Oprette et beregnet kontrolelement

Du kan bruge beregnede kontrolelementer til at vise resultaterne af en beregning. Hvis du f.eks. har en rapport, der viser antallet af solgte enheder og prisen pr. enhed, kan du tilføje en beregnet tekstboks, der ganger disse to felter, for at få vist den samlede pris. Egenskaben Kontrolelementkilde for den beregnede tekstboks indeholder et udtryk, der ganger to felter (antallet af enheder x enhedsprisen) for at opnå resultatet.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et beregnet kontrolelement

Ændre et bundet kontrolelement til et beregnet kontrolelement

Lære, hvilke typer kontrolelementer der kan bruges som beregnede kontrolelementer

Oprette et beregnet kontrolelement

Denne procedure hjælper dig med at oprette et beregnet kontrolelement uden brug af en kontrolelementguide.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. Klik på værktøjet for den type kontrolelement, du vil oprette, i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

  Billede af båndet i Access

  Der findes en liste over de kontrolelementtyper, der kan bruges som beregnede kontrolelementer, i afsnittet Lære, hvilke typer kontrolelementer der kan bruges som beregnede kontrolelementer.

 3. Placer markøren på det sted, hvor kontrolelementet skal anbringes i formularen eller rapporten, og klik derefter på formularen eller rapporten for at indsætte kontrolelementet.

 4. Hvis der åbnes en kontrolelementguide, skal du klikke på Annuller for at lukke den.

 5. Marker kontrolelementet, og tryk på F4 for at få vist egenskabsarket. Skriv derefter et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde. Hvis du vil bruge udtryksgenerator til at oprette udtrykket, skal du klikke på Knappen Generator ud for egenskabsboksen Kontrolelementkilde.

 6. Skift til formularvisning eller rapportvisning, og kontroller, at det beregnede kontrolelement fungerer efter hensigten.

Bemærk: 

 • Skriv operatoren = foran hvert udtryk. Eksempel: =[PrisPrEnhed]*.75.

  Yderligere oplysninger om oprettelse af udtryk finder du i artiklen Oprette et udtryk.

 • Hvis du har brug for mere plads til at skrive et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde, skal du trykke på SKIFT+F2 for at åbne boksen Zoom.

 • Hvis formularen eller rapporten er baseret på en forespørgsel, kan du eventuelt placere udtrykket i forespørgslen i stedet for i et beregnet kontrolelement. På denne måde opnås der en bedre ydeevne, og hvis du vil beregne totaler for grupper af poster, er det nemmere at bruge navnet på et beregnet felt i en samlefunktion.

 • Hvis du udfører en sortering med et beregnet kontrolelement i en formular eller rapport, skal du sørge for, at egenskaben Format for kontrolelementet er indstillet korrekt. Ellers kan beregnede numeriske værdier eller datoværdier blive sorteret alfabetisk i stedet for numerisk.

Toppen af siden

Ændre et bundet kontrolelement til et beregnet kontrolelement

Hvis du vil oprette et beregnet kontrolelement, er det en god idé først at oprette et bundet kontrolelement (f.eks. ved at trække et felt fra ruden Feltliste til formularen eller rapporten) og derefter redigere det bundne kontrolelements egenskab Kontrolelementkilde for at oprette et udtryk. Dette fungerer fint, hvis du sikrer, at navnet på kontrolelementet ikke er i konflikt med nogle af feltnavnene indeholdt i udtrykket. Yderligere oplysninger om oprettelse af et bundet kontrolelement ved at trække et felt fra ruden Feltliste finder du i artiklen Føje et felt til en formular eller rapport.

Når du har oprettet et bundet kontrolelement, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at ændre det til et beregnet kontrolelement og undgå navnekonflikter.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. Klik på det felt, der skal ændres, og tryk derefter på F4 for at åbne egenskabsarket.

 3. Under fanen Alle i egenskabsarket skal du, hvis egenskaben Navn er identisk med egenskaben Kontrolelementkilde, redigere egenskaben Navn, så de to egenskaber ikke er identiske. Det navn, du angiver, må ikke være et reserveret ord eller navnet på et andet felt i databasen. Yderligere oplysninger om reserverede ord finder du i artiklen Reserverede ord og symboler i Access 2007.

 4. Rediger strengen i egenskabsboksen Kontrolelementkilde, så den indeholder det ønskede udtryk.

 5. Tryk på CTRL+S for at gemme ændringerne.

 6. Skift til layoutvisning eller formularvisning, og kontroller, at det beregnede kontrolelement fungerer efter hensigten.

Hvis kontrolelementet ikke viser de ønskede data (hvis Access f.eks. viser #Navn? i kontrolelementet), skal du kontrollere formularens eller rapportens postkilde for at sikre, at alle de felter, der bruges i udtrykket, er tilgængelige. Hvis postkilden er en forespørgsel, er du muligvis nødt til at føje et eller flere felter til forespørgslen for at få udtrykket til at fungere.

Bemærk: 

 • Skriv operatoren = foran hvert udtryk. Eksempel: =[PrisPrEnhed]*.75.

 • Hvis du har brug for mere plads til at skrive et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde, skal du trykke på SKIFT+F2 for at åbne boksen Zoom.

 • Hvis formularen eller rapporten er baseret på en forespørgsel, kan du eventuelt placere udtrykket i forespørgslen i stedet for i et beregnet kontrolelement. På denne måde opnås der en bedre ydeevne, og hvis du vil beregne totaler for grupper af poster, er det nemmere at bruge navnet på et beregnet felt i en aggregatfunktion.

 • Hvis du udfører en sortering med et beregnet kontrolelement i en formular eller rapport, skal du sørge for, at egenskaben Format for kontrolelementet er indstillet korrekt. Ellers kan de beregnede numeriske værdier eller datoværdier blive sorteret alfabetisk i stedet for numerisk.

Toppen af siden

Lære, hvilke typer kontrolelementer der kan bruges som beregnede kontrolelementer

Det mest almindelige er at anvende tekstbokse til beregnede kontrolelementer, fordi tekstbokse kan vise mange forskellige datatyper. Du kan imidlertid anvende ethvert kontrolelement med egenskaben Kontrolelementkilde som et beregnet kontrolelement. I mange tilfælde giver det ikke mening at anvende en bestemt kontrolelementtype som et beregnet kontrolelement, fordi du ikke kan opdatere denne kontrolelementtype på samme måde, som du opdaterer et bundet eller ubundet kontrolelement. Hvis du f.eks. placerer et kontrolelement i form af et afkrydsningsfelt i en formular og derefter angiver et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde for afkrydsningsfeltet, kan du ikke længere markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved at klikke i det. Afkrydsningsfeltet vises markeret eller uden markering, afhængigt af resultaterne af udtrykket. Hvis du klikker i afkrydsningsfeltet, vises følgende advarsel på statuslinjen i Access: Kontrolelementet kan ikke redigeres, fordi det er bundet til udtrykket dit udtryk. I en rapport kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at basere et afkrydsningsfelt på resultaterne af en beregning, fordi kontrolelementer i rapporter kun bruges til at vise oplysninger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×