Oprette et brugerdefineret MDX-filter ved hjælp af dialogboksen Formeleditor

I PerformancePoint Dashboard Designer kan du oprette filtre, der gør det nemt for dashboardbrugere at få vist bestemte oplysninger, der interesserer dem. Du kan f.eks. oprette et geografifilter, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt region. Du kan også oprette et filter af typen Produktkategorier, som dashboardbrugerne kan benytte til at få vist oplysninger, der er specifikke for en bestemt gruppe af produkter.

Udover at oprette standardfiltre kan du oprette mere sofistikerede filtre ved hjælp af Formeleditor. Du kan f.eks. konfigurere et brugerdefineret filter, der viser et højere eller lavere detaljeniveau end et standardfilter. Eller du kan konfigurere filteret, så det viser de øverste eller nederste medlemmer af en gruppe.

Når du opretter et filter ved hjælp af Formeleditor, fuldføres processen i tre faser. Først opretter du et filter til dashboardet. Dernæst føjer du filteret til dashboardsiden og knytter det til et eller flere scorecards eller til en eller flere rapporter. Til sidst bruger du Formeleditor til at konfigurere filteret. Afhængigt af hvor du er i processen, kan du starte med en hvilken som helst af følgende procedurer.

Hvad vil du gøre?

Del 1: Oprette et dashboardfilter

Del 2: Knytte et filter til et scorecard eller en rapport

Del 3: Bruge Formeleditor til at angive, hvordan et filter fungerer

Bemærk: Følgende procedurer viser, hvordan du opretter et filter, der benytter Navngivne sæt. Du kan dog oprette mange andre typer filtre ved at ændre de udtryk, du bruger i Formeleditor. Du finder flere oplysninger under Om syntaksen for Time Intelligence-udtryk og Om at bruge MDX i Dashboarddesigner.

Del 1: Oprette et dashboardfilter

Bemærk: Denne procedure forudsætter, at du allerede har oprettet et dashboard med mindst ét element, f.eks. et scorecard, analytisk diagram eller analytisk gitter, der bruger SQL Server 2005 Analysis Services-data.

 1. I Dashboard Designer skal du gå til Browser i arbejdsområdet og dobbeltklikke på det dashboard, du vil redigere, for at åbne dets arbejdsområde.

 2. Klik på fanen Filtre i den midterste rude i arbejdsområdet, og klik derefter på Nyt filter.

 3. Vælg Navngivne sæt i dialogboksen Vælg en skabelon for dashboardfilteret, og klik derefter på OK for at åbne guiden Opret et filter.

  Bemærk: Vi har valgt skabelonen Navngivne sæt til denne procedure, men du kan vælge en hvilken som helst af nedenstående til filteret:

  MDX-forespørgsel

  Du bruger skabelonen MDX-forespørgsel til at oprette et brugerdefineret filter. Denne skabelon er velegnet til erfarne brugere, der er fortrolige med MDX-sprogforespørgsler.

  Navngivne sæt

  Du bruger skabelonen Navngivne sæt til at oprette et filter, som benytter et af de navngivne sæt, der er angivet i Analysis Services-datakuben.

  Medlemsmarkering

  Du bruger skabelonen Medlemsmarkering til at oprette et filter, som benytter et sæt medlemmer, der er angivet i Analysis Services-datakuben. Du angiver, hvilken dimension du vil benytte, og derefter vælger du de individuelle medlemmer.

 4. Angiv navnet på filteret på siden Navngiv filteret. Du kan også angive en grundlæggende beskrivelse af filteret. Klik på Næste.

 5. Vælg en datakilde på listen på siden Vælg en datakilde. Sørg for at vælge den datakilde, der benyttes af den rapport eller det scorecard, du vil knytte til filteret. Klik på Næste.

 6. Vælg et navngivet sæt, der er angivet i datakuben, på listen Marker navngivne sæt på siden Marker navngivne sæt. Klik derefter på Næste.

 7. Vælg en af følgende visningsmetoder til filteret på siden Vælg visningsmetode, og klik derefter på Udfør.

  Liste

  Indstillingen Liste viser filteret som en enkelt liste i en rullemenu. Dashboardbrugere klikker på et element på listen for at angive, hvilke oplysninger der skal vises.

  Træ

  Indstillingen Træ viser filteret som en liste, der indeholder en træstruktur, der kan udvides, i en rullemenu. Dashboardbrugere klikker for at udvide træstrukturen og vælger derefter et bestemt element eller en gruppe af elementer, der skal anvendes som filter.

  Træ med flere valg

  Indstillingen Træ med flere valg viser filteret som en liste, der indeholder en træstruktur med afkrydsningsfelter, der kan udvides, i en rullemenu. Dashboardbrugere klikker for at udvide træstrukturen og markerer derefter afkrydsningsfelterne for de elementer, de vil bruge som filter.

 8. Gennemgå oplysningerne på siden Bekræftelse, og klik derefter på Luk. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alt. Dashboardfilteret er oprettet.

  Bemærk: Når du opretter og udgiver dashboardfilteret, gemmer du det på PerformancePoint Monitoring Server. Men du skal føje det til en dashboardside og knytte det til et eller flere elementer, hvis filteret skal have nogen effekt på dine dashboards.

Toppen af siden

Del 2: Knytte et filter til et scorecard eller en rapport

I dette afsnit føjer du et filter til en dashboardside og knytter det til et scorecard eller en rapport, f.eks. et analytisk diagram eller gitter.

Bemærk: Denne procedure forudsætter, at du allerede har oprettet et dashboard, der har mindst ét filter og et analytisk diagram, analytisk gitter eller scorecard, som bruger Analysis Services-data.

 1. I Dashboard Designer skal du gå til Browser i arbejdsområdet og dobbeltklikke på det dashboard, du vil redigere, for at åbne dets arbejdsområde. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet.

 2. Klik i ruden Detaljer for at udvide listen Filtre. Træk det filter, du skal bruge, til en dashboardzone.

 3. Klik på pil ned ud for filternavnet i dashboardzonen, og klik derefter på Opret link. Dialogboksen Editor til filterlink åbnes.

 4. I dialogboksen Editor til filterlink skal du klikke på fanen Sammenkæd elementer. Navnet på det filter, du lige har føjet til dashboardet, skal være angivet i feltet Filter. Hvis det ikke er angivet, skal du vælge det på listen Filter. Derefter skal du bruge listen Tilknyttet dashboardelement: til at vælge den rapport eller det scorecard, du vil knytte til filteret. Klik på fanen Linkindstillinger.

 5. Vælg den dimension, du vil bruge, på listen Dashboardelementets slutpunkt under fanen Linkindstillinger. Dermed angives, hvor du vil have vist resultaterne af forespørgslen i rapporten. Antag, at du har en rapport, der indeholder produktkategorier og mål, f.eks. bruttofortjeneste og dækningsgrad. Antag desuden, at du vil knytte rapporten til et filter, der indeholder en liste over forskellige geografiske områder. Hvis du vælger Produktkategorier på listen Dashboardelementets slutpunkt, erstattes produktkategorioplysningerne i rapporten med de oplysninger om de geografiske områder, der er valgt i filteret. Når du har angivet Dashboardelementets slutpunkt, skal du klikke på OK. Dialogboksen Editor til filterlink lukkes.

 6. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alt. Dit filter er nu i dit dashboard og er knyttet til en rapport eller et scorecard. Dashboardet er gemt på Monitoring Server.

Toppen af siden

Del 3: Bruge Formeleditor til at angive, hvordan et filter fungerer

I dette afsnit angiver du, hvordan et dashboardfilter fungerer ved at skrive eller redigere en formel i dialogboksen Formeleditor.

Bemærk: Denne procedure forudsætter, at du har oprettet et dashboard, som indeholder en rapport eller et scorecard og et filter, der er knyttet til rapporten eller scorecardet.

 1. I Dashboard Designer skal du gå til Browser i arbejdsområde og dobbeltklikke på det dashboard, du vil redigere. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet.

 2. Find det filter, du vil redigere, i den midterste rude i arbejdsområdet. Klik på pil ned ud for filteret, og klik derefter på Rediger link for at åbne dialogboksen Editor til filterlink.

 3. Klik på knappen Filterlinkformel for at åbne dialogboksen Formeleditor.

 4. Skriv en MDX-sætning i dialogboksen Formeleditor for at angive, hvad filteret skal gøre i dashboardet. Den anvendte sætning kan bestå af en eller flere moniker, f.eks. Medlemsnavn, der skrives som <<uniquename>>. Du kan anvende yderligere MDX-syntaks som vist i følgende eksempler:

 5. Når du har skrevet MDX-sætningen, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Formeleditor. Vær opmærksom på, at der vises et statusikon ud for knappen Filterlinkformel for at indikere, at der er angivet en linkformel.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Editor til filterlink. Klik på Udgiv alt under fanen Hjem for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

 7. Installer dashboardet igen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×