Oprette et organisationsdiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil illustrere rapporteringsrelationerne i virksomheden eller organisationen, kan du oprette en SmartArt-grafik, der anvender et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, eller du kan bruge Microsoft Office Visio 2007 til at oprette et organisationsdiagram. Hvis du har Office Visio 2007, kan du læse mere om, hvornår Visio er det bedste måde at oprette organisationsdiagrammet på.

Denne artikel handler om at oprette et organisationsdiagram.

Vigtigt: Organisationsdiagram, der tidligere blev kaldt Microsoft Organisationsdiagram 2.0, er et tilføjelsesprogram til Office 2007-programmer, som du kan føje til dokumenter eller præsentationer fra dialogboksen Indsæt objekt. Organisationsdiagram har eksisteret siden udgivelsen af Microsoft PowerPoint 95. Der har ikke været nævneværdige ændringer af programmet, siden det blev introduceret første gang, og der er ingen planer om at føje væsentlig funktionalitet til produktet i fremtiden. Det anbefales at anvende SmartArt-grafik eller Office Visio 2007 til nye organisationsdiagrammer

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over oprettelsen af et organisationsdiagram

Oprette et organisationsdiagram

Tilføje eller slette bokse i et organisationsdiagram

Ændre en streg til en punkteret streg

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Redigere organisationsdiagrammets farver

Ændre baggrundsfarven i en boks i et organisationsdiagram

Anvende en SmartArt-typografi i organisationsdiagrammet

Animere et organisationsdiagram

Tip: Du kan oprette et organisationsdiagram med billeder af medarbejderne i din organisation.

Layout for Organisationsdiagram med billeder

Oversigt over oprettelsen af et organisationsdiagram

Et organisationsdiagram repræsenterer grafisk en organisations administrationsstruktur, f.eks. afdelingsledere og almindelige medarbejdere i et firma. Med en SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007 kan du oprette et organisationsdiagram og medtage det i et regneark, en præsentation eller et dokument. Du kan oprette et organisationsdiagram hurtigt og nemt ved at indtaste eller indsætte tekst i organisationsdiagrammet og derefter få teksten placeret og opstillet automatisk.

Når du føjer en assistentboks til et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, angiver et punkttegn med en vedhæftet streg assistentboksen i tekstruden.

Organisationsdiagramlayout med 1 overordnet, 2 underordnede og 1 assistentfigur

Selvom du kan bruge andre hierarkilayout til at oprette et organisationsdiagram, er assistentboksen og de hængende layout kun tilgængelige for organisationsdiagramlayout.

Du kan hurtigt give en SmartArt-grafik et udseende af designerkvalitet ved at redigere farverne eller anvende en SmartArt-typografi i organisationsdiagrammet. Du kan også tilføje effekter, f.eks. skær, bløde kanter eller 3D-effekter. I Office PowerPoint 2007-præsentationer kan du animere organisationsdiagrammet.

Toppen af siden

Oprette et organisationsdiagram

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. Klik på Hierarki i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et organisationsdiagramlayout (f.eks. Organisationsdiagram), og klik derefter på OK.

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og angiv en tekst.

   Bemærk: Du opnår det bedste resultat ved at udføre dette, når de bokse, du skal bruge, er tilføjet.

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv teksten.

  • Kopiér tekst fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter teksten.

   Bemærk: Hvis ruden Tekst ikke er synlig, skal du klikke på kontrolelementet.

   Vis/skjul tekstrude

Toppen af siden

Tilføje eller slette bokse i et organisationsdiagram

Tilføje en boks

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje et felt til.

 2. Klik på den eksisterende boks, der er tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye boks.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

  • Hvis du vil indsætte en boks efter og på samme niveau som den markerede boks, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en boks før og på samme niveau som den markerede boks, skal du klikke på Tilføj figur før.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte en boks ét niveau over den markerede boks.

   Den nye boks indsættes på den markerede boks’ plads, og den markerede boks og alle bokse direkte derunder bliver sænket ét niveau hver.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en boks ét niveau under den markerede boks.

   Den nye boks tilføjes efter de øvrige bokse på samme niveau.

  • Klik på Tilføj assistent for at tilføje en assistentboks.

   Assistentboksen tilføjes over de andre bokse på samme niveau i SmartArt-grafikken, men den vises efter de andre bokse på samme niveau i tekstruden.

   Tilføj assistent er kun tilgængelig for organisationsdiagramlayout. Den er ikke tilgængelig for hierarkilayout, f.eks. Hierarki.

Slette en boks

Du kan slette en boks ved at klikke på kanten af den boks, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Bemærkninger: 

 • Når du skal føje en boks til din relationsgrafik, kan du eksperimentere med at tilføje figuren før eller efter den valgte figur for at få den ønskede placering til den nye figur. Det er nemt at løse almindelige SmartArt-fejl.

 • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

  1. På figurniveauet skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en figur.

  2. Tryk på ENTER, og skriv derefter den ønskede tekst i den nye figur.

  3. Du kan tilføje en assistentboks ved at trykke på ENTER, mens en assistentboks er markeret i tekstruden.

 • Selvom du ikke automatisk kan forbinde to bokse på øverste niveau med en streg i organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, kan du efterligne dette udseende ved at føje en boks til SmartArt-grafikken og derefter trække en streg for at forbinde boksene.

 • Hvis du vil flytte en boks, skal du klikke på den boks, der skal flyttes, og derefter trække boksen til sin nye placering. Hvis du vil flytte eller "skubbe" boksen i små intervaller, skal du trykke og holde nede på CTRL, samtidig med at du trykker på pilene på tastaturet.

Toppen af siden

Ændre en streg til en punkteret streg

Skift typografien på stregen mellem to bokse for at vise en rapporteringsrelation med en punkteret streg.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvor stregen skal ændres.

 2. Højreklik på stregen, og klik derefter på Formatér figur i genvejsmenuen.

 3. Klik på Stregtype, og klik derefter på den ønskede Stregtype.

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Et hængende layout påvirker layoutet af alle bokse under den markerede boks.

 1. Klik på den boks i organisationsdiagrammet, som du vil anvende et hængende layout på.

 2. Klik på Layout under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

  • Klik på Standard for at centrere alle boksene under den markerede boks.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Standard

  • Klik på Begge for at centrere den markerede boks over boksene under den og placere boksene under den vandret med to bokse i hver række.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Begge

  • Klik på Venstre hængende for at placere den markerede boks til højre for boksene under den og venstrejustere boksene under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Venstre hængende

  • Klik på Højre hængende for at placere den markerede boks til venstre for boksene under den og højrejustere boksene under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Højre hængende

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets farver

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på boksene i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvor farven skal ændres.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip: Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Toppen af siden

Ændre baggrundsfarven i en boks i et organisationsdiagram

 1. Højreklik på boksens kant, og klik derefter på Formatér figur i genvejsmenuen.

 2. Klik på ruden Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller angive et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

Toppen af siden

Anvende en SmartArt-typografi på organisationsdiagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken for at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvor du vil ændre SmartArt-typografien.

 2. Klik på den ønskede SmartArt-typografi i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Bemærk: 

Toppen af siden

Animere et organisationsdiagram

Hvis du bruger Microsoft PowerPoint 2007, kan du animere organisationsdiagrammet for at fremhæve hver boks, hver gren eller hvert hierarkiske niveau.

 1. Klik på de organisationsdiagram baseret på SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Klik på Animer i gruppen Animationer under fanen Animationer, og klik derefter på Efter gren - en efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk: Hvis du kopierer et organisationsdiagram, som der anvendes en animation i, til et andet slide, kopieres animationen også.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×