Oprette et analytisk gitter ved hjælp af Dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at oprette dashboards, der indeholder en række rapporttyper, herunder analytiske gitre. Et analytisk gitter er en interaktiv tabel, der gør brug af data, der er gemt i SQL Server 2005 Analysis Services.

Et analytisk gitter kan f.eks. se sådan ud:

Et eksempel på et analytisk gitter.

Analytiske gitre oprettes som regel til dashboards for at give dashboardbrugere en nem måde at få vist og udforske data på. Dashboardbrugerne kan udvide eller skjule rækker, dobbeltklikke på rækkeelementer for at få vist det næste detaljeniveau og højreklikke på celler for at få vist individuelle transaktioner for en bestemt værdi.

Eksempel: Analytisk gitter på en salgschefs dashboard

Antag, at du opretter dashboards, der indeholder rapporter for en salgschef, og du opretter en basisrapport, der viser salgsbeløbene efter region i det forgangne år. Salgschefen kan så nemt se salgsbeløbene på dashboardet.

Hvis salgschefen ønsker at se en månedsvisning af salgsbeløbene (i stedet for år), kan han klikke på kolonnen År i gitteret for at gå i dybden til det næste detaljeringsniveau og få vist salgsbeløbene for hver måned. Hvis salgschefen ønsker at se salgsbeløb for afdelinger inden for geografiske områder, kan han klikke på det enkelte område og se salgsbeløbene for de pågældende områder efter måned.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om analytiske gitre

Oprette et analytisk gitter

Få mere at vide om analytiske gitre

Analytiske gitre er dynamiske visuelle repræsentationer af effektivitetsdata, som du kan få vist som interaktive tabeller. Analytiske gitre bevarer forbindelsen til dataene, og indholdet er derfor altid opdateret.

Analytiske gitre får oplysninger fra dataene, som er blevet arrangeret i kuber i Analysis Services. Disse kuber består af dimensioner, måleenheder og navngivne sæt, som er defineret i følgende tabel.

Element

Beskrivelse

Dimension

En dimension er en struktureret hierarkisk metode til organisering af data. Dimensionen Produkter kan f.eks. have hierarkierne Produkter > Produktkategorier > Produktnavne, og dimensionen Dato kan f.eks. have År > Uge > Dag.

Måleenhed

En måleenhed er et kubemedlem, der tilknytter en numerisk værdi til et eller flere dimensionsmedlemmer. Visse måleenheder indeholder f.eks. Salgsbeløb, Bruttoresultat og Dækningsgrad.

Navngivne sæt

Et navngivet sæt er en samling af et eller flere dimensionsmedlemmer, som er blevet defineret i databasen. Kerneprodukter er f.eks. et almindeligt navngivet sæt. Det indeholder et undersæt af alle medlemmer i dimensionen Produkter.

Bemærk: Hvis du benytter navngivne sæt, sparer du tid og kræfter, når du opretter analytiske gitre.

Dashboardbrugere kan bruge dit analytiske gitter til følgende formål, afhængigt af hvordan du har konfigureret det analytiske gitter:

 • Få adgang til detaljer eller fjerne sig fra detaljer for at få vist lavere eller højere detaljeniveauer.

 • Sortere rækkerne i stigende eller faldende rækkefølge.

 • Filtrere tomme rækker eller kolonner fra, isolere et element eller fjerne et element fra rapportvisningen.

 • Pivotere gitteret eller ændre gitteret til et analytisk diagram.

 • Bruge Flere handlinger, som er angivet i Analysis Services-kuben.

 • Skjule eller få vist oplysninger, der er inkluderet i diagrammet. Du vil måske skjule bestemte måleenheder eller baggrundsoplysninger.

 • Arbejde med gitterdatasider (nyttigt, når en forespørgsel returnerer mange resultater).

Disse aktiviteter afhænger i høj grad af den måde, datakuber konfigureres på i Analysis Services. Hvis der f.eks. ikke er defineret nogen handlinger i Analysis Services, er indstillingen Flere handlinger ikke tilgængelig for det analytiske gitter. Du kan få flere oplysninger om Analysis Services under Analysis Services på Microsoft TechNet.

Toppen af siden

Oprette et analytisk gitter

Vigtigt: Før du opretter et analytisk gitter, skal du sørge for, at de datakilder, du vil benytte, er blevet udgivet på PerformancePoint Overvågningsserver. Hvis du vil bekræfte, at datakilden er tilgængelig, skal du i Dashboarddesigner klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater. Vælg Datakilder i ruden Browser til arbejdsområde. I den midterste rude i arbejdsområdet skal du gennemse listen med datakilder under fanerne Server og Arbejdsområde. Bekræft, at den datakilde, du vil benytte, er tilgængelig. Hvis den ikke er på listen, kan det være nødvendigt at oprette en datakilde.

Når du opretter et analytisk gitter, foregår det i to faser. I Fase I oprettes en grundlæggende struktur for rapporten. I Fase II konfigurerer du rapporten til at vise data.

Fase 1: Opret den grundlæggende struktur i rapporten

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Opret og derefter klikke på Analytisk gitter. Guiden Opret en analytisk gitterrapport åbnes.

 2. Skriv et navn på rapporten i feltet Navn. Hvis du vil angive, hvor rapporten skal gemmes i Overvågningsserver, skal du klikke på Vælg visningsmappe og derefter vælge eller oprette en mappe. Klik på Næste.

 3. Vælg den Analysis Services-datakilde, du vil benytte, på siden Vælg en datakilde. Hvis du ikke kan se datakilden på listen, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at få vist de tilgængelige datakilder, der arrangeres efter mappestruktur. Klik på Udfør.

  Bemærk: Analytiske gitre gør brug af data, der er gemt i SQL Server 2005 Analysis Services. Hvis du ikke har adgang til den type datakilde, skal du klikke på Annuller for at afslutte guiden uden at oprette en rapport. Opret datakilden, udgiv den på Overvågningsserver, og opret derefter rapporten. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en datakilde, under Oprette en datakilde.

 4. På skærmen Bekræftelse skal du gennemse oplysningerne i ruden Detaljer for at bekræfte, at rapporten blev oprettet korrekt. Klik derefter på Luk for at lukke guiden.

 5. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv element for at gemme ændringerne på Overvågningsserver. Gå videre til Fase II: Konfigurer rapporten for at få vist data.

Fase II: Konfigurer rapporten for at få vist data.

Før du går i gang, skal du sørge for, at du har oprettet den grundlæggende struktur for rapporten.

 1. Klik på fanen Design i den midterste rude i arbejdsområdet.

  Bemærk: Afhængigt af hvilken version af Dashboarddesigner du bruger, kan du have fanen Editor i stedet for fanen Design.

 2. Udvid Måleenhed, Dimensioner eller Navngivne sæt i ruden Detaljer for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i hver kategori. Træk et element til afsnittet Rækker, Kolonner eller Baggrund. Gentag denne handling for hvert element, du vil have vist i gitteret. Hav følgende punkter for øje, når du føjer elementer til rapporten:

  • Sektionen Rækker svarer til de vandrette rækker i gitteret, og sektionen Kolonner svarer til de lodrette kolonner.

  • Elementer, du anbringer i sektionen Baggrund, fungerer som skjulte filtre for analysegitteret.

  • Hvis du vil have vist data i analysegitteret, skal du anbringe mindst ét element i sektionerne Rækker og Kolonner. Du kan anbringe et navngivet sæt i én sektion og en måleenhed i en anden sektion. Du kan også anbringe en dimension i én sektion og en måleenhed i en anden.

  • Du kan ikke kombinere et måleenheds og et dimensionsmedlem i det samme afsnit.

 3. For hver dimension i gitteret kan du vælge de dimensionsmedlemmer, du vil have vist. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre dette:

  • Højreklik på en dimension, og klik derefter på Vælg medlemmer. Dialogboksen Vælg medlemmer åbnes.

  • I træstrukturen, der kan udvides, kan du få vist listen over dimensionsmedlemmer. Vælg de elementer, du vil have vist i det analytiske diagram, og klik derefter på OK. Dialogboksen Vælg medlemmer lukkes, og det analytiske gitter opdateres, hvorefter de medlemmer, du har valgt, vises.

 4. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv element for at gemme dit analytiske gitter på Overvågningsserver. Du kan derefter føje det til et dashboard.

Bemærk: Hvis du opretter et analytisk gitter vha. en MDX-forespørgsel, er de knapper, der er tilknyttet forespørgselsnavigation, skjult på det anvendte dashboard. Brugere kan hverken se eller bruge værktøjslinjekommandoer til filtrering af Tomme rækker eller Tomme kolonner. Når du opretter diagrammerne eller gitrene ved hjælp af fanen Design i Dashboarddesigner, er disse værktøjslinjekommandoer tilgængelige. Du kan få flere oplysninger om MDX-forespørgsler under Om brug af MDX i Dashboarddesigner.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×