Oprette et kort i Visio

Brug skabelonerne Vejvisningskort og 3D-vejvisningskort til at oprette tegninger af simple kort.

Brug figurer til vejvisningskort, herunder klart genkendelige veje, metrolinjer samt landskabstræk og bygninger, til at oprette letlæselige kort og rutevejledninger.

Directional map diagram

Brug 3D-vejvisningskort til at illustrere mindre geografiske områder som byer eller landsbyer ved hjælp af farvelagte tredimensionelle figurer.

3-D directional map diagram

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et vejvisningskort

Oprette et 3D-kort

Oprette et vejvisningskort

 1. Vælg Ny under fanen Filer.

 2. Klik på Kort og plantegninger under Skabelonkategorier, vælg Vejvisningskort, og klik derefter på Opret.

 3. Tilføj figurer til veje, jernbaner og metroer på kortet for at oprette vejnettet:

  Tilføje figurer til veje

  1. Træk en figur til en vej, f.eks. Vej, rundet eller Kurve 1, fra Figurer til veje over på kortet, og tilpas eventuelt størrelsen på figurerne.

  2. Du kan angive tykkelsen af en vejfigur ved at højreklikke på den og derefter klikke på en indstilling for tykkelse (Tynd, Standard, Tyk eller Brugerdefineret).

   Hvis du vælger Brugerdefineret, kan du trække et markeringshåndtag Selection handles in Visio. eller et justeringshåndtag Justeringshåndtag for at ændre vejens tykkelse.

  3. Hvis du vil ændre retningen på en vejfigur, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside, pege på Roter figurer og derefter klikke på en rotations- eller spejlvendingskommando.

   Tip:  Du kan også ændre retningen på en figur ved hjælp af håndtaget Rotation Rotationshåndtag .

  4. Træk andre figurer som broer, rundkørsler og udfletninger fra Figurer til veje over på kortet.

  5. Forbind vejfigurer ved hjælp af lige segmenter for at forbinde buede veje og vejkryds. Klæb et slutpunkt i figuren Vej, rundet eller Vej, firkantet til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X i en anden vejfigur.

  Tilføje metrofigurer

  1. Træk metrofigurer fra Figurer til metro over på kortet.

  2. Hvis du vil ændre retningen på en metrofigur, skal du klikke på Placering i gruppen Arranger under fanen Startside, pege på Roter figurer og derefter klikke på en rotations- eller spejlvendingskommando.

   Tip:  Du kan også ændre retningen på en figur ved hjælp af håndtaget Rotation Rotationshåndtag .

  3. Brug lige metrolinjesegmenter til at forbinde krumme metrofigurer. Klæb slutpunktet i en figur af typen Metrolinje eller Afrundet metro til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X i en anden metrofigur.

 4. Træk figurer fra Figurer til landmærker over på kortet for at angive landskabstræk (som træer og søer) eller bygninger (som skoler og hospitaler).

  Tip:  Hvis du vil justere bredden eller længden på en figur, skal du trække i et sidemarkeringshåndtag. Hvis du vil tilpasse figuren forholdsmæssigt, skal du trække i et hjørnemarkeringshåndtag.

 5. Navngiv kortet.

  Føje tekst til en figur

  Markér den figur, du til føje tekst til, og skriv derefter.

  Tilføje en billedforklaring

  1. Klik på Flere figurer i ruden Figurer, peg på Visio Extras, og vælg Billedforklaringer.

  2. Træk en billedforklaringsfigur fra Billedforklaringer over på kortet.

  Tilføje en tekstblok

  1. Klik på værktøjet Tekstblok i gruppen Funktioner under fanen Startside Værktøjet Tekstblok .

  2. Træk og tegn en tekstblok på kortet.

  3. Du kan indsætte tekst ved at markere tekstblokken og derefter skrive.

  4. Hvis du vil ændre bredden på tekstblokken (og ændre, hvordan teksten ombrydes), skal du trække et sidemarkeringshåndtag Selection handles in Visio. .

 6. Tilføje en skalaindikator på kortet.

  1. Træk en skaleringsfigur Figurer til landmærker over på kortet.

  2. Hvis du vil knytte skaleringen til en bestemt afstand, skal du markere figuren og derefter skrive for at tilføje et afstandsmål.

 1. Du kan ændre den relative tykkelse på alle vej- og metrofigurer på kortet.

  1. Kontrollér, at ingen figurer er markeret.

  2. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og vælg derefter Figurdata.

  3. Skriv en basisværdi for bredden for Vejbredde og Metrobredde i ruden Figurdata.

   Denne værdi anvendes til smalle veje og smalle metrolinjer. Bredden på standardveje og -metrolinjer og på brede veje og metrolinjer baseres på multipler af denne værdi.

Toppen af siden

Oprette et 3D-kort

 1. Vælg Ny under fanen Filer.

 2. Klik på Kort og plantegninger under Skabelonkategorier, vælg 3D-vejvisningskort, og klik derefter på Opret.

 3. Træk vejfigurer fra 3D-vejvisningskort over på tegningssiden. Du kan duplikere vejfigurer ved at markere figuren og derefter trykke på Ctrl+D. Gentag dette for at oprette flere vejsegmenter.

 4. Juster figurerne for at oprette den ønskede vejkonfiguration.

  Bemærkninger: 

  • Du kan skubbe en figur på plads ved at markere figuren og derefter trykke på den piletast, der angiver den ønskede retning.

  • Du kan oprette en længere vej eller et vejgitter, der kan flyttes som en samlet enhed, ved at gruppere flere vejfigurer sammen.

 5. Træk andre figurer som broer, bygninger og biler over på kortet.

 6. Du kan rotere en markeret figur ved at trække håndtaget Rotation Rotationshåndtag .

 7. Du kan indsætte tekst i figurer ved at markere en figur og derefter skrive.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×