Oprette et scorecard ved hjælp af guiden

Et scorecard viser en samling af KPI'er (Key Performance Indicators), som måler status i forhold til opnåelse af specifikke mål. KPI'erne i et scorecard repræsenterer specifikke, målbare resultatelementer, f.eks. "Salg for Chicago-kontor" eller "Antal kundereklamationer pr. dag". Et scorecard indeholder en visuel præsentation af resultater, der kan give dig et hurtigt statusoverblik.

Du kan bruge guiden Opret et scorecard til at oprette et scorecard i PerformancePoint Dashboard Designer. I Dashboard Designer findes nyttige værktøjer, du kan bruge til at oprette scorecards, f.eks. skabeloner, der er foruddefineret til at bruge data fra forskellige typer datakilder. Du kan f.eks. bruge dimensionale data fra SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) eller data i tabelformat fra SQL-databaser, Microsoft Office Excel, Excel Services og Windows SharePoint Services-lister. Du kan endda angive faste værdier. Udover at organisere scorecardet kan du oprette målsætnings-KPI'er, der præsenterer overordnede resultatmål, og gruppere relaterede KPI'er under det.

Du kan finde flere oplysninger om scorecards under Oversigt over scorecards.

Hvad ønsker du at gøre?

Vælge en skabelon og navngive scorecardet

Vælge en datakilde

Føje KPI'er til et scorecard med en Analysis Services-skabelon

Føje KPI'er til et scorecard med en skabelon i tabelformat

Føje målefiltre til scorecardet

Føj medlemskolonner til scorecardet

Næste trin

Vælge en skabelon og navngive scorecardet

 1. Under fanen Opret i Dashboard Designer skal du klikke på Scorecard.

 2. Vælg en kategori til scorecardet i dialogboksen Vælg en scorecardskabelon, og vælg derefter en skabelon fra den pågældende kategori.

  Scorecardskabeloner

  I nedenstående tabel vises de skabeloner, der er tilgængelige for hver kategori:

  Kategori

  Skabelonindstilling

  Beskrivelse

  Microsoft

  Analysis Services

  Skabelon for KPI'er, der er baseret på flerdimensionale data i SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS).

  Standard

  Faste værdier eller Tom

  Skabeloner uden foruddefinerede værdier. Når du opretter et scorecard ved hjælp af skabelonen Standard, kan du konfigurere den til at bruge en hvilken som helst KPI, der udgives af PerformancePoint Monitoring Server.

  Tabelformat

  Excel 2007, Excel Services, SQL Server-tabel eller SharePoint-liste

  Skabeloner for KPI'er, der er baseret på data fra en databasetabel eller et regneark.

 3. Når du har foretaget et valg, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Vælg en scorecardskabelon og fortsætte til siden Navngiv scorecardet i guiden.

 4. Skriv scorecardnavnet, og angiv en brugerdefineret placering for visningsmappen. Marker eventuelt afkrydsningsfeltet Giv læsetilladelse til alle godkendte brugere. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal du konfigurere brugertilladelser i ruden KPI-egenskaber, når du vil Konfigurere KPI-egenskaber og tilladelser.

 5. Klik på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

Toppen af siden

Vælge en datakilde

Bemærk: Hvis du har valgt en skabelon i kategorien Standard, behøver du ikke at vælge en datakilde. Du er i stedet klar til at gå til den næste sektion og føje KPI'er til dit scorecard.

Hvis du vil vælge en datakilde for en af skabelonkategorierne, skal du gøre følgende:

 1. Vælg fanen Arbejdsområde eller fanen Server på siden Vælg en datakilde, afhængigt af placeringen af den datakilde, du vil bruge. Hvis datakilden finde på Monitoring Server, skal du klikke på Opdater for at sikre, at de seneste opdateringer vises på listen over indstillinger.

 2. Vælg den datakilde, du vil bruge, og klik derefter på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

Toppen af siden

Føje KPI'er til et scorecard med en Analysis Services-skabelon

Når du opretter et scorecard ved hjælp af en Analysis Services-skabelon, føres du gennem de trin, der kræves for at kunne tilføje KPI'er, som bruger data fra SSAS eller andre datakilder. I takt med at du arbejder dig gennem guiden, kan du vælge KPI'er, der er blevet udgivet på PerformancePoint Monitoring Server, eller du kan importere KPI'er, der er blevet angivet i en Analysis Services-kilde. Vælg en af følgende indstillinger:

  Opret KPI'er ud fra SQL Server Analysis Services-mål

Vælg denne indstilling, hvis du vil tilføje en KPI, der bruger data fra SSAS eller andre datakilder. Benyt en af følgende to fremgangsmåder:

 1. Klik på Tilføj KPI for at føje en række til tabellen. I Dashboard Designer udfyldes den nye række automatisk med en KPI, der er blevet udgivet på Monitoring Server og konfigureret til at bruge en SSAS-datakilde.

 2. (Valgfrit) Hvis du vil omdøbe KPI'en, skal du angive et nyt navn til den.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil ændre de foruddefinerede konfigurationsindstillinger for denne KPI, skal du vælge nye værdier for Faktisk, Metode for anvendelse af værdiområde og Mål på rullelisterne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer disse værdier, under Oversigt over KPI-konfiguration.

 4. Hvis du vil tilføje flere KPI'er, skal du gentage denne proces.

 5. Når du er færdig med at tilføje KPI'er, skal du klikke på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

    eller

 1. Klik på Vælg KPI for at vælge en KPI fra arbejdsområdet eller fra listen over KPI'er, der er blevet udgivet på Monitoring Server. Hvis du vil have vist en tabel over alle de KPI'er, der er tilgængelige fra arbejdsområdet, skal du vælge fanen Arbejdsområde. Hvis du vil have vist en liste over alle de KPI'er, der er blevet udgivet på Monitoring Server, skal du vælge fanen Server.

 2. Vælg en eller flere KPI'er, som du vil bruge.

 3. Når du er færdig med at vælge KPI'er, skal du klikke på OK for at fortsætte til det næste skærmbillede i guiden.

 Importer SQL Server Analysis Services-KPI'er

 1. Klik på Vælg en KPI for at åbne dialogboksen Vælg en KPI.

 2. Klik på Opdater, og marker derefter afkrydsningsfeltet ud for den KPI, du vil importere.

 3. Gentag denne proces for at importere flere KPI'er.

 4. Klik på OK for at fortsætte til den næste side i guiden.

Toppen af siden

Føje KPI'er til et scorecard med en skabelon i tabelformat

Når du benytter en skabelon fra kategorien Tabelformat, vælger du en skabelon, som bruger data fra Excel 2007, Excel Services, Microsoft Office SharePoint-lister, Windows SharePoint-lister eller fra en SQL Server-tabel. Vælg en af disse indstillinger:

  Tilføj en KPI

 1. Klik på Tilføj KPI for at føje en række til tabellen. Når du føjer en række til tabellen Tilføj en KPI, viser Dashboard Designer automatisk en KPI i den nye række. KPI'en er blevet udgivet på Monitoring Server og konfigureret til at bruge en datakilde i tabelformat.

 2. (Valgfrit) Hvis du vil omdøbe KPI'en, skal du angive et nyt navn.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil ændre de foruddefinerede konfigurationsindstillinger for denne KPI, skal du vælge nye værdier for Faktisk, Metode for anvendelse af værdiområde og Mål på rullelisterne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer disse værdier, under Oversigt over KPI-konfiguration.

 4. Hvis du vil tilføje flere KPI'er, skal du gentage denne proces.

 5. Når du er færdig med at tilføje KPI'er, skal du klikke på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

  Vælg en KPI

 1. Klik på Vælg KPI for at vælge en KPI fra arbejdsområdet eller fra listen over KPI'er, der er blevet udgivet på Monitoring Server. Hvis du vil have vist en tabel over alle de KPI'er, der er tilgængelige fra arbejdsområdet, skal du vælge fanen Arbejdsområde. Hvis du vil have vist en liste over alle de KPI'er, der er blevet udgivet på Monitoring Server, skal du vælge fanen Server.

 2. Vælg en eller flere KPI'er, som du vil bruge.

 3. Når du er færdig med at vælge KPI'er, skal du klikke på OK for at fortsætte til den næste side i guiden.

Toppen af siden

Føje målefiltre til scorecardet

Når du føjer et målefilter til et scorecard, begrænses de data, der behandles i Monitoring Server, til de dimensionsmedlemmer, som opfylder filterkriterierne. Du kan f.eks. bruge et målefilter, der medtager det samlede salg for den seneste måned og udelader alle tidligere salgsbeløb.

Hvis du ikke vil tilføje målefiltre, skal du klikke på Næste på siden Tilføj målefiltre for at afslutte guiden. Hvis du vil tilføje målefiltre, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj målefiltre og derefter udføre disse trin:

 1. Klik på Vælg dimension. Vælg den dimension, som indeholder de medlemsmål, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Vælg medlem for at vælge dimensionsmedlemmer for målefilteret Faktisk. Klik på OK.

 3. Klik på Vælg medlem for at vælge dimensionsmedlemmer for målefilteret Mål. Klik på OK.

 4. Skriv formlen for det filter, der skal vælge de faktiske KPI-værdier, i tekstboksen Angiv en formel for det faktiske måleenhedsfilter.

  Vigtigt: Den angivne formel skal bruge den særlige syntaks for Time Intelligence-udtryk. Derudover skal du konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for datakilden.

 5. Skriv den formel, der definerer det tidsfilter, du vil bruge til at vælge målværdier, i tekstboksen Angiv en formel for filteret for destinationsmåleenheden.

 6. Klik på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

Toppen af siden

Føj medlemskolonner til scorecardet

Denne indstilling er kun tilgængelig for scorecards, der indeholder et eller flere målefiltre. Hvis scorecardet ikke benytter målefiltre, eller hvis du ikke vil tilføje kolonner for dimensionsmedlemmer, skal du klikke på Udfør på siden Tilføj medlemskolonner for at lukke guiden.

Brug denne indstilling for at tilføje kolonner for forskellige målefiltre. Du kan f.eks. tilføje en kolonne, der indeholder data fra forrige år, eller separate kolonner for hvert kvartal i et år. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du føjer målefiltre til et scorecard, skal du se den tidligere procedure i dette emne, Føje målefiltre til scorecardet.

Hvis du vil tilføje kolonner for dimensionsmedlemmer, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj kolonnemedlemmer og derefter udføre disse trin.

 1. Klik på Vælg dimension.

 2. Vælg den dimension, der indeholder de medlemmer, du vil tilføje kolonner for (normalt tid).

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Vælg medlem.

 5. Vælg de specifikke medlemmer, der skal vises i kolonnerne.

 6. Klik på OK, når du er færdig med at vælge de medlemmer, du vil bruge.

 7. Klik på Udfør for at lukke guiden.

 8. Klik på Luk på bekræftelsessiden.

Toppen af siden

Næste trin

Klik på det link, der passer bedst til din næste opgave eller din overordnede opgave.

Oversigt over KPI-konfiguration

Se, hvordan du opretter en datakilde

Se, hvordan du opretter en KPI

Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×