Oprette et diagram ved hjælp af webdelen Diagrammer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge webdelen Diagrammer til at oprette og få vist et diagram på en side. Webdele af typen Diagrammer er praktiske til at vise data på en visuel måde, f.eks. i kurvediagrammer, liggende søjlediagrammer og andre visninger. Med diagrammer kan andre brugere hurtigt danne sig et oveblik over oplysningerne.

Når du opretter og tilføjer en webdel af typen Diagrammer på en side, vil du normalt gøre det i trin. Først indsætter du webdelen Diagrammer på en side. Derefter kan du knytte webdelen Diagrammer til en datakilde og konfigurere diagrammet for at vise dataene. Til sidst kan du vælge et udseende til webdelen Diagrammer.

Denne artikel indeholder

Fase 1: Føje webdelen diagram til en webdelsside

Fase 2: Oprette forbindelse til en datakilde og konfigurere webdelen diagrammer

Fase 3: Ændre udseendet af webdelen diagrammer

Trin 1: Føje en webdel af typen Diagrammer til en webdelsside

På dette trin opretter eller åbner du en side til redigering, og du indsætter derefter en tom webdel af typen Diagrammer på siden.

 1. Begynd med at oprette eller åbne en side til redigering.

 2. Klik på fanen Indsæt på båndet, og klik derefter på Webdele i gruppen Webdele.

 3. Klik på Firmadata i sektionen Kategorier.

 4. Klik på Webdelen Diagrammer i sektionen Webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Fortsæt til fase 2: oprette forbindelse til en datakilde og konfigurere webdelen diagrammer.

Toppen af siden

Trin 2: Knytte en datakilde til webdelen Diagrammer og konfigurere webdelen

På dette trin skal du vælge en datakildeforbindelse og konfigurere webdelen Diagrammer.

Bemærk!: Før du begynder, skal du kontrollere, at den side, der indeholder webdelen diagrammer er i redigeringstilstand.

 1. Find den webdel af typen Diagrammer, du vil redigere, og klik derefter på linket Data og udseende.

 2. Klik på Knyt diagram til data på siden Guider til dataforbindelse og diagramudseende for at åbne guiden Dataforbindelse.

 3. Vælg en datakildetype på siden Vælg en datakilde, og klik derefter på Næste. Du kan vælge ud fra de indstillinger, der beskrives i følgende tabel:

Indstilling

Beskrivelse

Oprette forbindelse til en anden webdel

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen Diagrammer til en anden webdel, der kan sende data. Det kan f.eks. være en webdel af typen Dokumentbibliotek eller en liste over kontakter.

Bemærk!: Sørg for, at den webdel, du vil bruge, er allerede på samme side som webdelen diagrammer.

Oprette forbindelse til en liste

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen Diagrammer til en liste, der findes i den samme gruppe af websteder.

Oprette forbindelse til forretningsdatakataloget

Brug denne indstilling, skal du forbinde webdelen diagram til en BCS Business Connectivity Services ()-komponent. BCS sikrer integration med eksterne data, herunder line of business-applikationer. BCS opbygger oven på den forretningsdatakataloget teknologi, som blev leveret i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du vil vide mere om BCS, skal du se planlægge Business Connectivity Services.

Oprette forbindelse til Excel Services

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen Diagrammer med en Excel-projektmappe, der er publiceret til Excel Services.

 1. Vælg den datakilde på siden Opret forbindelse til datakilden, som du vil bruge, og klik derefter på Næste.

 2. Gennemse de data, der bruges i webdelen Diagrammer, på siden Hent og filtrer data.

 3. Hvis du vil konfigurere parametre for at vise et undersæt af dataene, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på plustegnet (+) ud for Filtre for at udvide sektionen Angiv filterparametre.

  2. Brug listen Parameternavn til at vælge et element, f.eks. en kolonne, i datasættet.

  3. Brug listen Type til at vælge en passende operatortype.

  4. Brug feltet Standardværdi til at angive det kriterium, du vil bruge i filteret.

  5. Klik på Vis data for at få vist de filtrerede data.

  6. Gentag trin 1-6 for hver ekstra parameter, du vil bruge for diagrammet.

 4. Klik på Næste, når du er færdig med at gennemse og filtrere dataene.

 5. Hvis du vil angive, hvordan dataene skal vises, skal du bruge siden Bind diagrammet til data. Det kan du gøre ved at angive en kolonne for Feltet Y og en anden kolonne for Feltet X.

 6. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Toppen af siden

Trin 3: Ændre udseendet for webdelen Diagrammer

Når du har oprettet en webdel af typen Diagrammer, kan du ændre diagrammets udseende. Du kan f.eks. vælge en diagramtype og angive visningsindstillinger, herunder temaer, diagramtitel og ‑forklaring, akser og gitterlinjer osv.

Bemærk!: Før du begynder, skal du kontrollere, at den side, der indeholder webdelen diagrammer er i redigeringstilstand.

 1. Find den webdel af typen Diagrammer, du vil redigere, og klik derefter på linket Data og udseende.

 2. Klik på Tilpas diagrammet på siden Guider til dataforbindelse og diagramudseende for at åbne guiden Tilpas diagram.

 3. Vælg en diagramtype på siden Vælg diagramtype ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på en diagramkategori i sektionen Diagramtypekategorier.

  2. Klik på en diagramskabelon i sektionen Diagramskabeloner.

  3. Klik på Næste.

 4. Vælg et tema på sidenEgenskaber for diagramudseende ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Brug listen Tema under sektionen Tema for udseende for at vælge et tema for diagrammet.

  2. Hvis listen Tegnestil vises, skal du bruge den til at angive, hvordan elementerne på diagrammet skal vises. Hvis du f.eks. har valgt et cirkeldiagram, kan du bruge listen Tegnestil til at angive, hvordan den yderste kant af cirklen vises.

  3. Brug listen Gennemsigtighed til at angive gennemsigtigheden for diagramfarverne. Du kan f.eks. vælge 0 % - Dækkende for at få vist diagrammet med dækkende farver eller 100 % - Usynlig for at få vist diagrammet som gennemsigtigt (uden nogen farver).

 5. Du kan angive bredde, højde og billedformat for diagrammet i sektionen Størrelse og format.

 6. Klik på Næste, når du har konfigureret egenskaberne for diagrammets udseende.

 7. Hvis du vil angive indstillinger som diagramtitel og diagramforklaring, akser og gitterlinjer, dataetiketter og andre egenskaber, skal du bruge siden Egenskaber for diagramelementet.
  Hvis du vil konfigurere en eller flere egenskaber for et diagramelement, skal du vælge en fane og derefter benytte de relevante af følgende fremgangsmåder:

  Titel og forklaring

Sektion

Procedure

Titler

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis diagramtitel.

 2. Skriv et navn for diagrammet i feltet Titel.

 3. Brug listen Skrifttype til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for diagramtitlen.

 4. Brug farvelisten til at vælge en farve for diagramtitelteksten.

 5. Klik for at angive, hvor diagramtitlen skal vises, i sektionen Placering.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Fortsæt til sektionen Forklaring.

  2. Klik på en anden fane, f.eks. fanen Akser og gitterlinjer.

  3. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

FORKLARING

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis forklaring .

 2. Brug listen Skrifttype til forklaring til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for diagramforklaringen.

 3. Skriv et navn for diagramforklaringen i feltet Titel.

 4. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en titel til diagramforklaringen.

 5. Brug farvelisten til at vælge en farve for titlen til diagramforklaringen.

 6. Hvis diagramforklaring skal placeres over diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Forankring til diagramområde.

 7. Brug listen Typografi til at angive, om diagramforklaringen skal vises som en tabel, en kolonne eller en række elementer.

 8. Klik for at angive, hvor diagramforklaringen skal vises, i sektionen Placering.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en anden fane, f.eks. fanen Akser og gitterlinjer.

  2. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Akser og gitterlinjer

Sektion

Procedure

X-Axis
o r
Y-Axis

Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen, der bruges til diagrammet, kan du muligvis eller muligvis ikke mulighed for at formatere en akse eller dens gitterlinjer. Eksempelvis hvis diagrammet vises som et cirkeldiagram, ingen indstillinger er tilgængelige under fanen akser og gitterlinjer. På den anden side, hvis der vises i diagrammet som et søjlediagram, mange indstillinger er tilgængelige under fanen akser og gitterlinjer.

 1. Brug listen Vis akse i sektionen X-akse (eller Y-akse) til at få vist eller skjule en akse.

  • Vælg Automatisk eller Sand for at vise akserne.

  • Vælg Falsk for at skjule akserne.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist en titel for aksen:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis aksetitel.

  2. Skriv et navn for aksen i feltet Titel.

  3. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for aksens navn.

  4. Brug listen Justering til at angive, hvor navnet på aksen skal vises.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist navne på elementer på aksen:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis akseetiketter.

  2. Brug listen Skrifttype til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for akseetiketterne.

  3. Brug farvelisten til at vælge en farve for akseetiketterne.

  4. Hvis du vil ændre, hvordan akseetiketterne vises, skal du bruge listen Formatér. Du kan f.eks. vælge et bestemt format til datoer, hvis der bruges datoer i en akse.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Omvendt for at få vist akserne på tværs øverst i diagrammet (i modsætning til nederst i diagrammet).

  6. Markér afkrydsningsfeltet Interlaced for at få vist nedtonede baggrundsrækker i diagrammet. Dette er praktisk, hvis diagrammet er stort eller indeholder mange liggende søjler eller søjler.

 4. Hvis du vil justere aksens skala, skal du angive en eller flere af følgende indstillinger for Akseindstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Start fra nul for at medtage nul (0) i værdiintervallet.

  • Markér afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala for at ændre akseskalaen, så den anvender logaritmiske værdier i stedet for faktiske værdier. Dette er praktisk i de diagrammer, der dækker et stort interval af værdier, eller når værdierne har en eksponentiel stigning, f.eks. 1, 10, 100, osv., i stedet for de værdier, der øges lineært, f.eks. 1, 2, 3 osv.

  • Markér afkrydsningsfeltet Sidemargener for at medtage mellemrum på begge sider af det første og det sidste element i diagrammet. Hvis diagrammet f.eks. viser lodrette søjler, kan du markere afkrydsningsfeltet Sidemargener for at konfigurere diagrammet, så det viser mellemrum mellem kanten af diagrammet og kanterne af den første og sidste søjle.

  • Brug feltet Minimum til at angive aksens mindste værdi.

  • Brug feltet Maksimum til at angive aksens største værdi.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist gitterlinjer i diagrammet:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overordnede gitterlinjer. Overordnede gitterlinjer vises som grå ubrudte streger i diagrammet, og de kan gøre det nemmere at se omtrentlige diagramværdier.

  2. Skriv et tal, der svarer til det interval, der skal bruges for de overordnede gitterlinjer, i feltet Interval. Hvis diagrammet f.eks. viser data i enheder á 100, kan du skrive 100 som intervallet for visning af de overordnede gitterlinjer.

  3. Brug listen Aksemærker til at angive, hvornår og hvordan der vises aksemærker i diagrammet. Aksemærker vises langs en akse, så det er nemmere at se omtrentlige diagramværdier.

  4. Hvis du vil tilføje et ekstra sæt gitterlinjer i diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis underordnede gitterlinjer. Underordnede gitterlinjer bruger som regel mindre intervaller end overordnede gitterlinjer.

  5. Skriv et tal, der svarer til det interval, der skal bruges for de underordnede gitterlinjer, i feltet Interval.

  6. Brug listen Aksemærker til at angive, hvornår og hvordan der vises aksemærker i diagrammet. Aksemærker vises langs en akse, så det er nemmere at se omtrentlige diagramværdier.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Fortsæt til sektionen Sekundær x-akse eller Sekundær y-akse.

  2. Klik på en anden fane, f.eks. fanen Dataetiketter og mærker.

  3. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Sekundær x-aksen
eller
sekundær y-aksen

Der vises typisk en sekundær X-akse på tværs af toppen af diagrammet, mens der typisk vises en sekundær Y-akse i højre side af diagrammet.

Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen, der bruges til diagrammet, kan du muligvis eller muligvis ikke mulighed for at få vist en sekundær akse eller dens gitterlinjer.

 1. Brug listen Vis akse i sektionen Sekundær x-akse (eller Sekundær y-akse) til at få vist eller skjule en sekundær akse.

  • Vælg Automatisk eller Sand for at vise akserne.

  • Vælg Falsk for at skjule akserne.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist en titel for den sekundære akse:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis aksetitel.

  2. Skriv et navn for aksen i feltet Titel.

  3. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for aksens navn.

  4. Brug listen Justering til at angive, hvor navnet på aksen skal vises.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist navne på elementer på den sekundære akse:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis akseetiketter.

  2. Brug listen Skrifttype til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for akseetiketterne.

  3. Brug farvelisten til at vælge en farve for akseetiketterne.

  4. Hvis du vil ændre, hvordan akseetiketterne vises, skal du bruge listen Formatér. Du kan f.eks. vælge et bestemt format til datoer, hvis der bruges datoer i en akse.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Omvendt for at få vist akserne på tværs øverst i diagrammet (i modsætning til nederst i diagrammet).

  6. Markér afkrydsningsfeltet Interlaced for at få vist nedtonede baggrundsrækker i diagrammet. Dette er praktisk, hvis diagrammet er stort eller indeholder mange liggende søjler eller søjler.

 4. Hvis du vil justere skalaen for den sekundære akse, skal du angive en eller flere af følgende indstillinger for Akseindstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Start fra nul for at medtage nul (0) i værdiintervallet.

  • Markér afkrydsningsfeltet Logaritmisk skala for at ændre akseskalaen, så den anvender logaritmiske værdier i stedet for faktiske værdier. Dette er praktisk i de diagrammer, der dækker et stort interval af værdier, eller når værdierne har en eksponentiel stigning, f.eks. 1, 10, 100, osv., i stedet for de værdier, der øges lineært, f.eks. 1, 2, 3 osv.

  • Markér afkrydsningsfeltet Sidemargener for at medtage mellemrum på begge sider af det første og det sidste element i diagrammet. Hvis diagrammet f.eks. viser lodrette søjler, kan du markere afkrydsningsfeltet Sidemargener for at konfigurere diagrammet, så det viser mellemrum mellem kanten af diagrammet og kanterne af den første og sidste søjle.

  • Brug feltet Minimum til at angive aksens mindste værdi.

  • Brug feltet Maksimum til at angive aksens største værdi.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist gitterlinjer i diagrammet:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overordnede gitterlinjer. Overordnede gitterlinjer vises som grå ubrudte streger i diagrammet, og de kan gøre det nemmere at se omtrentlige diagramværdier.

  2. Skriv et tal, der svarer til det interval, der skal bruges for de overordnede gitterlinjer, i feltet Interval. Hvis diagrammet f.eks. viser data i enheder á 100, kan du skrive 100 som intervallet for visning af de overordnede gitterlinjer.

  3. Brug listen Aksemærker til at angive, hvornår og hvordan der vises aksemærker i diagrammet. Aksemærker vises langs en akse, så det er nemmere at se omtrentlige diagramværdier.

  4. Hvis du vil tilføje et ekstra sæt gitterlinjer i diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis underordnede gitterlinjer. Underordnede gitterlinjer bruger som regel mindre intervaller end overordnede gitterlinjer.

  5. Skriv et tal, der svarer til det interval, der skal bruges for de underordnede gitterlinjer, i feltet Interval.

  6. Brug den Aksemærker listen for at angive, om og hvordan aksemærker vises i diagrammet. Aksemærker vises på en akse at gøre det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en anden fane, f.eks. fanen Dataetiketter og mærker.

  2. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Dataetiketter og uden datamærker

Sektion

Procedure

Etiketter

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis etiketter for at få vist etiketter, f.eks. med værdier, i diagrammet.

 2. Brug listen Etiketværdi til at vælge den type etiketter, du vil have vist. Hvis du f.eks. vil have vist de værdier, der findes i datakilden til diagrammet, skal du markere Vis standardværdier.

 3. Brug listen Skrifttype til at angive en skrifttype, skriftstørrelse og en typografi for dataetiketterne.

 4. Brug farvelisten til at vælge en farve for dataetiketterne.

 5. Hvis du vil ændre, hvordan dataetiketterne vises, skal du bruge listen Formatér. Du kan f.eks. vælge et bestemt format til datoer, hvis der bruges datoer i diagrammet.

 6. Hvis du vil vise dataetiketter med en hældning i diagrammet, skal du skrive et tal i feltet Vinkel på etiket. Det tal, du skriver, svarer til, hvor mange grader med uret som hældningen på etiketten skal være. Hvis du f.eks. vil vise dataetiketter med en lille hældning, kan du skrive "10" i feltet Vinkel på etiket.

 7. Brug listen Etiketjustering til at angive, hvor i diagrammet dataetiketterne skal vises. Hvis du f.eks. vil vise dataetiketterne uden for de aktuelle diagramværdier, skal du vælge Uden for på listen Etiketjustering.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Fortsæt til sektionen Datamærker.

  2. Klik på en anden fane, f.eks. Links og værktøjstip.

  3. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Datamærker

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis mærker for at fremhæve datapunkter i diagrammet.

 2. Brug listen Mærketype til at vælge den type mærke, du vil bruge.

 3. Skriv et tal i feltet Mærkestørrelse for at angive størrelsen (i pixel) på datamærkerne.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en anden fane, f.eks. Links og værktøjstip.

  2. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Links og værktøjstip

Sektion

Procedure

Links og Værktøjstip

Du kan føje links og værktøjstip til tre typer elementer i webdelen Diagrammer:

 • En diagramserie (som svarer til liggende søjler i et liggende søjlediagram)

 • Diagramforklaringen

 • Dataetiketter i diagrammet

Du kan bruge links til at dirigere diagrambrugerne til andre websteder, der indeholder flere oplysninger. Du kan bruge værktøjstip til at få vist kommentarer eller noter som ekstra oplysninger i diagrammet.

Bemærk!: Diagram brugere får kun vist værktøjstip og links, når de placerer markøren over en bestemt diagramelement. For eksempel for at se et værktøjstip i serien, eller klik på et link i et liggende søjlediagram, skal diagram brugeren placere musen over en linje i diagrammet.

 1. Brug listen Dataserie til at vælge den dataserie, du vil føje et link eller et værktøjstip til.

  Bemærk!: Hvis diagrammet indeholder kun én dataserie, indeholder listen Dataserie kun standard.

 2. Brug feltet Serielink til at angive en URL-adresse til et websted, f.eks. et websted for team. I diagrammet bliver linket knyttet til serieelementerne, f.eks. en liggende søjle i et liggende søjlediagram.

 3. Brug feltet Værktøjstip til serie til at skrive oplysninger, f.eks. en note, der vises, når en diagrambruger placerer musen over et serieelement, f.eks. en liggende søjle i et liggende søjlediagram.

 4. Brug feltet Forklaringslink til at angive en URL-adresse til et websted, f.eks. et websted for team. I diagrammet bliver linket knyttet til diagramforklaringen.

 5. Brug feltet Værktøjstip til forklaring til at skrive oplysninger, f.eks. en note, der vises, når en diagrambruger placerer musen over diagramforklaringen.

 6. Brug feltet Etiketlink til at angive en URL-adresse til et websted, f.eks. et websted for team. I diagrammet bliver linket knyttet til dataetiketter i diagrammet.

 7. Brug feltet Værktøjstip til etiket til at skrive oplysninger, f.eks. en note, der vises, når en diagrambruger placerer musen over en dataetiket i diagrammet.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en anden fane, f.eks. fanen Titel og forklaring.

  2. Klik på Udført for at få vist diagrammet på siden.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×