Oprette et filter ved hjælp af skabelonen Navngivne sæt i Dashboarddesigner

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du allerede har oprettet et dashboard, og at du har kendskab til den datakilde, du vil bruge til filteret. Den datakilde, du bruger til filteret, skal indeholde et eller flere navngivne sæt, der er defineret i databasen.

I PerformancePoint Dashboard Designer kan du oprette filtre, der gør det nemt for dashboardbrugere at få vist bestemte oplysninger, der interesserer dem. Du kan f.eks. oprette et geografifilter, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt region. Du kan også oprette et filter af typen Produktkategorier, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt gruppe af produkter.

Når du opretter dashboardfiltre, du vil knytte til en eller flere rapporter i dit dashboard vha. links, skal du typisk begynde med guiden Opret et filter. Brug guiden til at vælge en af flere skabeloner, som varierer efter den metode og datakilde, du bruger til at oprette filteret.

Vælg skabelonen Navngivne sæt for at oprette et dashboardfilter, der fungerer sammen med data, der er gemt i SQL Server 2000 Analysis Services eller SQL Server 2005 Analysis Services. Når du opretter filteret, vælger du et navngivet sæt, der er en gruppe af medlemmer. De medlemmer, der findes i det navngivne sæt, udgør listen over elementer, du bruger i filteret.

Hvad vil du gøre?

Oprette et filter af typen Navngivne sæt

Få flere oplysninger

Oprette et filter af typen Navngivne sæt

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på PerformancePoint Monitoring Server. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. I den midterste rude i arbejdsområdet skal du klikke på fanen Filtre. I afsnittet Filtre skal du klikke på Nyt filter. Dialogboksen Vælg en skabelon for dashboardfilteret åbnes. Klik på Navngivne sæt, og klik derefter på OK for at åbne guiden Opret et filter.

 3. I feltet Navn skal du skrive navnet på filteret og derefter angive beskrivende oplysninger om filteret i feltet Beskrivelse. Klik på Næste.

 4. Vælg den Analysis Services-datakilde, du vil benytte, under trinnet Vælg en datakilde i guiden. Hvis du ikke kan se den angivne datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at se de tilgængelige datakilder arrangeret efter mappestruktur.

  Når du har valgt en datakilde, skal du klikke på Næste.

 5. Brug listen Marker navngivne sæt under trinnet Marker navngivne sæt i guiden til at vælge et navngivet sæt.

  Elementerne på listen Marker navngivne sæt er sæt af medlemmer, der er defineret som navngivne sæt i den angivne datakilde. Når du vælger et navngivet sæt, vises den MDX-forespørgsel (Multidimensional Expressions) i feltet Udtryk for navngivet sæt, som Monitoring Server bruger til at oprette en liste over elementer til filteret. Du finder flere oplysninger om MDX under Multidimensional Expressions (MDX) Reference på TechNet.

  Bemærk: Hvis der ikke vises nogen elementer på listen Marker navngivne sæt, er der ikke angivet nogen navngivne sæt i datakildens database. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte it-administratoren eller se Defining a Named Set på TechNet.


  Når du har valgt et navngivet sæt, skal du klikke på Næste.

 6. Under trinnet Vælg visningsmetode i guiden skal du vælge en visningstype til filteret blandt følgende visningsindstillinger:

  • Liste     Dette filter vises som en simpel liste i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere på et element på listen for at angive, hvilke oplysninger der skal vises.

  • Træ     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, der kan udvides, i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere for at udvide træstrukturen, og derefter vælger de et enkelt element eller en gruppe elementer, der skal anvendes som filter.

  • Træ med flere valg     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur med afkrydsningsfelter, der kan udvides, i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere for at udvide træstrukturen, og derefter markerer de afkrydsningsfelterne for de elementer, de vil bruge som filter.


   Når du har valgt en visningstype for filteret, skal du klikke på Udfør.

 7. I skærmbilledet til bekræftelse skal du gennemse oplysningerne i ruden Detaljer for at bekræfte, at filteret blev oprettet. Klik derefter på Luk for at lukke guiden.

 8. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Monitoring Server. Du kan nu føje dit filter til en dashboardside og knytte det til rapporter og scorecards.

Toppen af siden

Få flere oplysninger

Få mere at vide om, hvordan filteret føjes til en dashboardside og knyttes til rapporter og scorecards, under Knytte filtre til scorecards og rapporter.

Få mere at vide om de forskellige filtertyper, du kan oprette vha. Dashboarddesigner, under Oprette filtre i Dashboarddesigner.

Få mere at vide om den overordnede proces til oprettelse af filtre under Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboard Designer?

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×