Oprette et filter ved hjælp af en skabelonen Time Intelligence i Dashboarddesigner (PerformancePoint Server)

Bemærk: Før du begynder, skal du sørge for, at du allerede har oprettet et dashboard, og at den datakilde, du vil bruge til filter, er konfigureret til at fungere med Time Intelligence. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering.

I PerformancePoint-dashboarddesigner kan du oprette filtre, som gør det nemt for brugerne af dashboardet at få vist bestemte oplysninger af særlig interesse for dem. Du kan f.eks. oprette filteret År, som dashboard-brugere kan bruge til at få vist oplysninger, der er specifikke for et eller flere år.

Når du opretter dashboardfiltre, som du vil knytte til en eller flere rapporter på dashboardet, starter du som regel ved hjælp af guiden Opret et filter. Brug guiden til at vælge en af flere skabeloner, som varierer, afhængigt af den metode og den datakilde som du bruger til at oprette dit filter.

Vælg skabelonen Time Intelligence eller Time Intelligence-bogføringsformel for at oprette tidsdynamiske filtre for dine dashboards. Når du opretter filtre, der bruger Time Intelligence, behøver du ikke at redigere dit filter, hver gang en bestemt tidsperiode er overstået. Du kan f.eks. oprette et filter for at få vist oplysninger, der blev genereret over det sidste "n" antal måneder, hvor "n" er et heltal. Når månederne går, forbliver dashboardfilteret aktuelt, fordi det indeholder en liste over måneder i forhold til den aktuelle dato.

Hvad vil du foretage dig?

Vælge en skabelon for Time Intelligence-filter

Oprette et filter ved hjælp af en Time Intelligence-skabelon

Oprette et filter ved hjælp af skabelonen Time Intelligence-bogføringsformel

Få mere at vide

Vælge en skabelon for Time Intelligence-filter

Standardfiltre til Time Intelligence varierer en smule fra filtrene til Time Intelligence-bogføringsformel på to væsentlige måder: deres udseende og deres funktionalitet.

Time Intelligence-filtre

Et filter til Time Intelligence ser ud som andre separate dashboardfiltre, dvs. enten en liste, et træ, der kan udvides, eller et træ med flere valg, der kan udvides.

Du vil normalt bruge et filter til Time Intelligence til at vise oplysninger i scorecards og rapporter for en eller flere tidsperioder. Når du bruger et filter til Time Intelligence anvendes de elementer, du vælger, ensartet på tværs af alle scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret.

Antag f.eks., at du opretter et dashboard for salg, der indeholder en række forskellige scorecards og rapporter, som viser salg på tværs af forskellige geografiske områder og produktkategorier. Antag yderligere, at dashboard-brugerne vil have vist oplysninger om bestemte tidsperioder.

Løsningen er at oprette et filter til Time Intelligence, der indeholder elementer på en liste, f.eks. "Sidste 12 måneder," "Sidste 9 måneder," "Sidste 6 måneder" og "Sidste 3 måneder". Når du installerer dashboardet, kan brugerne vælge en tidsperiode på listen for at få vist oplysninger om den pågældende tidsperiode i scorecards og rapporter, der er knyttet til dit filter.

Filtre til Time Intelligence-bogføringsformel

Et filter til en Time Intelligence-bogføringsformel bruger et entydigt kalenderkontrolelement, der som standard er angivet til dags dato. (Dette er den eneste type filter i Dashboarddesigner, der bruger et kalenderkontrolelement). Dashboard-brugere kan bruge kalenderkontrolelementet til at vælge en bestemt dato, som derefter overføres til scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret.

Du vil normalt bruge en Time Intelligence-bogføringsformel til at få vist oplysninger fra en bestemt dato og fremad eller til at få vist oplysninger fra forskellige tidsperioder samtidigt i scorecards og rapporter, der er knyttet til filteret.

Antag, at du har oprettet dashboardet Salg, der indeholder en række forskellige scorecards og rapporter. En af dine rapporter viser din salgspipeline, som viser ventende transaktioner og beløb, og de andre rapporter viser oplysninger om lukkede transaktioner. Når salgsteamet åbner og lukker transaktioner, varierer beløbet i salgspipelinen. Derfor kan det være nyttigt for dashboardbrugere at se oplysningerne for ikke blot bestemte tidsperioder, men også for bestemte datoer. Desuden kan det være nyttigt for dashboardbrugere at få vist oplysninger fra forskellige tidsperioder samtidigt, f.eks. år i et scorecard og måneder i andre rapporter.

Løsningen er at oprette et filter til Time Intelligence-bogføringsformlen. Som standard viser scorecardet oplysningerne fra den aktuelle dato og fremad. For at få vist historiske data, kan dashboard-brugere anvende kalenderen til at vælge en tidligere dato. Derefter kan scorecardet og andre rapporter opdateres for at få vist oplysninger fra den pågældende dato og fremad.

Følgende tabel opsummerer forskellene mellem filtre til Tidsintelligens og Time Intelligence-bogføringsformel.

Vælg denne skabelon

    hvis du vil

Time Intelligence

 • Oprette et filter, dashboard-brugerne kan anvende til at vælge en eller flere tidsperioder i kontrolelementet liste, træ eller træ med flere valg.

 • Få vist oplysningerne for de samme tidsperioder i de sammenkædede rapporter og scorecards.

Time Intelligence-bogføringsformel

 • Oprette et filter, der automatisk viser værdier for den aktuelle dato som standard.

 • Få vist forskellige tidsperioder i dine rapporter og scorecards ved hjælp af det samme filter.

 • Bruge et kalenderkontrolelement til dit filter, som dashboard-brugere kan anvende til at vælge en bestemt dato.

Toppen af siden

Oprette et filter ved hjælp af en Time Intelligence-skabelon

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der er gemt i PerformancePoint Overvågningsserver.

 2. I Arbejdsområdebrowseren skal du klikke på Dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde. Fanen Server viser alle dashboards, som du og andre dashboard-forfattere har udgivet på Overvågningsserver. Fanen Arbejdsområde viser alle dashboards, som du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. I arbejdsområdets midterrude skal du klikke på fanen Filtre. I sektionen Filtre skal du klikke på Nyt filterfor at åbne dialogboksen Vælg en skabelon til dashboardfilter åbnes. Klik på Time Intelligence, og klik derefter på OK for at åbne guiden Opret et filter.

 4. I feltet Navn skal du skrive et navn til filteret og derefter angive beskrivende oplysninger om filteret i feltet Beskrivelse. Klik på Næste.

 5. I guidens trin Markér en datakilde skal du klikke på Tilføj en datakilde for at åbne dialogboksen Vælg en datakilde. Vælg den datakilde, som du vil bruge. Hvis du ikke kan se den ønskede datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at få vist de tilgængelige datakilder arrangeret efter deres mappestruktur.

  Bemærk: Time Intelligence-filtre fungerer sammen med enhver datakilde, forudsat at dens tids- og akkumuleringsindstillinger er konfigureret til at arbejde med Time Intelligence. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering.

  Når du har valgt en datakilde, skal du klikke på Næste.

 6. I guidens trin Angiv tidsformelskal du angive dine formler og tekster:

  1. Klik på en celle i kolonnen Formel, og angiv en formel for Time Intelligence. Den formel, du angiver, skal bruge syntaksen Simple Time Period Specification (STPS), som er på formen Periode - n, hvor "n" repræsenterer antallet af tidsperioder, der skal medtages i formlen. Du kan f.eks. skrive "År - 3" for at oprette et filter, som dashboard-brugere kan anvende til at få vist oplysninger om de sidste tre år. (Du kan finde flere oplysninger om STPS-udryk i Om syntaks for Time Intelligence-udtryk).

   Bemærk: Sørg for, at den tidsperiode, som du bruger i din formel, er et navneord i ental og ikke i flertal. Skriv f.eks. "Måned" og ikke "Måneder". Ellers får du vist en fejlmeddelelse om, at formlen er ugyldig.

  2. Klik på en celle i kolonnen Titeltekst, og skriv en titeltekst til formlen. Titelteksten, du skriver, vises som et element i filteret. Hvis du f.eks. skriver formlen som "Måned - 6", kan du skrive "Sidste 6 måneder" i kolonnen Titeltekst. På dashboardet vil brugerne se "Sidste 6 måneder" som et element, de kan vælge i filteret.

  3. Klik på Eksempel for at bekræfte, at formlen fungerer sammen med den datakilde, du har valgt til filteret, og for at få vist en liste over dimensionsmedlemmer, der bruges i filteret.

   Bemærk: Hvis kolonnen Medlemmer indeholder en bemærkning om, at datakilden ikke er konfigureret til at arbejde med Time Intelligence, vil filteret ikke fungere med den pågældende datakilde. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Eksempel på Time Intelligence, og klik derefter på Annuller for at lukke guiden Opret et filter. Du kan enten oprette filteret ved hjælp af en anden datakilde, eller du kan konfigurere den datakilde, du vil bruge, og prøve igen. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering.

  4. Hvis du vil tilføje en anden formel, skal du klikke på Tilføj formel og gentage processen.


   Når du har angivet formlerne for Time Intelligence og klikke på Næste.

 7. I trinnet Vælg visningsmetode i guiden skal du vælge en af følgende visningsindstillinger for filteret:

  1. Liste     Dette filter vises som en simpel liste i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, skal dashboard-brugere klikke på et element på listen for at angive, hvilke oplysninger der skal vises.

  2. Træ     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, som kan udvides, i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, skal dashboard-brugere klikke for at udvide trækontrolelementet, og derefter skal de vælge et enkelt element eller en gruppe af elementer, der skal anvendes som et filter.

  3. Træ med flere valg     Dette filter vises som en liste, der indeholder en træstruktur, som kan udvides, med afkrydsningsfelter i en rullemenu. Når du bruger denne visningstype, skal dashboard-brugere klikke for at udvide trækontrolelementet, og derefter skal de markere afkrydsningsfeltet for de elementer, de vil bruge som filter.


   Når du har valgt en visningstype for dit filter, skal du klikke på Udfør.

 8. På skærmen Bekræftelse skal du gennemgå oplysningerne i ruden Detaljer for at kontrollere, at dit filter er oprettet. Klik derefter på Luk for at lukke guiden.

 9. Klik på fanen Hjem og derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne af Overvågningsserver. Du kan nu føje dit filter til en side på et dashboard og sammenkæde det med rapporter og scorecards.

Toppen af siden

Oprette et filter ved hjælp af skabelonen Time Intelligence-bogføringsformel

Bemærk: Når du opretter en Time Intelligence-bogføringsformel, skal du gøre det i to dele. I del I kan du bruge guiden til at oprette den grundlæggende struktur til filteret. I del II kan du sammenkæde filteret med en rapport eller et scorecard og angive en formel for Time Intelligence, der er specifik for rapporten eller scorecardet. Du skal gentage del II for hver enkelt rapport eller hvert enkelt scorecard, du vil sammenkæde med dit filter. Dette skyldes, at filteret Time Intelligence-bogføringsformel kan bruges til at vise forskellige tidsperioder i scorecards og rapporter, der er knyttet til den. Du kan f.eks, vise oplysninger for år i ét scorecard og for måneder i en analytisk rapport.

Del I: Oprette en grundlæggende struktur for filteret til Time Intelligence-bogføringsformel

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der er gemt i PerformancePoint Overvågningsserver.

 2. I Arbejdsområdebrowseren skal du klikke på Dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde. Fanen Server viser alle dashboards, som du og andre dashboard-forfattere har udgivet på Overvågningsserver. Fanen Arbejdsområde viser alle dashboards, som du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. I arbejdsområdets midterrude skal du klikke på fanen Filtre. I sektionen Filtre skal du klikke på Nyt filter. Dialogboksen Vælg en skabelon til dashboardfilter åbnes. Klik på Time Intelligence-bogføringsformular, og klik derefter på OK for at åbne guiden Opret et filter.

 4. I feltet Navn skal du skrive et navn til filteret og derefter angive beskrivende oplysninger om filteret i feltet Beskrivelse. Klik på Næste.

 5. I guidens trin Markér en datakilde skal du klikke på Tilføj en datakilde for at åbne dialogboksen Vælg en datakilde. Vælg den datakilde, som du vil bruge. Hvis du ikke kan se den ønskede datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at få vist de tilgængelige datakilder arrangeret efter deres mappestruktur.

  Bemærk:  Filtre til Time Intelligence-bogføringsformler fungerer sammen med enhver datakilde, forudsat at dens tids- og akkumuleringsindstillinger er konfigureret til at arbejde med Time Intelligence. Du kan få mere at vide under Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering.

  Når du har valgt en datakilde for filteret, skal du klikke på Næste.

 6. I guidens trin Vælg visningsmetode skal du klikke på Udfør.

  Bemærk: Når du opretter et dashboardfilter ved hjælp af skabelonen Time Intelligence-bogføringsformel skal visningstypen for filteret være et kalenderkontrolelement. Dashboard-brugere kan bruge kalenderkontrolelementet til at vælge en bestemt dato eller de kan lade det være angivet som den aktuelle dato.

 7. På skærmen Bekræftelse skal du gennemgå oplysningerne i ruden Detaljer for at kontrollere, at dit filter er oprettet. Klik derefter på Luk for at lukke guiden og fortsætte til Del II: Forbinde filteret med et scorecard eller en rapport og angive en Time Intelligence-formel.

Toppen af siden

Del II: Forbinde filteret med et scorecard eller en rapport og angive en Time Intelligence-formel

Bemærk: Før du begynder, skal du sørge for, at du allerede har oprettet den grundlæggende struktur for en Time Intelligence-bogføringsformel.

 1. I arbejdsområdets midterrude for dashboardet skal du klikke på fanen Editor.

 2. I ruden Detaljer skal du klikke på plustegnet (+) ud for Filtre for at udvide listen over tilgængelige filtre. Træk filteret Time Intelligence-bogførngsformel, du oprettede i Del I: Oprette en grundlæggende struktur for filteret til Time Intelligence-bogføringsformel, til dashboardzonen.

 3. Klik på pil ned ud for filternavnet i dashboardzonen, og klik derefter på Opret kæde. Dialogboksen Editor til filtrering af sammenkædninger åbnes.

 4. Klik på fanen Sammenkæd elementer. Navnet på det filter, du lige har føjet til dashboardet, skal være angivet i feltet Filter. Hvis det ikke vises, skal du bruge listen Filter for at markere det. Derefter skal du bruge listen Sammenkædede dashboard-elementer til at vælge den rapport eller det scorecard, du vil sammenkæde med filteret.

 5. Klik på fanen Indstillinger for sammenkædning, og specificer listen Slutpunkt for dashboard-element og Kildeværdi.

  • Brug listen Slutpunkt for dashboard-element til at vælge den dimension, du vil bruge. Dvs., du skal specificere, hvor resultaterne af forespørgslen skal vises i rapporten.

   Lad os antage, at du har en rapport, der indeholder produktkategorier og mål som f.eks. bruttoresultat og overskudsgrad af resultat. Antag yderligere, at du vil sammenkæde rapporten med et filter, der indeholder en liste over forskellige geografiske områder. Hvis du vælger Produktkategorier i listen Slutpunkt for dashboard-element, erstattes oplysninger om produktkategorier i rapporten med oplysninger om de geografiske områder, der er valgt i filteret.

  • Brug listen Kildeværdi til at vælge den datakilde, som du brugte til at oprette filteret til Time Intelligence-bogføringsformel.

 6. Når du angiver Slutpunkt for dashboard-element og Kildeværdi, skal du klikke på Formel til filtersammenkædning for at åbne dialogboksen Formeleditor. Angiv en formel for Time Intelligence med syntaksen Simple Time Period Specification (STPS), som er på formen Periode - n, hvor "n" repræsenterer antallet af tidsperioder, der skal medtages i formlen. Du kan f.eks, skriver "År - 3" for at få vist oplysninger om de sidste tre år i rapporten eller på scorecardet. (Du kan finde flere oplysninger om STPS-udryk iOm syntaks for Time Intelligence-udtryk).

  Bemærk: Sørg for, at den tidsperiode, som du bruger i din formel, er et navneord i ental og ikke i flertal. Skriv f.eks. "Måned" og ikke "Måneder". I modsat fald fungerer filteret ikke.

 7. Når du angiver formlen, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Formeleditor. Klik derefter på OK igen for at lukke dialogboksen Editor til filtrering af sammenkædninger.

 8. Gentag for hver enkelt rapport eller hvert enkelt scorecard, du vil sammenkæde med filteret.

 9. Klik på fanen Hjem og derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne i Overvågningsserver.

Toppen af siden

Få flere oplysninger

Du kan få mere at vide om, hvordan du føjer dit filter til en side på et dashboard og knytter det til rapporter og scorecards, under Knytte filtre til rapporter og scorecards.

Du kan få mere at vide om alle de forskellige typer filtre, som du kan oprette ved hjælp af Dashboarddesigner, under Oprette filtre i Dashboarddesigner.

Du kan få mere at vide om den overordnede proces til oprettelse af dashboardfiltre under Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboarddesigner?

Du kan finde flere oplysninger om Time Intelligence-udtryk under Om syntaks for Time Intelligence-udtryk.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×