Oprette et detaljeret netværksdiagram vha. eksterne data i Visio Professional

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette et detaljeret netværksdiagram med Microsoft Office Visio Professional 2007 og derved effektivt udforme og dokumentere et computernetværk, som vist i følgende illustration.

Et eksempel på et logisk netværksdiagram

Vha. skabelonen Detaljeret netværksdiagram og datasammenkædningsfunktioner kan du oprette et diagram, der viser, hvordan udstyr er tilsluttet logisk eller fysisk, tilføje startdata for at identificere hver figur og derefter importere og sammenkæde eksterne data med netværksfigurer.

Bemærk: Skabelonen Detaljeret netværksdiagram findes i Microsoft Office Visio Professional, men ikke i Microsoft Office Visio Standard. Du kan finde ud af, hvilken version du har, ved at klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Versionsnavnet findes på den øverste linje med tekst i dialogboksen.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et netværksdiagram

Importere eksterne data om udstyr til en tegning

Tilføje startdata for at identificere udstyrsfigurerne

Automatisk sammenkæde eksterne data med netværksfigurer

Oprette et netværksdiagram

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Netværk, og klik derefter på Detaljeret netværksdiagram.

 2. Træk en figur af typen Ringnetværk eller Ethernet fra Netværk og ydre enheder til tegningssiden.

 3. Træk enhedsfigurer fra Computere og skærme eller Netværk og ydre enheder til tegningssiden.

 4. Fastgør enheder til figuren Ringnetværk eller Ethernet ved hjælp af figurens indbyggede forbindelsespunkter.

  1. Klik på figuren Ringnetværk eller Ethernet.

  2. Placer markøren over et kontrolelement håndtere Justeringshåndtag . Når markøren ændres til en firhovedet pil, træk den til en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en af enhedsfigurerne.

   Når enhedsfiguren er korrekt forbundet til figuren Ringnetværk eller Ethernet, bliver forbindelsespunktet rødt, hvilket angiver, at det er fastklæbet.

   Tip: Hvis du vil skjule en forbindelse, der ikke bruges, skal du trække justeringshåndtaget Justeringshåndtag tilbage til figuren Ringnetværk eller Ethernet.

 5. Føj en forklaring til netværksdiagrammet.

  1. Træk en figur af typen Forklaring fra Netværk og ydre enheder til tegningssiden.

  2. Hvis du vil konfigurere figuren Forklaring, skal du højreklikke på figuren Forklaring og derefter klikke på Konfigurer forklaring i genvejsmenuen.

  3. Hvis du vil redigere teksten i figuren Forklaring, skal du dobbeltklikke på den tekst, du vil ændre, og derefter skrive.

 6. Hvis du vil føje tekst til en netværksfigur, skal du klikke på figuren og skrive. Hvis du vil flytte teksten, skal du trække i justeringshåndtaget Justeringshåndtag .

Toppen af siden

Importere eksterne data om udstyr til en tegning

 1. Klik på Sammenkæd data med figur i menuen Data.

 2. Vælg på den første side i guiden Datavælger, hvilken af følgende typer datakilder du vil anvende:

  • Microsoft Excel-projektmappe

  • Microsoft Access-database

  • Microsoft Windows SharePoint Services-liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Anden OLEDB- eller ODBC-datakilde

  • Tidligere oprettet forbindelse

 3. Gennemfør resten af guiden.

  Bemærk: Hvis du har valgt en anden mulighed end Excel-projektmappe, Access-database eller SharePoint-liste på guidens første side, bliver du muligvis under gennemførelsen af guiden Datavælger midlertidigt omdirigeret til guiden Dataforbindelser.

  Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Når du har klikket på Udfør på den sidste side i guiden Datavælger, vises vinduet Eksterne data med de importerede data vist i et gitter.

Bemærk: De data, der vises i vinduet Eksterne data, er et øjebliksbillede af kildedataene på importtidspunktet. Du kan opdatere dataene i tegningen, så de passer til ændringerne i kildedataene. Du kan imidlertid ikke opdatere en datakilde ved at ændre dataene i tegningen. Se artiklen Opdatere importerede data.

Toppen af siden

Tilføje startdata for at identificere udstyrsfigurerne

Før du automatisk kan sammenkæde importerede data med netværksfigurerne, skal du føje oplysninger til figurerne for entydigt at identificere hver enkelt figur. Hvis du f.eks. føjer et aktivnummer til hver enkelt figur, og du har en kolonne til aktivnumre i datakilden, kan det pågældende nummer bruges til at identificere rækkerne i tabellen med figurerne i diagrammet.

 1. Højreklik på en netværksfigur i tegningen, peg på Data i genvejsmenuen, og klik derefter på Figurdata.

  Tip: Du kan også markere figuren, trykke på ALT+D og derefter trykke på S.

 2. Skriv i dialogboksen Figurdata et aktivnummer eller et andet entydigt id i det rette felt.

  Bemærk: De fleste Visio-netværksfigurer har et sæt foruddefinerede figurdata. Hvis du vil bruge en figur, der ikke allerede har disse figurdata, bliver du spurgt, om du vil definere figurdata nu, i en dialogboks. Klik på Ja. Du finder oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger i dialogboksen Definer figurdata, i artiklen Føje data til figurer.

 3. Klik på OK, eller tryk på ENTER.

Toppen af siden

Automatisk sammenkæde eksterne data med netværksfigurer

 1. Klik på Sammenkæd automatisk i menuen Data.

 2. Benyt fremgangsmåden i guiden Sammenkæd automatisk.

  Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Dataene vises i figurerne.

Bemærk: Du kan tilpasse de data, der vises i netværksfigurerne, vha. funktionen Datagrafik. Du finder oplysninger om, hvordan du bruger funktionen Datagrafik, i artiklen Forbedre data med datagrafik.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×