Oprette et udgivelsessidelayout

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares, hvad sidelayout er, og hvordan de er relateret til udgivelsessider, mastersider og indholdstyper. I denne artikel vises også, hvordan du opretter en sidelayoutindholdstype og et sidelayout, og desuden hvordan webbrowseren bruges til at oprette en ny udgivelsesside, der er baseret på dit nye sidelayout.

Vigtigt!: For at du skal kunne oprette et udgivelsessidelayout, skal dit websted findes på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, og udgivelse skal være aktiveret i webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder. Endvidere skal du have redigeringstilladelse for det øverste niveau i gruppen af websteder for at kunne oprette indholdstyper. Hvis du opdager, at du ikke kan oprette et sidelayout, skal du kontakte din serveradministrator.

I denne artikel

Hvad udgiver?

Oprette en indholdstype for side-layout

Oprette et sidelayout

Oprette en publiceringsside fra din nyt sidelayout

Hvad er udgivelse?

Office SharePoint Server 2007 gør det let for brugere at sende dokumenter til dokumentbiblioteker og tilføje tabeldata til lister. Men når du ønsker at udgive længere tekster eller mere ustrukturerede informationer i et websideformat, og du vil, at indholdsejerne skal kunne producere siderne selv, kan du bruge udgivelsessider til at muliggøre browserbaseret sideredigering af autoriserede bidragydere. I et team, der administrerer et nyhedswebsted, er det f.eks. lettere for skribenter at indsende artikler, hvis de kan indtaste dem via deres webbrowsere. Samtidig kan denne arbejdsmåde være nyttigt til at standardisere den information, som hver skribent indsender.

Hver udgivelsesside er knyttet til et sidelayout. Sidelayoutet styrer udseendet af de udgivelsessider, der er oprettet fra det. Det definerer også de felter, hvor bidragydere kan indtaste forskellige typer artikelindhold, som f.eks. artikeltitler, grafik, citater og ustruktureret tekst.

Udgivelsessider bruger udgivelsesfunktionen i Office SharePoint Server 2007. Udgivelse automatiserer arbejdsprocessen og gør det let at bruge webbrowseren til at oprette nye sider, der er baseret på et sidelayout. Når siden er oprettet og redigeret, sender indholdsejeren siden til gennemsyn. Når korrekturlæseren har godkendt artiklen og udgivet den, bliver siden synlig for andre brugere på webstedet.

Trinene i en udgivelsesproces

1. En webudvikler opretter og tilpasser sidelayoutet i Office SharePoint Designer 2007.

2. En indholdsejer opretter en ny side baseret på et af de tilgængelige sidelayout (i webbrowseren).

3. Indholdsejeren afslutter siden i webbrowseren og sender den derefter til godkendelse.

4. En autoriseret godkender redigerer og godkender eller afviser derefter artiklen.

5. Efter godkendelse udgives artiklen.

Hvis du vil angive, hvilket indhold, der hører til et bestemt sidelayout, kan du oprette din egen indholdstype. En indholdstype identificerer de felter på en side, hvor sideforfattere indsætter indhold. Gennem at bruge en indholdstype kan du vælge, hvilke sidefelter og indholdsfelter, der er tilgængelige i et sidelayout, og derfor hvilke felter, der er tilgængelige på udgivelsessider, der oprettes fra det sidelayout, som indholdsejere kan indsætte indhold i. Sidefelter definerer, hvilket indhold, der bør vises på en side, hvilke metadata, der er knyttet til siden, og hvilken type kontrolelement, som hvert felt skal vises som (som f.eks. en enkelt linje tekst, et link eller et billede). Indholdsfelter definerer indholdet på siden, som skal leveres af bidragyderen. Data, der indsættes i indholdsfelter, lagres i SharePoint-listeelementer i dokumentbiblioteket Sider. Når en besøger får vist udgivelsessiden, trækkes indhold fra listen og vises i feltkontrolelementerne.

Med brug af udgivelsessider kan du automatisere input af information og angive nøjagtigt, hvordan informationen vises. Her er nogle af nøgleelementerne i udgivelse.

Element og beskrivelse

Hvor det oprettes eller redigeres

Eksempel

Udgivelsesside    Dette er en side, der oprettes fra et udgivelsessidelayout og lagres i dokumentbiblioteket Sider i webstedet eller det underordnede websted.

Kun webbrowseren

Skribenten går til webstedet og klikker derefter på Udgivelsesside på siden Opret. Skribenten skal vælge et sidelayout til at angive sidens udseende og opbygning.

Udgivelsessidelayout    Dette er en sideskabelon, der styrer, hvordan siden ser ud og præcis hvilke elementer (som f.eks. lister og biblioteker), der skal findes på siden. Udgivelsessidelayoutet kan være knyttet til en masterside, der definerer sidens layout og formatering. Sidelayout og mastersider lagres i Oversigt over mastersider i webstedet på øverste niveau.

Webbrowser eller Office SharePoint Designer 2007
(Al tilpasning gøres med Office SharePoint Designer 2007.)

Webdesigneren opretter et attraktivt sidelayout, som skribenterne kan vælge, når de opretter en ny side baseret på en udgivelsesside via webbrowseren. Dette sidelayout kan anvende grafik eller noter og kan angive hvilke indholdstyper, der bruges på sider, der oprettes ved at bruge dette sidelayout.

Masterside    Denne side definerer layout, skrifttyper og formatering for de sider, der er knyttet til den. Mastersider og sidelayout lagres I Oversigt over mastersider i webstedet på øverste niveau.

Office SharePoint Designer 2007

Webdesigneren knytter en masterside til udgivelsessidelayoutet, så layoutet bruger samme skrifttyper og formatering, som resten af webstedet.

Indholdstype    Denne styrer hvordan indhold indsættes og vises. Udgivelsesindholdstyper identificerer hvilke felter, der er tilgængelige på udgivelsessiderne. Indholdstyper defineres i webstedet på øverste niveau og lagres der i galleriet med indholdstyper.

Kun webbrowseren

Webdesigneren opretter en indholdstype med navnet Artikler, der indeholder felter til det følgende indhold: artiklens titel, brødteksten, et indsendt foto, en billedtekst, et fotografnavn, et kildenavn og links til yderligere oplysninger.

Toppen af siden

Oprette en sidelayoutindholdstype

En indholdstype definerer, hvordan bidragyderen skal indsætte hver type indhold, hvordan dette indhold vises, og hvordan det håndteres i et arbejdsprocesmiljø. I det tidligere beskrevne eksempel, hvor et team af skribenter indsender artikler til gennemsyn af en redaktør, vil du måske kræve, at der indsendes et kontaktnavn sammen med hver artikel, eller at alle artiklerne knyttes til en eksisterende arbejdsproces. Du kan også tilføje nye felter, som f.eks. et Kildenavn, og angive om dette felt skal skjules i alle formularer. Du opretter indholdstyper for at sikre, at visse typer oplysninger indsendes med hver artikel, at artiklen er knyttet til en arbejdsproces, at nøglefelter er inkluderet m.v..

Indholdstyper tilføjes webstedet på det øverste niveau. Derfor er de tilgængelige for alle de underordnede websteder i den gruppe af websteder. Du skal have redigeringstilladelse for det øverste niveau i gruppen af websteder for at kunne oprette eller redigere indholdstyper. De følgende trin indgår i oprettelsen af en ny indholdstype:

 1. Gør et af følgende i webbrowseren:

  • Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger fra et hvilket som helst teamwebsted.

  • Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted fra et hvilket som helst portalområde.

 2. Klik på Gå til webstedsindstillingerne for øverste niveau på siden Indstillinger for websted, under Administration af gruppe af websteder.

  Du kan også gå direkte til http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, hvor your_top_level_site er URL-Adressen til rodwebstedet, som fabrikamweb for http://fabrikamweb webstedet.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på Opret på menulinjen på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 5. Skriv navnet for denne indholdstype i boksen Navn.

  Dette er det navn, der vises på listen indholdstyper i trin 6 i følgende afsnit, oprette et sidelayout.

 6. Skriv en beskrivelse af denne indholdstype i boksen Beskrivelse.

 7. Klik på Indholdstyper til udgivelse på listen Vælg overordnet indholdstype fra.

 8. Klik på Side på listen Overordnet indholdstype.

 9. Klik på Eksisterende gruppe under Placer denne webstedsindholdstype i, og klik derefter på Indholdstyper til sidelayout på listen.

  Ny webstedsindholdstypeside

  Bemærk!: For at gøre din nye indholdstype tilgængelig for sidelayout, som du opretter eller tilpasser i Office SharePoint Designer 2007, skal du placere indholdstypen i gruppen Indholdstyper til sidelayout, hvor den vil være let at finde. I det næste afsnit kan du se, hvordan du anvender din nye indholdstype i Office SharePoint Designer 2007.

 10. Klik på OK.

  Siden Webstedsindholdstype åbnes.

Brug indstillingerne på siden Webstedsindholdstype, som beskrives i det følgende, til at tilpasse, hvordan informationen indtastes, vises eller håndteres i et arbejdsprocesmiljø.

Bemærk!: Du skal sørge for at indstille et indholdstypefelt for hvert felt, som du vil skal findes på udgivelsessiden.

 • Indstillinger     Brug disse indstillinger til at foretage overgribende ændringer, der passer til dine behov. Du kan f.eks. klikke på Arbejdsproces for at knytte en arbejdsproces til denne indholdstype.

 • Kolonner     Klik på kolonnen Navn, og derefter kan du ændre typen af felt (som f.eks. link, tekstboks eller valgboks) eller status (som f.eks. krævet, valgfri eller skjult). De kolonner, som du indstiller her, bliver tilgængelige som felter på din udgivelsesside, så du skal sikre dig, at du indstiller alle de kolonner, du behøver. Kolonnerne vises i opgaveruden Værktøjskasse i Office SharePoint Designer 2007, når du redigerer sidelayoutet. Når du åbner sidelayoutet i Office SharePoint Designer 2007, vil du se, at krævede felter vises på siden, felter, som er arvet fra indholdstypen Side, vises i afsnittene Sidefelter i Værktøjskasse, og felterne fra den specifikke indholdstype, som du oprettede, vises i afsnittet Indholdsfelter i Værktøjskasse.

  Værktøjskasse med afsnittene Sidefelter og Indholdsfelter udvidet

 • Tilføj fra eksisterende webstedskolonner     Brug denne indstilling til at tilføje datafelter fra en eksisterende liste over tilgængelige felter.

 • Tilføj fra en ny webstedskolonne     Brug denne indstilling til at tilføje dine egne datafelter (kolonner).

 • Kolonnerækkefølge     Brug denne indstilling til at ændre den rækkefølge, i hvilken elementer vises for brugerne, der indsender information i inputformularen.

Toppen af siden

Oprette et sidelayout

Nu da du har oprettet en ny indholdstype, kan du oprette et sidelayout fra den. Det faktum, at du først har oprettet en brugerdefineret indholdstype sikrer, at alle de kolonner, som du har angivet, er tilgængelige for de sider, der oprettes fra dette sidelayout.

 1. Åbn det websted, som du vil oprette sidelayoutet i, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peg på Ny i menuen Fil, og klik derefter på SharePoint-indhold.

 3. Klik på SharePoint-udgivelse i dialogboksen Ny.

  Bemærk!: Hvis dette valg ikke vises, skyldes det sikkert, at webstedet, som du arbejder i, ikke har udgivelse aktiveret i Office SharePoint Server 2007. Hvis du har redigeringstilladelser på webstedet på det øverste niveau, kan du aktivere udgivelse for webbrowseren ved at pege på Administration på menuen Websted i Office SharePoint Designer, og derefter klikke på Administrationsstartside. Klik på Webstedsfunktioner under Webstedsadministration, og klik derefter på Aktiver ved siden af indstillingen Office SharePoint Server-udgivelse. Når du har udført disse trin, skal du gå tilbage til Office SharePoint Designer 2007 og starte forfra med trin 1, men denne gang klikke på Opdater på menuen Vis mellem trin 1 og trin 2.

 4. Klik på Sidelayout.

 5. Klik på Indholdstyper til sidelayout under Indstillinger på listen Indholdstypegruppe.

 6. Klik på den indholdstype, som du ønsker, på listen Indholdstypenavn.

  Fanen SharePoint-indhold i dialogboksen Ny, der viser det valgte sidelayout

  Hvis du har oprettet en indholdstype i forrige afsnit, og hvis du placerer dine indholdstype i gruppen Siden layouttyper indhold, skal du se afsnittet pågældende indholdstype i denne liste. Lær at oprette en indholdstype i det forrige afsnit, oprette en indholdstype for siden layout.

 7. Skriv et navn til dette sidelayout i boksen URL-adresse.

  Dette navn bliver sidelayoutets filnavn. Hvis du f.eks. skriver MitSideLayout i denne boks, vil sidelayoutets filnavn være MitSideLayout.aspx.

 8. Skriv en titel til dette sidelayout i boksen Titel.

  Dette bliver den sidelayouttitel, der vises på listen over tilgængelige sidelayout, når du opretter en ny udgivelsesside på siden Opret i webbrowseren. Du vil sikkert give sidelayoutet en titel, der vil blive genkendt af brugere, som opretter udgivelsessider, der er baseret på dette sidelayout.

 9. Klik på OK.

  Sidelayoutet åbnes i designvisning. Det er knyttet til standardmastersiden som standard. Hvis du vil lære at tilpasse sidelayoutet, skal du se artiklen tilpasse et udgivelsessidelayout.

  Bemærk!: Webstedssidelayout i Office SharePoint Server 2007 anvender udgivelsesmastersiden, som kan være anderledes end default.master.

  Nyt sidelayout er oprettet i webstedet på øverste niveau. Du kan kontrollere, at det blev oprettet ved at gå til mastersider på http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx hvor your_top_level_site er navnet på webstedet på øverste niveau. Din nye sidelayout skal være angivet på denne side.

Toppen af siden

Oprette en udgivelsesside fra dit nye sidelayout

Du kan oprette en ny udgivelsesside, der anvender et angivet sidelayout ved at følge disse trin:

 1. Gå til en hvilken som helst side i dit websted, i webbrowseren.

 2. Klik på Vis alt indhold på webstedet i menuen Webstedshandlinger.

  Bemærk!: Hvis dette valg ikke vises, skyldes det sikkert, at webstedet, som du arbejder i, ikke har udgivelse aktiveret i Office SharePoint Server 2007. Hvis du har redigeringstilladelser på webstedet på det øverste niveau, kan du aktivere udgivelse for webbrowseren ved at pege på Administration på menuen Websted i Office SharePoint Designer, og derefter klikke på Administrationsstartside. Klik på Webstedsfunktioner under Webstedsadministration, og klik derefter på Aktiver ved siden af indstillingen Office SharePoint Server-udgivelse.

 3. Klik på Opret på menulinjen.

 4. Klik på Udgivelsesside under Websider.

 5. Skriv et navn for denne side i boksen Titel.

  Dette er den titel, der vises i webbrowserens titellinje, når du får vist den nye side.

 6. Skriv en beskrivelse af denne side i boksen Beskrivelse. (Dette trin er valgfrit).

 7. Skriv et filnavn for den nye side i boksen URL-adresse.

  Dette navn bliver sidelayoutets filnavn. Hvis du f.eks. skriver MitSideLayout i denne boks, vil sidelayoutets filnavn være MitSideLayout.aspx.

 8. Klik på navnet på det sidelayout, du oprettede i forrige afsnit Opret et sidelayoutpå listen Sidelayout, og klik derefter på Opret.

  Der oprettes den nye side. Du kan redigere siden i browseren, eller du kan redigere det sidelayout, hvor det blev oprettet. Få mere at vide artiklen tilpasse et udgivelsessidelayout.

  Bemærk!: Nu er siden blevet oprettet, men den bliver ikke synlig i webstedet, før den er blevet udgivet. Hvis du ikke har rettigheder til at udgive siden, sendes den til godkendelse. Efter godkendelse og udgivelse, bliver siden synlig for alle besøgere på siden.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×