Oprette et felt til at gemme datoer og klokkeslæt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil tilføje et dato/klokkeslætsfelt i en tabel i en pc-database, skal du åbne tabellen i designvisning, klikke på den første tomme felt under Feltnavn, indtaste et navn til det nye felt og derefter klikke på feltet Datatype ved siden af og vælge Dato og klokkeslæt på listen.

Bemærk!: I en Access-WebApp du bruge ruden felt til at oprette tabeller, men når du har oprettet et du kan åbne den i designvisning – blot højreklikke på det og derefter klikke på Rediger tabel.

I en webdatabase skal du åbne tabellen i dataarkvisning, klikke på Felter og derefter klikke på Dato og klokkeslæt i gruppen Tilføj og slet.

Når du har oprettet et dato/klokkeslæt-felt, kan du tilføje det på en formular ved hjælp af feltlisten. Åbn formularen i designvisning eller layoutvisning, og tryk på Alt + F8 for at få vist feltlisten. Klik på Vis alle tabeller øverst i feltlisten, og dobbeltklik derefter på feltet Dato og klokkeslæt for at tilføje det på formularen.

Når du tilføjer et felt af typen Dato/klokkeslæt, kan du angive det datoformat, der skal benyttes i feltet. Du kan anvende et foruddefineret format eller oprette et brugerdefineret format. Læs videre for at få flere oplysninger.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

Anvende et format på et dato/klokkeslætsfelt

Styre indtastning af dato/klokkeslætsdata ved hjælp af en inputmaske

Foruddefinerede og brugerdefinerede formater, du kan bruge

Oversigt

Access gemmer dato/klokkeslætsdata som decimaltal, hvor heltalsdelen af værdien repræsenterer datoen, mens resten af tallet angiver klokkeslættet. Da dato/klokkeslætsdata er numeriske, er det let at udføre beregninger som f.eks. aldersbestemmelse.

Visningsformater

For det meste ønsker brugerne ikke at se den faktiske værdi i et dato/klokkeslætsfelt – for en bruger ligner det ikke en dato eller et klokkeslæt. Når du bruger en dato/klokkeslætsværdi, viser Access værdien i et læsevenligt format som f.eks. 22-11-2011. Hvis du ikke angiver, hvilket format Access skal bruge, viser programmet automatisk datoen og klokkeslættet i de generelle formater for dato og langt klokkeslæt.

Gyldigt værdiinterval

Access accepterer ikke datoer uden for det understøttede værdiinterval, men medmindre du f.eks. er arkæolog eller historiker, har du formentlig ikke brug for disse datoer. En dato/klokkeslætsværdi kan ligge i intervallet fra -657.434,0 (1. januar år 100 kl. 00:00:00) til 2.958.465,9999 (31. december år 9999 kl. 23:59:59).

Hvis du indtaster en dato uden for dette interval, eller hvis Access ikke kan genkende inputtet som en dato, vises der en fejlmeddelelse, hvor du kan indtaste en ny værdi eller konvertere feltet til tekst.

Du kan finde flere oplysninger om datatypen Dato/klokkeslæt i artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Forskelle i en Access-WebApp eller en webdatabase

Der er enkelte ting ved dato/klokkeslætsfelter, der ikke fungerer på samme måde i en Access-app eller en webdatabase, som de gør i en pc-database. Når du arbejder i en Access-app eller webdatabase, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Du kan ikke vælge mellem lige så mange foruddefinerede datoformater, du kan i en pc-database – men du kan indtaste et brugerdefineret format, der efterligner et foruddefineret format.

 • Tabeldesignvisning er ikke tilgængelig i en webdatabase – men du kan foretage ændringer til tabeldesignet, herunder tilføje et dato/klokkeslætsfelt, i dataarkvisningen.

 • Du kan ikke bruge inputmasker. I en Access-app kan du bruge inputtip, men de styrer ikke input – de forsvinder, når du begynder at indtaste data.

Toppen af siden

Føje et dato/klokkeslætsfelt til en tabel

I en Access-app eller pc-database bruger du designvisning til at tilføje et felt i en tabel. I en webdatabase bruger du dataarkvisning.

Tilføje et felt i en app eller en pc-database

 1. Åbn tabellen i designvisning.

 2. Skriv et navn til feltet i feltet Feltnavn på den næste ledige række.

 3. Vælg Dato og klokkeslæt på listen i feltet Datatype.

Tilføjelse af et dato/klokkeslætsfelt i designvisning

Tilføje feltet i en webdatabase

 1. Åbn tabellen.

 2. Klik på Felter, og klik derefter på Dato og klokkeslæt i gruppen Tilføj og slet.

 3. Skriv et navn til det nye felt.

Tilføjelse af et dato/klokkeslætsfelt i dataarkvisning

Toppen af siden

Anvende et format på et dato/klokkeslætsfelt

Access indeholder mange forskellige foruddefinerede formater for dato- og klokkeslætsdataene, men hvis disse formater ikke opfylder dine behov, kan du angive et brugerdefineret format. Standardformatet er Standarddatoformat – dd/mm/åååå t:mm:ss AM/PM.

Bemærk!:  Dette afsnit gælder ikke for webdatabaser. I en webdatabase er der kun to valgmuligheder for datoformat: Kort dato og Lang dato. Du angiver formatet i dataarkvisningen – markér feltet Dato og klokkeslæt, klik på Felter, og klik på Format i gruppen Egenskaber, og vælg det ønskede format.

Anvende et foruddefineret format

 1. Åbn tabellen i designvisning. Hvis der ikke allerede er et dato/klokkeslætsfelt, skal du tilføje et (se fremgangsmåden i det forrige afsnit).

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. Klik på pilen i egenskabsfeltet Format i sektionen Feltegenskaber, og vælg et format på rullelisten.

  Egenskaben Format for et dato/klokkeslætsfelt

 4. Når du vælger et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering, og du får mulighed for at anvende dit nye format på andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på dato/klokkeslætsfeltet.

 5. Hvis du vil anvende dine ændringer på hele databasen, skal du klikke på Ja, når dialogboksen Opdater egenskaber vises, og de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format, vises.

 6. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Anvende et brugerdefineret format

Hvis du vil oprette et brugerdefineret format, skal du angive et mønster af tegn i egenskaben Format for feltet. Brugerdefinerede formater for dato/klokkeslætsfelterne kan indeholde to sektioner – én til datoen og en anden til klokkeslættet – og sektionerne adskilles med et semikolon.

Når du anvender et brugerdefineret format på dato/klokkeslætsfeltet, kan du kombinere forskellige formater ved at have to sektioner, en til datoen og en til klokkeslættet. I det tilfælde skal du adskille sektionerne med et semikolon. Du kan f.eks. kombinere formaterne Standarddatoformat og Langt klokkeslætsformat på følgende måde: dd/mm/åååå;t:mm:ss. Hvis du vil anvende et brugerdefineret dato- eller klokkeslætsformat, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på den tabel, du vil arbejde med i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere det dato/klokkeslætsfelt, du vil formatere.

 3. Klik på egenskabsfeltet Format i den nederste del, og derefter angive et brugerdefineret format ved hjælp af tegnene fra tabellen brugerdefinerede formatpladsholdere og separatorertabel.

 4. Når du angiver et format, vises i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering og giver dig mulighed for at anvende det nye format til andre tabelfelter og formularkontrolelementer, der logisk ville arve det. Hvis ændringerne skal anvendes i hele databasen, skal du klikke på i-mærket og derefter klikke på Opdater format overalt, hvor feltnavn anvendes. I dette tilfælde er feltnavn navnet på Dato og klokkeslæt-feltet.

 5. Hvis du vælger at anvende dine ændringer i hele databasen, vises dialogboksen Opdater egenskaber, der viser de formularer og andre objekter, som vil arve det nye format. Klik på Ja for at anvende formatet.

 6. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning for at se, om formatet opfylder dine behov.

Toppen af siden

Styre indtastning af dato/klokkeslætsdata ved hjælp af en inputmaske

Brug en inputmaske, hvis brugerne skal indtaste dato/klokkeslætsdata i et bestemt format. Inputmasker kan anvendes på felter i tabeller, forespørgselsresultatsæt og på kontrolelementer på formularer og rapporter. En inputmaske har ikke direkte betydning for, hvordan data vises – dette bestemmes af formatet som beskrevet i de foregående afsnit.

Bemærk!:  Du kan ikke oprette en inputmaske i en Access-app eller en webdatabase.

Tilføje en inputmaske

 1. Markér feltet Dato og klokkeslæt, og klik derefter på egenskaben Inputmaske under fanen Generelt i nederste sektion af designgitteret.

 2. Guiden Inputmaske åbnes, og du får hjælp til at vælge et inputmaskeformat.

 3. Klik på Ja for at anvende formatet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Foruddefinerede og brugerdefinerede formater, du kan bruge

Foruddefinerede formater med eksempler

Format

Beskrivelse

Eksempler

Standarddatoformat

(Standard) Viser datoværdier som tal og klokkeslætsværdier som timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. Til begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows. Hvis der ikke er en tidskomponent i en værdi, vises kun datoen. Hvis der ikke er en datokomponent i en værdi, vises kun klokkeslættet.

30-06-2015 10:10:42

Lang dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

Mandag den 29. august 2012

Mellemlangt datoformat

Viser datoen som dd/mmm/yy, men bruger den datoseparator, der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

29/Aug/2012
29-Aug-2012

Kort dato

Viser kun datoværdier, sådan som de er angivet i formatet Lang dato i Internationale indstillinger i Windows.

29/8/2012
29-8-2012

Langt klokkeslæt

Viser timer, minutter og sekunder efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Viser timer og minutter efterfulgt af AM eller PM. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Kort klokkeslætsformat

Viser kun timer og minutter. I Access bruges den separator, der er angivet i indstillingen Klokkeslæt i Internationale indstillinger i Windows.

10:10:00

Brugerdefinerede formatpladsholdere og separatorer

Brug en kombination af nedenstående komponenter for at oprette et brugerdefineret format. Hvis du f.eks. vil have vist ugen i året og dagen i ugen, skal du skrive ww/w.

Vigtigt!: Brugerdefinerede formater, der ikke stemmer overens med de dato‑ og klokkeslætsindstillinger, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows, ignoreres. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Windows Hjælp.

Komponenter i datoformater

Format

Beskrivelse

d

Dag i måneden i et eller to numeriske cifre (1 til 31).

dd

Dag i måneden i to numeriske cifre (01 til 31).

ddd

De første tre bogstaver i måneden (Man til Søn).

dddd

Ugedagens fulde navn (Mandag til Søndag).

w

Dag i ugen (1 til 7).

ww

Uge i året (1 til 53).

m

Måned i året i et eller to numeriske cifre (1 til 12).

mm

Måned i året i to numeriske cifre (01 til 12).

mmm

De første tre bogstaver i måneden (jan til dec).

mmmm

Månedens fulde navn (januar til december).

q

Kvartalet i året (1 til 4).

å

Nummeret på dagen i året (1 til 366).

åå

De sidste to cifre i året (01 til 99).

åååå

Det fulde år (0100 til 9999).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

Beskrivelse

t

Time i et eller to cifre (0 til 23).

tt

Time i to cifre (00 til 23).

n

Minut i et eller to cifre (0 til 59).

nn

Minut i to cifre (00 til 59).

s

Sekund i et eller to cifre (0 til 59).

ss

Sekund i to cifre (00 til 59).

Komponenter i klokkeslætsformater

Format

Beskrivelse

AM/PM

12-timers-uret med de store bogstaver "AM" eller "PM" efter behov. Eksempel: 9:34PM.

am/pm

12-timers-uret med de små bogstaver "am" eller "pm" efter behov. Eksempel: 9:34pm.

A/P

12-timers-uret med det store bogstav "A" eller "P" efter behov. Eksempel: 9:34P.

a/p

12-timers-uret med det lille bogstav "a" eller "p" efter behov. Eksempel: 9:34p.

AMPM

12-timers klokkeslæt med den pågældende morgen/aftenindikator som defineret i de internationale indstillinger i Windows.

Separatorkomponenter

Bemærk!: Separatorer angives i de internationale indstillinger i Windows.

Separatorer vises som en del af en dato/klokkeslætsværdi. Ud over de almindelige dato- (-) og klokkeslætsseparatorer (.) kan du benytte enhver kort tegnstreng omsluttet af anførselstegn som en brugerdefineret separator. Anførselstegnene vises ikke. Eksempel: "," viser et komma.

Separator

Beskrivelse

:

Separator for klokkeslætsformater, f.eks. hh:mm

/

Separator for datoformater, f.eks. mmm-åååå

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×