Oprette et standardrutediagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Rutediagrammer er diagrammer, hvor trinnene i en proces vises. Det er nemt at oprette standardrutediagrammer, og figurerne er lette at forstå, fordi de er enkle og visuelle.

Standardrutediagram skabelon i Visio leveres med figurer, du kan bruge til at vise mange typer af processer, og det er især nyttig til visning af grundlæggende business behandler som vist i følgende figur forslag udviklingsprocessen.

Eksempel på et rutediagram, der viser et forslag til en proces

Visio indeholder en række skabeloner til mere bestemte typer af diagrammer, som data flow diagrammer, tidslinjer og software modellering ud over Skabelonen Standardrutediagram. Finde ud af mere om de forskellige skabeloner under hvordan kan jeg se, hvad hver enkelt Visio-skabelon er beregnet til?

Oprette et rutediagram
 1. Start Visio.

 2. Klik på kategorien Rutediagram.

 3. Dobbeltklik på Standardrutediagram.

 4. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

 5. Forbind figurerne i rutediagrammet ved at holde musemarkøren over den første figur og derefter klikke på den lille pil, der vises, og som peger på den figur, du vil forbinde med. Hvis den anden figur ikke er placeret direkte over for den første figur, skal du klikke på den lille pil og holde nede, mens du trækker den til den anden figur og slipper forbindelsen midt i den anden figur.

 6. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 7. Du kan ændre retningen på en forbindelsespil ved at markere forbindelsen og derefter klikke på Streg i gruppen Figurtypografier under fanen Figur, pege på Pile og vælge den pilretning og typografi, du vil bruge.

Rette justering og afstand

 1. Tryk på Ctrl+A for at markere alt på tegningssiden.

 2. Klik på placering under fanen Startside i gruppen Arranger, og klik derefter på automatisk justering og afstand.

Hvis det ikke gør, hvad du vil have, at det skal gøre, skal du trykke på Ctrl+Z for at fortryde. Prøv derefter nogle af de andre indstillinger under knapperne Juster og Stilling.

Eksempel på et rutediagram, der viser et forslag til en proces

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen Figurer til standardrutediagrammer også. Hver enkelt figur på stencilen repræsenterer et separat trin i en proces. Figurerne har dog intet universelt standardformål – en figur kan have den betydning, som dem, der opretter og læser rutediagrammerne, beslutter, at den skal have. Som regel bruges der kun tre eller fire af figurerne i rutediagrammer, medmindre der er en entydig forretningsmæssig årsag til, at der skal bruges flere.

Visio-figurer har dog navne, som antyder deres mest almindelige anvendelsesområder. Her er nogle af de mest almindelige figurer:

 • Start/slut    Brug denne figur til det første og det sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur viser et typisk trin i processen. Dette er den mest almindeligt anvendte figur i næsten alle processer.

  Figuren Proces

 • Beslutning    Denne figur angiver et punkt, hvor resultatet af en beslutning dikterer det næste trin. Der kan være flere resultater, men ofte er der kun to – ja og nej.

  Figuren Beslutning

 • Underproces    Brug denne figur til en række trin, der kombineres for at oprette en underproces, som er defineret et andet sted, ofte på en anden side i det samme dokument.

  Figuren Foruddefineret proces

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen Figurer til standardrutediagrammer også. Hver figur i stencilen viser et nyt trin i en proces.

Visio 2010 indeholder mange andre, specialiserede stencils og figurer, du kan bruge i dit rutediagram. Se Brug af vinduet figurer til at organisere og finde figurer, du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan finde flere figurer.

 • Start/slut    Brug denne figur til det første og det sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur viser et trin i processen.

  Figuren Proces

 • Underproces    Brug denne figur til en række trin, der kombineres for at oprette en underproces, som er defineret et andet sted, ofte på en anden side i den samme tegning.

  Figuren Foruddefineret proces

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Bemærk: Kan ikke finde den figur, du har brug for?     Hvis du vil lære, hvordan du kan finde andre figurer skal du se Brug af vinduet figurer til at organisere og finde figurer

Oprette et rutediagram
 1. Klik på fanen Filer.

  Ikke kan se fanen fil ?

  Hvis du ikke kan se fanen Filer, skal du gå videre til næste trin i fremgangsmåden.

 2. Klik på Ny, klik på Rutediagram, og klik derefter på Standardrutediagram under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på Opret.

 4. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

  Bemærk: Se afsnittet Hvad rutediagramfigurerne viser oplysninger om, hvilke figurer til brug for hvert enkelt trin.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at forbinde rutediagramfigurerne:

  Forbind to figurerne.

  1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  2. Træk fra en forbindelse Peg Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsens slutpunkter bliver røde, når figurerne er forbundet.

   Et rutediagram med forbindelsespunkter, der bliver røde.

  Oprette forbindelse til en figur til-mange-fra et enkelt forbindelsespunkt.

  Forbindelser er som standard angivet til Retvinklet, så hvis du forbinder et enkelt punkt på en figur med tre andre figurer, ser det ud som på figuren nedenfor.

  Figur forbundet med tre andre figurer med retvinklede forbindelser.

  Hvis hver forbindelse skal gå som lige stråler ud fra det centrale punkt på den første figur til punkter på hver af de andre figurer, skal du angive forbindelserne til Lige forbindelse som vist i følgende figur.

  Et rutediagram med lige forbindelser, der går som stråler ud fra et centralt punkt.

  1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  2. For hver figur, du vil oprette forbindelse til, træk fra den samme forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på hver af de andre figurer.

  3. Højreklik på hver forbindelse, og klik på Lige forbindelse.

 6. Du kan vende tilbage til normal redigering ved at klikke på Pegeværktøj i gruppen Værktøj under fanen Startside.

 7. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 8. Du kan ændre retningen på en forbindelsespil ved at markere forbindelsen og derefter klikke på pilen til højre for Streg i gruppen Figur, pege på Pile og vælge den pileretning, du vil bruge.

Toppen af siden

Udskrive et stort rutediagram

Det er nemmest at udskrive et rutediagram, som fylder mere end printerpapiret, hvis du udskriver det på flere stykker papir og derefter taper stykkerne sammen.

Før du starter, er det vigtigt, at du kontrollerer, at tegningssiden, som den vises i Visio, indeholder hele rutediagrammet. Figurer, der går ud over kanten af Visio-tegningssiden, udskrives ikke.

Benyt følgende fremgangsmåde for at udskrive et stort rutediagram:

 1. Klik på Størrelse i gruppen Sideopsætning under fanen Design, mens rutediagrammet er åbent, og vælg Tilpas til tegning.

 2. Klik på fanen Filer.

  Ikke kan se fanen fil ?

  Hvis du ikke kan se fanen Filer, skal du gå videre til næste trin i fremgangsmåden.

 3. Klik på Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift.

  I Vis udskrift er de forskellige sider adskilt med stiplede streger.
  Stiplede linjer viser, hvordan tegningen udskrives på separat ark.
 4. Benyt følgende fremgangsmåde for at udskrive rutediagrammet på flere stykker papir:

  1. Klik på Sideopsætning i gruppen Udskriv i Vis udskrift.

  2. Vælg den ønskede papirstørrelse, hvis den ikke allerede er valgt, i feltet Printerpapir under fanen Indstil printer.

  3. Klik på OK.

  4. Klik på Enkelt rude i gruppen Eksempel for at se, hvordan tegningen udskrives på hvert ark. Du kan skifte mellem siderne ved at klikke på Næste rude eller Forrige rude.

  5. Når du er tilfreds med tegningens udseende, skal du klikke på Udskriv i gruppen Udskriv.

  6. Når tegningen er udskrevet, kan du trimme margenerne, lade siderne overlappe hinanden og tape dem sammen.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde for at udskrive rutediagrammet på et enkelt stykke papir:

  1. Klik på Sideopsætning i gruppen Udskriv i Vis udskrift.

  2. Vælg den ønskede papirstørrelse, hvis den ikke allerede er valgt, i feltet Printerpapir under fanen Indstil printer.

  3. Vælg Tilpas til under Zoom udskrift.

  4. Skriv 1 i feltet ud for ark på tværs, og skriv 1 i feltet ud for ark ned til højre for Tilpas til.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Udskriv i gruppen Udskriv.

Hvad rutediagramfigurerne viser

Når du åbner skabelonen Standardrutediagram, åbnes stencilen Figurer til standardrutediagrammer også. Hver figur i stencilen viser et nyt trin i en proces.

Alle figurerne på stencilen figurer til standardrutediagrammer bruges kun nogle få ofte. Disse ofte anvendte figurer er beskrevet her. Du kan finde flere oplysninger om han mindre ofte anvendte figurer Åbn linket udvidelig (mindre ofte anvendte figurer til standardrutediagrammer) i slutningen af dette afsnit.

 • Terminalpunkt    Brug denne figur til det første og sidste trin i processen.

  Figuren Terminalpunkt

 • Proces    Denne figur viser et trin i processen.

  Figuren Proces

 • Foruddefineret proces    Brug denne figur til en række trin, der kombinerer til at oprette en underproces, der er defineret et andet sted, ofte på en anden side i den samme tegning.

  Figuren Foruddefineret proces

 • Beslutning    Denne figur angiver et punkt, hvor resultatet af en beslutning bestemmer næste trin. Der kan være flere resultater, men der ofte blot to – Ja og Nej.

  Figuren Beslutning

 • Dokument    Denne figur viser et trin, der resulterer i et dokument.

  Figuren Dokument

 • Data    Denne figur angiver, at processen tilføres oplysninger udefra, eller at der fjernes oplysninger fra processen. Denne figur kan også bruges til at vise materialer og kaldes af og til for en figur af typen Input/output.

  Figuren Data

 • Figurer til standardrutediagrammer    Du kan højreklikke på denne flere figurer til angivet til en af følgende figurer: proces, beslutning, dokument eller Data. En hvilken som helst tekst, du skriver på den figur eller oplysninger, du føjer til dens figurdata, forbliver med figuren.

  Dette er hvordan figuren ser ud på stencilen:

  Rutediagramfigurer

  Dette er, hvad du ser, når du trækker figuren over på tegningssiden og højreklikke på den:

  Rutediagramfigurer med genvejsmenu

 • Lagrede data    Brug denne figur til et trin, der resulterer i oplysninger bliver gemt.

  Gemt datafigur

 • Reference på siden    Denne lille cirkel angiver, at det næste (eller det forrige) trin findes et andet sted på tegningen. Den er især nyttig til store rutediagrammer, hvor du ellers skulle bruge en lang forbindelse, som det kunne være svært at følge.

  Figuren Reference på siden

 • Reference til anden side    Når du slipper denne figur på tegningssiden, vises en dialogboks, hvor du kan oprette en række links mellem to sider i et rutediagram eller mellem en figur af typen Underproces og en separat rutediagramside, der viser trinnene i underprocessen

  Figuren Reference til anden side

Mindre ofte anvendte figurer til standardrutediagrammer

 • Dynamisk forbindelse    Denne forbindelse tegner en sti omkring figurer, der registreres.

  Figuren Dynamisk forbindelse

 • Forbindelse mellem linje og kurve    Denne forbindelse har justerbare krumningen.

  Forbindelse mellem linje og kurve

 • Automatisk felthøjde     Dette er en indrammede tekstboks, der justerer for at imødekomme mængden af tekst, du skriver. Du kan angive bredden ved at trække sider af figuren. Selvom denne figur ikke repræsenterer et trin i en proces, er det en praktisk metode til at tilføje et tekstfelt til rutediagrammet.

  Automatisk felthøjde

 • Anmærkning     Dette kantede parenteser tekstfelt justerer for at imødekomme mængden af tekst, du skriver. Du kan angive bredden ved at trække sider af figuren. Sådan figuren automatisk højde feltet repræsenterer ikke denne figur et trin i en proces. Brug dette til at tilføje kommentarer om dit rutediagramfigurer.

  Anmærkningsfigur

 • Manuel indlæsning    Dette er et trin, hvor en person sender oplysninger til processen.

  Figuren Manuel indtastning

 • Manuel proces    Dette er et trin, der skal udføres af en person.

  Figuren Manuel proces

 • Internt lager    Denne figur viser oplysninger, der er gemt på en computer.

  Figuren Internt lager

 • Direkte data    Denne figur viser oplysninger, der er gemt, så en enkelt post kan åbnes direkte. Dette repræsenterer, hvordan en computer harddisk lagrer data.

  Direkte datafigur

 • Sekventielle data    Denne figur viser oplysninger, der er gemt i rækkefølge, sådanne ad data på et magnetisk bånd. Når data er gemt i rækkefølge, skal den hentes i rækkefølge. For eksempel for at få adgang til post skulle 7 du først gå gennem poster 1 til 6.

  Figuren Sekventielle data

 • Kort og papir bånd    Denne figur repræsenterer en fysisk kort eller papir bånd. Tidlig computersystemer bruges et system af hullemaskine kort og papir båndet til at gemme og hente data og til at gemme og køre programmer.

  Kortfigur

 • Vis    Denne figur viser oplysninger, der vises en person, som regel på en computerskærm.

  Vise figur

 • Forberedelse    Denne figur angiver, hvor variabler initialiseret med henblik på en procedure.

  Figuren Forberedelse

 • Parallel tilstand    Denne figur viser, hvor to forskellige processer kan fungere samtidigt.

  Figur for parallel tilstand

 • Begrænsning på løkke    Denne figur markerer den maksimalt tilladte antal gange, der kan køre en løkke, før det skal du gå til næste trin.

  Løkkebegrænsningsfigur

 • Kontrol-overførsel    Denne figur viser et trin, der går til et trin end typisk næste trin, når bestemte betingelser er opfyldt.

  Figuren Kontroloverførsel

Oprette et rutediagram

 1. Peg på Ny i menuen filer, peg på rutediagram, og klik derefter på Standardrutediagram.

 2. På hvert trin i den proces, du dokumenterer, skal du trække en rutediagramfigur over på tegningen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at forbinde rutediagramfigurerne:

  Bemærk: Du kan finde oplysninger om andre måder at forbinde figurer, Tilføj forbindelserne mellem figurerne i Visio.

  Forbind to figurerne.

  1. Klik på den forbindelse værktøjet Knapfladestandardværktøjslinjen.

  2. Træk fra en forbindelse Peg Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsens slutpunkter bliver røde, når figurerne er forbundet.

   Stikender er røde, når figurer er klæbet sammen

  Oprette forbindelse til en figur til-mange-fra et enkelt forbindelsespunkt.

  Forbindelser er som standard angivet til Retvinklet, så hvis du forbinder et enkelt punkt på en figur med tre andre figurer, ser det ud som på figuren nedenfor.

  Figur forbundet med tre andre figurer med retvinklede forbindelser.

  Hvis hver forbindelse skal gå som lige stråler ud fra det centrale punkt på den første figur til punkter på hver af de andre figurer, skal du angive forbindelserne til Lige forbindelse som vist i følgende figur.

  Figur forbundet med tre andre figurer med lige forbindelser.

  1. Klik på den forbindelse værktøjet Knapfladestandardværktøjslinjen.

  2. For hver figur, du vil oprette forbindelse til, træk fra den samme forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på hver af de andre figurer.

  3. Højreklik på hver forbindelse, og klik på Lige forbindelse.

 4. Klik på markøren værktøjet Knappen Markørstandardværktøjslinjen for at vende tilbage til normal redigering.

 5. Du kan føje tekst til en figur eller forbindelse ved at markere den og derefter skrive. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden.

 6. For at ændre retning for en forbindelsespil skal du vælge forbindelsen, og i menuen figur, peg på Handlinger, og klik på Vend forbindelse.

Udskrivning store rutediagrammer

Den nemmeste måde at udskrive et rutediagram, der er større end printerpapiret er at udskrive den på flere ark papir og klik derefter på bånd delene sammen.

Før du går i gang med udskrivning, men er det vigtigt at sikre, at den blå trekant, som den vises i Visio, indeholder det hele rutediagram. Alle de figurer, hænger på kanten af Visio-tegningssiden udskrives ikke. Du kan se, om tegningssiden er stort nok til rutediagrammet ved at markere eksemplet i dialogboksen Sideopsætning (fil menuen Sideopsætning under fanen Indstil printer).

Et rutediagram, der er for stort til Visio-tegningssiden, ved siden af et rutediagram, de passer til Visio-tegningssiden

1. et rutediagram, der er for stort til Visio-tegningssiden.

2. et rutediagram, der passer til Visio-tegningssiden.

Gøre dine Visio-tegningssiden, så det passer til dit rutediagram

 1. Med dit rutediagram, der er åben, skal du klikke på Sideopsætning i menuen filer.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Klik på Tilpas til tegning indhold under Sidestørrelse.

For at se, hvordan rutediagrammet udskrives, skal du se på Vis udskrift, som er i menuen filer. I nedenstående figur vises et rutediagram, der udskrives på fire ark A4-papir.

Vis udskrift for et stort rutediagram, der udskrives på 4 ark papir

Udskrive et stort rutediagram på flere ark papir

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Vælg den papirstørrelse, du vil, hvis den ikke allerede er valgt i feltet printerpapiret under fanen Indstil printer. Ikke klikke på OK endnu.

 3. Klik på Tilpas til tegning indhold under fanen Sidestørrelse. Eksempel viser nu forskellen mellem den nye side og printerpapiret.

 4. Klik på OK.

 5. Klik på Vis udskrift for at se, hvordan rutediagrammet udskrives i menuen filer.

  Bemærk: Hvis der er nedtonet margener mellem siderne, markere de områder, der udskrives på begge ark papir, så når du samler stykker der er ingen huller i rutediagrammet.

 6. Når tegningen er udskrevet, kan du trimme margenerne, lade siderne overlappe hinanden og tape dem sammen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×