Oprette et Visio-organisationsdiagram

Oprette et Visio-organisationsdiagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et organisationsdiagram er et diagram over et rapporteringshierarki, der almindeligvis bruges til at vise relationer mellem medarbejdere, titler og grupper.

Organisationsdiagrammer kan være simple diagrammer, som i følgende illustration, eller store og komplekse diagrammer, der er baseret på oplysninger fra en ekstern datakilde. Figurerne i organisationsdiagrammet kan vise grundlæggende oplysninger, f.eks. navn og titel, eller detaljer som afdeling og omkostningssted. Du kan endda føje billeder til figurerne i organisationsdiagrammet.

Organisationsdiagram

Oprette et simpelt organisationsdiagram

Denne metode er mest velegnet til at oprette et lille organisationsdiagram med standardfelter oplysninger.

 • På fanen filer, peg på Ny, skal du klikke på Organisationsdiagram, skal du klikke på Organisationsdiagram og klik derefter på Opret.

 • Brug udfyldt på forhånd hierarkisk organisationsdiagrammet til at identificere medlemmer af organisationen.

 • Bemærk!: Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer flere data til figurerne, føje data til figurer.

 • Du kan færdiggøre organisationsdiagrammet ved at fortsætte med at trække underordnede figurer til overordnede figurer og skrive navn og titel til hver enkelt.

Automatisk oprette et organisationsdiagram fra en ny datatabel

Denne metode er mest velegnet, hvis standardoplysningsfelterne ikke opfylder behovene, og du allerede har dataene i et andet program.

 1. På fanen filer, peg på Ny, skal du klikke på Organisationsdiagram, skal du klikke på Organisationsdiagram og klik derefter på Opret.

 2. Markér Oplysninger, som jeg indtaster ved hjælp af guiden på den første side i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg Excel eller Separeret tekst, skriv et navn til den nye fil, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vælger Excel, åbnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du vælger Separeret tekst, åbnes en Microsoft Notesblok-side med eksempeltekst.

 4. Hvis Excel eller Notesblok åbnes, kan du bruge eksempelteksten som et eksempel på, hvilken type oplysninger der skal medtages, og skrive de ønskede oplysninger hen over de eksisterende oplysninger.

  Vigtigt!: Du skal bevare kolonnerne Navn og Refererer til, men du kan ændre, slette eller tilføje andre kolonner.

 5. Afslut Excel eller Notepad, og fuldfør derefter guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Automatisk oprette et organisationsdiagram vha. en eksisterende datakilde

Denne metode er mest velegnet, hvis de oplysninger, du vil medtage i organisationsdiagrammet, allerede findes i et dokument, f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark eller et Microsoft Exchange Server-bibliotek.

 1. Sørg for, at tabellen eller regnearket indeholder kolonner til medarbejdernavne, entydige id'er samt rapporteringsgangen.

  Bemærk!: Du kan navngive kolonner, som du ønsker. Når du kører guiden Organisationsdiagram, kan du identificere, hvilke kolonner (eller feltnavne) der indeholder navnet, id'et og rapporteringsgangen.

  • Medarbejderens navn    Den måde, medarbejdernes navne vises på i dette felt, er den måde, de vises på i organisationsdiagrammet.

  • Entydigt id    Hvis hvert enkelt navn ikke er entydigt, skal du medtage en kolonne med et entydigt id, f.eks. et medarbejder-id, til hver enkelt medarbejder.

  • Hvem medarbejderen rapporterer til    Dette felt skal indeholde hver mellemleders entydige id, uanset om det pågældende id er et navn eller et id. Lad dette felt stå tomt for medarbejderen øverst i organisationsdiagrammet.

 2. På fanen filer, peg på Ny, skal du klikke på Organisationsdiagram, skal du klikke på Organisationsdiagram og klik derefter på Opret.

 3. Markér Oplysninger, der allerede er gemt i en fil eller database på den første side i guiden.

 4. Klik på Næste, og følg de resterende trin i guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Vise grupper ved at bruge Grupperamme eller punkterede linjer

Når du har oprettet et organisationsdiagram, kan du omarrangere oplysningerne afspejler virtuelt team relationer. Flytte relaterede figurer i nærheden af hinanden, og derefter tilføje punkterede linjer forbindelser for at få vist sekundær reporting strukturer eller bruge figuren Grupperamme til at fremhæve et virtuelt team. Rapporten punkterede linjer fungerer som en almindelig forbindelse. Den grupperamme er grundlæggende en ændret rektangulær figur, du kan bruge til visuelt gruppere og navn teams.

Organisationsdiagram med Grupperamme og relationer med punkterede linjer

Opdatere genererede organisationsdiagrammer

Hvis du vil afspejle ændringer i strukturen i en organisation, skal du opdatere organisationsdiagrammet manuelt eller generere et nyt diagram. Hvis du genererer et nyt diagram, medtages ingen af de tilpasninger, du foretog i det forrige diagram, i det nye diagram. Hvis temaer og billeder blev føjet til figurer, skal de tilføjes igen, hvis diagrammerne skal se ens ud.

Hvis figurerne er sammenkædet med data, opdateres dataene normalt, når du kører Opdater Data, men kun i eksisterende figurer. Opdatering af data ikke tilføje eller fjerne figurer.

Oprette et simpelt organisationsdiagram

Denne metode er mest velegnet til oprettelse af et lille organisationsdiagram med standardoplysningsfelter. Standardfelterne er:

 • Afdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Titel

 • E-mail

 • Peg på Ny under fanen filer, peg Business, og klik derefter på Organisationsdiagram.

 • Træk fra stencilen Figurer for organisationsdiagram i vinduet Figurer figuren på det øverste niveau for organisationen, f.eks. Direktør, til siden.

 • Marker figuren, og skriv et navn og titel til den. Det kan f.eks. være Thomas Møller, som har titlen adm. direktør.

  Bemærk!: Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer flere data til figurerne, føje data til figurer.

 • Træk fra stencilen Figurer for organisationsdiagram i vinduet Figurer en figur for den første underordnede person til den overordnede figur. Derved sammenkædes de to automatisk i et hierarki.

  Tip!: Du kan generere kæderne ved at slippe den underordnede figur midt på den overordnede figur.

 • Du kan færdiggøre organisationsdiagrammet ved at fortsætte med at trække underordnede figurer til overordnede figurer og skrive navn og titel til hver enkelt.

Automatisk oprette et organisationsdiagram fra en ny datatabel

Denne metode er mest velegnet, hvis standardoplysningsfelterne ikke opfylder behovene, og du allerede har dataene i et andet program.

 1. Peg på Ny under fanen filer, peg på Business, og klik derefter på guiden Organisationsdiagram.

 2. Markér Oplysninger, som jeg indtaster ved hjælp af guiden på den første side i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg Excel eller Separeret tekst, skriv et navn til den nye fil, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vælger Excel, åbnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du vælger Separeret tekst, åbnes en Microsoft Notesblok-side med eksempeltekst.

 4. Hvis Excel eller Notesblok åbnes, kan du bruge eksempelteksten som et eksempel på, hvilken type oplysninger der skal medtages, og skrive de ønskede oplysninger hen over de eksisterende oplysninger.

  Vigtigt!: Du skal bevare kolonnerne Navn og Refererer til, men du kan ændre, slette eller tilføje andre kolonner.

 5. Afslut Excel eller Notepad, og fuldfør derefter guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Automatisk oprette et organisationsdiagram vha. en eksisterende datakilde

Denne metode er mest velegnet, hvis de oplysninger, du vil medtage i organisationsdiagrammet, allerede findes i et dokument, f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark eller et Microsoft Exchange Server-bibliotek.

 1. Sørg for, at tabellen eller regnearket indeholder kolonner til medarbejdernavne, entydige id'er samt rapporteringsgangen.

  Bemærk!: Du kan navngive kolonner, som du ønsker. Når du kører guiden Organisationsdiagram, kan du identificere, hvilke kolonner (eller feltnavne) der indeholder navnet, id'et og rapporteringsgangen.

  • Medarbejderens navn    Den måde, medarbejdernes navne vises på i dette felt, er den måde, de vises på i organisationsdiagrammet.

  • Entydigt id    Hvis hvert enkelt navn ikke er entydigt, skal du medtage en kolonne med et entydigt id, f.eks. et medarbejder-id, til hver enkelt medarbejder.

  • Hvem medarbejderen rapporterer til    Dette felt skal indeholde hver mellemleders entydige id, uanset om det pågældende id er et navn eller et id. Lad dette felt stå tomt for medarbejderen øverst i organisationsdiagrammet.

 2. Peg på Ny under fanen filer, peg på Business, og klik derefter på guiden Organisationsdiagram.

 3. Markér Oplysninger, der allerede er gemt i en fil eller database på den første side i guiden.

 4. Klik på Næste, og følg de resterende trin i guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Vise grupper ved at bruge Grupperamme eller punkterede linjer

Når du har oprettet et organisationsdiagram, kan du omarrangere oplysningerne afspejler virtuelt team relationer. Flytte relaterede figurer i nærheden af hinanden, og derefter tilføje punkterede linjer forbindelser for at få vist sekundær reporting strukturer eller bruge figuren Grupperamme til at fremhæve et virtuelt team. Rapporten punkterede linjer fungerer som en almindelig forbindelse. Den grupperamme er grundlæggende en ændret rektangulær figur, du kan bruge til visuelt gruppere og navn teams.

Organisationsdiagram med Grupperamme og relationer med punkterede linjer

Opdatere genererede organisationsdiagrammer

Hvis du vil afspejle ændringer i strukturen i en organisation, skal du opdatere organisationsdiagrammet manuelt eller generere et nyt diagram. Hvis du genererer et nyt diagram, medtages ingen af de tilpasninger, du foretog i det forrige diagram, i det nye diagram. Hvis temaer og billeder blev føjet til figurer, skal de tilføjes igen, hvis diagrammerne skal se ens ud.

Hvis figurerne er sammenkædet med data, opdateres dataene normalt, når du kører Opdater Data, men kun i eksisterende figurer. Opdatering af data ikke tilføje eller fjerne figurer.

Oprette et simpelt organisationsdiagram

Denne metode er mest velegnet til oprettelse af et lille organisationsdiagram med standardoplysningsfelter. Standardfelterne er:

 • Afdeling

 • Telefon

 • Navn

 • Titel

 • E-mail

 • Peg på Ny i menuen Filer, peg på Forretning, og klik derefter på Organisationsdiagram.

 • Træk fra stencilen Figurer for organisationsdiagram i vinduet Figurer figuren på det øverste niveau for organisationen, f.eks. Direktør, til siden.

 • Marker figuren, og skriv et navn og titel til den. Det kan f.eks. være Thomas Møller, som har titlen adm. direktør.

  Bemærk!: Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer flere data til figurerne, føje data til figurer.

 • Træk fra stencilen Figurer for organisationsdiagram i vinduet Figurer en figur for den første underordnede person til den overordnede figur. Derved sammenkædes de to automatisk i et hierarki.

  Tip!: Du kan generere kæderne ved at slippe den underordnede figur midt på den overordnede figur.

 • Du kan færdiggøre organisationsdiagrammet ved at fortsætte med at trække underordnede figurer til overordnede figurer og skrive navn og titel til hver enkelt.

Automatisk oprette et organisationsdiagram fra en ny datatabel

Denne metode er mest velegnet, hvis standardoplysningsfelterne ikke opfylder behovene, og du allerede har dataene i et andet program.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Forretning, og klik derefter på Guiden Organisationsdiagram.

 2. Marker Oplysninger, som jeg indtaster ved hjælp af guiden på den første side i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg Excel eller Separeret tekst, skriv et navn til den nye fil, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vælger Excel, åbnes et Microsoft Office Excel-regneark med eksempeltekst. Hvis du vælger Separeret tekst, åbnes en Microsoft Notesblok-side med eksempeltekst.

 4. Hvis Excel eller Notesblok åbnes, kan du bruge eksempelteksten som et eksempel på, hvilken type oplysninger der skal medtages, og skrive de ønskede oplysninger hen over de eksisterende oplysninger.

  Vigtigt!: Du skal bevare kolonnerne Navn og Refererer til, men du kan ændre, slette eller tilføje andre kolonner.

 5. Afslut Excel eller Notepad, og fuldfør derefter guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Automatisk oprette et organisationsdiagram vha. en eksisterende datakilde

Denne metode er mest velegnet, hvis de oplysninger, du vil medtage i organisationsdiagrammet, allerede findes i et dokument, f.eks. et Microsoft Office Excel-regneark eller et Microsoft Exchange Server-bibliotek.

 1. Sørg for, at tabellen eller regnearket indeholder kolonner til medarbejdernavne, entydige id'er samt rapporteringsgangen.

  Bemærk!: Du kan navngive kolonner, som du ønsker. Når du kører guiden Organisationsdiagram, kan du identificere, hvilke kolonner (eller feltnavne) der indeholder navnet, id'et og rapporteringsgangen.

  • Medarbejderens navn    Den måde, medarbejdernes navne vises på i dette felt, er den måde, de vises på i organisationsdiagrammet.

  • Entydigt id    Hvis hvert enkelt navn ikke er entydigt, skal du medtage en kolonne med et entydigt id, f.eks. et medarbejder-id, til hver enkelt medarbejder.

  • Hvem medarbejderen rapporterer til    Dette felt skal indeholde hver mellemleders entydige id, uanset om det pågældende id er et navn eller et id. Lad dette felt stå tomt for medarbejderen øverst i organisationsdiagrammet.

 2. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Forretning, og klik derefter på Guiden Organisationsdiagram.

 3. Marker Oplysninger, der allerede er gemt i en fil eller database på den første side i guiden.

 4. Klik på Næste, og følg de resterende trin i guiden.

  Bemærk!: Du kan få hjælp til de fleste sider i guiden. Tryk på F1, eller klik på knappen Hjælp.

Toppen af siden

Vise grupper ved at bruge Grupperamme eller punkterede linjer

Når du har oprettet et organisationsdiagram, kan du omarrangere oplysningerne afspejler virtuelt team relationer. Flytte relaterede figurer i nærheden af hinanden, og derefter tilføje punkterede linjer forbindelser for at få vist sekundær reporting strukturer eller bruge figuren Grupperamme til at fremhæve et virtuelt team. Rapporten punkterede linjer fungerer som en almindelig forbindelse. Den grupperamme er grundlæggende en ændret rektangulær figur, du kan bruge til visuelt gruppere og navn teams.

Organisationsdiagram med Grupperamme og relationer med punkterede linjer

Opdatere genererede organisationsdiagrammer

Hvis du vil afspejle ændringer i strukturen i en organisation, skal du opdatere organisationsdiagrammet manuelt eller generere et nyt diagram. Hvis du genererer et nyt diagram, medtages ingen af de tilpasninger, du foretog i det forrige diagram, i det nye diagram. Hvis temaer og billeder blev føjet til figurer, skal de tilføjes igen, hvis diagrammerne skal se ens ud.

Hvis figurerne er sammenkædet med data, opdateres dataene normalt, når du kører Opdater Data, men kun i eksisterende figurer. Opdatering af data ikke tilføje eller fjerne figurer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×