Oprette et organisationsdiagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil illustrere referencerelationerne i din virksomhed eller organisation, kan du oprette SmartArt-grafik, der bruger et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, eller du kan bruge Visio til at oprette et organisationsdiagram. Hvis du har Visio, kan du læse artiklen Angive, hvilket program der skal bruges til at oprette et organisationsdiagram.

Du kan også oprette et organisationsdiagram med et billede knyttet til hver person i SmartArt-grafikken. Et organisationsdiagram med fotos ser ikke bare professionelt ud, men kan også hjælpe målgruppen med at huske navne og ansigter på deres kollegaer.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over oprettelse af et organisationsdiagram

Oprette et organisationsdiagram

Oprette et organisationsdiagram med billeder

Tilføje eller slette bokse i et organisationsdiagram

Ændre en streg til en punkteret streg

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Redigere organisationsdiagrammets farver

Ændre baggrundsfarven for en boks i et organisationsdiagram

Anvende en SmartArt-typografi til organisationsdiagrammet

Animere dit organisationsdiagram

Oversigt over oprettelse af et organisationsdiagram

Et organisationsdiagram viser grafisk ledelsesstrukturen i en organisation, f.eks. mellem afdelingsledere og almindelige medarbejdere i en virksomhed. Ved hjælp af SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word kan du oprette et organisationsdiagram og inkludere det i regneark, mails, præsentationer og dokumenter. For at oprette et organisationsdiagram hurtigt og nemt kan du skrive eller indsætte tekst i dit organisationsdiagram og derefter få teksten placeret og arrangeret automatisk.

Når du tilføjer en assistentboks til et organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, angiver et punkttegn med en streg assistentboksen i tekstruden.

Organisationsdiagramlayout med 1 overordnet, 2 underordnede og 1 assistentfigur

Selvom du kan bruge andre hierarkilayout til at oprette et organisationsdiagram, er assistentboksen og de hængende layout kun tilgængelige med organisationsdiagramlayout.

Hvis du hurtigt vil føje et professionelt og flot udseende til din SmartArt-grafik, kan du ændre farverne i dit organisationsdiagram eller anvende en SmartArt-typografi til organisationsdiagrammet. I PowerPoint 2010 præsentationer kan du også animere organisationsdiagrammet.

Toppen af siden

Oprette et organisationsdiagram

 1. I dit dokument, din præsentation, din regneark eller din mail skal du klikke på SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Gruppen Illustration på fanen Indsæt i PowerPoint 2010.
  Eksempel på gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i PowerPoint 2010

 2. Klik på Hierarki i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et organisationsdiagramlayout (f.eks. Organisationsdiagram), og klik derefter på OK.

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

Toppen af siden

Oprette et organisationsdiagram med billeder

 1. I dit dokument, din præsentation, din regneark eller din mail skal du klikke på SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Gruppen Illustration på fanen Indsæt i PowerPoint 2010.
  Eksempel på gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i PowerPoint 2010

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Hierarki og derefter dobbeltklikke på Organisationsdiagram med billeder.

  Organisationsdiagram med billeder

 3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du klikke på billedikonet i den boks, hvor du vil tilføje billedet. Find mappen, der indeholder det ønskede billede, klik på billedfilen, og klik derefter på Sæt ind.

  Pladsholderikonet Billede.
  Et billedikon

 4. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

Toppen af siden

Tilføje eller slette bokse i et organisationsdiagram

Tilføje en boks

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en boks til.

 2. Klik på den eksisterende boks, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye boks.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men efter den markerede boks.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men før den markerede boks.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte en boks ét niveau over den markerede boks.

   Den nye boks indsættes på pladsen for den markerede boks, og den markerede boks og alle bokse direkte derunder bliver sænket ét niveau hver.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte en boks ét niveau under den markerede boks.

  • Klik på Tilføj assistent for at tilføje en assistentboks.

   Assistentboksen tilføjes over de andre bokse på samme niveau i SmartArt-grafikken, men den vises efter de andre bokse på samme niveau i ruden Tekst.

   Tilføj assistent er kun tilgængelig for organisationsdiagramlayout. Den er ikke tilgængelig for hierarkilayout, f.eks. Hierarki.

Slette en boks

Hvis du vil slette en boks, skal du klikke på kanten til den boks, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Bemærkninger: 

 • Når du skal føje en boks til din relationsgrafik, kan du eksperimentere med at tilføje figuren før eller efter den valgte figur for at få den ønskede placering til den nye figur.

 • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

  1. På figurens niveau skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en ny figur.

  2. Tryk på Enter, og skriv den ønskede tekst i den nye figur.

  3. Du kan tilføje en assistentboks ved at trykke på Enter, mens en assistentboks er markeret i tekstruden.

 • Selvom du ikke automatisk kan forbinde to bokse på øverste niveau med en streg i organisationsdiagramlayout, f.eks. Organisationsdiagram, kan du efterligne dette udseende ved at føje en boks til det øverste niveau i SmartArt-grafikken og derefter trække en streg for at forbinde boksene.

 • Hvis du vil flytte en boks, skal du klikke på den boks, der skal flyttes, og derefter trække boksen til sin nye placering. Hvis du vil flytte eller "skubbe" boksen i små intervaller, skal du trykke og holde nede på Ctrl, samtidig med at du trykker på pilene på tastaturet.

Toppen af siden

Ændre en streg til en punkteret streg

Skift typografien på stregen mellem to bokse for at vise en rapporteringsrelation med en punkteret streg.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 2. Højreklik på stregen, og klik på Formatér figur i genvejsmenuen.

 3. Klik på Stregtype, og vælg den stregtype, du ønsker.

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets hængende layout

Et hængende layout påvirker layoutet af alle bokse under den markerede boks.

 1. Klik på den boks i organisationsdiagrammet, som du vil anvende et hængende layout på.

 2. Klik på Layout under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Opret grafik, og gør derefter ét af følgende:

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

  • Klik på Standard for at centrere alle boksene under den markerede boks.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Standard

  • Klik på Begge for at centrere den markerede boks over boksene under den og placere boksene under den vandret med to bokse i hver række.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Begge

  • Klik på Venstre hængende for at placere den markerede boks til højre for boksene under den og venstrejustere boksene under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Venstre hængende

  • Klik på Højre hængende for at placere den markerede boks til venstre for boksene under den og højrejustere boksene under den lodret.

   Organisationsdiagram med det hængende layout Højre hængende

Toppen af siden

Redigere organisationsdiagrammets farver

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på boksene i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier på fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Toppen af siden

Ændre baggrundsfarven for en boks i et organisationsdiagram

 1. Højreklik på kanten til en boks, og klik derefter på Formatér figur i genvejsmenuen.

 2. Klik på ruden Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

Toppen af siden

Anvende en SmartArt-typografi til organisationsdiagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken til at give et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

  • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

  • Du kan også tilpasse din SmartArt-grafik ved at flytte eller ændre størrelsen på bokse og ændre figurfyld eller figurkant i SmartArt-grafikken.

Toppen af siden

Animere dit organisationsdiagram

Hvis du bruger Microsoft PowerPoint, kan du animere organisationsdiagrammet for at fremhæve hver boks, hver gren eller hvert hierarkisk niveau.

 1. Klik på det SmartArt-grafik organisationsdiagram, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Avanceret animation skal du klikke på Tilføj animation og vælge den animationseffekt, du ønsker.

  Fanen Animationer i PowerPoint 2010 med Tilføj animation markeret

 3. For at ændre animationen på organisationsdiagrammet til at forekomme efter niveau, f.eks. at alle figurer på samme niveau vises samtidig, men før figurer på et lavere niveau, skal du gøre følgende:

  1. Vælg organisationsdiagrammet.

  2. På fanen Animationer i gruppen Animation, skal du klikke på Indstillinger for effekt og vælge Niveau - en efter en.

Hvis du kopierer et organisationsdiagram, som anvender en animation på en anden slide, bliver animationen også kopieret.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×