Oprette et analytisk diagram ved hjælp af Dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at oprette dashboards, der indeholder en række rapporttyper, herunder analytiske diagrammer. Et analytisk diagram er et interaktivt linjediagram eller søjlediagram, der gør brug af data, der er gemt i SQL Server 2005 Analysis Services. På billederne nedenfor vises eksempler på analytiske diagrammer.

Interaktivt linjediagram

Interaktivt søjlediagram

Eksempel på et analytisk linjediagram

Eksempel på et analytisk søjlediagram

Den mest almindelige årsag til at medtage et analytisk diagram i et dashboard er at give dashboardbrugere en nem metode til visning og udforskning af data. Lad os f.eks. antage, at du opretter dashboards, der indeholder rapporter for en salgschef, og at du opretter en basisrapport, der viser salgsbeløbet for hver sælger. Salgschefen kan så nemt se salgsbeløbene på dashboardet. Salgschefen højreklikker på en værdi på det analytiske diagram for at se, hvilke produkter der var bedst sælgende for den enkelte sælger. Salgschefen kan også nemt ændre rapportvisningen efter behov for at få vist de bedst sælgende produkter for den pågældende sælger.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om analytiske diagrammer

Oprette et analytisk diagram

Få mere at vide om analytiske diagrammer

Analytiske diagrammer er dynamiske visuelle repræsentationer af effektivitetsdata, som du kan få vist som interaktive linjediagrammer eller søjlediagrammer. (Cirkeldiagrammer er endnu ikke tilgængelige til visning som analytiske diagrammer). Analytiske rapporter bevarer forbindelsen til dataene, og indholdet er derfor altid opdateret.

Analytiske diagrammer får oplysninger fra dataene, som er blevet arrangeret i kuber i Analysis Services. Disse kuber består af dimensioner, måleenheder og navngivne sæt, som er defineret i følgende tabel.

Element

Beskrivelse

Dimension

En dimension er en struktureret hierarkisk metode til organisering af data. Dimensionen Produkter kan f.eks. have følgende hierarki Produkter > Produktkategorier > Produktnavne, og dimensionen Dato kan f.eks. have År > Uge > Dag.

Måleenhed

En måleenhed er et kubemedlem, der knytter en numerisk værdi til et eller flere dimensionsmedlemmer. Visse måleenheder indeholder f.eks. Salgsbeløb, Bruttoresultat og Dækningsgrad.

Navngivne sæt

Et navngivet sæt er en samling af et eller flere dimensionsmedlemmer, som er blevet defineret i databasen. Kerneprodukter er f.eks. et almindeligt navngivet sæt. Det indeholder et undersæt af alle de medlemmer, der er i dimensionen Produkter.

Bemærk: Hvis du benytter navngivne sæt, sparer du tid og kræfter, når du opretter analytiske diagrammer.

Dashboardbrugere kan bruge dit analytiske diagram til følgende formål, afhængigt af hvordan du har konfigureret det:

 • Få adgang til detaljer, eller fjerne sig fra detaljer for at få vist lavere eller højere detaljeniveauer

 • Sortere elementer i diagramforklaringen i stigende eller faldende rækkefølge

 • Filtrere tomme elementer fra, isolere et element eller fjerne et element fra rapportvisningen

 • Pivotere diagrammet eller ændre diagramtypen og formatet

 • Bruge Flere handlinger, som er angivet i Analysis Services-kuben

 • Få vist eller skjule oplysninger som f.eks. måleenheder eller baggrundsoplysninger

 • Arbejde med flere sider diagramdata (nyttigt, når en forespørgsel returnerer mange resultater)

Disse aktiviteter afhænger i høj grad af den måde, datakuber konfigureres på i Analysis Services. Hvis der f.eks. ikke er defineret nogen handlinger i Analysis Services, er indstillingen Flere handlinger ikke tilgængelig for det analytiske diagram. Du kan få flere oplysninger om Analysis Services under Analysis Services på Microsoft TechNet.

Toppen af siden

Oprette et analytisk diagram

Før du går i gang med at oprette et analytisk diagram, skal du sørge for, at den datakilde, du vil benytte, er blevet udgivet på PerformancePoint Overvågningsserver.

Hvis du vil bekræfte, at datakilden er tilgængelig, skal du klikke på fanen Startside i Dashboarddesigner og derefter klikke på Opdater. Vælg Datakilder i ruden Browser til arbejdsområde. I den midterste rude i arbejdsområdet skal du gennemse listen med datakilder under fanerne Server og Arbejdsområde. Bekræft, at den datakilde, du vil benytte, er tilgængelig. Hvis den ikke er på listen, kan det være nødvendigt at oprette en datakilde.

Når du opretter et analytisk diagram, foregår det i to faser. I Fase I oprettes en grundlæggende struktur for rapporten. I Fase II konfigurerer du rapporten til at vise data.

Fase 1: Opret den grundlæggende struktur i rapporten

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Opret og derefter klikke på Analytisk diagram. Guiden Opret en analytisk diagramrapport åbnes.

 2. Skriv et navn på rapporten i feltet Navn. Hvis du vil angive, hvor rapporten skal gemmes i Overvågningsserver, skal du klikke på Vælg visningsmappe og derefter vælge eller oprette en mappe. Klik på Næste.

 3. Vælg den Analysis Services-datakilde, du vil benytte, på skærmen Vælg en datakilde. Hvis du ikke kan se datakilden på listen, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at få vist de tilgængelige datakilder. De arrangeres efter mappestruktur. Klik på Udfør.

  Bemærk: Analytiske diagrammer gør brug af data, der er gemt i SQL Server 2005 Analysis Services. Hvis du ikke har adgang til den type datakilde, skal du klikke på Annuller for at afslutte guiden uden at oprette en rapport. Opret datakilden, udgiv den på Overvågningsserver, og opret derefter rapporten. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en datakilde, under Oprette en datakilde.

 4. På skærmen Bekræftelse skal du gennemse oplysningerne i ruden Detaljer for at bekræfte, at rapporten blev oprettet korrekt. Klik derefter på Luk for at lukke guiden.

 5. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv element for at gemme ændringerne på Overvågningsserver. Gå videre til Fase II: Konfigurer rapporten for at få vist data.

Fase II: Konfigurer rapporten for at få vist data.

Før du går i gang, skal du sørge for, at du har oprettet den grundlæggende struktur for rapporten.

 1. Klik på fanen Design i den midterste rude i arbejdsområdet.

  Bemærk: Afhængigt af hvilken version af Dashboarddesigner du bruger, kan du have fanen Editor i stedet for fanen Design.

 2. Udvid Måleenhed, Dimensioner eller Navngivne sæt i ruden Detaljer for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i de enkelte kategorier. Træk et element til afsnittet Serier, Nederste akse eller Baggrund. Gentag denne handling for hvert element, du vil have vist i diagrammet. Hav følgende punkter for øje, når du føjer elementer til rapporten:

  • Afsnittet Serier svarer til den lodrette akse i diagrammet, og afsnittet Nederste akse svarer til den vandrette akse.

  • Elementer, du anbringer i sektionen Baggrund, fungerer som skjulte filtre for det analytiske diagram.

  • Hvis du vil have vist data i det analytiske diagram, skal du anbringe mindst ét element i sektionerne Serier og Nederste akse. Du kan placere et navngivet sæt i ét afsnit og en måleenhed i et andet afsnit. Eller du kan placere en dimension i ét afsnit og en måleenhed i et andet.

  • Du kan ikke kombinere et måleenheds og et dimensionsmedlem i det samme afsnit.

 3. For hver dimension i diagrammet kan du vælge de dimensionsmedlemmer, du vil have vist. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre dette:

  • Højreklik på en dimension, og klik derefter på Vælg medlemmer. Dialogboksen Vælg medlemmer åbnes.

  • I træstrukturen, der kan udvides, kan du få vist listen over dimensionsmedlemmer. Vælg de elementer, du vil have vist i det analytiske diagram, og klik derefter på OK. Dialogboksen Vælg medlemmer lukkes, og det analytiske diagram opdateres, hvorefter de medlemmer, du har valgt, vises.

 4. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv element for at gemme dit analytiske diagram på Overvågningsserver. Du kan derefter føje det til et dashboard.

Bemærk: Hvis du opretter et analytisk diagram vha. en MDX-forespørgsel, er de knapper, der er tilknyttet forespørgselsnavigation, skjulte på det anvendte dashboard. Brugere kan hverken se eller bruge værktøjslinjekommandoer til filtrering af Tom serie eller Elementer på tom nederste akse. Du kan få flere oplysninger om brug af MDX-forespørgsler under Om brug af MDX i Dashboarddesigner.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×