Oprette et organisationsdiagram

Hvis du vil illustrere rapporteringsrelationerne i firmaet eller organisationen, kan du oprette en SmartArt-grafik, der anvender et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, eller du kan bruge Microsoft Office Visio 2007 til at oprette et organisationsdiagram. Hvis du har Office Visio 2007, kan du læse mere om, hvornår Visio er det bedste måde at oprette organisationsdiagrammet på.

Denne artikel indeholder

Oversigt over oprettelsen af et organisationsdiagram

Oprette et organisationsdiagram

Føje en figur til organisationsdiagrammet

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Redigere organisationsdiagrammets farver

Anvende en SmartArt-typografi til organisationsdiagrammet

Oversigt over oprettelsen af et organisationsdiagram

Et organisationsdiagram repræsenterer grafisk en organisations administrationsstruktur, f.eks. afdelingsledere og almindelige medarbejdere i et firma. Med en SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007 kan du oprette et organisationsdiagram og medtage det i et regneark, en præsentation eller et dokument. Du kan oprette et organisationsdiagram hurtigt og nemt ved at indtaste eller indsætte tekst i organisationsdiagrammet og derefter få teksten placeret og opstillet automatisk.

Når du føjer en assistentfigur til et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, angiver et punkttegn med en vedhæftet streg assistentfiguren i tekstruden.

Organisationsdiagramlayout med 1 overordnet, 2 underordnede og 1 assistentfigur

Selvom du kan bruge andre hierarkilayout til at oprette et organisationsdiagram, er assistentfiguren og de hængende layout kun tilgængelige for organisationsdiagramlayout.

Du kan hurtigt give en SmartArt-grafik et udseende af designerkvalitet ved at redigere farverne eller anvende en SmartArt-typografi i organisationsdiagrammet. Du kan også tilføje effekter, f.eks. skær, bløde kanter eller 3D-effekter. I Office PowerPoint 2007-præsentationer kan du animere organisationsdiagrammet.

Toppen af siden

Oprette et organisationsdiagram

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. Klik på Hierarki i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et organisationsdiagramlayout (f.eks. Organisationsdiagram), og klik derefter på OK.

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på en figur i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk   Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede figurer.

  • Klik på [Tekst] i tekstruden, og skriv derefter teksten.

  • Kopier teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i tekstruden, og indsæt derefter teksten.

   Hvis tekstruden ikke er synlig

   1. Klik på SmartArt-grafikken.

   2. Klik på Tekstrude i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Toppen af siden

Føje en figur til organisationsdiagrammet

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en figur til.

 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur på samme niveau som, men efter den markerede figur.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur på samme niveau som, men før den markerede figur.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte en figur ét niveau over den markerede figur.

   Den nye figur indsættes på den markerede figurs plads, og den markerede figur og alle figurer direkte derunder bliver sænket ét niveau hver.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en figur ét niveau under den markerede figur.

   Den nye figur tilføjes efter de øvrige figurer på samme niveau.

  • Klik på Tilføj assistent for at tilføje en assistentfigur.

   Assistentfiguren tilføjes over de andre figurer på samme niveau i SmartArt-grafikken, men den vises efter de andre figurer på samme niveau i tekstruden.

   Tilføj assistent er kun tilgængelig for organisationsdiagramlayout. Den er ikke tilgængelig for hierarkilayout, f.eks. Hierarki.

Bemærk   

 • Selvom du ikke automatisk kan forbinde to figurer på øverste niveau med en streg i organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, kan du efterligne dette udseende ved at føje en figur til SmartArt-grafikken og derefter trække en streg for at forbinde figurerne.

 • Du kan vise en rapporteringsrelation mellem to figurer med en punkteret linje ved at højreklikke på linjen og derefter klikke på Formater figur i genvejsmenuen. Klik på Stregtype, og klik derefter på den ønskede Stregtype.

 • Du kan tilføje en figur fra tekstruden ved at placere markøren i starten af den tekst, hvor du vil tilføje en figur. Indtast den ønskede tekst i den nye figur, tryk på ENTER, og tryk derefter på TAB for at indrykke den nye figur eller på SHIFT+TAB for at indrykke den negativt.

  Du kan tilføje en assistentfigur ved at trykke på ENTER, mens en assistentfigur er markeret i tekstruden.

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Et hængende layout påvirker layoutet af alle figurer under den markerede figur.

 1. Klik på den figur i organisationsdiagrammet, som du vil anvende et hængende layout på.

 2. Klik på Layout under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

  • Klik på Standard for at centrere alle figurerne under den markerede figur.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Standard

  • Klik på Begge for at centrere den markerede figur over figurerne under den og placere figurerne under den vandret med to figurer i hver række.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Begge

  • Klik på Venstre hængende for at placere den markerede figur til højre for figurerne under den og venstrejustere figurerne under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Venstre hængende

  • Klik på Højre hængende for at placere den markerede figur til venstre for figurerne under den og højrejustere figurerne under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Højre hængende

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets farver

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på figurerne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjer, fanen Design

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip   Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Toppen af siden

Anvende en SmartArt-typografi til organisationsdiagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade.

Bemærk   

Toppen af siden

Gælder: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog