versioner eller brugervenlige versioner af en etiket.

Du skal bruge det viste navn igen, når du arbejder med webstedshierarkiet, så det er en god ide at gøre det let at genkende og huske. Du kan f.eks. også skrive "Engelsk" her.

 1. Vælg variationens landestandard i afsnittet Landestandard. Landestandarden bestemmer formateringen for elementer som dato, klokkeslæt og valuta samt hvordan brugerne viderestilles fra rodwebstedet i forhold til indstillingerne i deres webbrowser.

 2. Hvis du har sprogpakker installeret på din server, kan du klikke på feltet Sprog for at vælge et sprog. Dette bestemmer, hvilket sprog variationsetikketten (ikke indholdet) vises på i brugergrænsefladen.

 3. Vælg den del af kildehierarkiet, som du vil kopiere, i afsnittet Oprettelse af hierarki. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Publiceringswebsteder og alle sider for at oprette et hierarki af publiceringswebsteder og alle sider.

  • Klik på Kun publiceringswebsteder for at oprette et hierarki, der kun består af publiceringswebsteder.

  • Klik på Kun rodwebsted for at oprette et hierarki, der kun består af rodwebstedet. Der oprettes kun et variationswebsted på øverste niveau. Der oprettes ingen underordnede websteder eller sider.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Angiv denne variation som kildevariation.

 5. Vælg den skabelon, der skal bruges til at bygge dette websted, i feltet Vælg den skabelon for publiceringswebsted, du vil bruge, og klik derefter på OK

Toppen af siden

Oprette målvariationswebsteder

 • Du kan tilføje målwebsteder ved at gentage trin 1-8 fra proceduren herover for hvert målvariationswebsted, som du skal bruge.

Toppen af siden

Oprette et hierarki af variationswebsteder

Det næste trin er at knytte kilde‑ og variationswebsteder til hinanden og til variationsrodwebstedet, hvilket du gør ved at oprette et hierarki af variationswebsteder.

 • Klik på Opret hierarkier på siden Variationsbeskrivelser.

Funktionen Variationer opretter webstedshierarkiet, når servercomputeren er planlagt til at udføre massehandlinger af denne type. De oprettelsen af variationswebsteder kræver mange ressourcer, er standardtidspunktet for oprettelse af webstedshierarkiet angivet til mellem midnat og klokken 03:00 i serverens tidszone. Hvis du har brug for webstedshierarkiet hurtigere end det, kan du bede farmadministratoren klikke på Kør nu for timerjobbet Oprettelse af variationshierarkier, når du har angivet alle de beskrivelser, der skal oprettes.

Tip:  Du kan overvåge statussen for kommandoen Opret hierarkier ved at klikke på VariationsloggeIndstillinger for websted.

Nu hvor du har oprettet en variationskilde og et variationsmål, bliver du eller brugerne på webstedet viderestillet fra URL-adressen til rodvariationen til det sprog, der stemmer overens med sprogindstillingerne i browseren. Du elle ejerne af målwebstederne kan arbejde med indholdet i Sider-bibliotekerne.

Toppen af siden

Føje et nyt variationswebsted til et eksisterende webstedshierarki

Når du har oprettet hierarkiet over variationswebsteder, kan du når som helst tilføje et nyt målvariationswebsted.

 • Åbn siden Variationsbeskrivelser, tilføj den nye beskrivelse, og klik derefter på Opret hierarkier igen.

Toppen af siden

Vælge et sidelayout for et bestemt variationswebsted

Du kan vælge et andet sidelayout for hver variationsbeskrivelse. Du kan f.eks. bruge forskellige sidelayout, hvis nogle af de sprog, du opretter, læses fra venstre mod højre, mens andre læses fra højre mod venstre. Du kan vælge et sidelayout for et variationswebsted ved at angive et foretrukket layout i Oversigt over mastersider.

 1. Klik på Webstedshandlinger på webstedet på det øverste niveau, og klik derefter på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Mastersider og sidelayout under Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Peg på det sidelayout, der skal bruges på variationswebstedet, og klik derefter på Rediger egenskaber på båndet.

 4. Markér den beskrivelse under Tilgængelige beskrivelser i sektionen Variationer, som skal anvendes i layoutet.

 5. Klik på Tilføj for at flytte beskrivelsen til feltet Beskrivelser til layout.

 6. Klik på OK, og tjek filen ind.

Bemærk:  Ændringerne i sidelayoutet kan være underlagt versionsstyring og en godkendelsesproces i oversigten over mastersider og sidelayout. Det betyder, at du muligvis skal tjekke mastersiden ind, og at den skal godkendes, inden ændringerne træder i kraft.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×