Oprette et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Diagrammer viser data i et grafisk format. Dette kan hjælpe dig og dit publikum med at visualisere forhold mellem data. Når du opretter et diagram, kan du vælge mellem mange diagramtyper (f.eks. et stablet søjlediagram eller et adskilt cirkeldiagram i 3D). Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det ved at anvende hurtige layout eller typografier til diagrammer.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan sortere en kopi af Excel på Microsofts websted.

Lære om elementerne i et diagram

Diagrammer indeholder flere elementer, f.eks. titel, akseetiketter, en forklaring og gitterlinjer. Du kan skjule eller få vist disse elementer, og du kan også ændre deres placering og formatering.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Oprette et diagram

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene angives og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokument eller PowerPoint-præsentationen.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på en diagramtype under Indsæt diagram under fanen Diagrammer, og klik derefter på det, du vil tilføje.

  Fanen Diagrammer, gruppen Indsæt diagram

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-ark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 3. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

For denne diagramtype

Arranger dataene

Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

Salg

1. kvartal

25

2. kvartal

30

3. kvartal

45

eller

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Salg

25

30

45

Aktiediagram

I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

Åben

Høj

Lav

Luk

05-01-2002

44

55

11

25

06-01-2002

25

57

12

38

eller

05-01-2002

06-01-2002

Åben

44

25

Høj

55

57

Lav

11

12

Luk

25

38

xy-(punkt)diagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-værdier

0,7

1,8

2,6

Y-værdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 2. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

  Bemærk: Når du lukker det Word-dokument, der indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-datatabel automatisk.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Anvende et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på det ønskede layout under Hurtige diagramlayout på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Hurtige diagramlayout

  Hvis du vil have vist flere layout, skal du pege på et layout og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Anvend en foruddefineret diagramtypografi

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på den ønskede typografi under Diagramtypografier på fanen Vis.

  Fanen Diagrammer, gruppen Diagramtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Tilføje en diagramtitel

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

Se også

Redigere data i et diagram

Ændre et diagram

Diagramtyper

PowerPoint

Diagrammer viser data i et grafisk format. Dette kan hjælpe dig og dit publikum med at visualisere forhold mellem data. Når du opretter et diagram, kan du vælge mellem mange diagramtyper (f.eks. et stablet søjlediagram eller et adskilt cirkeldiagram i 3D). Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det ved at anvende hurtige layout eller typografier til diagrammer.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan sortere en kopi af Excel på Microsofts websted.

Lære om elementerne i et diagram

Diagrammer indeholder flere elementer, f.eks. titel, akseetiketter, en forklaring og gitterlinjer. Du kan skjule eller få vist disse elementer, og du kan også ændre deres placering og formatering.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Oprette et diagram

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene angives og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokument eller PowerPoint-præsentationen.

 1. Klik på en diagramtype under Indsæt diagram under fanen Diagrammer, og klik derefter på det, du vil tilføje.

  Fanen Diagrammer, gruppen Indsæt diagram

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-ark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 2. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

For denne diagramtype

Arranger dataene

Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

Salg

1. kvartal

25

2. kvartal

30

3. kvartal

45

eller

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Salg

25

30

45

Aktiediagram

I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

Åben

Høj

Lav

Luk

05-01-2002

44

55

11

25

06-01-2002

25

57

12

38

eller

05-01-2002

06-01-2002

Åben

44

25

Høj

55

57

Lav

11

12

Luk

25

38

xy-(punkt)diagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-værdier

0,7

1,8

2,6

Y-værdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 2. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

  Bemærk: Når du lukker den PowerPoint-præsentation, som indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-tabel automatisk.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Anvende et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på det ønskede layout under Hurtige diagramlayout på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Hurtige diagramlayout

  Hvis du vil have vist flere layout, skal du pege på et layout og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Anvend en foruddefineret diagramtypografi

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på den ønskede typografi under Diagramtypografier på fanen Vis.

  Fanen Diagrammer, gruppen Diagramtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Tilføje en diagramtitel

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

Se også

Redigere data i et diagram

Ændre et diagram

Diagramtyper

Animere tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint til Mac

Excel

Diagrammer viser data i et grafisk format. Dette kan hjælpe dig og dit publikum med at visualisere forhold mellem data. Når du opretter et diagram, kan du vælge mellem mange diagramtyper (f.eks. et stablet søjlediagram eller et adskilt cirkeldiagram i 3D). Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det ved at anvende hurtige layout eller typografier til diagrammer.

Bemærk: Excel-projektmappegalleri i Excel til Mac 2011 erstatter guiden Diagram fra tidligere versioner. Excel-projektmappegalleri åbnes som standard, når du åbner Excel. Fra galleriet kan du gennemse skabeloner og oprette en ny projektmappe ud fra en af dem. Hvis du ikke kan se Excel-projektmappegalleri i menuen Filer, skal du klikke på Ny fra skabelon.

Lære om elementerne i et diagram

Diagrammer indeholder flere elementer, f.eks. titel, akseetiketter, en forklaring og gitterlinjer. Du kan skjule eller få vist disse elementer, og du kan også ændre deres placering og formatering.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Akseetiketter

Billedtekst 6 Aksemærker

Boble 7 Gitterlinjer

Oprette et diagram

 1. Arranger de data, du vil afbilde i et diagram, i et regneark. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

For denne diagramtype

Arranger dataene

Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

Serie 1

Serie 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

eller

Kategori A

Kategori B

Serie 1

10

11

Serie 2

12

14

Boblediagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

Størrelse 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Cirkeldiagram

I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

Salg

1. kvartal

25

2. kvartal

30

3. kvartal

45

eller

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Salg

25

30

45

Aktiediagram

I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

Åben

Høj

Lav

Luk

05-01-2002

44

55

11

25

06-01-2002

25

57

12

38

eller

05-01-2002

06-01-2002

Åben

44

25

Høj

55

57

Lav

11

12

Luk

25

38

xy-(punkt)diagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

X-værdier

Y-værdi 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

eller

X-værdier

0,7

1,8

2,6

Y-værdi 1

2,7

3,2

0,08

 1. Markér de rækker og kolonner, du vil bruge i diagrammet.

 2. Klik på en diagramtype under Indsæt diagram under fanen Diagrammer, og klik derefter på det, du vil tilføje.

  Fanen Diagrammer, gruppen Indsæt diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Excel-diagram

  Tip: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

Anvende et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på det ønskede layout under Hurtige diagramlayout på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Hurtige diagramlayout

  Hvis du vil have vist flere layout, skal du pege på et layout og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Anvend en foruddefineret diagramtypografi

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på den ønskede typografi under Diagramtypografier på fanen Vis.

  Fanen Diagrammer, gruppen Diagramtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på + KOMMANDO Z.

Tilføje en diagramtitel

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

Se også

Redigere data i et diagram

Ændre et diagram

Diagramtyper

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×