Oprette et dokument, der skal bruges i tidligere versioner af Word

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Undertiden vil du muligvis dele dine dokumenter med personer, der bruger tidligere versioner af Word.

Word 2007 og Word 2010 kan åbne .docx-filer, der er oprettet i Word 2013. Word 2003-brugere, der har installeret Microsoft Office-kompatibilitetspakke til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater kan også åbne Word 2013-dokumenter.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken tidligere version de bruger, skal du gemme dokumenterne i Word 97-2003-filformatet (.doc).

Bemærk!: Hvis du vil finde ud af, hvilket indhold og hvilke funktioner der ikke kan redigeres i tidligere versioner, skal du læse Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner.

Oprette et nyt dokument i Word 97-2003-format

Hvis du vil oprette et nyt dokument i Word 2013, som en person, der bruger en ældre version af Word, kan læse og redigere, skal du gemme det i Word 97-2003-format.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Åbn et nyt dokument ved at klikke på Tomt dokument.

 3. Klik på Filer, klik på Gem som, og vælg derefter en placering, hvor du vil gemme din fil.

 4. Skriv et navn til dokumentet i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som.

 5. Klik på Word 97-2003-dokument på listen Filtype. Derved ændres filformatet fra .docx til .doc.

 6. Klik på Gem.

Funktioner, der fungerer anderledes, når du bruger Word 97-2003-dokumentformatet

Disse tabeller omfatter dokumentelementer, der fungerer anderledes, og dokumentelementer, som ikke er tilgængelige, når du redigerer .doc-filer.

Word 2013

Ændring, når filformatet til Word 97-2003 (.doc) bruges

Apps til Office

Fjernes permanent fra dokumentet.

Webvideo

Konverteres permanent til et billede med et link til webvideoen.

Kommentar til svar/ "afsluttet"-oplysninger

Svar til kommentarer bliver til individuelle kommentarer på øverste niveau, og alle kommentarer, der er markeret som "afsluttet", nulstilles.

Overskrifter skjult som standard

Overskrifter udvides som standard; egenskaben går permanent tabt.

Nye punktopstillinger i Word 2010

Store tyrkiske bogstaver (latinske) {A, B, C, Ç, D, …}
Små tyrkiske bogstaver (latinske) {a, b, c, ç, d, …}
Store bulgarske bogstaver (kyrilliske) {А,Б,В,Г,Д ...}
Små bulgarske bogstaver (kyrilliske) {а, б, в, г, д ...}
Store græske bogstaver

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Små græske bogstaver

{Α, β, γ, δ%, ε, …}
3-cifret fast format { 001 …NNN}
4-cifret fast format { 0001 …NNNN}
5-cifret fast format { 00001 …NNNNN}

Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figur- og tekstfelteffekter

Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i .doc-filformatet.

Teksteffekter

Effekter i tekst fjernes permanent.

Alternativ tekst i tabeller

Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.

OpenType-funktioner

OpenType-funktioner fjernes permanent fra tekst.

Blokering af forfattere

Låse, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes.

Nye WordArt-effekter

Effekter i tekst fjernes permanent.

Indholdsobjekter

Indholdskontrolelementer konverteres til statisk indhold.

Temaer

Konverteres permanent til typografier.

Skrifttyper på højere eller lavere niveau

Konverteres permanent til direkte formatering af skrifttyper.

Sporede flytninger

Konverteres permanent til indsætninger og sletninger.

Justeringstabulatorer

Konverteres permanent til almindelige tabulatorer.

SmartArt-grafik

Når SmartArt er konverteret til et enkelt billede, og der ikke foretages nogen ændringer i Word 2003, kan SmartArt genskabes ved at blive åbnet i Word 2013 og opgradere dokumentet til Open XML-filformatet.

Diagrammer

Når diagrammet er konverteret til et enkelt billede, og der ikke foretages nogen ændringer i Word 2003, kan diagrammet genskabes ved at blive åbnet i Word 2013 og opgradere dokumentet til Open XML-filformatet. Alle data, som går ud over de grænser, der understøttes af Microsoft Excel 2003, fjernes permanent.

Integrerede Open XML-objekter

Ingen ændring.

Dokumentkomponenter

Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.

Bibliografi

Konverteres permanent til statisk tekst.

Citater

Konverteres permanent til statisk tekst.

Ligninger

Når ligningen er konverteret til et enkelt billede, og der ikke foretages nogen ændringer i Word 2003, kan ligningen genskabes ved at blive åbnet i Word 2013 og opgradere dokumentet til Open XML-filformatet.

Relative tekstfelter (tekstfelter, der er tilpasset en procentdel af sidens bredde eller højde)

Relative målinger konverteres permanent til absolut placering.

Hvis du opretter et dokument til at sende til personer, der arbejder i tidligere versioner af Word, og du ved, at de har installeret på Microsoft Office-kompatibilitetspakken til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater, kan du arbejde i Microsoft Word 2010 tilstand.

Hvis du ikke er sikker på, om de personer, du sender dokumentet til har installeret Microsoft Office-kompatibilitetspakke til Word, Excel og PowerPoint Open XML-filformater, kan du arbejde i kompatibilitetstilstand. Kompatibilitetstilstand sikrer, at ingen nye eller forbedrede funktioner i Word 2010 er tilgængelige, men du arbejder i et dokument, så personer, der bruger tidligere versioner af Word har fuld redigeringsfunktioner.

Bemærk!: Hvis du allerede har oprettet et dokument, og du vil finde ud af, hvilket indhold kan ikke redigeres i tidligere versioner, kan du se Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner.

Slå kompatibilitetstilstand til

Når du opretter et nyt dokument, der skal bruges i en tidligere version, kan du aktivere kompatibilitetstilstand ved at gemme filen i Word 97-2003-format.

 1. Åbn et nyt dokument.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Gem som.

 4. Klik på Word 97-2003-dokument på listen Filtype. Det ændrer filformatet til .doc.

 5. Skriv et navn til dokumentet i feltet Filnavn.

 6. Klik på Gem.

Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner

Nedenstående tabeller omfatter dokumentelementer, der fungerer anderledes, og dokumentelementer, som ikke er tilgængelige, når du arbejder i kompatibilitetstilstand.

Bemærk!: Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, skal du være opmærksom på, at ikke alle de funktioner, der er anført for Word 2010, understøttes i Word Starter. Du kan få mere at vide om de funktioner, der er tilgængelige i Word Starter, i Understøttelse af funktioner i Word Starter.

Word 2010-element

Ændres ved åbning i Word 2007

Ændres ved åbning i Word 97-2003

Nye nummereringsformater

Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figurer og tekstfelter

Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.

Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.

Teksteffekter

Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes sammen med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes sammen med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes i Word 2010.

Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes sammen med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes sammen med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes i Word 2010.

Alternativ tekst i tabeller

Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.

Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.

OpenType-funktioner

Nye typefunktioner fjernes.

Nye typefunktioner fjernes.

Blokering af forfattere

Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes.

Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes.

Nye WordArt-effekter

Effekter i tekst fjernes permanent.

Effekter i tekst fjernes permanent.

Nye indholdskontrolelementer

Konverteres permanent til statisk indhold.

Konverteres permanent til statisk indhold.

Word 2007-indholdskontrolelementer

Ingen ændring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Temaer

Ingen ændring.

Konverteres permanent til typografier. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, kan du ikke automatisk ændre typografien ved hjælp af temaer.

Skrifttyper på højere eller lavere niveau

Ingen ændring.

Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, ændres skrifttyper til overskrifter og brødtekst ikke automatisk, hvis du anvender en anden typografi.

Sporede flytninger

Ingen ændring.

Konverteres permanent til indsætninger og sletninger.

Faner

Ingen ændring.

Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.

SmartArt-grafik

Ingen ændring.

Bliver til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres, medmindre der ikke foretages nogen ændringer, og det åbnes igen i Word 2010.

Diagrammer

Ingen ændring.

Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Data ud over de understøttede rækker, går tabt.

Integrerede Open XML-objekter

Ingen ændring.

Konverteres til statisk indhold.

Dokumentkomponenter

Ingen ændring.

Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.

Bibliografi

Ingen ændring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Citater

Ingen ændring.

Konverteres permanent til statisk tekst.

Ligninger

Ingen ændring.

Bliver til grafik og kan ikke redigeres. Eventuelle kommentarer, slutnoter eller fodnoter i ligningerne går permanent tabt, når dokumentet gemmes.

Relative tekstfelter

Ingen ændring.

Konverteres permanent til absolut placering.

Selvom personer, der bruger tidligere versioner af Microsoft Office Word og har installeret Microsoft Office-kompatibilitetspakke til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater kan åbne dokumenter, der er gemt i formatet Microsoft Office Word 2007, kan de ikke kunne ændre nogle elementer, der er oprettet ved hjælp af nye eller forbedrede funktioner. Eksempelvis hvis du bruger en tidligere version af Word til at åbne et dokument, der indeholder ligninger, bliver ligningerne billeder, der ikke kan redigeres.

Hvis du vil oprette et dokument, der skal bruges i en tidligere version af Microsoft Office Word, kan du arbejde i kompatibilitetstilstand. Kompatibilitetstilstand sikrer, at ingen nye eller forbedrede funktioner i Office Word 2007 er tilgængelige mens du arbejder i et dokument, så personer, der bruger tidligere versioner af Word har fuld redigeringsfunktioner.

Bemærk!: Menuen filer er blevet erstattet med Microsoft Office-knappen Office-knapflade .

Slå kompatibilitetstilstand til

Når du opretter et nyt dokument, der skal bruges i en tidligere version, kan du aktivere kompatibilitetstilstand ved at gemme filen i Word 97-2003-format.

 1. Åbn et nyt dokument.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 3. Vælg Word 97-2003-dokument på listen Filtype.

 4. Skriv et navn til dokumentet i feltet Filnavn.

 5. Klik på Gem.

Dokumentelementer, der fungerer anderledes i kompatibilitetstilstand

Følgende er en liste over dokumentelementer, der fungerer anderledes, eller ikke er tilgængelige, når du arbejder i kompatibilitetstilstand.

Office Word 2007 element

Funktionsmåde i kompatibilitetstilstand

Relative placering tekstfelter

Kun absolut placering er tilgængelig.

Margener

Kun absolutte faner er tilgængelige.

Temafarver

Er ikke tilgængelig.

Temaskrifttyper

Er ikke tilgængelig.

Temaeffekter

Er ikke tilgængelig.

Indholdsobjekter

Er ikke tilgængelig. Ældre kontrolelementer er dog tilgængelig.

SmartArt

Der findes et begrænset antal diagramtyper.

Ligninger

Er ikke tilgængelig.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×