Oprette et grundlæggende PerformancePoint-dashboard

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at oprette og installere dashboards, der indeholder scorecards og flere andre rapporter til organisationen. Som en hjælp til at komme i gang indeholder denne artikel en vejledning i at oprette et simpelt dashboard, der indeholder et scorecard, et analysegitter og et filter.

I stedet for at angive og beskrive alle de indstillinger, der er tilgængelige i de forskellige stadier i oprettelsen af dashboards, er det kun de indstillinger, der bruges til at oprette det dashboard, som bruges som eksempel, der beskrives.

Eksempeldashboardet i denne artikel oprettes ud fra en enkelt SQL Server Analysis Services-datakilde og de eksempeldata fra Adventure Works, der findes i SQL Server. Adventure Works-eksempeldata og -databaser til SQL Server 2005er også tilgængelige via Microsoft Download Center. Du kan dog oprette et grundlæggende dashboard ved hjælp af dine egne datakilder, når du udfører trinnene i denne artikel.

Denne artikel indeholder

Del I: Åbne brugergrænsefladen i dashboarddesigner

Del II: Oprette dashboardelementerne

Del III: Oprette, tilknytte og installere dashboardet

Del I: Åbne brugergrænsefladen i dashboarddesigner

Det er en hurtig visning af brugergrænsefladen – lige nok til, at du kan komme i gang med at arbejde i Dashboarddesigner. Du kan finde flere oplysninger om åbning af Dashboarddesigner og navigering på brugergrænsefladen under Blive fortrolig med PerformancePoint-dashboarddesigner.

Brugergrænsefladen i dashboarddesigner

Brugergrænsefladen i Dashboarddesigner er delt op i fire hovedområder som vist på skærmbilledet nedenfor:

 1. Båndet – Båndet indeholder de grundlæggende kommandoer til oprettelse, redigering, opdatering og udgivelse af scorecards, rapporter og dashboards.

 2. Workspace Browser – Brug Workspace Browser til at få vist, åbne og gemme dashboardelementer. Mapperne på de to øverste niveauer i Workspace Browser er Indhold i dashboard (eller PerformancePoint-indhold) og Datakilder.

 3. Den midterste rude – Her udføres størstedelen af arbejdet. Du kan bruge den til at få vist, oprette og redigere dashboardelementer. Denne rude kaldes også "arbejdsområdet". Det har enten to eller tre faner øverst, afhængigt af det dashboardelement, du arbejder på.

 4. Ruden Details – Denne rude bliver kun synlig, når du vælger et dashboardelement i Workspace Browser. Du kan bruge denne rude til at tilføje eller ændre det indhold, der vises i et dashboardelement. De elementer, der er tilgængelige i ruden Details, varierer, afhængigt af det dashboardelement du arbejder med.

  Brugergrænsefladen i dashboarddesigner med fire områder, der er identificeret med numre

Ikoner for dashboardelementer

De dashboardelementer, der vises i midterste rude, er knyttet til ikoner, der hjælper dig med at navigere i indholdet i ruden. Med ikonerne er det hurtigt at identificere de forskellige dashboardelementer, du kan se. Typiske elementer i dashboardindhold kan se sådan ud:

Skærmbillede af elementer i midterste rude i dashboarddesigner

I følgende tabel vises og forklares de ikoner, der bruges i den midterste rude i Dashboarddesigner.

Ikon

Dashboardelement

Dashboardsymbol

Dashboard

Datakildesymbol

Datakilde

Filtersymbol

Filter

Indikatorsymbol

Indikator

KPI-symbol

KPI

Rapportsymbol

Rapport

Scorecardsymbol

Scorecard

Bemærk: Når et dashboardelement ikke er gemt, vises der et blyantssymbol tværs over ikonet for det tilknyttede dashboardelement. Dette filterikon Ikon for ikke-gemt filter , er f.eks. dækket af blyantssymbolet. Blyanten forsvinder, når filteret gemmes.

Til starten af afsnittet

Toppen af siden

Del II: Oprette dashboardelementerne

Før du opretter et dashboard, skal du oprette de elementer, dashboardet skal udfyldes med. I dette eksempel skal du vælge eller oprette en Analysis Services-datakilde, oprette en rapport om et grundlæggende analysegitter, vælge eller oprette KPI'er og derefter oprette et scorecard og et dashboardfilter.

Bemærk: Du kan enten oprette Analysis Services-datakilder i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services.

Vælge eller oprette en Analysis Services-datakilde

Sådan vælges en eksisterende datakilde

 1. Vælg Data Sources i ruden Workspace Browser.

 2. Klik på Refresh for at sikre dig, at den seneste liste over dashboardelementer er tilgængelig.

 3. Dobbeltklik på den datakilde, du planlægger at bruge, under Datakilder. Datakilden åbnes i den midterste rude.

 4. Klik på Test datakilde under fanen Editor for at kontrollere alle forbindelsesindstillingerne. Dialogboksen Test forbindelse åbnes og meddelelsen "Forbindelsen er oprettet!" vises. Hvis du ikke får vist denne meddelelse, skal du kontakte administratoren.

 5. Klik på Luk.

Sådan oprettes en ny datakilde

 1. Højreklik på mappen Data Sources under fanen Workspace Browser.

 2. Vælg indstillingen New Data Source.

  Indstillingen Ny datakilde markeret i arbejdsområdebrowseren

  Indstillingen Select a Data Source Template åbnes igen.

 3. I dialogboksen Select a Data Source Template i ruden Template skal du klikke på Multidimensional, vælge skabelonen Analysis Services og derefter klikke på OK. Datakilden vises i Workspace Browser som New Data Source".

 4. Vælg den nye datakilde i Browser til arbejdsområde, og omdøb den til et relevant navn. I dette eksempel er navnet på den nye datakilde "Salg af udstyr".

 5. Konfigurer datakilden.

  1. Vælg indstillingen Use Standard Connection i Connection Settings under fanen Editor.

  2. Angiv navnet på den server, der fungerer som vært for dataene, i tekstfeltet Server. Kontakt it-administratoren for at finde ud af, hvilket navn du skal bruge. I det eksempel, der vises her, bruges "kuber3".

  3. Vælg navnet på den database, der indeholder de data, du skal bruge, på rullelisten Database. I dette eksempel er databasen "Adventure Works DW".

  4. Vælg den ppcube, du vil arbejde med, på rullelisten Cube. I det eksempel, der vises, bruges kuben "Adventure Works".

  5. Markér indstillingen Automatisk servicekonto i området Datakildeindstillinger i ruden. Indstillingerne skal se ud som på følgende skærmbillede. Dashboarddesignerside, der viser Salg af udstyr, som den nye datakilde

  6. Klik på Test datakilde for at kontrollere alle forbindelsesindstillingerne. Dialogboksen Test forbindelse åbnes og meddelelsen "Forbindelsen er oprettet!" vises. Klik på Luk. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du kontakte administratoren.

 6. Højreklik på navnet på den nye datakilde i Workspace Browser, og vælg Gem.

  Indstillingen Gem datakilde i arbejdsområdebrowseren i brugergrænsefladen i dashboarddesigner.

Oprette en grundlæggende rapport om analysegitter

Et analysegitter er en interaktiv tabel, der bruger data, som er lagret i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2008 Analysis Services. Du kan oprette et analysegitter i to stadier: Først kan du oprette den grundlæggende struktur i rapporten og derefter konfigurere den til at vise data.

Sådan oprettes den grundlæggende struktur i rapporten

 1. Vælg Dashboard Content i ruden Workspace Browser.

 2. Klik på fanen Create, og klik derefter på Analytic Grid. Guiden Create an Analytic Grid Report åbnes.

 3. Vælg datakilden (Salg af udstyr i dette eksempel) under fanen Arbejdsområde.

 4. Klik på Finish. Skærmbilledet "New Report" åbnes i midterste rude, og "New Report" er markeret i ruden Workspace Browser.

 5. Markér den nye rapport i ruden Workspace Browser, højreklik på den, og vælg Omdøb i den menu, der vises. Navnet "New Report" fremhæves i ruden Workspace Browser.

 6. Angiv det nye navn til rapporten i det fremhævede område. I det følgende eksempel er det nye navn "Rapporten Salg af udstyr".

  Tom dashboarddesignerside til rapporten Salg af udstyr

 7. Højreklik på rapportnavnet, og vælg Gem. Den nye rapport gemmes i SharePoint Server 2010. Rapporten skal se ud som på følgende skærmbillede. Næste trin er at konfigurere rapporten til at vise data.

Sådan konfigureres rapporten til at vise data

 1. Klik på fanen Design i midtersted rude i arbejdsområdet.

 2. Udvid Measures, Dimensions eller Named Sets i ruden Details for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i de enkelte kategorier.

  Skærmbillede af detaljeruden, hvor Measures, Dimensions og Named Sets vises

  Træk et element til sektionen Rows, Columns eller Background i rapporten. Gentag denne handling for hvert af de elementer, du vil have vist i gitteret. Overvej følgende punkter, når du føjer elementer til rapporten:

  • Sektionen Rows svarer til de vandrette rækker i gitteret. Sektionen Columns svarer til de lodrette kolonner.

  • Elementer, du anbringer i sektionen Background, fungerer som skjulte filtre for analysegitteret.

  • Hvis du vil have vist data i analysegitteret, skal du anbringe mindst ét element i hver af sektionerne Rækker og Kolonner, og du skal placere et mål i enten Rækker, Kolonner eller Baggrund.

   Vigtigt: Hvis du ikke placerer et mål i et af disse områder, vil de data, der vises, være standardmålet for databasen, selvom standardmålet ikke vises nogen steder.

   Du kan anbringe et ppnamedset i én sektion og et ppmeasure i en anden sektion. Alternativt kan du også vælge et hierarki fra gruppen Dimensioner i én sektion og et mål i en anden.

   Bemærk: Hierarkierne er enten repræsenteret i træet i ruden Detaljer med seks stablede bokse Ikonet Dimensionshierarki i dashboarddesigner eller med en bokspyramide Ikonet Dimensionshierarki i dashboarddesigner .

 3. For hvert hierarki i gitteret kan du vælge de hierarkimedlemmer, du vil have vist.

  • Klik på pil ned ud for dimensionsnavnet. Dialogboksen Vælg medlemmer åbnes. I træstrukturen, der kan udvides, kan du få vist listen over medlemmer i dimensionshierarkiet. I dette eksemplet er der valgt to medlemmer: Tilbehør og Cykler. Markeringen i afkrydsningsfeltet Standardmedlem (alle produkter) er fjernet.

   Dialogboksen Vælg medlemmer med Tilbehør og Cykler markeret

  • Vælg de elementer, du vil have vist i analysegitteret, og klik derefter på OK

   Bemærk: Hvis du vil bruge alle medlemmerne i dimensionshierarkiet, skal du markere afkrydsningsfeltet Standardmedlem (Alle produkter). I modsat fald skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og kun vælge det dimensionsmedlem, du vil bruge.

   Dialogboksen Select Members lukkes, og analysegitteret opdateres, så de medlemmer, du har valgt, vises.

   I følgende eksempel vises en rapport om analysegitteret, der indeholder oplysninger om tilbehør og cykler, der blev solgt i 2004.
   Rapporten Salg af udstyr fuldført i dashboarddesigner

   • "Tilbehør" og "Cykler", som vises i rækkerne i gitteret, er medlemmer af dimensionshierarkiet Produktkategorier.

   • Frankrig, Tyskland og USA, som vises i kolonnerne i gitteret, er medlemmer af dimensionshierarkiet Geografi.

   • Datodimensionshierarkiet er det filter, der er anvendt i området Baggrund. Det begrænser resultatdataene til året 2004.

    Bemærk: Salgsbeløb er det standardmål, der bruges i dette eksempel til Tilbehør og Cykler, så målet Salgsbeløb blev ikke tilføjet som et baggrundselement.

    Hvis du vil se alt det, der er inkluderet i en bestemt kategori, skal du klikke på plustegnet (+) ud for navnet. I det eksempel, der vises på foregående skærmbillede, er Cykler udvidet for at vise de tre slags cykler, der findes. Turistcykler er udvidet for at vise alle tilgængelige turistcykler.

  • Højreklik på navnet på den rapport, du har oprettet, i ruden Workspace Browser, og vælg Gem. Rapporten er nu klar til at blive føjet til et dashboard.

Oprette et grundlæggende scorecard

Ved hjælp af scorecards kan brugere spore resultater via simple visuelle oversigter. De fleste dashboards indeholder mindst ét scorecard. Når du får vist status for nøglemetrikværdier på et scorecard, har du adgang til organisationens præstation i forhold til disse metrikværdier.

Du kan oprette scorecardet ved hjælp af en guide.

 1. Klik på Scorecard på fanen Opret på båndet. Dialogboksen Vælg en scorecardskabelon åbnes.

 2. Vælg kategorien Microsoft i dialogboksen Select a Scorecard Template, og vælg derefter skabelonen Analysis Services. Denne skabelon er baseret på flerdimensionale data, der findes i SSAS (SQL Server 2005 Analysis Services) eller SQL Server 2008 Analysis Services.

 3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Select a Scorecard Template. Siden Select a data source i guiden åbnes.

 4. Vælg den datakilde, du planlægger at bruge, og klik derefter på Næste. Guidesiden Vælg en KPI-kilde åbnes.

 5. Vælg indstillingen Create KPIs from SQL Server Analysis Services measures, og klik derefter på Next. Siden Select KPIs to Import åbnes.

 6. Klik på fanen Add KPI flere gange, indtil du kan se alle de KPI'er, du vil bruge. Hvis du tilføjer KPI'er, du ikke vil bruge, skal du markere dem og derefter klikke på Delete Selected KPIs.

  Guidesiden Vælg KPI'er, der skal importeres med 4 KPI'er markeret

 7. Når du er færdig med at vælge alle de KPI'er, du vil bruge, skal du klikke på Next. Siden Add Measure Filters åbnes. Skriv ikke noget på denne side.

 8. Klik på Next. Siden Add Member Columns åbnes. Skriv ikke noget på denne side.

 9. Klik på Næste. Du vil blive bedt om at vælge en placering. Normalt vælges standardplaceringen.

 10. Klik på Finish for at lukke guiden. Det nye scorecard vises i midterste rude, og "New Scorecard" vises øverst i den midterste rude og fremhævet i ruden Workspace Browser.

 11. Højreklik på navnet på det nye scorecard i ruden Workspace Browser, vælg Omdøb på listen i menuen, og skriv derefter det nye navn i det fremhævede område.

 12. Højreklik på navnet på scorecardet i ruden Workspace Browser, og vælg Gem i menuen. Scorecardet er nu færdigt. Det skal se ud som "Equipment Sales Scorecard" i dette eksempel.

  Skærmbillede af det færdige eksempelscorecard

  Bemærk: De eksempeldata, der bruges til at oprette scorecardet ovenfor, har medført identiske tal for Actual og Target. I en situation fra den virkelige verden med virkelige data er dette ikke sandsynligt.

Oprette et grundlæggende dashboardfilter

Når du føjer et målefilter til et scorecard, kan du begrænse dataene til de medlemmer i dimensionshierarkiet, der opfylder filterkriterierne. Du kan f.eks. bruge et målefilter, der inkluderer salgstotaler for den seneste måned og udelader alle tidligere salgsbeløb. Tilføjelse af et filter giver dashboardets brugere interaktivitet. I bund og grund opretter du et værktøj til dashboardets forbrugere der giver dem mulighed for at interagere med dataene.

Sådan tilføjes et målefilter:

 1. Klik på fanen Opret, og vælg Filter på båndet. Dialogboksen Vælg en filterskabelon åbnes.

  Guidesiden Vælg en filterskabelon

 2. Vælg Medlemsmarkering, og klik derefter på OK. Siden Vælg en datakilde åbnes.

 3. Klik på den datakilde, du vil bruge, på fanen Arbejdsområde. Dette eksempel bruger "Salg af udstyr" som datakilden.
  Dialogboksen Vælg en datakilde

 4. Klik på Next. Siden Select Members åbnes.

 5. Klik på Select Dimension ud for feltet Filter dimension. Dialogboksen Select Dimension åbnes.

 6. Vælg den dimension, du vil bruge. "Date.Date.Fiscal" bruges i dette eksempel.

 7. Klik på Vælg medlemmer ud for feltet Filtermedlemmer. Hvis dashboardbrugerne skal kunne filtrere dataene, så de kan vælge at få vist bestemte medlemmer, skal du markere Alle medlemmer. I dette eksempel er RÅ 2002, RÅ 2003 og RÅ 2004 markerede. Når dashboardet installeres, kan brugerne filtrere data for at få vist oplysninger om bestemte regnskabsår.

  Dialogboksen Vælg en filterskabelon

 8. Klik på OK for at lukke dialogboksen og vende tilbage til siden Select Members, som ligner det følgende.

  Dialogboksen Vælg medlemmer med 3 regnskabsår markeret

 9. Klik på Next. Siden Select Display Method åbnes.

 10. Vælg List, og klik derefter på Finish. Det nye filter åbnes i midterste rude, og navnet vises i Workspace Browser.

 11. Højreklik på navnet på det nye filter i Workspace Browser, vælg Omdøb i menuen, og omdøb derefter filteret. Det nye navn vises i Workspace Browser og i midterste rude. I dette eksempel er det nye navn "Time filter for Equipment Sales".

  Skærmbillede af tidsfilteret for salg af udstyr

 12. Højreklik på navnet på filteret i Workspace Browser, og vælg Gem i menuen. Filteret er nu færdigt, og du er klar til at samle dashboardet.

Til starten af afsnittet

Toppen af siden

Del III: Oprette, tilknytte og installere dashboardet

Du har nu alle delene til PerformancePoint-dashboardet: en datakilde, en rapport over analysegitteret, et scorecard og et filter. Du er klar til at samle dem og oprette et dashboard.

Oprette en grundlæggende dashboardside

 1. Klik på fanen Create, og klik derefter på Dashboard.

 2. Klik på skabelonen 2 Columns i dialogboksen Select a Dashboard Page Template, og klik derefter på OK. Guiden lukkes, og der åbnes et nyt dashboard i midterste rude. "New Dashboard" fremhæves i ruden Workspace Browser.

 3. Højreklik på navnet på det fremhævede dashboard i ruden Workspace Browser, vælg Omdøb i menuen, og skriv et nyt navn til dashboardet.

 4. Højreklik på navnet på det fremhævede dashboard i ruden Workspace Browser, og vælg Gem. Du kan nu redigere dashboardet i midterste rude. Det ligner dashboardet til salg af udstyr i dette eksempel.

  Skærmbillede af det udfyldte dashboard i dashboarddesigner

Samle et grundlæggende dashboard

Ruden Details er opdelt i fire zoner. Det aktuelle dashboard har to lodrette zoner. I næste trin skal du føje scorecardet og rapporten om analysegitteret til disse zoner.

 1. Find analysegitteret, scorecardet og det filter, du har oprettet, i ruden Detaljer, og træk dem derefter til zoner i dashboardet. I dette eksempel er tidsfilteret og scorecardet flytte til én zone og rapporten er flyttes til den tilstødende zone. PerformancePoint-dashboard med pile, der viser, at elementer er blevet flyttet til dashboardzoner

  Tip:  Hvis der ikke vises dashboardelementer i ruden Details, skal du klikke på fanen Home og derefter klikke på Refresh.

 2. Højreklik på navnet på dashboardet i ruden Workspace Browser, og klik derefter på Gem.

  Du er nu klar til at knytte filteret til scorecardet eller rapporten.

Knytte et grundlæggende filter til et scorecard og en rapport

Du kan bruge Dashboarddesigner til at knytte et filter til et scorecard eller til et analysediagram eller -gitter. Når du har oprettet tilknytningen, kan brugere af dashboardet bruge filteret til at få vist specifikke oplysninger. Det tilknyttede element er et filter for scorecardet eller analyserapporten.. I dette eksempel er filteret knyttet både til scorecardet og til analysegitteret. På denne måde kan brugeren se de resultater, der vises i begge for en angiven tidsperiode.

Knytte et filter til et scorecard:

 1. Klik på pil ned på rullelisten Time filter, og vælg Create Connection.

  Skærmbillede af menupunktet Create Connections

  Dialogboksen Forbindelse åbnes.

 2. Klik på fanen Items. Markér det scorecard, du har oprettet, i feltet Send values to list.

  Dialogboksen Forbindelse til scorecard

 3. Klik på fanen Værdier. Vælg Side på listen Opret forbindelse til. Vælg Entydigt medlemsnavn i feltet Kildeværdi, og klik derefter på OK.

  Indstillinger for scorecardforbindelse vises i dialogboksen Forbindelse på fanen Værdier

  Du kan bruge denne handling til at knytte tidsfilteret til scorecardet.

Knytte et filter til en rapport:

 1. Klik på pil ned på rullelisten Tidsfilter, og markér Opret forbindelse. Dialogboksen Forbindelse åbnes.

 2. Klik på fanen Elementer. Vælg det filter, du oprettede, på listen Hent værdier fra. I dette eksempel er det "Tidsfilter for Salg af udstyr". Vælg navnet på den rapport, du oprettede, i feltet Send værdier til. Rapporten i dette eksempel er "Rapporten Salg af udstyr".

  Rapportforbindelser vises i dialogboksen Forbindelse på fanen Elementer

 3. Klik på fanen Værdier. Vælg det dimensionshierarki, du vil forbinde filteret til, på listen Opret forbindelse til. "Regnskabsdato" er valgt i dette eksempel. Vælg Entydigt medlemsnavn i feltet Kildeværdi, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Forbindelse under fanen Værdier. Forbindelser for eksempelrapport vises.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Connection og vende tilbage til dashboardet.

 5. Højreklik på dashboardnavnet i Browser til arbejdsområde, og markér derefter Gem. Denne handling knytter tidsfilteret til rapporten.

Dashboardet er nu fuldført. Det fuldførte dashboard bør ligne det nedenfor. Tidsfilteret vises på begge sider af rapporten, fordi det er forbundet både til scorecardet og til rapporten for det analytiske gitter.

Skærmbillede af et designet dashboard

Installere dashboardet i SharePoint

Selvom du nu har et færdigt dashboard, kan brugerne ikke se og bruge det, før du har installeret det i SharePoint Server 2010. Når du har installeret det, kan brugere åbne dataene på de enkelte webdele. De kan også filtrere dem for at få vist adskilte datagrupper, åbne dem i et nyt vindue og ændre analysegitre til analysediagrammer.

 1. Kontrollér, at du har gemt alle dashboardelementer, du vil bruge på dashboardet. Du kan ikke installere et dashboard, der indeholder ikke-gemte elementer.

 2. Højreklik på det nye dashboard i ruden Workspace Browser, og vælg Deploy to SharePoint.

  Tip: Du kan også trykke på Ctrl+D for at installere dashboardet i SharePoint Server 2010.

  Meddelelsesfeltet Installer på SharePoint åbnes og vises under hele installationen af dashboardet. Når installationen er fuldført, lukkes meddelelsesfeltet, og du kan se det nye dashboard.

  I det grundlæggende dashboard, der oprettes ved hjælp af trinnene i denne artikel, vises et scorecard og et analysegitter. Der anvendes et tidsfilter på dem begge, så brugere kan åbne dataene for det bestemte regnskabsår, de vil analysere.

  Fuldført dashboard, der viser et scorecard og en rapport, filtreret efter år 2004

Når du får mere erfaring med Dashboarddesigner, kan du oprette mere komplekse scorecards ved at oprette forbindelse til forskellige datakilder, bruge flere filtre, forskellige dimensioner, forskellige rapporttyper, mere detaljerede scorecards og så videre. Mulighederne er praktisk talt uendelige.

Til starten af afsnittet

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×