Oprette et histogram

Et histogram er et søjlediagram, der viser hyppighedsdata.

Eksempel på histogram

Oprette et histogram

 1. Vælg dine data.

  Data, der bruges til at oprette eksemplet på histogramdiagram
  Data, der bruges til at oprette diagrameksemplet ovenfor
 2. Klik på Indsæt > Indsæt statistikdiagram > Histogram.

  Grafik, der viser fanen Indsæt, statistiske diagrammer > Histogram

  Du kan også bruge fanen Alle diagrammer i Anbefalede diagrammer for at oprette et histogram.

Tip: Brug fanerne Design og Format til at tilpasse udseendet af dit diagram. Hvis du ikke kan se disse faner, skal du klikke et vilkårligt sted i histogrammet for at føje Diagramværktøjer til båndet.

Fanerne Design og Formatér under Diagramværktøjer

Konfigurere histogramplaceringer

 1. Højreklik på diagrammets vandrette akse > Formatér akse >Akseindstillinger.

  Formatér akse-kommando i genvejsmenuen
 2. Brug oplysningerne nedenfor til at vælge de ønskede indstillinger i opgaveruden Formatér akse.

  Opgaveruden Formatér akse

  Efter Kategori   Vælg denne, når kategorierne (vandret akse) er tekstbaserede og ikke numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategorier og opsummere værdierne i værdiaksen.

  Tip: Hvis du vil tælle antallet af udseender for tekststrenge, skal du tilføje en kolonne og udfylde den med værdien "1" og derefter afbilde histogrammet og angive placeringerne til Efter kategori.

  Automatisk    Dette er standarden for histogrammer. Placeringsbredden beregnes ved hjælp af Scotts normale referenceregel.

  Placeringsbredde    Angiv et positivt decimaltal for antallet af datapunkter i hvert område.

  Antal placeringer    Angiv antallet af placeringer for histogrammet (herunder for overløb og underløb).

  Overløbsplacering    Markér afkrydsningsfeltet for at oprette en placering for alle værdier over tallet i det relevante felt. Hvis du vil ændre denne værdi, skal du angive et decimaltal i feltet.

  Underløbsplacering    Markér afkrydsningsfeltet for at oprette en placering for alle værdier under eller lig med tallet i det relevante felt. Hvis du vil ændre denne værdi, skal du angive et decimaltal i feltet.

Formler, der bruges til at oprette histogrammer i Excel 2016

Scotts normale referenceregel:   

Formel til indstillingen Automatisk

Scotts normale referenceregel forsøger at minimere systematiske fejl i histogrammets varians sammenlignet med datasættet, mens det antages, at dataene er normalt fordelt.

Overløbsplacering   

Formel for indstillingen Overløbsplacering

Underløbsplacering   

Formel for indstillingen Underløbsplacering

Tip: Hvis du vil læse mere om histogramdiagrammet, og hvordan det hjælper med at visualisere statistiske data, skal du se dette blogindlæg om histogram-, Pareto- og kasse med hale-diagrammet skrevet af Excel-teamet. Du vil muligvis også være interesseret i flere oplysninger om de andre nye diagramtyper, som beskrives i dette blogindlæg.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×