Oprette et nyhedsbrev for at bevare kontakten med kunder

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Mange marketingeksperter sige, at det koster seks til syv gange mere end at fastholde en eksisterende kunde. Du kan holde kontakten til dine kunder ved at sende dem et nyhedsbrev, så dine kunder måske tænker på din virksomhed som det første, når de vil foretage et nyt køb eller anbefale en virksomhed.

Ved hjælp af Microsoft Office Publisher 2007 kan du oprette præcis det nyhedsbrev, du ønsker, og give dine kunder de nødvendige oplysninger.

Denne artikel indeholder:

Hemmeligheden bag et godt nyhedsbrev

Planlægge nyhedsbrevets indhold

Oprette et nyhedsbrev

Forberede distribution af nyhedsbrevet og registrere reaktioner herpå

Distribuere et nyhedsbrev

Styrke dit varemærke med din egen skabelon til nyhedsbreve

Første side i et nyhedsbrev til erhvervskunder

Hemmeligheden bag et godt nyhedsbrev

For at være vellykket skal et nyhedsbrev indeholde værdifulde oplysninger, og det skal være kort og skære ind til benet. For at opnå dette skal du kende dit publikum og tilbyde dem det, de vil have.

Ifølge Roger C. Parker, som har skrevet Looking Good in Print og Design to Sell, er korte, hyppige nyhedsbreve, der indeholder aktuelle, relevante oplysninger, at foretrække frem for længere, mindre hyppige nyhedsbreve. Nyhedsbreve skal indeholde lige nøjagtig nok oplysninger til at tilskynde kunderne til at kontakte dig eller besøge din virksomhed for at få mere at vide.

Prøv at medtage en række forskellige korte artikler i hver udgave, så der er noget interessant at læse for alle. Ved at medtage forskellige artikler øger du chancen for, at der i det mindste er en artikel, som interesserer din målgruppe og lokker dem til at kontakte dig. Du kan også målrette indholdet af særskilte udgaver af nyhedsbrevet mod bestemte kundesegmenter, hvis du ved, hvilket kundesegment den enkelte modtager tilhører.

Toppen af siden

Planlægge nyhedsbrevets indhold

Skab kontakt til dine kunder, og opbyg troværdighed og autoritet ved at give oplysninger i stedet for at være ivrig efter at sælge. Skriv fra kundernes synspunkt. Hvis du fokuserer på at skrive, hvad kunderne gerne vil vide, frem for at skrive, hvad du gerne vil fortælle dem, giver det nyhedsbrevet en større virkning.

Når du planlægger en udgave af nyhedsbrevet, skal du tænke i kategorier. Lav en liste over den type oplysninger, din kundebase finder brugbare. Forsøg så at medtage en artikel fra hver kategori i hver udgave af nyhedsbrevet. Listen kan f.eks. indeholde:

 • Tip eller vejledninger til at få mere ud af jeres produkter eller tjenester

 • En leder om et aktuelt emne, f.eks. aktuelle interesser

 • Anmeldelser af nye produkter eller meddelelser om nye tjenester

 • Særlige tilbud

 • Kundenyheder eller succeshistorier

 • En medarbejderprofil eller et interview med en ekspert

Du kan få hjælp til at udarbejde indhold til dine nyhedsbreve under Tip til, hvordan du skriver effektive marketingpublikationer og Tip til, hvordan du arbejder med billeder.

Beslutte, hvordan nyhedsbrevet skal distribueres

Du kan vælge at sende nyhedsbrevet via mail eller publicere det på et websted. Hvis du har tænkt dig at udskrive dit nyhedsbrev, skal du beslutte, hvordan du vil udskrive det, før du opretter og tilpasser det.

Hvis du planlægger at udskrive et mindre antal kopier af nyhedsbrevet, vil du sikkert udskrive dem på en almindelig printer. Hvis du planlægger at udskrive et større antal kopier, vil du nok udskrive nyhedsbrevet hos et trykkeri eller kopicenter. Hvis du skal have hjælp til at vælge den bedste måde at udskrive dit nyhedsbrev på, skal du se Tip til udskrivning af publikationer.

Hvis du beslutter at få trykt nyhedsbrevet hos et trykkeri eller et kopicenter, skal du lave en detaljeret gennemgang af projektet med den virksomhed, der skal udføre opgaven. Før du påbegynder projektet, skal du beskrive projektet og målene for dette samt finde ud af, hvilke krav trykkeriet eller kopicentret har. På denne måde undgår du, at der tages designmæssige beslutninger, som senere skal laves om. Hold kontakten med trykkeriet gennem hele designprocessen for at spare tid og penge senere.

Du kan finde en liste med de vigtigste ting, du skal holde øje med, under Tip til forberedelse af publikationer til udskrivning eller trykning på et trykkeri. Når du når dertil, hvor publikationen skal forberedes til aflevering til trykkeriet, skal du se Bruge et trykkeri til Publisher-filer.

Toppen af siden

Oprette et nyhedsbrev

Når du har besluttet dig for de artikler og billeder, du vil have med, er det tid til at producere nyhedsbrevet ved at vælge og finjustere et design og derefter tilføje indholdet. Selvom du kan oprette nyhedsbreve (eller andre publikationer) fra bunden i Office Publisher 2007 og distribuere dem via udskrifter, mails eller internettet, handler denne artikel primært om at bruge en nyhedsskabelon i Publisher til at oprette et nyhedsbrev, der skal udskrives.

Vælge og tilpasse et nyhedsbrevdesign

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Nyhedsbreve på listen Publikationstyper.

 3. Klik på Nyere design eller Klassiske design under Nyhedsbreve.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på eksempelbilledet af det nyhedsbrevdesign, du vil bruge.

   Skabelonen til nyhedsbrevet Profil er udgangspunktet for det nyhedsbrev, der er vist i denne artikel.

  • Søg efter yderligere design på skabeloner til nyhedsbrev på Microsoft Office Online.

   Sådan gør du

   Vigtigt: Du skal have oprettet forbindelse til internettet, inden du søger på Office Online efter skabeloner.

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Klik på Se skabeloner fra Microsoft Office Online i kataloget Nyhedsbreve.

    • Skriv et nøgleord i feltet Søg efter skabeloner. Skriv f.eks. nyhedsbreve. Klik på Microsoft Office Online på listen, og klik derefter på den grønne knap Søgning.

     Bemærk: Feltet Søg efter skabeloner findes oven over overskriften Nyhedsbreve.

   2. Klik på den ønskede skabelon.

 5. Vælg de ønskede indstillinger for tilpasning af dit design.

  Bemærk: Hvis du bruger en skabelon, som du har hentet fra Office Online, kan du ikke tilpasse designet, før du åbner publikationen.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på det ønskede farveskema og skrifttypeskema under Tilpas.

  • Klik under Tilpas på det ønskede firmaoplysningssæt, eller opret et nyt.

  • Klik på Ensidet opslag under Indstillinger, hvis du vil udskrive nyhedsbrevet på den ene side af papiret, eller klik på Tosidet opslag, hvis du vil arbejde med et design med modstående sider, og du vil udskrive nyhedsbrevet på tosidet papir eller papir i tabloid-størrelse.

  • Markér afkrydsningsfeltet Medtag kundens adresse under Indstillinger, hvis du vil have kundens adresse på selve nyhedsbrevet i stedet for på en konvolut.

 6. Klik på Opret.

Foretage designændringer i layoutet

 1. I opgaveruden Sideindstillinger under Kolonner skal du klikke på det antal kolonner, du vil have på hver side.

  Ændre antal kolonner

  På indersiderne (f.eks. side 2 og 3 i et nyhedsbrev på 4 sider) vises listen Vælg en side, der skal ændres. Klik på Venstre inderside eller Højre inderside, og klik derefter på et af følgende formater for hver side: 3 tekstenheder, Kalender, Bestillingsliste, Svarblanket eller Tilmeldingsblanket.

  Du kan få mere at vide om at arbejde med kolonner under Konfigurere tekstkolonner ved hjælp af layouthjælpelinjer.

 2. Under Foreslåede objekter skal du klikke på den indstilling, du vil indsætte på siden.

Arbejde med teksten

Hvis du allerede har oprettet et firmaoplysningssæt, erstattes noget af pladsholderteksten automatisk med firmaets kontaktoplysninger og logo.

Bemærk: Firmaoplysninger erstatter ikke automatisk pladsholderteksten i skabeloner, du henter fra Office Online. Hvis du vil erstatte pladsholdernavne, -adresser og -logoer med dine firmaoplysninger, skal du klikke på i-mærke-knappen Knapflade for et firmaoplysningselement, f.eks. navnet eller adressen på firmaet, og derefter klikke på Opdater fra firmaoplysningssæt (i-mærke-knappen vises, når du peger på tekst eller et logo).

 1. For hver blok af pladsholdertekst skal du gøre et af følgende:

  • Markér pladsholderteksten, og skriv derefter.

  • Højreklik for at markere pladsholderteksten, peg på Rediger tekst i genvejsmenuen, klik på Tekstfil, klik på den fil, der indeholder den tekst, du vil bruge, og klik derefter på OK. Indsætte tekst fra en fil

   Bemærk:  I de fleste tilfælde tilpasses tekststørrelsen automatisk, så den passer inden for tekstboksen. Hvis titlen på en artikel f.eks. er lang, reduceres tekststørrelsen automatisk, så den passer.

 2. Juster tekststørrelsen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil forhindre teksten i automatisk at blive tilpasset, så den passer i en tekstboks, der ikke er forbundet med andre tekstbokse, skal du klikke på tekstboksen, pege på Tilpas tekst automatisk i menuen Formater og derefter klikke på Tilpas ikke automatisk.

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelsen manuelt, skal du markere teksten og derefter klikke på en ny skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering.

   Yderligere oplysninger om tilpasning af tekst i tekstbokse finder du i Slå automatisk manuskriptberegning til og fra.

Office Publisher 2007 gør det nemt at tilpasse nyhedsbreve til den enkelte modtager – f.eks, med kundens navn og adresse, en personlig hilsen eller oplysninger om kundens seneste besøg på din virksomhed. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilpasser nyhedsbreve, i Oprette en brevfletning og Tip til, hvordan du tilpasser publikationen.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst i Få tekst på siden i Publisher og Importere tekst fra en anden fil til en publikation.

Arbejde med billederne

 1. Højreklik på pladsholderbilledet, og peg derefter på Skift billede i genvejsmenuen, og klik derefter på billedkilden.

  Ændring af et pladsholderbillede

  Tip: Hvis Skift billede ikke vises, når du højreklikker, skal du klikke på pladsholderbilledet, indtil der er hvide cirkler rundt om billedets ramme. Klik på billedet igen, indtil der er grå cirkler med x'er indeni omkring selve billedet, og højreklik derefter på billedet.

 2. Vælg det nye billede, og klik derefter på Indsæt.

 3. Gentag efter behov med andre billeder i publikationen.

 4. Når dit nyhedsbrev ser ud som ønsket, skal du klikke på Gem i menuen Filer.

Yderligere oplysninger om at arbejde med billeder finder du i Tip til, hvordan du arbejder med billeder.

Toppen af siden

Forberede distribution af nyhedsbrevet og registrere reaktioner herpå

Ligegyldigt hvor informativt dit nyhedsbrev er, så vil det have den største effekt, hvis du sender det til de rette personer. Du får mest ud af dine marketinganstrengelser, hvis du nøje udvælger kundenavne på adresselisten og målretter dine udgivelser mod de kunder, der er interesseret i din virksomhed.

Når du har udvalgt navnene på adresselisten, kan Office Publisher 2007 hjælpe dig med at oprette, administrere og gemme en enkelt kundeliste ved at kombinere og redigere kundelister fra flere datakilder. Yderligere oplysninger om at forberede og finjustere din adresseliste finder du i Tip til adresselister.

Hvis du registrerer de reaktioner, du modtager på dit nyhedsbrev, og finder ud af, hvad der har foranlediget disse reaktioner, har du mulighed for at identificere, hvilke historier, tilbud og taktikker der har virket, og hvilke der ikke har. Yderligere oplysninger om, hvordan du effektivt sporer reaktioner på dine Direct Mail-kampagner, finder du i Tip til, hvordan du sporer effektiviteten.

Toppen af siden

Distribuere et nyhedsbrev

Når du har oprettet en publikation i Office Publisher 2007, er der mange muligheder for at distribuere den:

 • Du kan sende nyhedsbrevet i en mail, hvor det enten vises i mailens brødtekst i eller medtages som en vedhæftet fil, f.eks. en PDF-fil eller XPS-fil.

 • Du kan udgive nyhedsbrevet på et websted.

 • Du kan udskrive det på en desktopprinter.

 • Du kan pakke alle dets komponentfiler og sende det til et trykkeri.

Sende nyhedsbrevet i en mail

Når du bruger mail, kan du målrette mod et målgruppesegment, der ellers kan være svært at nå ud til på andre metoder. Det kan f.eks. være besøgende på et websted eller i en butik, der oplyser deres mailadresser. Når du bruger mailfletning, kan du sende en mere personlig mail til hver modtager. Eller du kan konvertere dit nyhedsbrev til en mail, så du får en mere ensartet marketingkampagne. Du kan også udgive nyhedsbrevet som en PDF-fil eller XPS-fil og vedhæfte det i en mail.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du sender mailpublikationer ud, i Oprette og sende mailpublikationer ved hjælp af Publisher.

Se, hvordan du gemmer nyhedsbrevet som en PDF- eller XPS-fil, i Gemme Publisher-filer i formater, som andre kan se. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger mail som en del af din marketingkampagne, i Tip til mailmarketing.

Udgive nyhedsbrevet på internettet

Hvis du har brugt en nyhedsbrevskabelon i Publisher til at oprette nyhedsbrevet, kan du konvertere dit nyhedsbrev til et websted. Se hvordan i Konvertere et udskriftsnyhedsbrev til brug på internettet.

Hvis du vil undgå at føje de enkelte sider fra flere udgaver af nyhedsbrevet til dit websted, kan du udgive hver udgave af nyhedsbrevet som en PDF-fil eller XPS-fil og oprette links til dine nyhedsbreve fra en side på dit websted. Oplysninger om, hvordan du gemmer en publikation som en PDF-fil eller XPS-fil, finder du i Gemme Publisher-filer i formater, som andre kan se.

Udskrive et nyhedsbrev

Hvis du kun skal udskrive nogle få eksemplarer, kan du udskrive nyhedsbrevet på en printer. Hvis din printer understøtter udskrivning på tabloid-papir (11 x 17«), kan du oprette et falset nyhedsbrev, hvor siderne er 8,5 x 11«. Du kan bruge denne metode til enhver publikation, der er halvt så stor som papirstørrelsen.

Konfigurere nyhedsbrevet til at udskrive på en desktopprinter

 1. Åbn publikationen med det nyhedsbrev, du vil udskrive som et falset hæfte.

 2. Klik på Skift sidestørrelse under Indstillinger for nyhedsbrev i opgaveruden Formater publikation.

 3. I dialogboksen Sideopsætning under Tomme sidestørrelser skal du klikke på Hæfter og derefter klikke på Brochure i Letter-format 8,5 x 11".

 4. Klik på OK.

 5. Klik på Indstil printer i menuen Filer, og klik derefter på fanen Publikation og papirindstillinger.

 6. Vælg en printer, der kan udskrive på 11 x 17« eller tabloid-papir, på listen Printernavn.

 7. Under Papir skal du bekræfte, at papirstørrelsen 11 x 17« eller tabloid-papir er markeret.

 8. Under Retning skal du kontrollere, at Liggende er markeret.

 9. Klik på Hæfte, 2-falset højformat under Udskriftsindstillinger.

  Hvis Hæfte, 2-falset højformat ikke er blandt valgmulighederne, er den valgte papirstørrelse muligvis for lille til siderne. Kontrollér, at papirstørrelsen er det dobbelte af sidestørrelsen.

  Du kan se, hvordan to af siderne ser ud, hvis de udskrives på ét ark i tabloidstørrelse, under Eksempel.

  Eksempelvisning af udskriftskonfiguration for hæfte

 10. Klik på OK.

Udskrive nyhedsbrevet på en desktopprinter

 1. I menuen Filer skal du klikke på Vis udskrift for at gennemgå dit arbejde. Klik derefter på Luk.

 2. Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir.

 3. Hvis din printer understøtter tosidet udskrivning (eller dupleksudskrivning), skal du kontrollere, at Tosidet eller Tosidet, vender på den korte kant er markeret under Indstillinger for dobbeltsidet udskrivning.

 4. Angiv antallet af kopier, der skal udskrives, under Kopier.

  Bemærk: Hvis du udskriver flere kopier af et nyhedsbrev, der kræver flere ark papir, skal du markere afkrydsningsfeltet Sætvis for at beholde rækkefølgen for siderne for hver kopi af den udskrevne publikation.

 5. Klik på Alle sider under Udskriftsområde.

 6. Vælg eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik derefter på Udskriv for at udskrive publikationen.

Hvis du udskriver på tabloid-papir, udskriver Office Publisher 2007 første og sidste side på den ene side af papirarket, den anden og den anden til sidste side på den modsatte side af arket osv., som vist her.

udskrive ordre

Hvis computeren ikke understøtter dobbeltsidet udskrivning, starter guiden til konfiguration af Publisher Printer og guider dig igennem, hvordan du udskriver en kopi af publikationen i den rigtige rækkefølge, så de første og sidste sider udskrives på et papirark, mens den anden side og næste til sidste sider udskrives på et andet ark osv. Når du fotokopierer siderne direkte efter hinanden, folder dem og derefter hæfter eller binder dem sammen, kommer de i den rigtige rækkefølge.

Toppen af siden

Styrke dit varemærke med din egen skabelon til nyhedsbreve

Når du har lavet dit første nyhedsbrev, kan du gemme det som en skabelon, du kan bruge igen. Hvis du har oprettet en skabelon, går det hurtigere, når du skal lave den næste udgave af nyhedsbrevet, og det giver samtidig et gennemgående fast format i de enkelte udgaver.

Skabelonen indeholder al den tidligere formatering. Filen med skabelonen kan åbnes og redigeres, men den nye publikation skal gemmes under et andet filnavn for at undgå uforsætlige ændringer i den oprindelige skabelon.

Oprette et nyhedsbrev fra en eksisterende publikation

 1. Åbn det nyhedsbrev, du vil bruge som grundlag for en skabelon, i Publisher.

 2. Klik på Gem som i menuen Filer.

 3. Klik på Publisher-skabelon i boksen Filtype.

 4. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

 5. Klik på Gem.

Hvis du vil se den skabelon, du lige har oprettet, skal du afslutte og starte Publisher igen og derefter klikke på Mine skabeloner.

Bemærk: 

 • I Windows Vista er standardmappeplaceringen for Microsoft Office Publisher-skabeloner C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Hvis du gemmer din skabelon et andet sted, vil Publisher muligvis ikke kunne finde den.

 • I Microsoft Windows XP er standardmappeplaceringen for Microsoft Office Publisher-skabeloner C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates. Hvis du gemmer din skabelon et andet sted, vil Publisher muligvis ikke kunne finde den.

Oprette den næste udgave af nyhedsbrevet ud fra din skabelon

 1. Start Publisher.

 2. Oven over listen Publikationstyper skal du klikke på Mine skabeloner og derefter dobbeltklikke på navnet på den ønskede skabelon.

  Hvis du ikke kan se din skabelon på listen, har du muligvis ikke har gemt den i standardmappen til skabelonerne.

  Hvis du har gemt en skabelon på en anden placering end standardplaceringen for skabeloner, skal du finde skabelonens placering og åbne eller flytte skabelonen til standardplaceringen for skabeloner på computeren.

 3. Du kan tilføje nyt indhold ved at følge trinnene i afsnittet Oprette et nyhedsbrev i denne artikel.

  Bemærkninger: 

  • I Windows Vista er standardmappeplaceringen for Microsoft Office Publisher-skabeloner C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Hvis du gemmer din skabelon et andet sted, vil Publisher muligvis ikke kunne finde den.

  • I Microsoft Windows XP er standardmappeplaceringen for Microsoft Office Publisher-skabeloner C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates. Hvis du gemmer din skabelon et andet sted, vil Publisher muligvis ikke kunne finde den.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×