Oprette et hierarki

Nøgleord    hierarkiliste; felt i hierarki; hierarkitypografi; hierarkisk; hierarkifarve; hierarkilayout

Hvis du vil vise hierarkiske relationer, der går lodret eller vandret, kan du oprette en SmartArt-grafik, der anvender et hierarkilayout, f.eks. Mærket hierarki. Et hierarki viser en grafik over en række ordnede persongrupperinger eller øvrige grupperinger i systemet. Ved at anvende SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007 kan du oprette et hierarki og medtage det i et regneark, en e-mail-meddelelse, en præsentation eller et dokument.

Mærket hierarki

Vigtigt: Hvis du vil oprette et organisationsdiagram, kan du oprette en SmartArt-grafik ved hjælp af layoutet for organisationsdiagrammet.

I denne artikel

Oprette et hierarki

Tilføje eller slette felter i hierarkiet

Tilføje et felt

Slette et felt

Flytte et felt i hierarkiet

Skifte til et andet hierarkilayout

Skifte farverne for hierarkiet

Ændre en stregs farve eller typografi

Ændre baggrundsfarven for et felt i hierarkiet

Anvende SmartArt-typografi på hierarkiet

Animere hierarkiet

Oprette et hierarki

 1. Klik på SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. Klik på Hierarki i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, og dobbeltklik på et hierarkilayout (f.eks. Vandret hierarki).

 3. Benyt følgende fremgangsmåde til at angive tekst:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv teksten.

  • Kopiér tekst fra en anden placering eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt teksten.

   Bemærk: Hvis ruden Tekst ikke er synlig, skal du klikke på kontrollen.

   Vis/skjul tekstrude

   • Klik på et felt i SmartArt-grafikken, og skriv teksten.

    Bemærk: Du opnår det bedste resultat ved at udføre dette, når alle de felter, du skal bruge, er tilføjet.

Toppen af siden

Tilføje eller slette felter i hierarkiet

Tilføje et felt

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil tilføje et felt til.

 2. Klik på det eksisterende felt, der er tættest på det sted, hvor du vil tilføje det nye felt.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføj en figur

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret SmartArt-grafikken.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte et felt, som er på samme niveau som det markerede felt, efter det markerede felt.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte et felt, som er på samme niveau som det markerede felt, før det markerede felt.

  • Klik på Tilføj figur over for at indsætte et felt, som er et niveau over det markerede felt.
   Det nye felt overtager positionen for det markerede felt, og det markerede felt og alle felterne direkte nedenunder rykker et niveau ned.

  • Klik på Tilføj figur under for at indsætte et felt, som er et niveau under det markerede felt.

   Det nye felt indsættes efter det andet felt på samme niveau.

Slette et felt

Du sletter et felt ved at klikke på kanten af det felt, du vil slette, og derefter trykker du på Delete.

Bemærk: 

 • Når du vil føje et felt til hierarkiet, kan du eksperimentere med tilføjelse af feltet før, efter, over eller under det markerede felt for at finde den bedste placering for det nye felt. Det er nemt at løse almindelige SmartArt-fejl.

 • Selvom du ikke automatisk kan forbinde to felter på øverste niveau med en linje i et hierarkilayout, f.eks. Vandret layout, kan du imitere dette udseende ved at føje et felt til SmartArt-grafikken og derefter tegne en linje, der forbinder felterne.

 • Sådan tilføjes et felt fra ruden Tekst:

  1. Hold markøren ved begyndelsen af den tekst, hvor feltet skal tilføjes.

  2. Indtast den tekst, der skal være i det nye felt, tryk på Enter. Derefter trykker du på Tab-tasten for at rykke det nye felt ind eller på Skift+Tab for negativ indrykning.

Toppen af siden

Flytte et felt i hierarkiet

 • Hvis du vil flytte et felt, skal du klikke på feltet og trække det til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte et felt i små intervaller, skal du holde Ctrl nede, mens du trykker på piletasterne på tastaturet.

Toppen af siden

Skifte til et andet hierarkilayout

 1. Højreklik på det hierarki, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Hierarki, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Mærket hierarki for at vise hierarkiske relationer, der går ovenfra og ned og er hierarkisk grupperet.
   Mærket hierarki

  • Klik på Tabelhierarki for at vise grupper af oplysninger, der opbygges ovenfra og ned, samt hierarkierne i hver gruppe.
   Tabelhierarki

  • Klik på Hierarkiliste for at vise hierarkiske relationer, der går på tværs af grupper.
   Hierarkiliste

  • Klik på Vandret hierarki for at vise hierarkiske relationer, der går vandret.
   Vandret hierarki

  • Klik på Vandret mærket hierarki for at vise hierarkiske relationer, der går vandret og mærket hierarkisk.
   Vandret mærket hierarki

Bemærk: Du kan også ændre layoutet for SmartArt-grafikken ved at klikke på et layout i gruppen Layout under fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på et layout, ændres SmartArt-grafikken til en eksempelvisning af, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Toppen af siden

Skifte farverne for hierarkiet

Hvis du hurtigt vil tilføre et designerlook og elegance til SmartArt-grafikken, kan du ændre farverne for hierarkiet eller anvende en SmartArt-typografi. Du kan også tilføje effekter, f.eks. skær, bløde kanter eller 3D-effekter.

Du kan anvende farvekombinationer, der stammer fra temafarver, til felterne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvor farven skal ændres.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - hierarki

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip: Når du holder markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ændre en stregs farve eller typografi

 1. Højreklik i SmarArt-grafikken på stregen eller kanten af det felt, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på feltets kant, skal du klikke på Stregfarve, klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre stregtypen på feltets kant, skal du klikke påStregtype og derefter vælge de ønskede stregtyper.

Ændre baggrundsfarven for et felt i hierarkiet

 1. Højreklik på kanten af feltet, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på ruden Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve..

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

Toppen af siden

Anvende SmartArt-typografi på hierarkiet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den ønskede SmartArt-typografi i gruppenSmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - hierarki

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Bemærk: 

Toppen af siden

Animere hierarkiet

Hvis du anvender Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du animere hierarkiet for at fremhæve alle felter, grene eller hierarkiske niveauer.

 1. Klik på hierarkiet med den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Klik på Animer i gruppen Animationer under fanen Animationer, og klik derefter på Efter gren - en efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk:  Hvis du kopierer et hierarki, som der anvendes en animation i, til et andet dias, kopieres animationen også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×