Oprette et filter ved hjælp af skabelonen Medlemsmarkering i Dashboarddesigner

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du allerede har oprettet et dashboard, og at du har kendskab til den datakilde, du vil bruge til filteret.

I PerformancePoint Dashboard Designer kan du oprette filtre, der gør det nemt for dashboardbrugere at få vist bestemte oplysninger, der interesserer dem. Du kan f.eks. oprette et geografifilter, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt region. Du kan også oprette et filter af typen Produktkategorier, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt gruppe af produkter.

Når du opretter dashboardfiltre, du vil knytte til en eller flere rapporter i dit dashboard vha. links, skal du typisk begynde med guiden Opret et filter. Brug guiden til at vælge en af flere skabeloner, som varierer efter den metode og datakilde, du bruger til at oprette filteret.

Du kan f.eks. vælge skabelonen Medlemsmarkering, hvis du vil oprette et dashboardfilter, der fungerer sammen med data, som er gemt i SQL Server 2000 Analysis Services, SQL Server 2005 Analysis Services eller en datakilde i tabelformat, som indeholder medlemmer. Når du bruger denne skabelon, skal du vælge individuelle medlemmer i databasen for at oprette en liste over elementer, du vil bruge i filteret.

Hvad vil du gøre?

Oprette et filter af typen Medlemsmarkering

Få flere oplysninger

Oprette et filter af typen Medlemsmarkering

Bemærk: Inden du begynder, skal du sørge for, at du allerede har oprettet et dashboard.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. I den midterste rude i arbejdsområdet skal du klikke på fanen Filtre. I afsnittet Filtre skal du klikke på Nyt filter. Dialogboksen Vælg en skabelon for dashboardfilteret åbnes. Klik på Medlemsmarkering, og klik derefter på OK. Guiden Opret et filter åbnes.

 3. I feltet Navn skal du skrive navnet på filteret og derefter angive beskrivende oplysninger om filteret i feltet Beskrivelse. Klik på Næste.

 4. Vælg den datakilde, du vil benytte, under trinnet Vælg en datakilde i guiden. Du kan vælge en af følgende datakilder i tabelformat eller flerdimensionelle datakilder, forudsat at den anvendte datakilde indeholder dimensionsmedlemmer.

  • SQL Server 2000 Analysis Services

  • SQL Server 2005 Analysis Services

  • Excel 2007-projektmappe

  • SharePoint-liste

  • SQL Server-tabel


   Hvis du ikke kan se den angivne datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at se de tilgængelige datakilder arrangeret efter mappestruktur.

   Når du har valgt datakilden, skal du klikke på Næste.

 5. Vælg en dimension og et eller flere medlemmer under trinnet Vælg medlemmer i guiden ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

  • Klik på Vælg dimension for at åbne dialogboksen Vælg dimension. Klik på den dimension, som indeholder de medlemmer, du vil bruge til filteret, og klik derefter på OK. Den valgte dimension vises i feltet Filterdimension.

  • Klik på Vælg medlemmer for at åbne dialogboksen Vælg medlemmer. Der vises et plustegn (+) ud for den valgte dimension, som du kan klikke på for at udvide listen over medlemmer. Angiv et eller flere medlemmer ved at markere de relevante afkrydsningsfelter, og klik derefter på OK.

   Tip: Nogle medlemmer kan indeholde medlemmer på næste niveau. Når et medlem indeholder andre medlemmer, vises der et plustegn (+) ud for det pågældende medlem. Du kan enten vælge et medlem på det første niveau eller klikke på plustegnet og vælge et eller flere medlemmer på niveauet under.

  • (Valgfrit) Hvis du vil angive et standardmedlem til filteret, skal du klikke på Vælg medlemmer for at åbne dialogboksen Vælg medlemmer. Højreklik på et medlem, klik på Benyt som standardmarkering, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen Vælg medlemmer. Det medlem, du har angivet som standardmedlem, vises i feltet Valg af standardmedlemmer.


   Når du har valgt de medlemmer, du vil bruge til filteret, skal du klikke på Næste.

 6. Under trinnet Vælg visningsmetode i guiden, skal du vælge en af følgende visningstyper for filteret:

  • Liste     Dette filter vises som en simpel liste i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere på et element på listen for at angive, hvilke oplysninger der skal vises.

  • Træ     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, der kan udvides, i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere for at udvide træstrukturen, og derefter vælger de et enkelt element eller en gruppe elementer, der skal anvendes som filter.

  • Træ med flere valg     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur med afkrydsningsfelter, der kan udvides, i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, klikker dashboardbrugere for at udvide træstrukturen, og derefter markerer de afkrydsningsfelterne for de elementer, de vil bruge som filter.

   Når du har valgt den visningstype, du vil bruge til filteret, skal du klikke på Udfør.

 7. I skærmbilledet til bekræftelse skal du gennemse oplysningerne i ruden Detaljer for at bekræfte, at filteret blev oprettet. Klik derefter på Luk for at lukke guiden.

 8. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Monitoring Server. Du kan nu føje dit filter til en dashboardside og knytte det til rapporter og scorecards.

Toppen af siden

Få flere oplysninger

Få mere at vide om, hvordan filteret føjes til en dashboardside og knyttes til rapporter og scorecards, under Knytte filtre til scorecards og rapporter.

Få mere at vide om de forskellige filtertyper, du kan oprette vha. Dashboarddesigner, under Oprette filtre i PerformancePoint-dashboarddesigner.

Få mere at vide om den overordnede proces til oprettelse af et dashboardfilter under Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboarddesigner?

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×